ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 316/1089/14-ц

Провадження № 2/316/585/14

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2014 р. Енергодарський міський суд Запорізької області у складі судді Куценко М.О., при секретарі Нестеровій Г.М., розглянув у відкритому судовому засіданні у м. Енегодар цивільну справу за позовом Енергодарського навчально - виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів - міжшкільний навчально - виробничий комбінат» Енергодарської міської ради Запорізької області до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому зазначає, що 02.09.2013р. між Енергодарським навчально - виховним комплексом «Загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів - міжшкільний навчально - виробничий комбінат» Енергодарської міської ради Запорізької області та ОСОБА_1 було укладено Договір №11-ОКН/13 про надання послуг первинної професійної підготовки, відповідно до якого заклад брав на себе зобов'язання за рахунок коштів відповідача здійснити первинну професійну підготовку учениці ОСОБА_2 по професії «Оператор комп`ютерного набору 1 категорії».

Відповідно до п.3.1 Договору відповідач зобов`язався своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим договором.

Відповідно до п. 5.3 Договору відповідач повинна була вносити плату за перший курс навчання:

1-й етап в сумі 750 грн. до 15.09.2013 р.

2-й етап в сумі 750 грн. до 15.12.2013 р.

3-й етап в сумі 750 грн. до 15.03.2014 р.

4-й етап в сумі 750 грн. до 15.06.2014 р.

16.09.2013 року відповідач звернулася до адміністрації закладу із заявою про дозвіл здійснення оплати щомісячно до 25-го числа у зв`язку із скрутним матеріальним становищем. Сторонами була підписана додаткова угода до Договору від 02.09.2013 року №11-ОКНУ13 про зміни пункту 5.3 щодо порядку оплати за навчання, а саме вносити оплату за 1-й курс навчання щомісяця за наступним графіком:

в сумі 333 грн. до 25.09.2013 р.

в сумі 333 грн. до 25.10.2013 р.

в сумі 333 грн. до 25.11.2013 р.

в сумі 333 грн. до 25.12.2013 р.

в сумі 333 грн. до 25.01.2014 р.

в сумі 333 грн. до 25.02.2014 р.

в сумі 334 грн. до 25.03.2014 р.

в сумі 334 грн. до 25.04.2014 р.

в сумі 334 грн. до 25.05.2014 р.

Станом на 05.05.2014 року відповідач здійснив оплату за 2 місяця 1-го курсу навчання (вересень, жовтень 2013 року) у в розмірі 666 грн. Сплату за наступні етапи навчання 1-го курсу відповідач ігнорує.

З метою вирішення питання про погашення відповідачем заборгованості, позивач не однократно звертався до відповідача з проханням погасити заборгованість, однак відповідачем відповідних платежів зроблено не було.

Згідно з Наказом директора від 05.03.2014 року №02 «В-УФЮ» учениця 10-А класу ОСОБА_2 була відрахована зі складу учнів за професією «Оператор комп'ютерного набору І категорії » за переводом на заочну форму навчання.

Станом на 05.05.2014р. сума заборгованості складає 1 531,80 грн.

Відповідно до п.6.2 Договору, за несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг, відповідач сплачує позивачу неустойку в розмірі подвійної ставки НБУ за кожний прострочений день.

Згідно до проведеного розрахунку неустойка за прострочені 192 днів складає 72,86 грн.

Просять стягнути з відповідача заборгованість в сумі 1604,66 грн. та відшкодувати витрати по сплаті судового збору в сумі 243,60 грн.

В судове засідання представник позивача за довіреністю Долгіх О.С. не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, позов підтримує.

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання не з'явилася, надала заяву, про розгляд справи без її участі, позов визнає, у зв'язку зі скрутним матеріальним положенням просить розстрочити виплату заборгованості на один рік зі сплатою 200 грн. щомісяця.

Дослідив надані суду докази, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 02.09.2013р. між Енергодарським навчально - виховним комплексом «Загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів - міжшкільний навчально - виробничий комбінат» Енергодарської міської ради Запорізької області та ОСОБА_1 було укладено Договір №11-ОКН/13 про надання послуг первинної професійної підготовки учня ОСОБА_2 по професії «Оператор комп`ютерного набору 1 категорії» (а.с.7).

Відповідно до умов Договору, відповідач повинна була сплачувати за перший курс навчання по 750 грн. по строку до 15.09.2013р., 15.12.2013р., 15.03.2014р., 15.06.2014р. ( п.5.3 Договору).

На підставі заяви відповідача від 16.09.2013р. ( а.с.9), між сторонами була укладена Додаткова угода до Договору №11-ОКН/13 ( а.с.8), відповідно до якого ОСОБА_1 повинна була вносити оплату за 1-й курс навчання щомісяця за наступним графіком:

в сумі 333 грн. до 25.09.2013 р., 333 грн. до 25.10.2013 р., 333 грн. до 25.11.2013 р., 333 грн. до 25.12.2013 р., 333 грн. до 25.01.2014 р., 333 грн. до 25.02.2014 р., 334 грн. до 25.03.2014 р., 334 грн. до 25.04.2014 р., 334 грн. до 25.05.2014 р.

Взяті на себе зобов'язання по Договору та Додатковій угоді щодо оплати навчання відповідач порушила, на письмові вимоги щодо необхідності здійснення оплати ігнорує ( а.с. 10-20), чим утворила заборгованість, яка складає 1531,80 грн.

П. 6.2 Договору передбачено, що за несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг відповідач сплачує позивачу неустойку в розмірі подвійної ставки НБУ за кожний прострочений день.

Згідно наданого позивачем розрахунку, сума неустойки за прострочені 192 дня складає 72,86 грн.

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк ( термін).

Згідно ст. 624 ЦК України якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Відповідно до ст. 174 ЦПК України позивач може відмовитися від позову, а відповідач визнати позов протягом усього часу судового розгляду, зробивши усну заяву. Якщо відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем викладено в адресованих суду письмових заявах, ці заяви приєднуються до справи. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, оскільки вимоги позивача визнаються відповідачем і підтверджуються наданими доказами та визнання відповідачем позову не суперечить закону і не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб.

Відповідно до положень ст. 217 ЦПК України - суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його виконання, надати відстрочку або розстрочити виконання, вжити заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в рішенні.

З урахування матеріального положення відповідача, відсутності заперечення з боку позивача, суд вважає можливим розстрочити виконання рішення.

Також на користь позивача згідно ст. 88 ЦПК України підлягають стягненню витрати по оплаті судового збору в сумі 243,60 грн.

Керуючись ст.ст.10, 11, 88, 174, 212, 214-215, 217, 294 ЦПК України, ст.ст. 526, 549, 624 ЦК України, суд -

В И Р І Ш И В:

Позов Енергодарського навчально - виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів - міжшкільний навчально - виробничий комбінат» Енергодарської міської ради Запорізької області задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь Енергодарського навчально - виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів - міжшкільний навчально - виробничий комбінат» Енергодарської міської ради Запорізької області ( р/р 35426201029926 в УДК Запорізької області, МФО 813015, код ЄДРПО 20528341) заборгованість за Договором №11-ОКН/13 від 02.09.2013р. про надання послуг з первинної професійної підготовки в сумі 1604,66 грн. та витрати по сплаті судового збору в сумі 243,60 грн., а всього підлягає стягненню 1 848,26 грн.

Виконання рішення розстрочити на один рік із стягненням з ОСОБА_1 на користь Енергодарського навчально - виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів - міжшкільний навчально - виробничий комбінат» Енергодарської міської ради Запорізької області по 200 грн. щомісячно.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: М. О. Куценко

Дата ухвалення рішення 16.07.2014
Зареєстровано 18.07.2014
Оприлюднено 22.07.2014

Судовий реєстр по справі 316/1089/14-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 16.07.2014 Енергодарський міський суд Запорізької області Цивільне
Ухвала від 08.05.2014 Енергодарський міський суд Запорізької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 316/1089/14-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону