ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 р.м. ХерсонСправа № 821/4136/14 Херсонський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Пекного А.С., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у м. Херсоні Головного управління Міндоходів у Херсонській області до Приватної фірми "Шторм" про накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться у банках,

встановив:

Державна податкова інспекція у м.Херсоні Головного управління Міндоходів у Херсонській області (далі - позивач, ДПІ у м.Херсоні) звернулася до суду з адміністративним позовом до приватної фірми "Шторм" (далі - відповідач ПП "Шторм"), в якому просить накласти арешт на кошти та інші цінності останнього, які знаходяться у банках, що його обслуговують, та кошти за рахунок готівки в рахунок погашення податкового боргу в загальній сумі 5310,00 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності у відповідача рахується узгоджене грошове зобов'язання в загальній сумі 5310,00 грн. Оскільки прийняті ДПІ у м.Херсоні заходи не призвели до погашення вказаного боргу, позивач просить накласти арешт на кошти та інші цінності ПП "Шторм", які знаходяться у банках, що його обслуговують, та кошти за рахунок готівки в рахунок погашення податкового боргу.

Від представника позивача надійшло клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження, позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідач в судове засідання не з'явився. Судом була направлена на адресу відповідача копія ухвали про відкриття провадження у справі та закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду, якою відповідач був повідомлений про місце, дату та час розгляду справи. Однак, поштове відправлення повернулось із відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до ст. 33 Кодексу адміністративного судочинства України юридичним особам та фізичним особам-підприємцям судовий виклик або судове повідомлення надсилаються за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином

Згідно з ч.11 ст.35 КАС України розписку про одержання повістки (повістку у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду. У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Згідно ч.4 ст.128 КАС України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Відповідно до ч.6 ст.128 КАС України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомленні про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи вищевикладене, а також приймаючи до уваги, що відповідач повідомлений про дату, час та місце розгляду справи належним чином, суд вважає можливим розглянути справу в порядку письмового провадження.

Дослідивши наявні у справі докази та проаналізувавши норми чинного законодавства України, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог виходячи з наступного.

Судом встановлено, що ПП "Шторм" здійснює господарську діяльність на підставі Статуту, зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Херсонської міської ради 23.10.1998 р. та перебуває на обліку в ДПІ у м. Херсоні з 28.10.1998 р. за №1274.

З матеріалів справи вбачається, що за ПП "Шторм" рахується податкова заборгованість в загальній сумі 5310,00 грн., яка утворилась починаючи з 30.07.2014 . внаслідок несплати узгоджених грошових зобов'язань згідно декларації по податку на прибуток приватних підприємств від 28.02.2014 р. №9090962905 на суму 1770,00 грн. по терміну сплати: 30.07.2014 р., 30.08.2014 р., 30.09.2014 р.

Підпунктом 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 ПК України визначено, що платник податків зобов'язаний: подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи (п.36.1 ст.36 ПК України).

Згідно із п.46.1 ст.46 ПК України податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп.49.18.2 п.49.18 ст.49 ПК України).

Як вбачається із матеріалів справи, відповідачем подано до ДПІ у м. Херсоні податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2013 р., яким самостійно визначено авансовий внесок, що підлягає сплаті щомісячно в розмірі 1770,00 грн.

Положеннями п.54.1 ст.54 ПК України передбачено, що крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до п.57.1 ст.57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Зі зворотного боку облікової картки платника податків ПП "Шторм" вбачається, що останнім не сплачені узгоджені грошові зобов'язання, а саме: податок на прибуток підприємств за липень-вересень, згідно декларації по податку на прибуток приватних підприємств від 28.02.2014 р. №9090962905 на суму 1770,00 грн. щомісячно.

Таким чином, станом на день розгляду справи за відповідачем рахується заборгованість по податку на прибуток в загальній сумі 5310,00 грн.

Пунктом 59.1 статті 59 ПК України передбачено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Між тим, у разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається) (п.59.5 ст.59 ПК України).

На виконання вимог податкового законодавства контролюючим органом було сформовано податкову вимогу від 04.08.2014 р. № 8842-25 на суму 1770,00 грн., яка направлена на адресу ПП "Шторм" 14.08.2014 р.

З матеріалів справи вбачається, що для встановлення наявності активів ПП "Шторм" позивачем направлено запити до УДАЇ УМВС України в Херсонській області, Реєстраційної служби Дніпровського РУЮ у м. Херсоні.

Згідно із відповідями вказаних установ за відповідачем об'єктів нерухомості не зареєстровано.

Відповідно до ст.89 ПК України контролюючим органом прийнято рішення №503 про опис майна у податкову заставу від 04.08.2014 р.

03.10.2014 р. податковим керуючим складено акт № 170/21-03-25-01-11 про опис майна, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому, до погашення податкового боргу в повному обсязі.

Як вбачається із матеріалів справи, в банківських установах на ім'я ПП "Шторм" відкриті поточні банківські рахунки, з яких може проводитись стягнення податкового боргу.

Підпунктом 20.1.33 пункту 20.1 статті 20 ПК України передбачено право контролюючого органу звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу

Відповідно до п.41.2 ст.41 Податкового кодексу України органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.

Згідно з п.95.1 ст.95 Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Приймаючи до уваги викладені обставини, а також враховуючи, що відповідачем заборгованість не сплачена, у його власності відсутнє майно, суд вважає вимоги ДПІ у м.Херсоні обґрунтованими і такими що підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст.8, 9, 12, 19, 128, 158-163, 167 КАС України, суд -

постановив :

Адміністративний позов задовольнити.

Накласти арешт на кошти та інші цінності, які знаходяться у банках, що обслуговують Приватне підприємство «Шторм» код 30142628, у розмірі податкового боргу в загальній сумі 5310 (п'ять тисяч триста десять) грн. 00 коп., по авансовим внескам з податку на прибуток приватних підприємств, код платежу 11024000 до Державного бюджету. Отримувач УДКСУ у Херсонській області, код 37959779, банк ГУДКС МФО 852010, а саме:

- Херсонський філіал ПАТ КБ «Приватбанк», м. Херсон, МФО 352479, розрахунковий рахунок 26061222885001;

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, розрахунковий рахунок 26001116429.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня її проголошення. В разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя Пекний А.С.

кат. 8.2.2

Дата ухвалення рішення 12.11.2014
Оприлюднено 17.11.2014

Судовий реєстр по справі 821/4136/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 12.11.2014 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.10.2014 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 821/4136/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону