ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

13/86-09-2111

            

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"19" червня 2009 р.Справа  № 13/86-09-2111

За позовом  Відкритого акціонерного товариства "ЮГцемент"

     

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський будівельний комбінат"  

   

про стягнення 1536726,94 грн.

                                                                                                   Суддя  Панченко О.Л.

                                                              Представники:

від позивача        Діордіца М.С.

від відповідача    не  з'явився

По справі оголошена перерва до 19.06.2009р. згідно зі ст. 77 ГПК України.

Суть спору: Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з відповідача 1536726,94 грн. - заборгованість за договором поставки від 27.12.2007р. № 14/08/ОФ-Ц, 3 % річних, штраф та пеню.

Відповідач позов не визнає на підставах, викладених у відзиві на позов.

                                                        Беручи  до  уваги,  що:

Згідно з договором поставки від 27.12.2007р. № 14/08/ОФ-Ц Відкрите акціонерне товариство "ЮГцемент" зобов'язалось продати (передати у власність) та поставити відповідачу цемент в кількості, асортименті та на умовах, зазначених в цьому договорі, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Одеський будівельний комбінат" –прийняти цемент і сплатити за нього ціну, визначену відповідно до умов цього договору. Відповідно до п. 2.1 договору поставки від 27.12.2007р. № 14/08/ОФ-Ц кількість цементу, що повинен бути поставлений позивачем відповідачу за цим договором протягом 2008 року, визначається сторонами відповідно до умов додатків до цього договору, якими сторони визначають обсяг поставок цементу на певний строк, вказаний в такому додатку. Такі додатки укладаються, як правило, щодо поставок цементу на період 1 (один) календарний місяць. Пунктом 3.2 зазначеного договору передбачено, що цемент вважається поставленим позивачем відповідачу з моменту його передачі позивачем першому перевізнику. Підтвердженням такої передачі є залізнична накладна (або квитанція про приймання вантажу), видана залізницею, або транспортна накладна, видана позивачем (у випадку перевезення автомобільним транспортом). Згідно з п. 5.1 договору поставки від 27.12.2007р. № 14/08/ОФ-Ц ціна цементу, а також вартість кожної партії цементу, що буде поставлятися позивачем протягом терміну дії договору, вказується в додатках до договору, які будуть невід'ємною частиною договору. Відповідно до п. 5.7 зазначеного договору в будь-якому випадку відповідач повинен здійснити оплату кожної та будь-якої партії цементу протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту здійснення поставки партії цементу відповідно до умов п. 3.2 цього договору. За прострочення максимального терміну оплати кожної отриманої партії цементу, встановленого в п. 5.7 цього договору, відповідач зобов'язаний відшкодувати позивачу в повному обсязі всі збитки, які викликані таким простроченням, та сплатити позивачу (на його вимогу) пеню за кожний день прострочення оплати, виходячи з подвійного розміру облікової ставки НБУ, яка діяла під час прострочення оплати. Пеня нараховується на розмір несплачених відповідачем грошових сум з першого дня прострочення максимального терміну оплати, встановленого в п. 5.7 цього договору. Нарахування пені здійснюється за весь період прострочення оплати відповідачем, і припиняється в момент повного погашення заборгованості відповідачем. Крім цього, відповідач у вказаному вище випадку прострочення оплати цементу повинен сплатити на вимогу позивача додатково проценти в розмірі 10% річних, які нараховуються на розмір несплачених відповідачем грошових сум з першого дня прострочення максимального терміну оплати,  встановленого в п. 5.7 цього договору. Нарахування процентів здійснюється за весь період прострочення оплати відповідачем, і припиняється в момент повного погашення заборгованості відповідачем (п. 6.1 договору). Позивач виконав зобов'язання за договором. Однак, відповідач оплату за отриманий товар у повному обсязі не здійснив, у зв'язку з чим позивач просить стягнути з відповідача суму позову.

Представлені матеріали засвідчують обґрунтованість позовних вимог про стягнення       1410778,69 грн. та підтверджуються договором поставки від 27.12.2007р. № 14/08/ОФ-Ц, накладними, довіреностями, квитанціями про приймання вантажу, актом звірки розрахунків станом на 28.10.2008р., розрахунками та іншими доказами.

Позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства "ЮГцемент" в частині стягнення з відповідача штрафу у сумі 125948,25 грн. за прострочення оплати цементу згідно з ч. 2 п. 6.1 договору поставки від 27.12.2007р. № 14/08/ОФ-Ц задоволенню не підлягають, оскільки п. 6.1 договору поставки від 27.12.2007р. № 14/08/ОФ-Ц штраф не передбачений.  

Посилання відповідача на те, що положення договору поставки від 27.12.2007р. № 14/08/ОФ-Ц на спірні відносини сторін після 01.03.2008р. не поширюються, судом до уваги не приймаються, тому що відповідачем не враховано, що до зазначеного договору були укладені додатки від 26.03.2008р., 29.04.2008р., 29.05.2008р., 27.06.2008р., 01.08.2008р., 01.09.2008р., які є невід'ємною частиною договору поставки від 27.12.2007р. № 14/08/ОФ-Ц.

Враховуючи наведене, відповідно до ст.ст. 11, 509, 525, 526, 530, 549, 625, 712 ЦК України позов підлягає задоволенню частково у сумі 1410778,69 грн.

Відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК України витрати по держмиту у сумі 14107,79 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу у сумі 108,32 грн. підлягають стягненню з відповідача.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський будівельний комбінат" від 19.06.2009р. про продовження строку вирішення справи та відкладення розгляду справи задоволенню не підлягає на підставі наступного. Згідно з ч. 1 ст. 69 ГПК України спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. Строк розгляду даної справи закінчується 23.06.2009р. Відповідно до ч. 4 ст. 69 ГПК України за клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, спір може бути вирішено у більш тривалий строк, ніж встановлено частиною першою цієї статті. Однак, клопотання відповідача про продовження строку вирішення спору з позивачем не погоджено, а також позивачем клопотання про продовження строку вирішення спору до суду не надано.  

                           Керуючись  ст.ст.  44,  49,  77,  82,  84,  85  ГПК України, суд

                                                            ВИРІШИВ:

1.     Позовні вимоги задовольнити частково.

2.   Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський будівельний комбінат"  (м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги, 22, код 05392542, п/р 26008660523231 в Одеській обл. ФАКБ СОЦ.РОЗ. „Укрсоцбанк”, МФО 328016) на користь Відкритого акціонерного товариства "ЮГцемент" (Миколаївська область, смт. Ольшанське, вул. Промислова, 9, код 00293031, п/р 26006956 в МОД „Райффайзен Банк Аваль” м. Миколаїв, МФО 326182) 1410778,69 грн. боргу, 14107,79 грн. держмита, 108,32 грн. витрат на ІТЗ судового процесу.  

Наказ  видати  згідно  зі  ст. 116  ГПК  України.

3.    В решті позову відмовити.

Рішення  господарського  суду  набирає  законної  сили  згідно  зі  ст. 85  ГПК  України.

        Рішення  підписано  24.06.2009р. відповідно  до  ст. 85 ГПК  України.

Суддя                                                                                       Панченко О.Л.

Дата ухвалення рішення 19.06.2009
Зареєстровано 10.07.2009
Оприлюднено 11.07.2009

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 13/86-09-2111

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону