ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2014 р. Справа № 804/4412/14 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Єфанової О.В. розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до Непідприємницького товариства "Відкритий пенсійний фонд "Роксолана" про про ліквідацію пенсійного фонду, -

ВСТАНОВИВ :

До Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «Роксолана», в якому позивач просить:

ліквідувати Непідприємницьке товариство «Відкритий пенсійний фонд «Роксолана» (вул. Рокоссовського, буд. 2, офіс 10. м. Кривій Ріг, Дніпропетровська область, 50027, код за ЄДРПОУ 33407644 ) з Державного реєстру фінансових установ;

анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 13.07.2005 серії ПФ № 46.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що позивачем прийнято розпорядження від 07.11.2013 № 3987 про виключення інформації з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у зв'язку з ненадходженням пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду протягом вісімнадцяти місяців.

Позивач в судове засідання не з'явився, просив розглянути справу без участі представника.

Відповідач заперечень на позовну заяву та повноважного представника у судове засідання не направив. Про час і місце розгляду справи відповідач повідомлявся належним чином. Проте, на адресу суду повернувся конверт. Частиною 11 ст. 35 КАС України вважається, що у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Таким чином, суд ухвалив розглянути справу без участі сторін відповідно до положень ст.128 КАС України в письмовому провадженні.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що Непідприємницьке товариство «Відкритий пенсійний фонд «Роксолана» (далі - Відповідач) відповідно до установчих документів та відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстру фінансових установ зареєстроване за адресою: вул. Рокоссовського, буд. 2, офіс 10. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50027.

Відповідно до пункту першого Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, органом, що уповноважений здійснювати державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є Нацкомфінпослуг.

Відповідно до пункту другого статті 6 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі - Закон), недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності. Провадження пенсійними фондами іншої діяльності, не передбаченої цим Законом, забороняється.

Відповідно до частини п'ятої статті 12 Закону, у разі невиконання вимог частин першої і другої цієї статті протягом вісімнадцяти місяців з дня реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи та/або у разі ненадходження пенсійних внесків до пенсійного фонду протягом цього строку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, приймає рішення про скасування реєстрації зазначеного пенсійного фонду як фінансової установи та подає позов до суду про ліквідацію такого пенсійного фонду.

Відповідно до розділу VII Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про недержавні пенсійні фонди, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 12.10.2004 № 2534, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.11.2004 за № 1399/9998, виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються у разі:

припинення пенсійного фонду в порядку, визначеному Нацкомфінпослуг;

невиконання вимог частини першої і другої статті 12 Закону та/або ненадходження пенсійних внесків до пенсійного фонду протягом вісімнадцяти місяців.

Виключення інформації про пенсійний фонд з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до розділу VIII Положення про Реєстр.

Відповідно до частини п'ятої статті 12 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», пункту 1 розділу VIII Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2004 року за № 797/8118, підпункту 2 пункту 1 розділу VII Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про недержавні пенсійні фонди, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 12.10.2004 № 2534, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.11.2004 року за № 1399/9998 (ненадходження пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду протягом вісімнадцяти місяців), підпункту 150 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, прийнято розпорядження від 05.11.2013 № 3987 про виключення інформації з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у зв'язку з ненадходженням пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду протягом вісімнадцяти місяців.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

- Виключити інформацію про Непідприємницьке товариство «Відкритий пенсійний фонд «Роксолана» (код за ЄДРПОУ 33407644, місце заходження: вул. Рокоссовського, буд. 2, офіс 10. м. Кривій Ріг, Дніпропетровська область, 50027) з Державного реєстру фінансових установ.

- Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 13.07.2005 року серії ПФ№ 46.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на адресу Відповідача 08.11.2013 (вх. № 8546/14-8) було направлено Розпорядження.

На момент пред'явлення цього позову, документів, які б підтверджували оскарження Розпорядження, до Нацкомфінпослуг не надходило.

Відповідно до ст. 69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Відповідно до ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна, довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст.11 КАС України суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.

Враховуючи викладене, суд вважає, що факт порушення відповідачем вимог діючого законодавства доведений, у зв'язку з чим позов підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Виключити інформацію про Непідприємницьке товариство «Відкритий пенсійний фонд «Роксолана» (вул. Рокоссовського, буд. 2, офіс 10. м. Кривій Ріг, Дніпропетровська область, 50027, код за ЄДРПОУ 33407644 ) з Державного реєстру фінансових установ.

Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 13.07.2005 серії ПФ № 46.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський окружний адміністративний суд з одночасним направленням копії апеляційної скарги особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі складення постанови у повному обсязі, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна, скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

У разі якщо справа розглядалась судом за місцезнаходженням суб'єкта владних повноважень і він не був присутній у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, але його було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо у суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя О.В. Єфанова

Дата ухвалення рішення 22.04.2014
Оприлюднено 21.05.2014

Судовий реєстр по справі 804/4412/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 22.04.2014 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.04.2014 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 804/4412/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону