ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 р. Справа № 804/13043/13-а Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Дєєв М.В., одноособово розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом прокурора Солонянського району Дніпропетрвоської області в інтересах держави в особі Дніпропетрвоського територіального управління

Національної комісії з ціннних паперів та фондового ринку

до Відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство»

про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Солонянського району Дніпропетрвоської області в інтересах держави в особі Дніпропетрвоського територіального управління Національної комісії з ціннних паперів та фондового ринку звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до Відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» про стягнення штрафу в сумі 17000 грн.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що в ході проведення прокуратурою перевірки дотримання вимог законодавства у сфері обігу цінних паперів встановлено, що 22.04.2013 року уповноваженою особою Дніпропетровського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку актом № 152-ДН -1-Е зафіксовано факт порушення ВАТ «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» вимог п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Постановою уповноваженою особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 160-ДН-1-Е від 14.05.2013 року за вищевказане порушення на відповідача було накладено штраф в сумі 17000 грн. В добровільному порядку відповідач штраф не сплачує, що і стало підставою для звернення прокурора із даним позовом до суду.

Прокурор у судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити.

Відповідач неодноразово повідомлявся за адресою місцезнаходження, зазначеної в довідці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, про час та місце розгляду даної справи, проте явку свого представника у судові засідання не забезпечив. Заперечень проти позову не надав, з клопотанням про відкладення розгляду справи не звертався.

За таких обставин, у відповідності до ч. 6 ст. 128 КАС України, справу розглянуто в порядку письмового провадження.

Розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що адміністративний позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно статті 5 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» №448 від 30.30.1996 р., Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», одним із основних завдань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень.

Згідно п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку має право виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій.

У відповідності до п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.

Виходячи із вимог пункту 5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

Закон України «Про акціонерні товариства» опубліковано в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур'єр» №202 від 29.10.2008 року.

Відповідно до частини 1 розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства» цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через тридцять місяців з дня опублікування цього Закону.

Судом встановлено, що уповноваженою особою Комісії 29.02.2012 року у відношенні позивача, на підставі пункту 10 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 2 розділу XIV Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 року №2272 було винесено розпорядження № 3-ДН-1-Е про усунення порушення законодавства про цінні папери, у якому зазначено, що акції товариств з 30.04.2011 року повинні існувати виключно в бездокументарній формі, а також встановлено термін виконання розпорядження позивачем та термін повідомлення Комісії про виконання цього розпорядження - до 01 серпня 2012 року.

У зв'язку з тим, що у термін до 01 серпня 2012 року до Дніпровського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від позивача не надійшла інформація та документи про виконання вищевказаного розпорядження, 09.04.2013 року уповноваженою особою Комісії у відношенні ВАТ «Привільнянське хлібоприймальне підприємство», винесено постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів за правопорушення на ринку цінних паперів.

На підписання та вручення акту про правопорушення на ринку цінних паперів №152- ДН-1-Е від 22.04.2013 року та постанови про розгляд справи про правопорушення від 22.04.2013 року представники товариства не з'явилися, пояснень та клопотань не надсилали.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів до юридичних осіб застосовується фінансова санкція у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З урахуванням вищевказаної норми права, 14.05.2013 року уповноваженою особою комісії у відношенні ВАТ «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» винесено постанову № 160-ДН-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, яким на відповідача накладено штраф в сумі 17000 грн.

Не погодившись із винесеним рішенням, відповідач його оскаржив до Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.01.2014 року Відкритому акціонерному товариству «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» у задоволенні адміністративного позову відмовлено. Дане рішення набрало законної сили 16.05.2014 року.

Відповідно до частини 5 статті 124 Конституції України, судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України і тому вважаються законними, доки вони не скасовані в апеляційному чи касаційному порядку або не переглянуті компетентним судом в іншому порядку, визначеному процесуальним законом, в межах провадження справи, в якій вони ухвалені. Виключне право перевірки законності та обґрунтованості судових рішень має відповідний суд згідно з процесуальним законодавством.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до частини 1 статті 72 КАС України, обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Зокрема, зі змісту вищевказаного судового рішення вбачається, що судом досліджено та надано правову оцінку законності постанови № 160-ДН-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, яким на відповідача накладено штраф в сумі 17000 грн. та підстав для його скасування не встановлено, а у задоволенні позовних вимог позивачу відмовлено.

З огляду на вищевикладене, суд, з урахуванням відповідного судового рішення, доходить висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 128, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов прокурора Солонянського району Дніпропетрвоської області в інтересах держави в особі Дніпропетрвоського територіального управління Національної комісії з ціннних паперів та фондового ринку - задовольнити.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00953674, р/р 26009120767001 в ПАТ «ПриватБанк», МФО 305299) в дохід державного бюджету (балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального флонду державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 106, на рахунок територіального органу казначейства за місцезнаходженням платника) штраф в сумі 17000 грн. (сімнадцять тисяч гривень).

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги в порядку, встановленому ст. 254 КАС України.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 186 КАС України.

Суддя М.В. Дєєв

Зареєстровано 02.07.2014
Оприлюднено 07.07.2014
Дата набрання законної сили 17.06.2014

Судовий реєстр по справі 804/13043/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 17.06.2014 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.05.2014 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.12.2013 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.11.2013 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.10.2013 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону