ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"01" грудня 2014 р.Справа № 916/3304/14

За позовом: Державного підприємства "Національний палац мистецтв "Україна";

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА"

про стягнення 125456,02 грн.;

Головуючий - Погребна К.Ф.

Судді - Панченко О.Л.

Д'яченко Т.Г.

Представники:

Від позивача: Колінько І.В. - довіреність;

Від відповідача: Чистяков О.О. - довіреність.

СУТЬ СПОРУ: Державне підприємство "Національний палац мистецтв "Україна" звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" про стягнення 125456,02 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 20.08.2014р. було порушено провадження по справі №916/3304/14.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 14.10.2014р. строк розгляду справи №916/3304/14 продовжено в порядку ст. 69 ГПК України.

Ухвалою господарського суду Одеської від 03.11.2014р. справу №916/3304/14 призначено до колегіального розгляду у складі трьох суддів господарського суду Одеської області.

Ухвалою господарського суду Одеської від 04.11.2014р. справу №916/3304/14 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя Погребна К.Ф., суддя Панченко О.Л., суддя Д'яченко Т.Г.

31.10.2014р. до суду від сторін по справі надійшла заява про затвердження мирової угоди укладеної 15.10.2014р. між Державним підприємством "Національний палац мистецтв "Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" та припинення провадження по справі.

Згідно з умовами цієї мирової угоди: Державне підприємство "Національний палац мистецтв "Україна", в особі Генерального директора Недзельського Романа Степановича, який діє на підставі Статуту, (далі - "Стягувач"), та Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Альфа", в особі директора Прощенко Володимира Євгеновича, що діє на підставі Статуту, (надалі іменується "Боржник"), що є сторонами по справі №916/3304/14, яка знаходиться у провадженні судді Погребна К.Ф. Господарського суду Одеської області, за позовом Державного підприємства "Національний палац мистецтв "Україна" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Альфа" про стягнення заборгованості у сумі 125456 (сто двадцять п'ять тисяч чотириста п'ятдесят шість) грн.. 02 коп., домовилися про укладання мирової угоди на таких умовах:

1. Боржник визнає, що його заборгованість перед Стягувачем на момент укладання цієї Мирової угоди становить 90201 ( дев'яносто тисяч двісті одна) гривня 00 копійок основного боргу та 12065 (двадцять тисяч шістдесят п'ять) грн.. 99 коп. - збитки, завдані інфляцією. Сума основного боргу 100 201 (сто тисяч двісті одна) гривень 00 копійок зменшена на 10 000 (десять тисяч) грн.. 00 коп., оскільки ТОВ "Компанія "Альфа" сплатило частину заборгованість: 5000 грн. 8 вересня 2014 року, 5 000 грн. 30вересня 2014 року.

2. Стягувач відмовляється від стягнення 9 127 (дев'ять тисяч сто двадцять сім) грн.. 97 коп. - пені та 4 061 (чотири тисячі шістдесят одна) грн. 06 коп. - трьох процентів річних простроченої суми.

3. Боржник гарантує, що заборгованість, яка дорівнює 102 266 (сто дві тисячі двісті шістдесят шість) грн.. 99 коп. буду погашена за наступним графіком:

- до 31 жовтня 2014 року - 40 000 (сорок тисяч) грн. 00 коп.;

- до 30 листопада 2014 року - 40 000 (сорок тисяч) грн. 00 коп.;

- до 31 грудня 2014 року - 22 266 (двадцять дві тисячі шістдесят шість) грн.. 99 коп.

4. Стягував заявляє, що з моменту підписання цієї Мирової угоди та у випадку належного її виконання не матиме жодних майнових претензій до Боржника з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї Мирової Угоди.

5. Боржник і Стягував заявляють, що ні в процесі укладання цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

СтягувачБоржник ДП "Національний палац мистецтв "Україна" 03150,м. Київ, вул.Червоноармійська,103 п/р 26001459896 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 ЄДРПОУ 02221461 Свідоцтво № 37692652 ІПН 022214626555 Тел. (044) 247-23-25, факс (044)528-40-15 Генеральний директор: __________________Р.С. Недзельський М.П. Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" 65078, м. Одеса, вул.. Терешкової,15 ЄДРПОУ 22472751 п/р 26006312051 в АБ"Південний" м.Одеса МФО 328209 Свідоцтво №22686650 ІПН 224727515413 тел. (048) 728-91-28, факс (048) 728-91-21 Директор: _______________________В.Є. Прощенко М.П.

Представники сторін підтримали вищезазначену заяву, та просили суд затвердити її.

В судовому засіданні 01.12.2014р. представник позивача надав суду клопотання, відповідно до якого зазначає, що графік погашення заборгованості зазначений в Мировій угоді від 15.10.2014р. на даний час є неактуальним, відповідно до чого просить суд змінити п.3 Мирової угоди, а саме:

- Відповідач (Боржник) гарантує, що заборгованість, яка дорівнює 102 266 грн. 99 коп. буде погашена до 31.12.2014р.

Крім того, представник позивача просив суд судові витрати у сумі 2509 грн. 12 коп. покласти на Відповідача (Боржника).

Представник відповідача відносно вище зазначеного клопотання представника позивача не заперечував.

Згідно п. 7 статті 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Розглянувши матеріали справи та надані до суду заяву про затвердження мирової угоди, укладеної 15.10.2014р. між сторонами у справі № 916/3304/14, між Державним підприємством "Національний палац мистецтв "Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" та клопотання представника позивача від 01.12.2014р., суд вважає, що мирова угода стосується лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову, не порушує права та охоронювані інтереси інших осіб, укладена відповідно з вимогами приписів Господарського процесуального кодексу України, а умови, що в ній викладені, не суперечать чинному законодавству, повноваження сторін судом перевірені, у зв'язку з чим подана мирова угода підлягає затвердженню на підставі п.7 ст. 80 ГПК України.

Керуючись ст.78, п. 7 ч.1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Заяву Державного підприємства "Національний палац мистецтв "Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" про затвердження мирової угоди - задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду по справі № 916/3304/14, яка укладена між Державним підприємством "Національний палац мистецтв "Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" , з урахуванням клопотання представника позивача від 01.12.2014р., в наступній редакції:

Державне підприємство "Національний палац мистецтв "Україна", в особі Генерального директора Недзельського Романа Степановича, який діє на підставі Статуту, (далі - "Стягувач"), та Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Альфа", в особі директора Прощенко Володимира Євгеновича, що діє на підставі Статуту, (надалі іменується "Боржник"), що є сторонами по справі №916/3304/14, яка знаходиться у провадженні судді Погребна К.Ф. Господарського суду Одеської області, за позовом Державного підприємства "Національний палац мистецтв "Україна" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Альфа" про стягнення заборгованості у сумі 125456 (сто двадцять п'ять тисяч чотириста п'ятдесят шість) грн.. 02 коп., домовилися про укладання мирової угоди на таких умовах:

1. Боржник визнає, що його заборгованість перед Стягувачем на момент укладання цієї Мирової угоди становить 90201 ( дев'яносто тисяч двісті одна) гривня 00 копійок основного боргу та 12065 (дванадцять тисяч шістдесят п'ять) грн. 99 коп. - збитки, завдані інфляцією. Сума основного боргу 100 201 (сто тисяч двісті одна) гривень 00 копійок зменшена на 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп., оскільки ТОВ "Компанія "Альфа" сплатило частину заборгованість: 5000 грн. 8 вересня 2014 року, 5 000 грн. 30 вересня 2014 року.

2. Стягувач відмовляється від стягнення 9 127 (дев'ять тисяч сто двадцять сім) грн. 97 коп. - пені та 4 061 (чотири тисячі шістдесят одна) грн. 06 коп. - трьох процентів річних простроченої суми.

3. Відповідач (Боржник) гарантує, що заборгованість, яка дорівнює 102 266 грн. 99 коп. буде погашена до 31.12.2014р.

4. Стягував заявляє, що з моменту підписання цієї Мирової угоди та у випадку належного її виконання не матиме жодних майнових претензій до Боржника з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї Мирової Угоди.

5. Боржник і Стягував заявляють, що ні в процесі укладання цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

СтягувачБоржник ДП "Національний палац мистецтв "Україна" 03150,м. Київ, вул.Червоноармійська,103 п/р 26001459896 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 ЄДРПОУ 02221461 Свідоцтво № 37692652 ІПН 022214626555 Тел. (044) 247-23-25, факс (044)528-40-15 Генеральний директор: __________________Р.С. Недзельський М.П. Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" 65078, м. Одеса, вул. Терешкової,15 ЄДРПОУ 22472751 п/р 26006312051 в АБ"Південний" м.Одеса МФО 328209 Свідоцтво №22686650 ІПН 224727515413 тел. (048) 728-91-28, факс (048) 728-91-21 Директор: _______________________В.Є. Прощенко М.П.

3. Провадження по справі №916/3304/14 - припинити.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" (65078, м. Одеса, вул. Терешкової,15, код: 22472751) на користь Державного підприємства "Національний палац мистецтв "Україна" (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 103; код: 02221461) 2509 (дві тисячі п'ятсот дев'ять ) грн. 12 коп. судового збору.

Головуючий- К.Ф. Погребна

Суддя О.Л. Панченко

Суддя Т.Г. Д'яченко

Дата ухвалення рішення 01.12.2014
Оприлюднено 04.12.2014

Судовий реєстр по справі 916/3304/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.12.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.11.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 03.11.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.10.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.10.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.08.2014 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/3304/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону