ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

іменем України

Справа № 2-а/1970/4243/12

27 грудня 2012 р. м. Тернопіль

Тернопільський окружний адміністративний суд, в складі головуючого судді Осташа А.В. при секретарі Твердохліб Н.В.

за участю:

представника позивача: - Муравки В.П.;

представник відповідача - не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Тернополі адміністративну справу

за позовом Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції Тернопільської області Державної податкової служби

до товариства з обмеженою відповідальністю «Дутчвік»

про стягнення коштів з рахунків у банках, обслуговуючих відповідача та за рахунок готівки, що належать відповідачу в сумі 10 018,90 грн ., -

ВСТАНОВИВ:

Тернопільська об'єднана державна податкова інспекція Тернопільської області Державної податкової служби (надалі по тексту - позивач, Тернопільська ОДПІ) звернулася до суду з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Дутчвік» (надалі по тексту - відповідач або ТзОВ «Дутчвік») коштів з рахунків у банках, обслуговуючих відповідача та за рахунок готівки, що належать відповідачу в сумі 344093,54 грн..

До початку судового розгляду справи позивачем, відповідно до ст. 49, ст. 51 КАС України було зменшено позовні вимоги у зв'язку з допущенням описки в прохальній частині позовної заяви і позивач просив стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Дутчвік» коштів з рахунків у банках, обслуговуючих відповідача та за рахунок готівки, що належать відповідачу в сумі 10 018,90 грн..

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав повністю з мотивів викладених у позовній заяві та пояснив, що в порушення норм Податкового кодексу України відповідач несвоєчасно та не в повному об'ємі сплачував узгоджені суми податкових зобов'язань, що призвело до виникнення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами по податку на додану вартість в сумі 10 018,90 грн..

Відповідач явку повноважного представника по справі не забезпечив, хоча про день, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином - у відповідності до вимог ст. ст. 33, 35 КАС України.

Отже, суд вважає що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином про час і місце розгляду судової справи з його участю та реалізації ним права судового захисту своїх прав та інтересів, тому можливо розглянути справу без участі відповідача, представника відповідача, відповідно до положень ст. 128 КАС України.

Крім пояснення представника позивача, судом досліджені письмові докази, наявні у матеріалах справи.

Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення представника позивача, дослідивши подані суду письмові докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає до задоволення, з наступних міркувань.

Судом встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Дутчвік» зареєстроване як юридична особа органами державної реєстрації 21.03.2006 р. із присвоєнням коду ЄДРПОУ 34227076 та перебуває на обліку в Тернопільській ОДПІ як платник податків і відповідно до ст. 67 Конституції України, пп. 16.1.4. п. 16.1. ст. 16 ПК України на нього покладений обов'язок сплачувати податки і збори в строки та у розмірах, встановлених законодавством.

У відповідності до пп. 41.1.1. п. 41.1. ст. 41 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ (надалі по тексту - ПК України), органи державної податкової служби є контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

До функцій податкового органу, згідно ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», входить здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів.

Податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк. (п.14.1.156 п.14.1 ст.14 ПК України).

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (п.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України).

Грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (п.14.1.39 п.14.1 ст.14 ПК України).

Строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно (ст.31 ПК України).

В порушення вказаних вище норм відповідач несвоєчасно та не в повному обсязі сплачував узгоджені суми податкових зобов'язань, що призвело до виникнення заборгованості перед бюджетом.

Суд вважає за необхідне зазначити, що грошове зобов'язання визначене контролюючим органом відповідачем не оскаржувалося ні в адміністративному, ні в судовому порядку, тому вважаються узгодженим.

Судом встановлено, що станом на 17.10.2012 р. податковий борг відповідача перед бюджетами та державними цільовими фондами по податку на додану вартість становить 10 018,90 грн.

Сума заборгованості підтверджується дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами, а саме: довідкою про наявність податкового боргу від 18.10.2012 року та зворотнім боком облікової картки платника.

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (п. 59.1. ст. 59 ПК України).

Відповідно, податковим органом вживались заходи щодо погашення податкового боргу платника податків, зокрема надіслано податкову вимогу №645 від 08.05.2012 р.

Таким чином, станом на 18.12.2012 року податковий борг відповідача перед бюджетом становить 10 018,90 грн., який в добровільному порядку не сплачений.

Органи державної податкової служби мають право, зокрема, звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини (пп.20.1.18. п.20.1. ст.20 ПК України). Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини (п.95.3. ст.95 ПК України).

Джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів (п.87.1. ст.87 ПК України).

Пунктом 95.4. статті 95 ПК України визначено, що орган державної податкової служби на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010р. № 1244 (деякі питання реалізації статті 95 ПК України) затверджено Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу.

Пунктом 102.4 статті 102 Податкового кодексу України визначено, що податковий борг, що виник у зв'язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу.

За наведених обставин, позовні вимоги підтверджені належними та допустимими доказами і підлягають до задоволення повністю.

Керуючись ст. 67 Конституції України, ст.ст.14, 16, 20, 41, 95, 102 Податкового кодексу України, ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», ст.ст. 94, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Дутчвік» (вул. Безкоровайного, 13, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 34227076) шляхом стягнення коштів з рахунків в банках, обслуговуючих відповідача та за рахунок готівки, що належить відповідачу заборгованість перед бюджетами та державними цільовими фондами по податку на додану вартість в сумі 10 018,90 грн. на б/р 31110029700002 код платежу 14010100 УДКСУ у м.Тернополі Тернопільської області, код одержувача 37977726, банк УДК в Тернопільській області МФО 838012.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції, який ухвалив постанову. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу (оголошення вступної та резолютивної частини постанови), а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Головуючий суддя Осташ А. В.

копія вірна:

Суддя Осташ А. В.

Дата ухвалення рішення 27.12.2012
Зареєстровано 13.11.2014
Оприлюднено 18.11.2014

Судовий реєстр по справі 2-а/1970/4243/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 27.12.2012 Тернопільський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.12.2012 Тернопільський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону