НОВОАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

26.06.2014 238/148/14-ц

2/238/680/14

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2014 р. Новоазовський районний суд Донецької області в складі:

судді Китаєва А.В.,

при секретарі П'ятигорській О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новоазовськ цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Дочірнього підприємства «Ілліч-Рибак» Публічного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" про стягнення заборгованої індексації та компенсації по заробітній платі,

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2014 року позивач звернувся до ДП «Ілліч-Рибак» ПАТ "ММК ім.Ілліча" про стягнення заборгованої індексації та компенсації по заробітній платі, зазначивши, що з 01.12.2006 року по 28.03.2011 року він перебував у трудових відносинах з відповідачем. Під час його роботи на підприємстві починаючи з 01.12.2006 року при виплаті заробітної плати не проводилась індексація, передбачена діючим законодавством, внаслідок чого порушені його права на оплату праці. Тому просив суд стягнути з відповідача заборговану індексацію по заробітній платі за період з 01.12.2006 року по 28.03.2011 року з компенсацією, яка нараховується при втраті частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати відповідно до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати".

Позивач в судове засідання не з'явився, просив розглядати справу за його відсутністю.

Представник відповідача, який діє на підставі довіреності, в судове засідання не з'явився, направив на адресу суду заперечення та просив розглянути справу за його відсутності.

З наданих на адресу суду заперечень вбачається, що відповідач позовні вимоги не визнає, оскільки згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1078 від 17.07.2003 року діяв механізм проведення індексації заробітної плати, який дозволяв підвищення грошових доходів населення із застосуванням випереджуючого методу розрахунку сум індексації. У зв'язку з тим, що заробітна плата позивача в 2006 - 2011 роках регулярно переглядалась в бік збільшення, у відповідача немає заборгованості по сплаті індексації заробітної плати.

В частині виплати компенсації втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків виплати індексації відповідач позовні вимоги також не визнав, оскільки вважає, що не було порушення трудових прав з боку відповідача.

Суд, дослідивши письмові доказі по справі, приходить до висновку, що позовні вимоги позивача підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що позивач з 01.12.2006 року по 28.03.2011 року перебував у трудових відносинах з ДП «Ілліч-Рибак» ПАТ "ММК ім.Ілліча", що підтверджується відповідними записами в трудовій книжці (а.с.27). За цей період йому нараховувалась і виплачувалась заробітна плата.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про оплату праці" заробітною платою є винагорода у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

Відповідно до ст.33 Закону України "Про оплату праці" в період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством.

Індексація заробітної плати здійснюється на підставі Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" від 06.02.2003 року та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078.

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Об'єктом індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове забезпечення) як грошовий дохід громадян, одержаний ними в гривнях на території України і який не має разового характеру.

У відповідності з положеннями ч.5 ст. 2 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" від 06.02.2003 року індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру, в тому числі, оплата праці (грошове забезпечення).

Відповідно до ч.1 ст.4 цього Закону індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 відсотка.

Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з місяця введення в дію цього Закону.

Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем,в якому індекс споживчих цін не перевищив поріг індексації, зазначений в частині першої цієї статті.

Підвищення грошових доходів населення у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін.

Зазначений порядок індексації, заробітної плати передбачений і п. 1-1 "Порядку проведення індексації грошових доходів населення", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1078 від 17 липня 2003 року, з наступними змінами та доповненнями.

Структуру заробітної плати визначено у статті 2 Закону України "Про оплату праці", якою передбачено існування основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників, входять до складу фонду додаткової заробітної плати згідно з підпунктом 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13 січня 2004 р. № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 р. за № 114/8713.

Таким чином, індексація є складовою частиною заробітної плати, є додатковою заробітною платою і, у разі порушення законодавства про оплату праці в частині її виплати, працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому індексації заробітної плати без обмеження будь-яким строком, як передбачено ч. 2 ст. 233 КЗпП України.

Як вбачається з доданих до матеріалів справи відповідачем розрахунку суми індексації і компенсації, під час роботи позивача на підприємстві з вересня 2007 року по червень 2010 року при перевищенні порогу інфляції, який встановлюється в розмірі 101 відсоток, заробітна плата останнього не індексувалась. За вказаний період сума індексації заробітної плати з компенсацією заборгованості складає 822,70 грн., що підтверджується розрахунком на а.с. 21. Зазначена сума підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

За період з грудня 2006 року по серпень 2008 року та з липня 2010 року по 28.03.2011 року заробітна плата позивача не підлягала індексації, оскільки її розмір переглядався в бік збільшення.

Тому позовні вимоги щодо стягнення індексації та компенсації за цей період часу задоволенню не підлягають.

Враховуючи, що індексація на заробітну плату входить до структури заробітної плати, з якої проводяться відрахування податків та обов'язкових платежів як з заробітної плати, а в наданому відповідачем розрахунку індексації, що підлягає виплаті позивачу, не зазначені суми відповідних відрахувань податків і обов'язкових платежів, суд приходить до висновку, що при виплаті відповідачем присуджених для позивача сум належить утримати з них передбачені законом податки і обов'язкові платежі.

Також відповідно до ст.88 ЦПК України з відповідача підлягає стягненню на користь держави судовий збір в розмірі 243,60 гривень.

Керуючись ст.ст.10,11,60,88,208, 212-215 ЦПК України, ст. 233, 95 КЗпП, Законом України "Про оплату праці", Законом України "Про індексацію грошових доходів населення", Законом України "О компенсації громадянам втрати частини доходів, у зв'язку з порушенням строків їх виплати", суд -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Дочірнього підприємства «Ілліч-Рибак» Публічного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча" про стягнення заборгованої індексації та компенсації по заробітній платі - задовольнити частково.

Стягнути з Дочірнього підприємства «Ілліч-Рибак» Публічного акціонерного товариства "ММК ім.Ілліча", ЄДРПОУ 34274000, на користь ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, індексацію заробітної плати з компенсацією заборгованості в сумі 822 (вісімсот двадцять дві) гривні 70 копійок з утриманням з ДП «Ілліч-Рибак» ПАТ "ММК ім.Ілліча" з цієї суми передбачених законом податків та обов'язкових платежів при її виплаті.

Стягнути з Дочірнього підприємства «Ілліч-Рибак» Публічного акціонерного товариства "ММК ім.Ілліча", ЄДРПОУ 34274000, на користь держави судовий збір у розмірі 243,60 гривень.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Донецької області через Новоазовський районний суд протягом десяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя -

Дата ухвалення рішення 26.06.2014
Зареєстровано 28.06.2014
Оприлюднено 04.07.2014

Судовий реєстр по справі 238/148/14-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 26.06.2014 Новоазовський районний суд Донецької області Цивільне
Ухвала від 14.01.2014 Новоазовський районний суд Донецької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 238/148/14-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону