ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Україна  Донецький окружний адміністративний суд П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И                 23 червня 2014 р.                                                     Справа № 805/6773/14 приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17  Донецький окружний адміністративний суд в складі головуючого судді Христофорова А.Б. розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом  Державної податкової інспекції у Петровському  районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області до Приватного підприємства “Римекс” про стягнення податкового боргу на суму 6081416,00 гривень,-                                                      ВСТАНОВИВ: Позивач, Державна податкова інспекція у Петровському  районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області, звернулась до суду з позовною заявою до Приватного підприємства “Римекс” про стягнення податкового боргу на суму 6081416,00 гривень. В обґрунтування позову зазначив, що станом на момент звернення до суду за відповідачем рахується заборгованість перед бюджетом у загальній сумі 6081416,00 гривень. Зазначає, що відповідач не сплачуючи заборгованість порушує інтереси держави, тому враховуючи викладене просить задовольнити позовні вимоги. Представник позивача у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав до суду заяву, згідно до якої просив розглянути справу без його участі в порядку письмового провадження. З огляду на те, що в матеріалах справи міститься достатньо доказів, що стосуються спірних правовідносин, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутність представника позивача на підставі доказів наявних в матеріалах справи. Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Відповідно до частини 6 статті 128 КАС України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта. Таким чином, суд дійшов висновку щодо можливості розгляду даної справи у письмовому провадженні на підставі наявних у матеріалах справи доказів.        Дослідивши та оцінивши надані докази за своїм внутрішнім переконанням, суд встановив наступне.    Позивач, - є суб'єктом владних повноважень, який в даних правовідносинах реалізує повноваження надані йому Податковим кодексом. Відповідач, Приватне підприємство “Римекс”(вул. Електровозна, 25, м. Донецьк, 83038, код ЄДРПОУ 35484706), - є юридичною особою, перебуває на податковому обліку позивача, як платник податків. Заборгованість відповідача з податку на прибуток  на суму 6081416,00 гривень утворилась у зв'язку із несвоєчасною сплатою у повному обсязі у встановлений законом строк узгоджених податкових зобов'язань, визначених податковим органом на підставі податкового повідомлення-рішення № 0000452342/0 від 19.07.2010 року на суму 6081416,00 гривень, з якої 3040708,00 гривень основний платіж, 3040708,00 гривень штрафна фінансова санкція (а.с. 21-22, 26-49). Згідно п.п. 20.1.34. п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України, - контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини. Відповідно до п. 41.1 ст.41 Податкового кодексу України,- контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи. Відповідно до п. 41.2 ст.41 Податкового кодексу України,- органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень. Відповідно до ст.67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори відповідно до законів України. Згідно п. 1.1. ст. 1 Податкового кодексу України,- податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу. Відповідно до п.п. 16.1.4 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України,- платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи. Відповідно до п. 57.1. ст. 57 Податкового кодексу України,- платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Відповідно до п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України,- у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження. Відповідно до п.п. 14.1.175. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України,- податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання. Таким чином, станом на момент розгляду справи, сума податкових зобов'язань щодо якої пред'явлено позовні вимоги,- є податковою заборгованістю та підтверджується зворотнім боком облікової картки платника податків. Згідно п. 95.2. Податкового кодексу України,- стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Судом вставлено, що станом на момент розгляду справи сплинуло 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) відповідачу податкової вимоги №  84 від 03.12.2012 року, яка, станом на момент розгляду справи не є відкликаною (а.с. 23-24). Згідно ч.1 п.95.3 ст.95 Податкового кодексу України,- стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини. З огляду на вищенаведене, суд приходить до висновку про задоволення позову. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 8, 9, 10, 11, 112, 159, 160, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-                                               П О С Т А Н О В И В : Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Петровському  районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області до Приватного підприємства “Римекс” про стягнення податкового боргу на суму 6081416,00 гривень, – задовольнити. Стягнути кошти Приватного підприємства “Римекс” (вул. Електровозна, 25, м. Донецьк, 83038, код ЄДРПОУ 35484706), з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, в рахунок погашення податкового боргу перед бюджетом з податку на прибуток на суму 6081416,00 гривень (шість мільйонів вісімдесят одна тисяча чотириста шістнадцять гривень. Постанова ухвалена в нарадчій кімнаті в порядку письмового провадження 23 червня 2014 року.         Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 Кодексу адміністративного судочинства України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.                      Суддя                                                                            Христофоров А.Б.  

Дата ухвалення рішення 23.06.2014
Зареєстровано 24.06.2014
Оприлюднено 26.06.2014

Судовий реєстр по справі 805/6773/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.06.2014 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.06.2014 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 805/6773/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону