Рішення
від 12.06.2009 по справі 4/165-09     
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4/165-09     

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.06.09           Справа № 4/165-09.

За позовом          Державного підприємства «Сумський науково  - дослідний та проектний інститут землеустрою», м.Суми               

до відповідача           Товариства з обмеженою відповідальністю «Радіо Всесвіт», м.Суми

про стягнення          33 519 грн. 02 коп.                                                                                                                                                                          Суддя Лугова Н.П.

За участю представників сторін:

від позивача          Вишницька -  Докукіна М.В., довіреність № 1032/01-08 від 30.09.2008р.

від відповідача          Нікітіна М.В., протокол № 23/03-09 від 23.03.2009р.

У судовому засіданні брали участь: секретар судового засідання Балясна В.С.

          У судовому засіданні, що відбулося 12.05.2009р.  на підставі ст.77 ГПК України було оголошено перерву до 11.06.2009р., 11.06.2009р. було оголошено перерву до 12.06.2009р.

Суть спору:  позивач подав заяву про уточнення позовних вимог та просить стягнути з відповідача 36 541 грн. 67 коп. заборгованості по орендній платі згідно укладених між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Сумській області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Радіо Всесвіт» договором оренди державного  майна   № 503 від 23.03.2005р., договором від 09.06.2008р. про внесення змін  до договору оренди державного  майна від 23.03.2005р.  № 503 та договором про відшкодування витрат балансоутримувача на отримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю від  23.03.2005р., в т.ч. 27 787 грн. 78 коп. основний борг, 3 858 грн. 14 коп.  пеня, 4 295 грн. 84 коп. інфляційні збитки та річні в сумі 599 грн. 91 коп.                      

Відповідач відзиву на позовну заяву не подав, але в судовому засіданні його  представник проти позовних вимог  не заперечував.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши повноважних представників позивача та відповідача, .дослідивши та оцінивши надані докази,  суд  встановив:

23.03.2005р. між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Сумській області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Радіо Всесвіт» було укладено договір  оренди державного майна № 503.

Відповідно до п.п.1.1. вищевказаного  договору, позивач передав відповідачеві в строкове платне  користування нежитлові  приміщення на дев»ятому поверсі дев»ятиповерхової  адміністративної  будівлі (кімн. №№ 1 – 3,7 кв.м., 2 – 9,5 кв.м., 3 -  7,8 кв.м., 4 – 8,3 кв.м., 5 -  15,0 кв.м.), загальною площею 44,3 кв.м., що розташовані  за адресою: м.Суми, вул. Кірова, 25 та знаходяться на балансі Державного підприємства «Сумський науково-  дослідний та проектний інститут землеустрою», вартість  якого визначена відповідно до звіту з оцінки  майна і становить  35 174 грн. 20 коп. - для розміщення офісу, студії та технічного приміщення ТОВ «Радіо Всесвіт».

Підпунктом 2.1. вказаного договору передбачено, що орендар вступає  у строкове платне користування майном у термін вказаний в договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього договору та акту приймання – передачі майна.

Як свідчать матеріали справи, відповідач як орендар, вступив у користування майном відповідно до акту прийому – передачі від 23.03.2005р.  

09.06.2008р. сторонами по справі було укладено договір про внесення змін до договору оренди державного майна від 23.03.2005р.  № 503.

У відповідності до  п.п. 1.1. даного договору, орендодавець передав, а орендар прийняв у строкове платне  користування нежитлові приміщення площею 45,0 кв.м. (на плані поз: № 77 – 7,8 кв.м., 78 – 8,3 кв.м., 79 -  28,9 кв.м.), що розташовані  за адресою: м.Суми, вул. Кірова, 25, на дев»ятому поверсі дев»ятиповерхової  адміністративної  будівлі, що перебуває  на балансі Державного  підприємства ««Сумський науково-  дослідний та проектний інститут землеустрою», вартість  якої  визначена згідно зі звітом про оцінку майна та станом на 31.12.2007р. і становить за незалежною оцінкою 105 370,37 грн.              

Згідно п.3.1. договору про внесення змін від 09.06.2008р., орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 786 від  04.10.1995р. зі змінами і доповненнями, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (травень 2008р.) – 2 054,72 грн.

Орендна плата за перший місяць оренди – червень 2008р.  після перегляду її розміру  визначається шляхом коригування орендної  плати за базовий місяць на індекс інфляції  за червень місяць 2008р.              

 Крім того, згідно п.3.3. зазначеного договору, орендна плата перераховується до Державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 70% до 30% щомісяця  не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним місяцем.

Також, 23.03.2005р.  між позивачем  та відповідачем  було  укладено договір про відшкодування витрат  балансоутримувача на отримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю від 23.03.2005р.

Відповідно до абзацу 3 п.2.2. вищевказаного договору, відповідач зобов»язаний не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем  вносити плату на рахунок балансоутримувача будівлі або організації, що  обслуговує будівлю, за санітарне обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень будівлі, технічне обслуговування  будівлі відповідно до загальної площі приміщення, а також за комунальні послуги.                              

Але, всупереч вимогам п.3. ст.18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ч.1 ст.762 ЦК України та п.5.2. договору, відповідач не виконує  передбачені умовами договорів обов»язки щодо своєчасної  оплати орендної плати та не відшкодовує витрати балансоутримувача на утримання орендованого майна  внаслідок чого, згідно поданої позивачем заяви про уточнення позовних вимог  станом на 12.06.2009р. за відповідачем рахується борг  по орендній платі на загальну суму 27 787 грн. 78 коп.          

 Згідно ст.526, ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України та ст.193 Господарського кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином, відповідно до  умов договору та у встановлений договором строк.

Слід зазначити, що згідно з п.3.5 договору № 503, орендна плата перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному п.3.3. договору співвідношенні (70%:30%) відповідно до чинного законодавства з врахуванням пені в розмірі подвійної облікової  ставки Національного  банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості з врахуванням індексації  за кожен день прострочення, включаючи день оплати.

Згідно з абз. 2 пп. 3 п.2.2. договору про відшкодування витрат, у разі несвоєчасного  внесення плати орендар зобов»язаний сплачувати пеню із розрахунку подвійної  облікової  ставки Національного банку України від  несплаченої  суми наданих послуг за кожен день прострочення.

Також, згідно з ч.2 ст.625 ЦК України боржник який прострочив виконання грошового зобов»язання на вимогу кредитора зобов»язаний сплатити суму боргу з врахуванням встановленого  індексу інфляції за весь час прострочення та 3 % річних  від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.                                    

Таким чином, станом на 12.06.2008р. заборгованість відповідача згідно договорів оренди державного  майна   № 503 від 23.03.2005р., від 09.06.2008р. про внесення змін  до договору оренди державного  майна від 23.03.2005р.  № 503 та про відшкодування витрат балансоутримувача на отримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю від  23.03.2005р. складає 36 541 грн. 67 коп., в т.ч. 27 787 грн. 78 коп. основний борг, 3 858 грн. 14 коп.  пеня, 4 295 грн. 84 коп. інфляційні збитки та річні в сумі 599 грн. 91 коп.

Факт заборгованості відповідача в сумі  36 541 грн. 67 коп. підтверджено матеріалами справи, доказів сплати заборгованості відповідач не надав, тому вимоги позивача визнаються судом правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.     

   Згідно ст. ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України з відповідача підлягає стягненню в доход державного бюджету м.Суми  365 грн. 41 коп. державного мита та 118 грн. 00 коп. - витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1.Позов задовольнити.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Радіо Всесвіт» (40030, м.Суми, вул. Кірова, 25, код 23295475)  на користь Державного підприємства «Сумський науково  - дослідний та проектний інститут землеустрою» (40030, м.Суми, вул. Кірова, 25, код  00704126) 36 541 грн. 67 коп. заборгованості, в т.ч. 27 787 грн. 78 коп. основний борг, 3 858 грн. 14 коп.  пеня, 4 295 грн. 84 коп. інфляційні збитки, річні в сумі 599 грн. 91 коп.,  365 грн. 41 коп. державного мита та 118 грн. 00 коп. витрат на інформаційно – технічне  забезпечення судового процесу.  

3.Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

СУДДЯ                                                                                                     Н.П. Лугова

У судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Повний текст рішення підписано 12.06.2009 року.

Дата ухвалення рішення12.06.2009
Оприлюднено22.06.2009

Судовий реєстр по справі —4/165-09     

Рішення від 12.06.2009

Господарське

Господарський суд Сумської області

Лугова Н.П.

Ухвала від 17.04.2009

Господарське

Господарський суд Сумської області

Лугова Н.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні