ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 16 тел. 235-23-25

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2014 р. справа № 911/1226/14

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А., розглянувши матеріали справи

за позовом Державного підприємства «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», м. Київ

до Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області, Київська обл., м. Яготин

за участю третьої особи , яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, м. Київ

про стягнення 240 187,20 гривень

за участю представників:

від позивача: не з'явився

від відповідача: не з'явився

від третьої особи: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

08.04.2014 Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» (далі-ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»/позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області (далі-відповідач) про стягнення 240 187,20 грн. заборгованості за договором №11150.2 від 2013 року.

Відповідач не скористався правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, та відзив на позовну заяву не надав.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.04.2014 порушено провадження у справі №911/1226/14 та призначено справу до розгляду на 29.04.2014.

28.04.2014 через канцелярію господарського суду Київської області від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду даної справи. Зазначене клопотання судом задоволено.

Ухвалами господарського суду Київської області від 29.04.2014 та 13.05.2014 розгляд даної справи відкладався на 13.05.2014 та 20.05.2014 відповідно.

Крім того, ухвалою господарського суду Київської області до участі у даній справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача було залучено Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі-третя особа).

20.05.2014 через канцелярію господарського суду Київської області від третьої особи надійшло клопотання про здійснення розгляду даної справи без участі представника останнього. Зазначене клопотання судом задоволено.

В судові засідання 29.04.2014, 13.05.2014 та 20.05.2014 представник відповідача не з'явився, витребувані документи не надав, про причини неявки суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду даної справи був повідомлений належним чином.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні в ній докази, оцінивши їх в сукупності та заслухавши пояснення представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

У 2013 році між ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» (далі-виконавець) та Пунктом тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області (далі-замовник) було укладено договір на виконання проектних робіт №11150.2 (далі-договір), відповідно до якого замовник доручає та сплачує, а виконавець бере на себе зобов'язання виконати наступні проектні роботи: додаткові роботи до робочого проекту реконструкції недобудованого гуртожитку медучилища під пункт тимчасового розміщення біженців по вул. Студентській, 2, в м. Яготині Київської обл. згідно з листами замовника №110 від 09.08.2013, №114 від 19.08.2013, №116 від 22.08.2013, №120 від 29.08.2013р.

Пунктами 2.2 та 8.1 договору передбачено, що за виконання робіт, визначених п. 1.1 договору замовник сплачує виконавцю 240 187,20 грн.

Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до 31.12.2013, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе договірних зобов'язань.

Судом встановлено, що з метою дотримання своїх договірних зобов'язань у 2013 році позивач виконав, а відповідач прийняв проектні роботи загальною вартістю 240 187,20 грн., що підтверджується підписами та відбитками печаток сторін на акті здачі-прийняття виконаних робіт №1.

Про належне виконання позивачем своїх зобов'язань за договором свідчить також відсутність з боку відповідача претензій та повідомлень про порушення першим умов договору.

Втім, відповідач свої обов'язки за договором в частині оплати вартості виконаних позивачем робіт не виконав, внаслідок чого за ним утворилось 240 187,20 грн. заборгованості.

Факт непроведення відповідачем грошових розрахунків за договором підтверджується наявним в матеріалах справи листом ПАТ АКБ «Індустріалбанк» №47 від 12.05.2014.

Наявність 240 187,20 грн. заборгованості відповідача за договором підтверджується довідкою позивача №281 від 12.05.2014р.

З метою досудового врегулювання даного спору, 21.03.2014 позивачем було надіслано відповідачу лист №164, відповідно до якого позивач інформував останнього про наявність заборгованості за договором та вимагав її погашення.

Посилаючись на те, що відповідач на вказаний лист не відповів, грошові розрахунки за договором не провів, позивач просить суд стягнути з відповідача 240 187,20 грн. заборгованості по оплаті вартості виконаних робіт за актом №1 від 2013 року згідно договору.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Оскільки відповідачем не надано суду ані відзиву на позовну заяву, ані будь-яких інших документів та/або доказів, що впливають на вирішення даного спору по суті суд, у відповідності до ст. 75 ГПК України, здійснював розгляд даної справи за наявними у ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи та подані докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив, що заявлена позовна вимога підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Приписами статей 175, 173, 317 Господарського кодексу України встановлено, що майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Відповідно до статей 837, 854 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Пунктами 4.2.2 та 2.3 договору передбачено, що замовник зобов'язаний здійснювати оплату та прийняти належним чином виконані роботи.

Розрахунок за виконані роботи в сумі 240 187,20 грн. замовник здійснює протягом 5-ти банківських днів з моменту виконаних робіт.

З огляду наведеного, підписання відповідачем акта здачі-прийняття виконаних робіт №1 за договором без будь-яких заперечень щодо кількості та/або якості виконаних робіт свідчить про прийняття відповідачем таких робіт та, відповідно, породжує в останнього обов'язок щодо їх оплати у повному обсязі у погоджені сторонами строки.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином. Дана норма кореспондує з приписами статей 525, 526 ЦК України.

Відтак, беручи до уваги наведені нормативні приписи, а також враховуючи те, що станом на день прийняття рішення відповідач виконані позивачем роботи не оплатив, суд дійшов висновку, що вимога позивача про стягнення з відповідача 240 187,20 грн. заборгованості по оплаті вартості виконаних робіт за актом №1 від 2013 року згідно договору підлягає задоволенню як така, що доведена позивачем належними та допустимими доказами та не спростована у встановленому порядку відповідачем.

Витрати по сплаті судового збору, у відповідності до статті 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються судом на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 124 Конституції України, ст. ст. 32-34, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 525, 526, 837, 854 Цивільного кодексу України, ст. ст. 173, 193, 317 Господарського кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області (07700, Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Студентська, 2, ідентифікаційний код 26426722) на користь Державного підприємства «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» (03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 50, ідентифікаційний код 02497683) 240 187 (двісті сорок тисяч сто вісімдесят сім) грн. 20 коп. заборгованості та 4 803 (чотири тисячі вісімсот три) грн. 75 коп. судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення та підписання, і може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Повне рішення складено 20.05.2014р.

Суддя В.А. Ярема

Дата ухвалення рішення 20.05.2014
Зареєстровано 20.05.2014
Оприлюднено 21.05.2014

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/1226/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону