ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Україна

Господарський суд Чернігівської області

м. Чернігів, проспект Миру,20 Тел.67-28-47

Іменем України

Р І Ш Е Н Н Я

07 травня 2014р. справа №927/472/14

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Люкс-Інтернет»,

вул.Одинцова,3-а/33, м. Чернігів, 14030

До відповідача: Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління,

вул.О.Молодчого,17, м. Чернігів, 14038

Про стягнення 42348грн. 20коп.

Суддя Книш Н.Ю.

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

Від позивача: Борода А.В. представник довіреність №02 від 02.04.2014р.

Від відповідача: Дідик В.А. представник довіреність №303/21/3/747 від 06.05.2014р.

СУТЬ СПОРУ:

Позивачем подано позов про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 42348,20грн. за виконані роботи згідно договору на коригування проектно-кошторисної документації №55/80 від 30.11.2012р.

Представники позивача та відповідача в судовому засіданні надали клопотання про не здійснення технічної фіксації судового процесу, які задоволені судом.

Представник позивача в судовому засіданні надав клопотання про залучення документів до матеріалів справи від 07.05.2014р., яке задоволено судом, документи долучені до матеріалів справи.

Представник відповідача надав відзив на позовну заяву від 07.05.2014р., в якому заперечує проти позовних вимог, зазначивши, що кошти, які передбачені для виплати ТОВ «Люкс-Інтернет» станом на 01.01.2013р. по договору на коригування проектно-кошторисної документації від 30.11.2012р. №55/80 перебували у Головному управлінні ДКСУ у Чернігівській області, що підтверджується довідкою від 14.02.2013р. №25-08-21/8 Державної фінансової інспекції в Чернігівській області щодо зустрічної звірки, проведеної з метою дослідження законності утворення кредиторської та дебіторської заборгованості за період 2012 року в Північному територіальному КЕУ, що відповідно до вказаної довідки кредиторська заборгованість виникла у зв'язку з не сплатою платіжних доручень з капітального ремонту та будівництва військових об'єктів з 24.10.2012р. Відповідач стверджує, що брав зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом, узятих на облік ГУДКСУ, таким чином, кредиторська заборгованість виникла при наявності кошторисних призначень та залишків коштів на рахунку, тобто на даний час не виплата суми, яка є предметом спору по даній справі, не залежить від дій або бездіяльності Північного територіального КЕУ. Крім того, ПТКЕУ не відомо з яких причин Головне управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області не здійснює перерахунок коштів позивачу ТОВ «Люкс-Інтернет».

Розглянувши подані матеріали, вислухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи, з'ясувавши фактичні обставини справи, господарський суд встановив:

Відповідачем надано довідку з ЄДРПОУ №94/12 від 01.08.2012р. Головного управління оборони та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України, згідно якої повне найменування відповідача - Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, ідентифікаційний код - 24982019.

Відповідно до ч.1 ст.11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Так, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст.627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно ч.1 ст.175 Господарського кодексу України майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.7 ст.179 Господарського кодексу України господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

У відповідності до приписів ст.887 Цивільного кодексу України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Як свідчать матеріали справи та підтверджують сторони, 30.11.2012р. між позивачем та відповідачем укладено договір № 55/80 на коригування проектно-кошторисної документації, згідно якого виконавець (позивач у справі) зобов'язується виконати коригування проектно-кошторисної документації «Здійснення монтажу (демонтажу) котельного обладнання та устаткування, інженерних мереж котельні в/м №27 в м. Києві (будівля №27/143) по пр.Перемоги,55», а замовник (відповідач у справі) зобов'язується прийняти виконані роботи і сплатити виконавцю їх вартість.

За умовами пункту 2.1 сума договору відповідно до кошторису (додаток 01) складає 35290,00грн., крім того ПДВ 20% - 7058,00грн., всього за договором 42348,00грн. Ціни встановлюються в національній валюті України.

Сторонами було підписано додаток №01 «Кошторис на проектні роботи» (форма 2-П) та додаток №02 «Протокол погодження договірної ціни на коригування проектно-кошторисної документації» до договору №55/80 від 30.11.2012р., згідно яких сторони погодили розмір договірної ціни на коригування проектно-кошторисної документації в розмірі 42348,00грн.

Згідно п.4.3.1 договору виконавець зобов'язується виконати роботи у термін одного місяця з моменту підписання даного договору. Датою завершення робіт виконавцем та підставою для остаточних розрахунків по договору вважається дата отримання замовником готової документації по акту виконаних робіт та передачі згідно накладної. Після завершення виконаних робіт виконавець передає замовнику акт здачі-приймання робіт та документацію за накладною (п.4.3.3. договору).

На виконання умов договору позивач виконав коригування проектно-кошторисної документації «Здійснення монтажу (демонтажу) котельного обладнання та устаткування, інженерних мереж котельні в/м №27 в м. Києві (будівля №27/143) по пр.Перемоги,55», вартість виконаних робіт складає 42348,00грн, що підтверджується Актом виконаних робіт №01/55 від 04.12.2012р., який підписаний сторонами та скріплений їх печатками. Сторонами також підписано Акт №01 передачі проектної документації від 04.12.2012р., згідно якого виконавець відповідно до умов договору №55/80 від 30.12.2012р. виконав коригування проектно-кошторисної документації «Здійснення монтажу (демонтажу) котельного обладнання та устаткування, інженерних мереж котельні в/м №27 в м. Києві (будівля №27/143) по пр.Перемоги,55» та передав замовнику примірники робочого проекту, а саме ТОМ 1. Вихідні дані. Пояснювальна записка. Архітектурно-будівельна частина. Тепломеханічна частина. Газопостачання. Санітарно-технічна частина - 4 примірника. ТОМ 2. Електротехнічна частина. - 4 примірника., ТОМ 3. Кошторисна документація. - 1 примірник.

Відповідно до п.3.1 договору оплата за виготовлення проектної документації, що постачається за договором, проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок виконавця відповідно до підписаних актів виконаних робіт протягом 10 робочих днів. Оплата за виконані роботи може проводитися поетапно.

Як свідчать матеріали справи, відповідач за виконані роботи в обумовлений договором строк не розрахувався. Заборгованість відповідача на день розгляду справи становить 42348,00грн., що підтверджується матеріалами справи та актом звірки розрахунків станом на 19.02.2014р., який підписаний сторонами та скріплений їх печатками.

Згідно ст.526 Цивільного кодексу України та ст.193 Господарського кодексу України зобов'язання повинні виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

За таких обставин, з відповідача підлягає стягненню на користь позивача 42348,00грн. боргу за виконані роботи.

Позовні вимоги в частині стягнення заборгованості в сум 0,20грн. задоволенню не підлягають у зв'язку з їх безпідставністю та недоведеністю.

Суд не приймає до уваги заперечення відповідача щодо несплати коштів за виконані роботи з вини Головного управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області за наявності бюджетних коштів на реєстраційному рахунку відповідача, оскільки на підставі частини другої статті 617 Цивільного кодексу України, частини другої статті 218 Господарського кодексу України дані обставини не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання.

Оскільки відповідач в порушення ст.525, 526 Цивільного кодексу України, взяті на себе зобов'язання не виконав, за виконані роботи не розрахувався, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню в частині стягнення основного боргу в сумі 42348,00грн.

Враховуючи, що спір виник з вини відповідача у зв'язку з несвоєчасним виконанням договірних зобов'язань та відповідно до ст.49 Господарського процесуального кодексу України з відповідача підлягає стягненню на користь позивача судовий збір в сумі 1827,00грн.

Керуючись ст.ст. 175, 179, 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 525, 526, 627, 629, 887 Цивільного кодексу України, ст.ст. 33, 34, 49, ст.82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Стягнути з Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління (вул. О.Молодчого,17, м. Чернігів, банківські реквізити невідомі, ідентифікаційний код 24982019) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Люкс-Інтернет» (ул.Одинцова,3-а/33, м. Чернігів, р/р 2600001900455 в ЧВ ЦФ ПАТ «Кредобанк» в м. Львів, МФО 325365, ідентифікаційний код 32284504) 42348грн.00коп. боргу, 1827грн.00коп. судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

3. В решті позову відмовити.

Повний текст рішення складено 12.05.2014р.

Суддя Н.Ю.Книш

Зареєстровано 12.05.2014
Оприлюднено 13.05.2014
Дата набрання законної сили 12.05.2014

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону