ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"11" липня 2014 р.Справа № 916/2161/13

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА"

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт"

про стягнення 211577,50грн.

Суддя Гут С.Ф.

В судовому засіданні приймали участь:

Від позивача: Чистяков О.О. , за довіреністю;

Від відповідача: не з'явився;

СУТЬ СПОРУ: Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" про стягнення заборгованості у розмірі 211577,50грн., а саме: суми контракту, перелічену на рахунок відповідача у розмірі 160500грн., комісію банку за придбання іноземної валюти у розмірі 802,50грн., передплату за оренду концертного майданчика у розмірі 30000грн., штрафні санкції за скасування концерту з вини відповідача у розмірі 20275грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 19.08.13р. порушено провадження у справі №916/2161/13.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 24.09.2013р., з метою належного повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт", місцезнаходженням якого є: 115035, м. Москва, пров. 2-й Кадашевський, 1 будівля 3, про місце та дату розгляду справи №916/2161/13, та враховуючи неможливість розгляду справи до отримання інформації про вручення відповідачу компетентним судом Російської Федерації судового документу, провадження у справі №916/2161/13 було зупинено.

24.12.13р. на адресу господарського суду Одеської області надійшла ухвала Арбітражного суду м.Москва від 28.11.2013р. по справі №А40-152526/13, в якій зазначено про те, що повідомлений належним чином представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" в судове засідання не з'явився, у зв'язку з чим у зв'язку з неможливістю виконання судового доручення господарського суду Одеської області про вручення Товариству з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" судових документів, зазначені документи підлягають поверненню до господарського суду Одеської області.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.01.2014р., на підставі ч. 3 ст. 79 ГПК України, у зв'язку з тим, що настав строк, до якого провадження у справі було зупинено, було поновлено провадження у справі №916/2161/13.

З метою належного повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт", місцезнаходженням якого є: 115035, м.Москва, пров. 2-й Кадашевський, 1 будівля 3, про місце та дату розгляду справи №916/2161/13, та враховуючи неможливість розгляду справи до отримання інформації про вручення відповідачу компетентним судом Російської Федерації судового документу, ухвалою господарського суду Одеської області від 21.01.2014р. провадження у справі №916/2161/13 було зупиненню до 11.07.2014р., керуючись ст.79 ГПК України.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 11.07.2014р., на підставі ч. 3 ст. 79 ГПК України, у зв'язку з тим, що настав строк, до якого провадження у справі було зупинено, було поновлено провадження у справі №916/2161/13.

Відповідач в судові засідання не з'являвся, про поважність причин відсутності не повідомив, письмовий відзив на позов не надав, своє право на захист не використав, у зв'язку з чим справа розглядається по наявним в ній матеріалам у порядку ст.75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив .

22.03.2012р. в місті Одеса між Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" (Організатор), яка є юридичною особою та діє за законодавством України, зареєстрованою за адресою: м. Одеса, вул. Терешкової, 15 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" (Менеджмент), яка є юридичною особою, діє за законодавством Російської Федерації, та зареєстрована за адресою 115035, Москва, пер. 2-й Кадашевський, будинок 1 будівля 3, було укладено Контракт №21/09/Ак, відповідно до умов якого Організатор зобов'язувався у відповідності з умовами даного контракту зробити всі необхідні дії для організації і проведення Концерту музичної групи «YELLO's Dieter & Меіег Оut оf The Сhaos» (Артистів), а Менеджмент повинен був гарантувати присутність Артистів та його персоналу в місті проведення Концерту, а саме (Україна, м. Київ, Жовтневий Палац) 29 листопада 2012 року о 19:00 протягом 90хвилин, в місці та у час, визначені даним контрактом, а також гарантувати надання допомоги Організатору у проведенні Концерту з участю Артистів у відповідності з умовами даного контракту.

Відповідно до п.4.1 та п.4.2.1. Контракту Організатор зобов'язався сплатити послуги Менеджмента у розмірі 15000(п'ятнадцять тисяч) Євро. Усі банківські витрати за переведення гонорару є відповідальністю Організатора. Вартість послуг Менеджмента у розмірі 15000 Євро перераховується на рахунок Менеджмента у строк не пізніше 17.10.2012р.

Згідно п. 4.2.2. контракту, по факту надання послуг сторони підписують у двохсторонньому порядку акт здачі-прийомки виконаних послуг або надають мотивовану відмову.

Пунктом 9 Контракту, передбачено, що даний контракт вступає в силу з моменту його підписання та діє до моменту повного виконання кожної із сторін своїх зобов'язань, пов'язаних з організацією та проведенням концерту.

17.10.2012р. Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" було подано до АБ «Південний» Заяву про купівлю іноземної валюти №1173, заяву було задоволено та придбано іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України за курсом 1 євро = 10,70грн., про що свідчить виписка по рахунку 26008310205103 за 17.10.2012р.

Отже, Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" було придбано іноземну валюту, в розмірі 15000 Євро за курсом 10,70грн., що становить 15000x10,70=160500грн.

Разом з тим, за вищезазначену банківську операцію, Позивач сплатив комісію за купівлю валюти, в розмірі 802,50грн., що підтверджується меморіальним ордером №10635 від 17.10.2012р.

На виконання умов контракту, 17 жовтня 2012р. Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" було виконано взяті на себе зобов'язання та сплачено за послуги в повному обсязі, згідно умов Контракту, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті №1180 від 17.10.2012р. на суму 15000 Євро.

Відповідно до п.12.3( 13.3.) Контракту Сторони визначили, що в разі неможливості вирішення конфлікту на дружньому підґрунті, погоджується, що будь-які юридичні процедури будуть здійснюватись через юрисдикцію законів країни Позивача.

Так Сторони в п.10 Контракту здійснили вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин - зазначивши що в разі виникнення розбіжностей сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством України

Так, Позивачем вимоги Контракту було виконано, та проведено обумовлену контрактом оплату.

В свою чергу Відповідач не виконав свої зобов'язання за Контрактом та не забезпечив приїзд Артистів у строки, визначені Контрактом, а саме: 29 листопада 2012р., у зв'язку з чим не було підписано Акт здачі-прийомки виконаних послуг, обумовлений в пункті 4.2.2. Контракту.

Контракт був укладений 22 березня 2012 року, таким чином з цієї дати почались виконання взаємних зобов'язань сторін по організації концерту Артистів. Виконання зобов'язань щодо організації цього концерту закінчувалась, проведенням його 29 листопада 2012р., отже дія Контракту повинна була бути закінчена 29 листопада 2012 року (п.9 Контракту).

Крім того, на виконання умов правочину, визначеного у Предметі Контракту, та у відповідності до п.3.5. Контракту, організатор був зобов'язаний орендувати площадку на 1 (одну) репетицію та 1 (один) Концерт з 00:00 годин київського часу та до закінчення концерта.

На виконання вищенаведених зобов'язань за Контрактом, 22.10.2012р. між Підприємством ФПУ «Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України» (Центр) та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" (Орендар) було укладено Договір №61, відповідно до умов якого Центр передає, а Орендар приймає в тимчасове платне користування строком на 1(один) день нежиле приміщення Великого залу Центру(об'єкт оренди), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 1, що знаходиться на балансі Центру для проведення концерту Yello's Dieter Меіег (Захід) 29 листопада 2012р. (п.1.2. Договору).

Відповідно до пункту 3.1 Договору, орендна плата визначається за домовленістю сторін. Орендна плата за цим договором складає - 90000грн., крім того 18000грн. ПДВ(20%). Загальна сума орендної плати за цим Договором складала 108000грн.

На виконання умов договору, 24 жовтня 2012р. Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" було перераховано попередню оплату за цим Договором на суму 30000грн., що підтверджується платіжним дорученням №1213 від 24.10.2012р.

Згідно з пунктом 6.8. Договору - Орендар зобов'язаний у письмовій формі попередити Центр про відміну Заходу передбаченого чинним договором за 30 календарних днів до дня проведення Заходу, тобто не пізніше, до 29 жовтня 2012р. В разі неповідомлення або повідомлення про це у пізніший термін, кошти, внесені відповідно до п.3.2. договору в розмірі 100% Орендарю не повертаються.

Оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" не повідомив про неможливість виконання своїх зобов'язань за Контрактом, а саме організувати присутність Артистів на концерті, 29 жовтня 2012р., Позивач не повідомив ФПУ «Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України» про відміну концерту в терміни визначені Договором №61.

Разом з тим, Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" було сплачено ФПУ «Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України» штрафні санкції за неналежне виконання умов договору №61, в розмірі 20275грн., що підтверджується платіжним дорученням №121 від 13.02.2013р.

Таким чином, станом на 08.08.2013р. загальна сума заборгованості перед позивачем, яка виникла у зв'язку з невиконанням відповідачем своїх зобов'язань за Контрактом від 22.03.2012р. №21/09/Ак, склала 211577,50грн., яка складається з: 160500грн. - сума Контракту, перелічена на рахунок відповідача; 802,50грн. - комісія банку за придбання іноземної валюти; 30000грн. - передплата за оренду концертного майданчика; 20275грн. - штрафні санкції, за не проведення концерту з вини відповідача.

Так в порушення умов контракту, відповідач не здійснив оплату.

Враховуючи невиконання відповідачем взятого на себе за контрактом обов'язку, позивач звернувся до суду з даною позовною заявою, згідно якої просить суд стягнути з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" заборгованість у розмірі 211577,50грн., а саме: суму контракту, перелічену на рахунок відповідача у розмірі 160500грн., комісію банку за придбання іноземної валюти у розмірі 802,50грн., передплату за оренду концертного майданчика у розмірі 30000грн., штрафні санкції за скасування концерту з вини відповідача у розмірі 20275грн.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 901 Цивільного Кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (ч. 1 ст. 903 ЦК України).

Згідно ст.509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст.175 Господарського кодексу України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін), що визначено в ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України.

Згідно ч.1 ст.626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно з ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші угоди.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 1212 ЦК України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським Кодексом України.

Так, судом встановлено наявність виконання позивачем взятих на себе зобов'язань за Контрактом №21/09/Ак від 22.03.2012р., а саме перерахування відповідачу суми контракту, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті №1180 від 17.10.2012р. на суму 15000 Євро., а також придбання іноземної валюти, для проведення оплати, в розмірі 15000 Євро за курсом 10,70грн., що становить 15000x10,70=160500грн., за що було сплачено банківську комісію за купівлю валюти, в розмірі 802,50грн., що підтверджується меморіальним ордером №10635 від 17.10.2012р.

Також судом встановлено, що відповідач не виконав свої зобов'язання за Контрактом та не забезпечив приїзд Артистів у строки, визначені Контрактом, а саме: 29 листопада 2012р., у зв'язку з чим не було підписано Акт здачі-прийомки виконаних послуг, обумовлений в пункті 4.2.2. Контракту, а також враховуючи неповернення Товариством з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" перерахованої позивачем передплати, існування заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" перед позивачем, у зв'язку з чим позовні вимоги позивача щодо стягнення з відповідача суми контракту, перелічену на рахунок відповідача у розмірі 160500грн., та комісії банку за придбання іноземної валюти у розмірі 802,50грн., є обґрунтованими, підтвердженими матеріалами справи та підлягають судом задоволенню.

Крім того позивачем заявлена позовна вимога про стягнення з відповідача передплати за оренду концертного майданчика у розмірі 30000грн.

Так судом встановлено, що на виконання умов договору, 24 жовтня 2012р. Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" було перераховано ФПУ «Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України» за оренду концертного майданчика попередню оплату за Договором на суму 30000грн., що підтверджується платіжним дорученням №1213 від 24.10.2012р.

Враховуючи те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" не повідомив Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" про неможливість виконання своїх зобов'язань за Контрактом, а саме організувати присутність Артистів на концерті, 29 жовтня 2012р., відбулось неповідомлення ФПУ «Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України» про відміну концерту в терміни визначені Договором №61, у зв'язку з чим позовна вимога позивача щодо стягнення з відповідача передплати за оренду концертного майданчика у розмірі 30000грн., є обґрунтованою, підтвердженою матеріалами справи та підлягає судом задоволенню.

Крім того позивачем заявлена позовна вимога про стягнення з відповідача штрафних санкцій за скасування концерту з вини відповідача у розмірі 20275грн.

В силу ст.216, ч.1 ст.218 Господарського кодексу України підставою господарсько-правової відповідальності у вигляді застосування господарських санкцій є вчинене учасником господарських відносин правопорушення у сфері господарювання. Одним з видів господарських санкцій, згідно ч.2 ст.217 цього кодексу є штрафні санкції, до яких віднесені, у т.ч. штраф (ч.1 ст.230 ГК України).

Так судом встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" було сплачено ФПУ «Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України» штрафні санкції за неналежне виконання умов договору №61, в розмірі 20275грн., що підтверджується платіжним дорученням №121 від 13.02.2013р., у зв'язку з тим, що з вини Товариства з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" відбулось порушення умов договору, то позовна вимога позивача про стягнення з відповідача штрафних санкцій за скасування концерту з вини відповідача у розмірі 20275грн. є обґрунтованою, підтвердженою матеріалами справи та підлягає судом задоволенню.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ст. 43 ГПК України).

Враховуючи вищезазначені обставини справи та зазначені приписи норм матеріального права, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" про стягнення заборгованості у розмірі 211577,50грн., а саме: суми контракту, перелічену на рахунок відповідача у розмірі 160500грн., комісії банку за придбання іноземної валюти у розмірі 802,50грн., передплати за оренду концертного майданчика у розмірі 30000грн., штрафні санкції за скасування концерту з вини відповідача у розмірі 20275грн., є обґрунтованими, підтвердженими наявними у справі матеріалами та підлягають задоволенню.

Згідно ст.ст.44, 49 Господарського процесуального кодексу України слід відшкодувати позивачу за рахунок відповідача витрати по сплаті судового збору на суму 4231,55грн.

Керуючись ст.ст.32, 33, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Престиж Концерт" (115035, м.Москва, пров. 2-й Кадашевський, 1 будівля 3, код 1127746022766) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" (65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 15; код 22472751) суму контракту, перелічену на рахунок відповідача у розмірі 160500(сто шістдесят тисяч п'ятсот)грн., комісію банку за придбання іноземної валюти у розмірі 802(вісімсот дві)грн.50коп., передплату за оренду концертного майданчика у розмірі 30000(тридцять тисяч)грн., штрафні санкції за скасування концерту з вини відповідача у розмірі 20275(двадцять тисяч двісті сімдесят п'ять)грн., витрати по сплаті судового збору на суму 4231 (чотири тисячі двісті тридцять одну)грн.55коп.

Рішення господарського суду Одеської області набирає чинності у порядку ст.85 ГПК України.

Наказ видати у порядку ст.116 ГПК України.

Повний текст рішення складено 14.07.2014р.

Суддя Гут С.Ф.

Дата ухвалення рішення 11.07.2014
Оприлюднено 18.07.2014

Судовий реєстр по справі 916/2161/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 11.07.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.07.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.01.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.01.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.09.2013 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.08.2013 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/2161/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону