ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 31/86/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2014 Справа № 908/3130/14

Господарський суд Запорізької області у складі судді Хуторного В.М., при секретарі Ломейко Н.І.

За участю представників сторін: від позивача -Лойко А.О., довіреність №9092/27 від 30.12.2013 р.; від відповідача - не з'явився.

Розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/3130/14

за позовом: Концерну «Міські теплові мережі» в особі філії Концерну «Міські теплові мережі» Заводського району, м. Запоріжжя (скорочено Концерн «МТМ»);

до відповідача: Приватного малого підприємства «Шеки», м. Запоріжжя (скорочено ПМП «Шеки»);

про стягнення суми

Ухвалою господарського суду від 01.09.2014 р. позовна заява прийнята до розгляду, порушено справу та присвоєно номер провадження 31/86/14, засідання призначено на 24.09.2014 р.

За клопотанням представника позивача, розгляд справи здійснювався без застосування засобів фіксації судового процесу.

У відповідності до ст. 85 ГПК України в судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

СУТНІСТЬ СПОРУ:

Концерн «МТМ» звернувся до господарського суду Запорізької області з позовною заявою про стягнення з ПМП «Шеки» заборгованості за Договором №704353 купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді від 12.02.2013 р. в сумі 1320,2 грн., з якої 1170,52 грн. основний борг, 101,86 грн. пеня, 15,86 грн. 3% річних та 31,96 грн. інфляційні втрати.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач за період з січня 2014 р. по липень 2014 р. за Договором №704353 від 12.02.2013 р. отримав від позивача теплової енергії на загальну суму 1404,48 грн., за яку розрахувався частково, сплативши суму 233,96 грн. у травні 2014 р. В обґрунтування вимог посилається на ст. ст. 11, 15, 16, 96, 258, 509, 526, 530, 625, 629 ЦК України, ст. ст. 1, 2, 193, 232, 276 ГК України, ст. ст. 1, 2, 54 -57, 66, 67, 82 ГПК України, умови Договору №704353 від 12.02.2013 р., Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. №2633-VІ, Правила користування тепловою енергією, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. за №1198, Закон України «Про відповідальність про несвоєчасне виконання грошових зобов'язань».

До початку судового засідання, 22.09.2014 р. від позивача надійшла заява №1152/04 від 22.02.2014 р. про зменшення розміру позовних вимог у зв'язку з часткою сплатою відповідачем заборгованості в сумі 1164 грн. Просить суд провадження про справі припинити в частині стягнення заборгованості в сумі 1164 грн. та стягнути з відповідача 6,52 грн. основного боргу, пеню в сумі 101,53 грн., 3% річних в сумі 15,86 грн. та інфляційних втрат в сумі 31, 67 грн.

Вказану заяву судом прийнято до розгляду на підставі ст. 22 ГПК України.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги з урахуванням заяви від 22.09.2014 р. підтримує в повному обсязі.

ПМП «Шеки», відповідач у справі, листом №61 від 19.09.2014 р. просить суд провадження по справі припинити у зв'язку з погашенням основного боргу в сумі 1164 грн.

Представник відповідача у судове засідання не прибув, про причину неявки суд не повідомив.

Згідно ст. 75 ГПК України справу розглянуто за наявними матеріалами, які суд визнав достатніми для вирішення спору.

Розглянувши матеріали справи та вислухавши пояснення представника позивача, суд -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2013 р. між Концерном «МТМ» (Теплопостачальна організація, позивач у справі) та ПМП «Шеки» (Споживач, відповідач у справі) укладено Договір купівлі продажу теплової енергії в гарячій воді №704353 (далі - Договір № 704353), за умовами якого Теплопостачальна організація бере на себе зобов'язання відпустити теплову енергію в гарячій воді Споживачу (за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 код 35.30.1 - пара та гаряча вода, постачання пари, гарячої води), а Споживач зобов'язується прийняти та оплатити її вартість за діючи тарифами (цінами) в терміни та порядку, встановленими умовами цього Договору та додатками до Договору, що є його невід'ємними частинами (п. 1.1 Договору №704353).

Згідно звернення - доручення від 12.02.2013 р. (Додаток 1а до вказаного Договору) постачання теплової енергії здійснюється на приміщення площею 18,9 кв. м., що орендується відповідачем за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Перспективна, 35а.

Згідно Акту від 21.01.2013 р., теплове навантаження на опалення будівлі поліклініки взято із розрахунку за встановленими опалювальними приборами ТОВ «Теплотехнік і Кo. Будівля поліклініки підключена до централізованого гарячого водопостачання, в приміщення, що орендується встановлено один водопровідний кран.

За умовами п. 2.1 Договору №704353, теплова енергія відпускається Споживачу в Гкал згідно з Додатком № 1 до цього договору в гарячій воді на такі потреби:

- опалення та вентиляцію - на протязі опалювального періоду;

- підігрів води - протягом року;

- кондиціювання - по замовленню Споживача;

- інші технологічні потреби - по замовленню Споживача.

Додатком №1 до Договору №704353 визначено обсяги та порядок постачання теплової енергії Споживачу.

Тарифи на теплову енергію визначено в Додатку № 4 до Договору №704353.

Пунктом 3.2.26 Договору №704353 передбачено, що Споживач зобов'язаний щомісячно, у строки, визначені даним договором, повертати Теплопостачальній організації підписаний уповноваженою особою та належним чином оформлений акт приймання-передачі теплової енергії в гарячій воді.

Відповідно до п. 10.1 Договору №704353 в редакції Додаткової угоди від 26.12.2013 р., цей договір діє з 01.01.2013 р. до 31.12.2014 р.

Взяті зобов'язання щодо оплати спожитої теплової енергії за Договором №704353 відповідачем належним чином не виконано.

Стягнення з відповідача заборгованості за Договором №704353 в сумі 6,52 грн., пені в сумі 101,53 грн., 3% річних в сумі 15,86 грн. та інфляційних втрат в сумі 31, 67 грн. з урахуванням заяви від 22.09.2014 р. є предметом розгляду по даній справі.

Проаналізувавши фактичні обставини справи, оцінивши представлені докази, заслухавши представників сторін, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

Правовідносини сторін є господарськими, які виникли на підставі договору енергопостачання.

Згідно ч. 1 ст. 275 ГК України, за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і підігріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов'язаний оплатити прийняту енергію.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 276 ГК України, розрахунки за договорами енергопостачання здійснюються на підставі цін (тарифів), встановлених відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 6.2 Договору №704353, розрахунковим періодом є календарний місяць.

Підставою для розрахунків Споживача з теплопостачальною організацією є розрахунок та акт приймання-передачі (п. 6.3 Договору №704353).

За умовами п. 6.4 Договору №704353, Споживач зобов'язаний до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, перерахувати на розрахунковий рахунок Теплопостачальної організації суму заборгованості за спожиту теплову енергію.

Пунктом 6.7.2 Договору №704353 встановлено, що у разі неотримання Теплопостачальною організацією підписаного Акту приймання-передачі, або обґрунтованих заперечень в його підписанні у термін, встановлений п. 6.7.1 договору, акт підписується Теплопостачальною організацією з позначенням про відмову у підписанні його Споживачем, та оформлений таким чином акт вважається погодженим і є підставою для проведення остаточних розрахунків за зазначений в ньому розрахунковий період.

Згідно актів приймання-передачі теплової енергії від 31.01.2014 р на суму 480,67 грн., від 28.02.2014 р. на суму 452,99 грн., від 31.03.2014 р. на суму 300,3 грн., від 30.04.2014 р. на суму 154,12 грн., від 31.05.2014 р. на суму 6,17 грн., від 30.06.2014 р. на суму 3,71 грн. та від 31.07.2014 р. на суму 6,52 грн. (а. с. 42 - 48) позивачем на адресу відповідача поставлено теплової енергії в гарячій воді на загальну суму 1404,48 грн.

Акти приймання передачі теплової енергії та рахунки позивачем було вручено уповноваженій особі відповідача, що підтверджується наданими позивачем витягом з Журналу рахунків та актів приймання - передачі (а. с. 32 - 38).

Відповідачем Акти приймання - передачі теплової енергії не підписано, будь-яких заперечень щодо об'ємів поставленої теплової енергії та нарахованих сум за Актами приймання-передачі теплової енергії Теплопостачальній організації не надавалось, а тому з урахуванням приписів п. 6.7.2 Договору №704353, Акти за спірний період вважаються погодженим і є підставою для проведення остаточних розрахунків за зазначений в ньому розрахунковий період.

Виставлені рахунки на оплату (а. с. 39 - 41) відповідачем сплачено частково в сумі 233,96 грн.

Згідно зі ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідач договірних зобов'язань належним чином не виконав.

На час розгляду справи в суді відповідачем надано платіжне доручення №2785 від 08.09.2014 р. про сплату заборгованості за теплову енергію в сумі 1164 грн., що не заперечує позивач, а тому провадження в цій частині підлягає припиненню на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК України, за відсутністю предмету спору.

В частині стягнення залишку заборгованості в сумі 6,52 грн. вимога підлягає задоволенню.

Позивачем окрім вимоги про стягнення з відповідача основного боргу заявлено вимоги з урахуванням заяви від 22.09.2014 р. про стягнення з останнього пені в сумі 101,53 грн., 3% річних в сумі 15,86 грн. та інфляційних втрат в сумі 31,67 грн.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 ГК України, у разі, якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» платники коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочення платежу пеню у розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Статтею 3 вищезгаданого Закону встановлено, що розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Пунктом 7.2.8 Договору №704353 передбачено, що в разі несплати або несвоєчасної оплати Споживачем за теплову енергію відповідно до терміну, встановленого у п. 6.4 цього Договору, з наступного дня після закінчення терміну сплати Споживачу нараховується пеня у розмірі 0,5% від суми простроченого платежу (але не більше суми обумовленої чинним законодавством ) за кожен день прострочення по день фактичної оплати.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок пені за період з 21.02.2014 р. по 29.08.2014 р. суд дійшов висновку, що він є вірним, а тому задоволенню підлягає пеня в сумі 101,53 грн.

Частиною 2 ст. 625 ЦК України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Приймаючи до уваги встановлений факт прострочення відповідачем виконання основного грошового зобов'язання, вимога про стягнення з нього 3% річних за період з 21.02.2014 р. по 29.08.2014 р. в сумі 15,86 грн. підлягає задоволенню як така, що порахована вірно.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок інфляційних нарахувань та з урахуванням заяви від 22.09.2014 р. суд дійшов висновку, що інфляційні нарахування за період з березня по липень 2014 року в сумі 31,67 грн. підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача, оскільки спір виник з його вини.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Припинити провадження по справі №908/3130/14 в частині стягнення заборгованості в сумі 1164 грн.

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Приватного малого підприємства «Шеки» (юридична адреса: 69068, м. Запоріжжя, вулиця Уральська, буд. 39; фактична адреса: 69009, м. Запоріжжя, вулиця Перспективна, буд. 35-а, код ЄДР 13625121) на користь на користь Концерну «Міські теплові мережі» (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, поточний рахунок зі спеціальним режимом використання № 26030301001951 у Філії Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 313957, код ЄДР 32121458) заборгованість в розмірі 6 (шість) грн. 52 коп., пеню в сумі 101 (сто одна) грн. 53 коп., 3% річних в сумі 15 (п'ятнадцять) грн. 86 коп., інфляційні втрати в сумі 31 (тридцять одна) грн. 67 коп. та судовий збір в сумі 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення складено 24.09.2014 р.

Суддя В.М. Хуторной

Дата ухвалення рішення 24.09.2014
Оприлюднено 26.09.2014

Судовий реєстр по справі 908/3130/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.03.2015 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 25.02.2015 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 24.09.2014 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 01.09.2014 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/3130/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону