ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 910/3537/14 24.04.14

За позовом Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення до Дочірнього підприємства "Новий Обрій" про стягнення 970 320,87 грн. Суддя Ягічева Н.І.

Представники сторін: від позивача:Хмелюк А.П. - представник за довіреністю від відповідача:Турська М.В. - представник за довіреністю

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Дочірнього підприємства "Новий Обрій" про стягнення 970 320,87 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 30.11.2012 р. та 02.12.2013 р. між позивачем та відповідачем було укладено Договори №4-441 та №4-481 в порушення умов яких відповідач неналежним чином виконав взяте на себе грошове зобов'язання з оплати наданих позивачем телекомунікаційних послуг, у зв'язку із чим за ним виникла заборгованість по Договору №4-441 від 30.11.2012 р. у розмірі 641 700,00 грн. та по Договору №4-481 від 02.12.2013 р. у розмірі 109 062,82 грн. Крім того, позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача пені у розмірі 32 14904 грн. та 3% річних у розмірі 7 409,01 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.03.2014 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 20.03.2014 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.03.2014 р. у зв'язку із неявкою представника відповідача, клопотанням позивача та невиконанням сторонами вимог ухвали суду від 07.03.2014 р., розгляд справи відкладено до 15.04.2014 р.

В удовому засіданні 15.04.2014 р. оголошено перерву до 24.04.2014 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.04.2014 р. було відмовлено в задоволенні заяви Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення про забезпечення позову.

24.04.2014 р. представником позивача до канцелярії суду було подано заяву про затвердження мирової угоди.

Представники сторін в судове засідання з'явились, подали на затвердження примірник мирової угоди, що містить підписи уповноважених представників сторін, просили суд затвердити вказану мирову угоду та припинити провадження у справі.

Мирова угода підписана від позивача - в.о. генерального директора Захаренко К.В., а від відповідача - директором Мора В.М.

Відповідно до ч. 3 статті 78 Господарського процесуального кодексу України мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету спору.

Зі змісту наведеного вбачається, що умови мирової угоди мають стосуватися лише правовідносин сторін, які є об'єктом спору. Умови мирової угоди не можуть поширюватися на осіб, які не є сторонами спору. Умови мирової угоди не можуть стосуватися вимог, що не заявлялися в позовній заяві.

За своїм змістом мирова угода - це угода, яка укладається між сторонами з метою припинення спору та вирішення всіх спірних питань, задля яких і було подано позов, на умовах, погоджених сторонами. Мирова угода не приводить до вирішення спору по суті. Сторони не вирішують спору, не здійснюють правосуддя, що є прерогативою судової влади, а досягнувши угоди між собою, припиняють спір. Така угода призводить до врегулювання спору шляхом визначення її сторонами певних дій, які та чи інша сторона угоди має вчинити.

У зв'язку з цим, укладення мирової угоди, як способу реалізації процесуальних прав, закріплених у вказаних вище процесуальних нормах, є правом сторони, яке, відповідно до процесуального Закону, неможливо реалізувати тільки за наявності умов - якщо такі дії суперечать законодавству, або це призводить до порушення чиїх-небудь прав і охоронюваних законом інтересів.

Таким чином, умови мирової угоди мають бути викладені чітко та недвозначно з тим, щоб не виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання. Господарський суд не затверджує мирову угоду, якщо вона не відповідає закону, або за своїм змістом є такою, що не може бути виконана у відповідності з її умовами, або якщо така угода остаточно не вирішує спору чи може призвести до виникнення нового спору. Мирова угода не може вирішувати питання про права і обов'язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, а також стосуватися прав і обов'язків інших юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у справі або, хоча й беруть таку участь, але не є учасниками мирової угоди. Укладення мирової угоди неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші відносини твердо врегульовано законом і не можуть змінюватись волевиявленням сторін.

Дослідивши текст поданої суду мирової угоди від 24.04.2014 р., судом встановлено, що її умови стосуються прав та обов'язків сторін щодо предмету позову. Мирова угода укладена в інтересах сторін, не зачіпає інтересів третіх осіб і не суперечить вимогам чинного законодавства.

При цьому, як встановлено судом мирова угода від 24.04.2014 р. підписана повноважними особами.

За таких обставин, суд вважає за можливе затвердити мирову угоду від 24.04.2014 р. у справі №910/3537/14.

Згідно з ч. 4 статті 78 Господарського процесуального кодексу України про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

Пункт 7 ч. 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Відповідно до ч. 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України у випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Враховуючи вищевикладене провадження у справі підлягає припиненню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ч. 3, 4 ст. 78 , п. 7 ч. 1, ч. 2 ст. 80 , ст. 86 Господарського процесуального кодексу України , суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду по справі №910/3537/14, укладену 24.04.2014 р. між Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення та Дочірнього підприємства "Новий Обрій" в наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

м. Київ 24 квітня 2014 р.

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення , в особі виконуючого обов'язки генерального директора Захаренко Костянтина Володимировича, який діє на підставі Статуту (надалі іменується «Позивач»)

та

Дочірнє підприємство «Новий обрій», в особі директора Мори Валентина Миколайовича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Відповідач ), надалі разом іменуються Сторони, що є сторонами у справі №910/3537/14, яка знаходиться у провадженні судді Господарського суду м. Києва Ягічевої Н. І. про стягнення 790 320,87 грн., домовились про укладення мирової угоди на таких умовах:

1. Обставини справи:

1.1 Господарським судом, м. Києва (суддя ЯгічеваН. І.) 07.03.2014 року було порушено провадження у справі №910/3537/14 за позовом Концерну радіомовлення, зв'язку та телебачення до Дочірнього підприємства «Новий обрій» про стягнення 790 320,87 грн. Сторони користуючись правом, наданим ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, дійшли згоди врегулювати спір мирним шляхом.

2. Умови мирової угоди:

2.1. Позивач відмовляється від позовних вимог у справі №910/3537/14, а Відповідач, в свою чергу, підтверджує свої зобов'язання за Договорами №4-441 від 30.11.2012 р. та №4-481 від 02.12.2013 р. та зобов'язується відшкодувати Позивачеві заборгованість наступним чином:

- суму основного боргу в розмірі 750 762,82 грн. до 01.09.2014 р., шляхом перерахування щомісяця на поточний рахунок Позивача рівними частинами.

- пеню в розмірі 32 149,04 грн. та три проценти річних в розмірі 7 409,01 грн. до 31.12.2014 р., шляхом перерахування щомісяця на поточний рахунок Позивача рівними частинами.

2.2. Сторони погоджуються з тим, що відповідно до умов цієї Угоди вони дійшли згоди щодо повного та остаточного врегулювання спору, що розглядається у справі №910/3537/14.

2.3. Сторони мають належне уявлення про сутність цієї Угоди і всіх правових наслідків цієї Угоди. Не існує ніяких факторів, які могли б вплинути на їх уявлення про мету цієї Угоди.

2.4. Сторони підтверджують, що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам.

2.5. Умови даної Мирової Угоди розповсюджуються лише на відносини Сторін, які пов'язані зі справою №910/3537/14 та не розповсюджуються на будь-які інші правовідносини між Сторонами, які існують на цей час або можуть виникнути в майбутньому.

2.6. Сторони, підписуючи цю Мирову Угоду, заявляють про те, що у процесі її укладення діяли в межах наданих повноважень, без порушення прав та інтересів третіх осіб. Наслідки укладання Мирової Угоди Сторонам відомі та зрозумілі.

2.7. Сторони домовились, що судові витрати по справі №910/3537/14 пов'язані з оплатою судового збору в сумі 15 806,43 грн. (п'ятнадцять тисяч вісімсот шість гривень 43 коп.), Відповідач відшкодовує Позивачу до 31.12.2014 року.

2.8. Сторони підтверджують, що після виконання ними умов даної мирової угоди не матимуть одна до одної будь-яких претензій щодо виконання зобов'язань, які стали предметом розгляду Господарським судом по справі №910/3537/14, у тому числі зобов'язань по сплаті штрафних санкцій, втрат від інфляційних процесів, трьох відсотків річних, збитків, в тому числі витрат по оплаті послуг адвоката.

3. Відповідальність Сторін

3.1. Відповідальність за зміст та умови цієї Мирової Угоди несуть обидві Сторони.

3.2. З процесуальними наслідками, передбаченими ст. 80 Господарського процесуального Кодексу України, Сторони ознайомлені і вважають, що умови Мирової Угоди не суперечать закону та не порушують їх прав та інтересів.

4. Вирішення спорів

4.1. Сторони усвідомлюють, що затвердження умов Мирової Угоди призводитиме до припинення провадження у справі №910/3537/14 і неможливості повторного звернення до суду з тотожним позовом.

5. Термін дії

5.1. Ця Мирова Угода набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цією Мировою Угодою.

Позивач: Відповідач:

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 10. Р/р 26005168057001 у філії Розрахунковий Центр «ЗАТ КБ Приватбанку», МФО 320649, код 01190043, свідоцтво платника ПДВ № 100328209, ІНП 11900426147Дочірнє підприємство «Новий обрій» 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, буд.1 тел./факс: (044) 233-61-82 р/р 26001014044575 філія АТ «УРЕКСІМБАНК» м. Київ, МФО 380333, код ЄДРПОУ 37470683

в.о. генерального директора Директор

_______________К.В. Захаренко ______________В.М. Мора

2. Дана ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили з моменту її прийняття та згідно з ст. 22 Закону України "Про виконавче провадження" може бути пред'явлена до виконання протягом року з дня винесення даної ухвали.

Стягувачем є Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 10; ідентифікаційний код 01190043).

Боржником є Дочірнє підприємство «Новий обрій» (03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, буд.1; ідентифікаційний код 37470683).

3. Провадження у справі №910/3537/14 припинити.

Суддя Н.І. Ягічева

Дата ухвалення рішення 24.04.2014
Зареєстровано 14.05.2014
Оприлюднено 14.05.2014

Судовий реєстр по справі 910/3537/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.04.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.04.2014 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону