КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 368/628/14-ц

Провадження № 2\368\279\14

Рішення

іменем України

"12" червня 2014 р. Кагарлицький районний суд Київської області в складі:

Головуючого судді - Закаблука О.В.

При секретарі судового засідання - Лєвшин Н.О.

З участю учасників процесу:

Представника позивача - Мачульської Л.І.

Відповідача - ОСОБА_2

розглянувши в відкритому судовому засіданні в місті Кагарлик Київської області в залі суду справу за позовом Кагарлицького комунального житлово - експлуатаційного підприємства до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості по утриманню будинку та прибудинкової території , суд, -

В С Т А Н О В И В :

09.04.2014 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшла позовна заява Кагарлицького комунального житлово - експлуатаційного підприємства до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості по утриманню будинку та прибудинкової території, в якій позивач просить суд винести рішення, яким:

- стягнути з ОСОБА_2 на користь Кагарлицького комунального житлово-експлуатаційного підприємства заборгованість за надані послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території в розмірі 2076,33 грн., та 243,60 грн. судових витрат. Загальна сума стягнення 2319,93 грн.

Свої позовні вимоги позивач в мотивувальній частині позовної заяви обґрунтовував наступним:

Кагарлицьким комунальним житлово-експлуатаційним підприємством було проведено перевірку та встановлено, що громадянин ОСОБА_2 (відповідач по справі) є власником квартири АДРЕСА_1.

Ця квартира знаходиться в багатоквартирному житловому будинку житлового фонду, утримання та експлуатацію якого здійснює КЖЕП.

Відповідач ОСОБА_2, порушуючи п. 3 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та п.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, а саме не укладаючи договір (про надання житлово-комунальних послуг) фактично користується послугами, які надає КЖЕП, оскільки постійно проживає за вищевказаною адресою.

Але факт відсутності письмово укладеного договору не може свідчити про те, що житлово-комунальні послуги не надавалися споживачу, оскільки послуги надавалися, роботи виконувалися на що складалися відповідні акти та документи.

Квартира відповідача знаходиться в багатоквартирному житловому будинку житлового фонду, утримання та експлуатацію якого здійснює КЖЕП. Послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкових територій окрім як підприємством - позивачем надаватися не можуть, в зв'язку зі специфічними видами послуг які надаються і сам відповідач виконувати їх не може і фактично не виконує.

Згідно ст.. 68 Житлового кодексу України, ЗУ « Про житлово-комунальні послуги », постанови КМУ № 529 від 20.05.2009 року та № 869 від 01.06.2011 року « Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій », ККЖЕП утримує ( надає житлово-комунальні послуги ) будинки житлового фонду, який на балансі підприємства , а споживач отримує ці послуги та повинен вчасно вносити за них оплату.

Власником квартири АДРЕСА_1 своєчасної повної оплати за надані послуги не було, а тому порушено ст.. 66-68 Житлового кодексу України, п. 3 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ч. 3 ст. 815 Цивільного кодексу України , пд..2 п.7 Правил користування приміщеннями житловими будинками.

Станом на 01.03.2014 року в результаті несвоєчасної оплати за утримання будинку і споруд та прибудинкових території у відповідача виникла заборгованість в сумі 2076,33 грн. за період з 01.03.2011 року по 01.03.2014 року.

Не оплачуючи за отримані житлово-комунальні послуги власник квартири наніс підприємству - позивачу збитки, котрий є комунальним підприємством, тобто своїми діями він наносив збитки громаді міста Кагарлика, окрім того відповідач свідомо ухиляється від укладення договору про надання житлово-комунальних послуг. Відповідно до підп. 1 п. 11 Типового договору затвердженого постановою КМУ № 529 від 20.05.2009 року вказано, що споживач зобов'язаний оплачувати послуги в установлений цим договором строк.

КЖЕП неодноразово повідомляло боржника про його заборгованість та просило цю заборгованість погасити з визначенням строків, але на даний час відповідач заборгованість не сплатив, мотивуючи це тим, що між сторонами не укладено договір про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території.

Хоча ОСОБА_2 неодноразово знайомився із запропонованим підприємством - позивачем договором про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкових територій, але постійно відмовлявся його укладати, хоча договір був розроблений підприємством - позивачем на основі типового договору затвердженого постановами КМУ № 529 від 20.05.2009 року та № 869 від 01.06.2011 року як і передбачено чинним законодавством.

Недодержання сторонами процесу передбаченої законом письмової форми договору не позбавляє їх у разі виникнення спору доводити факт надання послуг іншими способами доказування. Згідно ст.. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог.

Згідно ч. І ст. 625 ЦКУ власник квартири не звільняється від відповідальності за неможливість ним виконати зобов'язання.

Автоматизованою системою документообігу суду для слухання справи на підставі ч. 3 ст. 11 - 1 ЦПК України було визначено суддю Кагарлицького районного суду Закаблук О.В.

В судовому засіданні пре5дставник позивача Мачульська Л.І. позовні вимоги позивача підтримала в повному обсязі, обґрунтовуючи позовні вимоги обставинами, які зазначені в мотивувальній частині позовної заяви, та які приведені судом вище.

В судовому засіданні відповідач ОСОБА_2 проти позову за перечував, зазначивши при цьому, що ніяких послуг КЖЕП, окрім вивозу сміття, і то не вчасного, не надає.

Договір він не укладав, так як вважає, що позивач все рівно того обсягу послуг, які зазначені в договорі не виконує, а якщо виконує, то не в повному об»ємі та не вчасно.

Суд, вислухавши представника позивача Мачульську Л.І., яка позов підтримала, вислухавши відповідача ОСОБА_2, який заперечував проти позову в повному обсязі, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку щодо задоволення позову, обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Підсудність.

Предметна підсудність.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин.

Згідно ч. 3 ст. 15 ЦПК України суди розглядають справи, визначені в ч. 1 ст. 15 ЦПК України в порядку позовного, наказного та окремого провадження.

В даному випадку суд розглядає справі в порядку позовного провадження.

Відповідно, в даному випадку справа предметно підсудна Кагарлицькому районному суду Київської області.

Територіальна підсудність.

Згідно ст. 107 ЦПК України усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.

Згідно ч. 1 ст. 109 ЦПК України позови до фізичної особи пред»являються в суд за зареєстрованим у встановленим законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування.

Слід зазначити, що місцем проживання фізичної особи вважається адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік, а місцем перебування - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік (стаття 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні" ).

Стаття 29 ЦКУ дає узагальнене розуміння терміна "місце проживання", яке охоплює як місце проживання, так і місце перебування у розумінні ЦПК.

Так, місцем проживання фізичної особи відповідно до статті 29 ЦКУ є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель), у відповідному населеному пункті, у якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово. Частиною третьою статті 29 ЦКУ також передбачено, що фізична особа може мати кілька місць проживання.

Отже, враховуючи той факт, що відповідач по даній справі , - ОСОБА_2 проживає та зареєстрований в м. Кагарлик Київської області, то дана справа територіально підсудна Кагарлицькому району Київської області.

Фактичні обставини справи, встановлені судом.

Так, в судовому засіданні встановлено, що відповідач по справі, - є власником квартири АДРЕСА_1.

Квартира відповідача знаходиться в багатоквартирному житловому будинку комунального житлового фонду, утримання та експлуатацію якого здійснює позивач, - КЖЕП. Послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкових територій окрім як позивачем надаватися не можуть, в зв'язку зі специфічними видами послуг які надаються і сам відповідач виконувати їх не може і фактично не виконує.

Даний факт підтверджується наступним.

Довідкою за № 100 від 06.05.2014 року, видану Кагарлицьким комунальним житлово - експлуатаційним підприємством, з якої видно, що будинок № 3 по вул. Карла Маркса у м. Кагарлику дійсно перебуває на балансі Кагарлицького КЖЕП з 01.04.2003 року згідно рішення сесії Кагарлицької міської ради «Про реформування житлово - комунального господарства» № 71 від 07.02.2003 року, ( а.с. 57).

Згідно рішення виконавчого комітету Кагарлицької міської ради Київської області № 45 від 27.02.2008 року «Про визначення виконавців житлово - комунальних послуг» на підставі ст. 7 Закону України «Про житлово - комунальні послуги», у відповідності до Порядку визначення виконавця житлово - комунальних послуг у житловому фонді затверджений наказом Державного комітету з питань житлово - комунального господарства від 25.04.2005 року № 60 - виконком міської ради вирішив визначити виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та при будинкових територій, послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд комунального житлового фонду, вивіз сміття, - Кагарлицьке комунальне житлово - комунальне підприємство.

Відповідач ОСОБА_2 , не проводить оплату за отримані послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території , в зв»язку з чим має заборгованість перед позивачем за надані послуги в розмірі 2076, 33 грн. , за період з 01.03.2011 по 01.03.2014 року.

Даний факт підтверджується розрахунком заборгованості за послуги по утриманні будинку та санітарне обслуговування при будинкової території , ( а.с., 5), яка рахується за ОСОБА_2 станом на 01.03.2014 року, АДРЕСА_4.

Як встановлено судом, позивач, - КЖЕП неодноразово повідомляло боржника про його заборгованість та просив цю заборгованість погасити з визначенням строків, що не оспорюється самим відповідачем ОСОБА_2, але на даний час відповідач заборгованість не сплатив, мотивуючи це тим, що між сторонами не укладено договір про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території.

Відповідач ОСОБА_2 неодноразово знайомився з запропонованим позивачем підприємством договором про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкових територій, але постійно відмовлявся його укладати, хоча договір був розроблений позивачем на основі типового договору затвердженого постановами КМУ № 529 від 20.05.2009 року та № 869 від 01.06.2011 року.

Відповідно, значна заборгованість відповідачів спонукала позивача подати до Кагарлицького районного суду Київської області позовну заяву про стягнення з відповідачів по справі вищезазначену суму боргу в судовому порядку.

Норми матеріального права, застосовані судом при вирішенні даного спору.

Той факт, що ОСОБА_2 є належним відповідачем по справі, а Кагарлицьке комунальне житлово - експлуатаційне підприємство є позивачем, судом доведено вище.

Що ж стосується тієї обставини, що між позивачем та відповідачами відсутній письмовий договір, то суд зазначає наступне.

Як зазначалося судом вище, Маці бура В.І. неодноразово знайомився з запропонованим позивачем договором про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкових територій, але відповідач постійно відмовлявся його укладати, хоча договір був розроблений позивачем на основі типового договору, затвердженого постановами КМУ № 529 від 20.05.2009 року та № 869 від 01.06.2011 року.

Недодержання сторонами процесу передбаченої законом письмової форми договору не позбавляє їх у разі виникнення спору доводити факт надання послуг іншими способами доказування.

Згідно ст. 19 Закону України «Про житлово - комунальні послуги» відносини у сфері житлово - комінальних послуг регулюються виключно на договірних засадах.

Це означає, що кожна із сторін має право вимагати укладення такого договору, у тому числі і в судовому порядку.

В даному випадку суд вважає, що відсутність такого договору не є безумовною підставою для відмови виконавцю житлово - комунальних послуг, в даному випадку, - позивачу, - КЖЕП у стягненні заборгованості за такі послуги, оскільки згідно з ч. 1 ст. 10 ЦК України цивільні права та обов»язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов»язки.

Відповідно до ст. 179 ЖК України, ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» користування будинками ( квартирами) державного і громадського житлового фонду та їх утримання здійснюється за рахунок коштів власників згідно діючих «Правил користування приміщеннями жилих будинків та при будинковими територіями».

Згідно з п.п. 17, 35 зазначених Правил власник ( в даному випадку власники, - відповідачі по справі) квартири, що розташована в багатоквартирному будинку, зобов'язані сплачувати платежі за обслуговування і ремонт будинку, комунальні та інші послуги.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.156 ЖК України члени сім»ї власника жилого будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування цим приміщенням. Члени сім'ї власника будинку (квартири) зобов'язані дбайливо ставитися до жилого будинку (квартири). Повнолітні члени сім'ї власника зобов'язані брати участь у витратах по утриманню будинку (квартири) і при домової території та проведенню ремонту.

Згідно ст.. 68 Житлового кодексу України, ЗУ « Про житлово-комунальні послуги », постанови КМУ № 529 від 20.05.2009 року та № 869 від 01.06.2011 року « Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій », ККЖЕП утримує ( надає житлово-комунальні послуги ) будинки комунального житлового фонду , який на балансі підприємства , а споживач отримує ці послуги та повинен вчасно вносити за них оплату.

Оскільки відповідач є власником квартири, тойого обов'язок як власника, проводити оплату за надані послуги з обслуговування і ремонту будинку безпосередньо випливає із зазначених вище нормативних актів.

Що стосується факту задоволення позову, зокрема, розміру коштів, які суд стягує з відповідачів, то суд своє рішення обґрунтовує наступним.

Згідно ст.. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог.

Так, позивачем по справі, - Кагарлицьким комінальним житлово - експлуатаційним підприємством до позовної заяви додано письмові документи, які доводять сам факт надання послуг, та їх економічне обґрунтування, як - то:

- договір укладений між КЖЕП та «Київобленерго» на користування електричною енергією з додатком , ( а.с., 61 - 63);

- розрахунки витрат до структури тарифу ( а.с., 64 - 68);

- розрахунки (калькуляції) по тарифу на послуги, ( а.с., 69 - 74);

- Висновки інспекції з контролю за цінами, що тариф є економічно обґрунтований на 2 арк., ( а.с., 75 - 76);

- Періодичність та строки виконання робіт при наданні послуг з утримання будинку, ( а.с., 77);

- Графіки по виконанню робіт за 2011-2013 р.р., ( а.с., 78 - 79);;

- Акти виконаних робіт за 2011-2013 р.р., ( а.с., 90 - 95);

- Статут підприємства, ( а.с., 96 - 99);

- Протокол загальних зборів про вибір послуг з утримання будинку з додатками : норми споживання, технічні дані на будинок, перелік запропонованих послуг, розрахунок вартості послуг, ( а.с., 100 - 103);

- Паспорти готовності будинку до роботи в опалювальний період за 2011-2014р.р., ( а.с., 104 - 106) ;

- Акти загального огляду будинку за 2012-2013 р.р., ( а.с., 107 - 108);

- Акт на герметизацію інженерних вводів, ( а.с., 109);

- Акти на періодичну перевірку вентиляційних каналів, ( а.с., 110 - 11);

- Акти проведених робіт за 2011-2014 р.р., ( а.с., 112 - 126);

На думку суду, вищевказані письмові докази свідчать про надані позивачем послуги та їх економічне обґрунтування, причому не самим позивачем, а незалежним державним органом, який здійснює контроль за цинами послуг, які надаються в сфері комінальних послуг. ( зокрема, исновок державної інспекції з контролю за цінами в Київській області щодо розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат на житлово - комунальні послуги. ( а.с., 75 - 76).

Згідно ч. І ст. 625 ЦК України власник квартири не звільняється від відповідальності за неможливість ним виконати зобов'язання.

Відповідно, суд ще раз наголошує на тій обставині, що факт відсутності письмово укладеного договору не може свідчити про те, що житлово-комунальні послуги не надавалися споживачу, оскільки послуги надавалися, роботи виконувалися на що складалися відповідні акти та документи, які маються у справі, тому відповідно до ч.2 ст. 10 ЗУ « Про приватизацію державного житлового фонду » -власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних приміщень у будинку, тех.. обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах , пов'язаних з утримання будинку і прибудинкової території.

Судові витрати.

Що стосується судових витрат, то дане питання врегульовано ч. 1 ст. 88 ЦПК України , де зокрема, зазначено, що стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати, а тому суд приходить до висновку щодо стягнення з відповідача ОСОБА_2 на користь позивача, Кагарлицького житлово - експлуатаційного підприємства 243 грн. 60 коп. судових витрат, сплачених позивачем під час подання позову.

Факт сплати позивачем судового збору підтверджується:

- платіжним дорученням № 154 від 05 листопада 2013 року , з якого видно, що позивач по справі, - Кагарлицьке КЖЕП сплатив в ГУ ДКСУ у Київській області кошти в сумі 114 грн. 70 коп. судового збору за позовом Кагарлицького КЖЕП до ОСОБА_2 Кагарлицький районний суд, ЄДРПОУ 02892155. Разова проплата.

Одержано банком 05.11.2013 року. Проведено банком 05.11.2013 року.

- платіжним дорученням № 126 від 28 березня 2014 року , з якого видно, що позивач по справі, - Кагарлицьке КЖЕП сплатив в ГУ ДКСУ у Київській області кошти в сумі 128 грн. 90 коп. судового збору за позовом Кагарлицького КЖЕП до ОСОБА_2 Кагарлицький районний суд, ЄДРПОУ 02892155. Разова проплата.

Одержано банком 28.03.2014 року. Проведено банком 28.03.2013 року.

Враховуючи вищевикладене , керуючись ст..ст. 67, 68 ЖК України, ст..ст. 549, 550, 552,625, ЦК, ст.ст.. 3, 38, ч.1ст.40, ст..118-120, 215, 218 ЦПК України, суд , -

В И Р І Ш И В :

Позов Кагарлицького комунального житлово - експлуатаційного підприємства до ОСОБА_2, - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Кагарлик Київської області паспорт серії НОМЕР_2, виданий 03 травня 2012 року Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київській області, ідентифікаційемй номер НОМЕР_1, на користь Кагарлицького комунального житлово-експлуатаційного підприємства, р\р 26000702686226, МФО 380805, код 32221968 АТ «Райффайзен банк Аваль» заборгованість за надані послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території в розмірі 2076 ( дві тисячі сімдесят шість) грн. 33 коп. та 243 грн. 60 коп. судових витрат. Загальна сума 2319 ( дві тисячі триста дев»ятнадцять) грн. 93 коп.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.

Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до ч. 1 ст.223 ЦПК України.

Суддя: О. В. Закаблук

Дата ухвалення рішення 12.06.2014
Зареєстровано 25.09.2014
Оприлюднено 30.09.2014

Судовий реєстр по справі 368/628/14-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.12.2015 Апеляційний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 24.12.2015 Апеляційний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 01.12.2015 Апеляційний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 01.12.2015 Апеляційний суд Київської області Цивільне
Рішення від 12.06.2014 Кагарлицький районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 10.04.2014 Кагарлицький районний суд Київської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону