ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_________________________________________

______________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "07" липня 2014 р. Справа № 906/646/14

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Сікорської Н.А.

за участю представника позивача:

Гутченко Т.Г. дов. №14/05/14-1 від 14.05.2014р.

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Барбара трамп" (м.Житомир)

до публічного акціонерного товариства "ПРОДЦЕНТР" (м.Житомир)

про стягнення 139679,81 грн.

Позивач подав позов про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 139679,81 грн., з яких 127 205,00 грн. - основної заборгованості; 10 264,18 грн. - пені; 2210,63 грн. - 3% річних.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримала. Подала довідку та акт звірки розрахунків, згідно яких заборгованість відповідача із врахуванням проведених після порушення провадження у справі оплат становить 69000,00 грн.

Відповідач свого представника в судове засідання не направив. Надіслав лист, в якому вказав про часткове виконання перед позивачем зобов'язання. Просить не стягувати пеню та 3% річних у зв'язку з важким фінансовим станом товариства.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Між ТзОВ "Барбара Трамп" (позивач) та ПАТ "ПРОДЦЕНТР" (відповідач) 20.05.2013 р. було укладено договір поставки за № 05.

Відповідно до умов договору позивач зобов'язався передати у власність ПАТ "ПРОДЦЕНТР", а останній прийняти та оплатити на умовах, визначених договором, товар, згідно накладних, які оформлюють сторони при прийомі-передачі кожної партії товару.

На виконання умов договору відповідачу в період з 20.05.2013 р. по 27.01.2014 р. на підставі видаткових накладних (а.с.15-46) було поставлено масло солодковершкове 73% ДСТУ на суму 347425,80 грн.

Згідно п. 5.1 договору постачальник надає право покупцю сплатити вартість поставленого товару протягом 30 календарних днів з дати поставки.

Всупереч вищевказаним умовам договору, відповідач розрахунки проводив неналежним чином, що призвело до виникнення заборгованості в сумі 127205,00 грн. та стало підставою звернення позивача до суду для захисту свого порушеного права.

На адресу відповідача 11.02.2014 р. була пред'явлена претензія про сплату заборгованості в сумі 179205,00 грн. та попереджено про можливе звернення до суду.

Результатом пред'явлення претензії стало часткове погашення відповідачем боргу в сумі 52000,00 грн. в період з 28.02.2014 р. по 01.04.2014 р.

В процесі вирішення судом спору відповідач провів часткову оплату отриманого товару на суму 58205,00 грн. в період з 20.05.2014 р. по 04.07.2014 р. На день вирішення спору заборгованість відповідача становить 69000,00 грн., що підтверджується актом звірки розрахунків та довідкою позивача.

Відповідно до п. 7.1 договору у разі несвоєчасної оплати вартості товару покупець зобов'язаний сплатити постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочки.

У відповіданості до вказаного пункту договору позивач за несвоєчасно проведені розрахунки, за отриманий по накладним товар, нарахував відповідачу пеню в загальній сумі 10264,18 грн.

В порядку ст. 625 ЦК України за неналежне виконання грошового зобов'язання відповідачу нараховано 3% річних в сумі 2210,63 грн.

Відповідач основний борг визнав, що вбачається з акта звірки розрахунків та з листа, який надійшов до суду.

Оцінивши в сукупності матеріали справи та пояснення учасника судового процесу, господарський суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи, правовідносини між сторонами виникли на підставі договору поставки.

Згідно ч. 1 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. (ч. 2 ст. 712 ЦК України).

Нормою ст. 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, а за відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України).

Згідно ст.530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Так, матеріалами справи підтверджується факт поставки відповідачу товару, що вказує на належне виконання зобов'язання з боку позивача, та факт лише часткового виконання договірних зобов'язань відповідачем, з який 58205,00 грн. сплачені після порушення провадження у справі.

Вимоги позивача в частині стягнення основного боргу в сумі 69000,00 грн. є обґрунтованими, підтвердженими належними доказими, тому підлягають задоволенню.

В частині стягнення 58205,00 грн. основного боргу, суд припиняє провадження у справі за п. 1-1 ст. 80 ГПК України за відсутністю предмету спору.

Щодо вимог про стягнення пені та 3% річних, суд зазначає наступне.

Відповідно до норм ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити, зокрема, три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши розрахунок пені та 3 % річних, господарський суд встановив, що позивач припустився помилки при їх обрахунку, які полягають в наступному.

Так, нарахування пені та 3 % річних здійснено за періоди, визначені позивачем, при цьому вказано початок перебігу строку та його закінчення.

Судом встановлено, що заборгованість, на яку позивач нараховував пеню та 3% річних, дійсно мала місце. Однак, початок та закінчення строку нарахування визначено невірно, оскільки позивач не врахував норму договору щодо 30-денного строку для проведення розрахунків, а день отримання коштів від відповідача розраховано як день прострочки в оплаті, що є невірним, про що зокрема зазначено в п. 1.9 постанови Пленуму ВГСУ від 17.12.2013 р. № 14.

В результаті допущених помилок має місце збільшення періоду нарахування пені та 3% річних і, як наслідок, пред'явлення до стянення більшої суми.

Крім того, судом встановлено, що позивачем при розрахунку пені та 3% річних не враховано оплату, яка була здійснена відповідачем 27.03.2014 р. в сумі 7000,00 грн., що також призвело до збільшення заявлених до стягнення сум.

Судом, виходячи з даних, наведених позивачем у розрахунку, та первинних документів, які містяться в матеріалах справи, здійснено власний розрахунок, згідно якого пеня становить 9332,28 грн., а 3% річних - 2016,58 грн., які і підлягають стягненню на користь позивача.

В стягненні різниці між заявленою до стягнення та правомірно нарахованою пенею в розмірі 931,90 грн. (10264,18 грн. - 9332,28 грн.) та 3% річних в сумі 194,05 грн. (2210,63 грн. - 2016,58 грн.) суд відмовляє.

Клопотання відповідача про ненарахування пені та 3% річних задоволенню не підлягає, оскільки, вказуючи на важкий фінансовий стан товариства, відповідач не подав будь-яких доказів на підтвердження зазначеного, що позбавляє можливості в порядку ст. 83 ГПК України, об'єктивно оцінити винятковість даного випадку.

Водночас, суд зазначає, що 3% річних зменшенню не підлягають, оскільки за своєю правовою природою не являються штрафною санкцією.

З огляду на викладене позов обгрунтований, заявлений у відповідності до вимог чинного законодавства та підлягає частковому задоволенню в сумі 80348,86 грн., з яких 69000,00 грн. - основного боргу; 9332,28 грн. пені; 2016,58 грн. - 3% річних.

В частині стягнення 58205,00 грн. основного боргу провадження у справі суд припиняє за п. 1-1 ст. 80 ГПК України.

В частині стягнення 931,90 грн. пені та 194,05 грн. 3% річних суд відмовляє.

Судові витрати покладаються на відповідача пропорційно розміру правомірно заявлених вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з публічного акціонерного товариства "ПРОДЦЕНТР" (10029, м. Житомир, вул. Котовського,61, код 01549863)

на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Барбара ТРАМП" (10019, м. Житомир, вул. Слобідська, 29, код 33732613)

- 69000,00 грн. основного боргу;

- 9332,28 грн. пені;

- 2016,58 грн. 3% річних;

- 2771,08 грн. судового збору.

3. Припинити провадження у справі в частині стянення 58205,00 грн. основного боргу за п. 1-1 ст. 80 ГПК України.

4. В решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 14 липня 2014 р.

Суддя Сікорська Н.А.

Віддрукувати:

1- до справи

2- позивачу (наручно)

3- відповідачу (рек.)

Дата ухвалення рішення 07.07.2014
Зареєстровано 14.07.2014
Оприлюднено 16.07.2014

Судовий реєстр по справі 906/646/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 07.07.2014 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону