Рішення
від 12.09.2014 по справі 904/6139/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23.09.14р. Справа № 904/6139/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Пульс: новини, факти, коментарі", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРЕСА-М.", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

про стягнення боргу за договором купівлі-продажу

Суддя Петрова В.І.

Представники:

від позивача: Савченко О.М., дов. від 22.09.14р.

від відповідача: Попков О.О., дов. від 22.09.14р.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Пульс: новини, факти, коментарі" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРЕСА-М." про стягнення основного боргу у розмірі 31 007,30грн. та пені у розмірі 13 920,00грн.

Позовні вимоги обгрунтовує неналежним виконанням відповідачем умов договору купівлі-продажу друкованої продукції №03 від 03.01.2012р., укладеного між сторонами, в частині повної та своєчасної оплати поставленої друкованої продукції.

Відповідач проти позову заперечує частково, зазначає, що сума основного боргу становить 20 807,30грн., оскільки він після порушення провадження у справі сплатив 10 000,00грн. Крім того, відповідач зазначає, що нарахування пені слід здійснювати за подвійною обліковою ставкою НБУ.

23.09.2014 року по даній справі оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2012р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Пульс: новини, факти, коментарі" (постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРЕСА-М." (покупець) був укладений договір купівлі-продажу друкованої продукції №03, за умовами якого постачальник зобов"язався передавати у власність покупцю, а останній - приймати та оплачувати тиражі періодичного друкованого видання - газети "Пульс: новини, факти, коментарі" (далі - видання), з метою його подальшого використання у комерційній діяльності - розповсюдження шляхом роздрібної та дрібнооптової торгівлі.

Згідно п.1.2. договору найменування, тираж (кількість), відпускна ціна видань встановлюється в накладних до даного договору.

За п.4.1. договору покупець здійснює приймання видань за кількістю та якістю у місці отримання тиражу видань від постачальника за накладною.

Відповідно до п.3.1. договору вартість видань визначається виходячи з відпускних цін постачальника та встановлюється в накладних на видання. Вартість видань включає в себе усі витрати постачальника (п.3.2. договору).

Згідно п.3.3. договору покупець оплачує замовлений тираж по мірі його реалізації, але не пізніше ніж через 14 банківських днів з моменту отримання. Датою платежу вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок покупця (п.3.6. договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2012р. Якщо жодна із сторін за місяць до закінчення строку дії договору не заявить про його припинення, договір вважається продовженим на один рік (п.6.1. договору).

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Як вбачається із матеріалів справи та не заперечується сторонами, позивач поставив відповідачу друковану продукцію на суму 31 507,30грн.

06.03.2014р. позивач звернувся до відповідача з претензією за №17 про сплату заборгованості (а.с.13-14), на яку відповідач листом просив надати можливість розстрочити виконання зобов"язань та укласти додаткову угоду зі складанням графіку погашення заборгованості (а.с.15-16).

23.04.2014р. сторони уклали додаткову угоду №1, за якою узгодили графік погашення заборгованості у розмірі 31 507,30грн., яка виникла за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

Згідно п.1.2. додаткової угоди відповідач повинен погасити заборгованість перед позивачем за графіком: 15 000,00грн. до 20.05.2014р., 5 500,00грн. до 20.06.2014р., 5 500,00грн. до 20.07.2014р., 5 507,30грн. до 20.08.2014р.

Відповідно до п.4.1. додаткової угоди вона вступає в силу з моменту її підписання сторонами та діє до повного виконання ними своїх зобов"язань.

Як зазначає позивач, відповідач неналежним чином виконував умови додаткової угоди, у зв"язку з чим 01.08.2014р. позивач звернувся до нього з вимогою за №51 дострокового повернення заборгованості (а.с.18).

За п.3.4. додаткової угоди у випадку, якщо відповідач порушить умови виконання графіку погашення заборгованості більш ніж на 5 днів позивач має право достроково вимагати повернення повної суми заборгованості, а відповідач зобов"язаний виконати дану вимогу протягом 5 днів з моменту її отримання, а у випадку його невиконання звернутись до господарського суду про стягнення заборгованості, пені, витрат на юридичні послуги.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Оскільки вимогу відповідач отримав 01.08.2014р., повернення повної суми заборгованості повинен був здійснити до 06.08.2014р. включно.

Як вбачається із матеріалів справи, відповідач частково сплатив заборгованість у розмірі 700,00грн., у зв"язку з чим заборгованість на дату порушення провадження у справі була 30 807,30грн.

Однак позивач просить стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 31 007,30грн., у зв"язку з чим суд вважає за необхідне відмовити у стягненні 200,00грн. основного боргу.

Крім того, після порушення провадження у справі відповідач сплатив ще 10 000,00грн. (а.с.35), у зв"язку з чим суд вважає за необхідне провадження у справі в цій частині припинити на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Заборгованість, яка підлягає до стягнення, з урахуванням оплати, складає 20 807,30грн. (а.с.34).

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до приписів статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим до виконання.

За ч.1 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Згідно статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов"язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов"язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов"язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки (ст. 611 Цивільного кодексу України).

Статтею 546 Цивільного кодексу України передбачено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою. Одним із видів неустойки є пеня, яка обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

За ч.6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно п.3.2. додаткової угоди за невиконання або несвоєчасне виконання відповідачем п.1.2. даної угоди він буде здійснювати нарахування пені у розмірі 1% за кожний день прострочки платежу.

Позивач просить стягнути з відповідача пеню у розмірі 13 920,00грн. за загальний період з 20.05.2014р. по 31.07.2014р. (суми та періоди для нарахування взяті правильно). Розрахунок позивач здійснював у розмірі 1%.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов"язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня (ст.3 Закону).

Господарський суд, перерахувавши пеню за подвійною обліковою ставкою НБУ (розмір пені за якою менше розміру пені за ставкою 1%), встановив, що вона вкладає 786,01грн. та підлягає до стягнення.

У зв'язку із частковим задоволенням позову судовий збір за розгляд справи відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України покладається на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 49, п. 1-1 ч. 1 ст. 80, ст.ст.82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРЕСА-М." (50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Льотчиків, 20, ЄДРПОУ 31736129) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Пульс: новини, факти, коментарі" (50053, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 19, ЄДРПОУ 35005065) основний борг у розмірі 20 807,30грн. (двадцять тисяч вісімсот сім грн. 30коп.), пеню у розмірі 786,01грн. (сімсот вісімдесят шість грн. 01коп.) та 1 284,76грн. (одна тисяча двісті вісімдесят чотири грн. 76коп.) судового збору.

Припинити провадження у справі в частині стягнення з відповідача заборгованості в розмірі 10 000,00грн. на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

В іншій частині позову відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 24.09.2014р.

Суддя В.І. Петрова

СудГосподарський суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення12.09.2014
Оприлюднено02.10.2014
Номер документу40656725
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —904/6139/14

Рішення від 12.09.2014

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петрова Валентина Іванівна

Ухвала від 18.08.2014

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петрова Валентина Іванівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні