ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

РІШЕННЯ

12497-2006

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95000, м.Сімферополь, вул. К.Маркса, 18, к. 404

РІШЕННЯ

Іменем України

03.10.2006Справа №2-26/12497-2006

За позовом Закритого акціонерного товариства «Кримметалоторг і Компанія» (95493, м. Сімферополь, вул. Монтажна, 10, код ЄДРПОУ 055112012)

До відповідача   Товариства з обмеженою відповідальністю «Криммісцевпром» (м. Сімферополь, вул. Чехова, 2-а, код ЄДРПОУ 01527940)

Про стягнення 4687,20 грн. боргу, 394,27 грн. пені та 5029,40 грн. штрафних санкцій.

Суддя О. Л. Проніна

представники:

Від позивача  -  Зазовський Я. І., довіреність від 08.02.2006р. №2

Від відповідача –  Лемиш Р. Г., довіреність у справі

                 Сутність справи:  Позивач  звернувся до Господарського суду АР Крим  із позовною заявою та просить стягнути з відповідача з дійсного спору заборгованість у розмірі 4687,20 грн. боргу, 394,27 грн. пені та 5029,40 грн. штрафних санкцій. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем з дійсного спору своїх зобов'язань за договором оренди №98 від 02.01.2006р.

       Позовні вимоги обґрунтовані несвоєчасним та неповним виконанням відповідачем з дійсного спору своїх зобов'язань за договором оренди  в частині внесення орендних платежів.

        Відповідач на позовних вимогах заперечує з мотивів, викладених у відзиві на позов та зазначив, що із позовними вимогами в частині 3 800 грн.  та сумою пені у розмірі 394,27  грн. згоден. Крім того, відповідач надав клопотання про надання відстрочки виконання рішення суду до 01.10.2006р. Крім того, відповідач у відзиві на позов зазначив, що позивачем завищені суми штрафних санкцій  у сумі 3880,28 грн. Сума нарахованих штрафних санкцій визнана відповідачем у розмірі 1149,12 грн.

          Судом клопотання відповідача про надання відстрочки виконання рішення до 01.10.2006р. залишається без задоволення, оскільки рішення зі спору прийнято після строку, встановленого відповідачем.

         Розгляд справи у порядку ст. 77 ГПК України відкладався.

         Строк розгляду справи був продовжений у порядку ст. 69 ГПК України за клопотанням сторін.

         Розглянувши матеріали справи, заслухав представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

02.01.2006р. між ЗАТ «Кримметаллоторг і Компанія» (Орендодавець) та ТОВ «Криммісцевпром» (Орендар) був укладений договір оренди №98  складського приміщення площею 378,8 кв.м. у м. Сімферополі по вул. Монтажна, 10 строком на 11 місяців  з дати підписання договору оренди.

Згідно п. 3.1 Договору Орендар сплачує орендну плату у розмірі 2272, 80 грн. до 20 числа поточного місяця шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця. Крім того, згідно п. 3.2 Договору Орендар відшкодовує Орендодавцю витрати, пов'язані зі сплатою тепло - , електро енергії та телефонний зв'язок й інші прямі витрати згідно актів.

Відповідно п. 5.1 Договору Орендар сплачує у випадку   порушення п.п. 3.1, 3.2 Договору за кожний день прострочення платежів пеню від несплаченої суми у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на час прострочення платежу.

У випадку прострочення платежів понад 30 днів, Орендар сплачує штраф у розмірі 20% від несплаченої суми  щомісячно.

01.03.2006р. до договору оренди №98 від 02.01.2006р. була укладена додаткова угода, за якою площа орендованих складських приміщень була зменшена до 100 кв.м., а розмір орендних платежів до 600 грн. щомісячно у строки, передбачені договором  оренди від 02.01.2006р. №98.

У подальшому на підставі листа Орендаря між сторонами за договором від 02.01.2006р. №98 була укладена додаткова угода від  01.05.2006р.  про розірвання договору оренди №98 від 02.01.2006р. За актом прийому –передачі від 01.05.2006р. об'єкт оренди був повернений Орендодавцю.

Згідно витягів з руху коштів на банківських рахунках сторін, відповідачем  з дійсного спору перераховувалися кошти у рахунок сплачення орендних платежів за наступні періоди та у наступних розмірах:  09.02.006р.  на суму 272,80 грн.; 10.02.2006р. на суму 300 грн.; 15.02.2006р. на суму 272,8 грн.; 12.04.2006р. на суму 300 грн.; 25.04.2006р. на суму 245,80 грн. та 09.06.2006р. на суму 239,80 грн.

Таким чином, заборгованість зі сплати орендних платежів на час розгляду справи складає 5745,60 грн. (2272,80грн. + 2272,80 грн. + 600 грн. + 600 грн.). Із урахуванням часткової проплати сума боргу становить -  4114,40 грн.  (5745,60 грн. - 272,80 грн. - 300 грн. - 272,8 грн. -  300 грн. -  245,80 грн. - 239,80 грн.).

Таким чином, позовні вимоги в частині стягнення 4687, 20 грн. основного боргу підлягають частковому задоволенню  у розмірі 4114,40 грн.

Щодо заявлених сум пені, суд вважає за необхідне зауважити наступне.

Зобов'язання повинні виконуватися належним чином та у встановлений строк відповідно з умовами договору, одностороння відмова від виконання зобов'язань не припускається, за виключенням  випадків, встановлених законом.

Відповідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливістю виконання їм майнового зобов'язання. (ст. 625 ЦК України).  

Діючим законодавством України передбачено, що у разі порушення зобов'язання, тобто його невиконання або виконання з порушенням   умов,   визначених  змістом  зобов'язання  (неналежне виконання), настають правові наслідки визначені договором або законом.

Згідно ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які   боржник   повинен  передати  кредитору  у  разі  порушення боржником зобов'язання. Пенею  є  неустойка,  що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно  виконаного  грошового  зобов'язання  за  кожен   день прострочення виконання.

Відповідно до Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань” від 22.11.1996р. № 543/96-ВР та п.п. 14.1 Договорів у разі несвоєчасної сплати відповідач зобов'язаний сплатити пеню відповідно діючого законодавства у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.

На час подання позову до господарського суду розмір пені становить 394,27   грн., сума пені визнана відповідачем та підтверджується матеріалами справи.  

Таким чином, позовні вимоги в частині стягнення пені підлягають задоволенню у повному обсязі.

При розгляді позовних вимог в частині стягнення штрафних санкцій, суд вважає за необхідне зауважити, що відповідно до умов договору нарахування штрафних санкцій провадиться на суми несплачених сум орендних платежів у строк понад 30 днів. Таким чином, приймаючі до уваги положення договору в частині строків орендних платежів -20 числа місяця, сума штрафних санкцій, яка підлягає стягненню становить – 1427,20 грн. х20% = 285,44 грн. (заборгованість з орендних платежів за січень 2006р.) 740 грн. (2272,80 грн. +1427,20 грн. залишок заборгованості за січень та лютий 2006р.), 680 грн. штрафних санкцій нарахованих на залишок заборгованості за січень - лютий  2006р. у березні місяці), 1480 грн. штрафних санкцій за січень-березень 2006р. станом на квітень місяць із урахуванням 30-денного строку прострочення), 870,84 грн. за січень-квітень 2006р. із урахуванням положень п. 5.2 Договору від 02.01.2006р. та додаткової угоди до договору від 01.03.2006р.

Таким чином, загальна сума штрафних санкцій становить 285,44 грн. + 740 грн. + 680 грн. + 1480 грн. +870,84 грн. = 4056,28 грн.

        Нарахування штрафних санкцій   із періоду після 01.05.2006р., тобто після розірвання договору оренди не відповідає умовам додаткової угоди від 01.05.2006р. про розірвання договору оренди від 02.01.2006р. №98 та додаткової угоди до договору оренди від 01.03.2006р.

        Таким чином, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню   у розмірі  4114,40 грн. заборгованості, 394,27  грн. пені та  4056,28 грн. штрафних санкцій

        Витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічному забезпеченню судового процесу покладається на відповідача  у відповідності зі ст.49 ГПК України.

        Керуючись ст. ст. 49, 82-84 Господарського Процесуального Кодексу України, суд –

В И Р І Ш И В    :

1.          Позов задовольнити  частково.

2.          Стягнути з  Товариства з обмеженою відповідальністю «Криммісцевпром» (м. Сімферополь, вул. Чехова, 2-а, код ЄДРПОУ 01527940) на користь Закритого акціонерного товариства «Кримметалоторг і Компанія» (95493, м. Сімферополь, вул. Монтажна, 10, код ЄДРПОУ 055112012) 4114,40 грн. заборгованості, 394,27  грн. пені та  4056,28 грн. штрафних санкцій,  102 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.          В останньої частині позовних вимог відмовити.

Видати наказ  після вступу рішення у закону чинність.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим                                        Проніна О.Л.

Дата ухвалення рішення 03.10.2006
Зареєстровано 13.02.2007
Оприлюднено 20.08.2007

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12497-2006

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону