ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року Справа № 925/2086/14

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді - Гури І.І., при секретарі судового засідання - Мирошниченко Б.В., за участю представника позивача - Петренко С.О. за довіреністю, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за позовом приватного підприємства "Торговий Дім Поляков", м. Черкаси до товариства з обмеженою відповідальністю "Берег-2007", м. Черкаси про стягнення 20246,44 грн. ,-

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Торговий Дім Поляков" (далі за текстом - позивач) звернулося до господарського суду Черкаської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Берег-2007" (далі за текстом - відповідач), у якому просить суд стягнути з відповідача на користь позивача: 16872,03 грн. основного боргу та 3374,41 грн. 20% штрафу, що разом складає - 20246,44 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 18 квітня 2014 року між позивачем та відповідачем укладено договір поставки № 1778-4 (далі - Договір), відповідно до умов якого позивач зобов'язався передати у власність відповідачу продукти харчування та інші товари, а відповідач зобов'язався прийняти і оплатити їх на умовах даного Договору відповідно до виписаних накладних. На виконання умов Договору позивач поставив відповідачу товар на загальну суму (як вказано в заяві) 26478,01 грн., що підтверджується видатковими накладними, однак відповідач здійснив лише часткову оплату поставленого товару на суму 9894,04 грн.

Відповідач представника у судове засідання повторно не направив, письмовий відзив на позовну заяву та інші витребувані судом документи не подав, до суду не повернулось поштове повідомлення про вручення чи про невручення ухвали суду про відкладення розгляду відповідачу, однак позивач був повідомлений про судовий розгляд даної справи, що підтверджується поштовими повідомленням про вручення ухвали суду про порушення провадження у справі уповноваженим особам відповідача.

Неподання відповідачем письмового відзиву на позовну заяву та неявка у судове засідання представника від відповідача не перешкоджають вирішенню

спору по суті.

На підставі ст.75 ГПК України справа розглянута за наявними у ній матеріалами.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги повністю, на виконання вимог ухвали суду подав письмові пояснення до позовної заяви, у яких вказав, що під час підготовки позову при зазначенні суми по накладній ТД-0156446 від 31.07.2014 була допущена описка замість суми 6758,17 грн. була зазначена сума 7046,23 грн. , в результаті було визначено неправильно загальну суму поставленого товару, справжня сума складає 26478,01 грн. Сума сплаченого товару була визначена як різниця між поставленим товаром і сумою простроченого платежу, а тому сума сплаченого і повернутого товару в позові зазначена помилково. Справжня сума повернутого і оплаченого товару складає 9605,98 грн. сума заборгованості від цього не змінюється, а тому не змінюється сума штрафу, позовні вимоги залишаються без змін.

Згідно ст. 85 ГПК України у судовому засіданні оголошені вступна та резолютивна частини рішення.

Дослідивши докази, наявні у матеріалах справи, заслухавши пояснення представника позивача, судом встановлено наступне.

18.04.2014 між приватним підприємством "Торговий Дім Поляков" ( позивач у справі, постачальник за договором) та товариством з обмеженою відповідальністю "Берег-2007" (відповідач у справі, покупець за договором) укладено договір поставки №1778-4 (далі - Договір), за умовами якого позивач зобов'язався передати у власність відповідачу продукти харчування та інші товари (далі - товар), а відповідач зобов'язався прийняти і оплатити його на умовах даного договору відповідно до виписаних накладних (п. 1.1. Договору).

Договір містить, зокрема, такі умови:

- датою одержання товару вважається дата зазначена у накладній. При отримання товару покупець засвідчує факт прийняття товару, його якість , та кількість. після прийняття товару - товар повернення та обміну не підлягає (п.3.3. Договору);

- при прийомі товару оформлюється накладна, що підписується представниками сторін. накладна засвідчує: факт поставки товару , його якість та кількість. Сторони у цьому договорі погодили, що представник покупця , який підписав накладну, є уповноваженою особою на підписання накладних з урахуванням асортименту, кількості, якості та ціни продукції, що поставляється ( п. 3.5.);

- сторони домовились проводити звірку взаємних розрахунків і підписувати акти звірок один раз на місяць, дані , підтверджені в актах звірки, є підставою для остаточних взаєморозрахунків (п. 3.7.);

- покупець здійснює розрахунок за отриману кожну поставку товару, окремо, шляхом перерахування 100% вартості отриманого товару напоточний рахунок постачальника, на протязі 14 календарних днів з моменту отримання товару, або шляхом внесення 100% вартості отриманого товару готівкою в касу постачальника, на протязі 14 календарних днів з моменту отримання товару ( п. 4.2.);

- при порушенні покупцем умов п. 4.2. Договору на строк 45 днів, на покупця покладається відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 20% від простроченої суми (п. 5.4.).

На виконання умов Договору позивач поставив, а відповідач прийняв товар на загальну суму 26541,01 грн., що підтверджується видатковими накладними № ТД-0156446 від 31.07.2014 на суму 6758,17 грн., №ТД-0162654 від 08.08.14 на суму 12692,48 грн., №ТД-0168889 від 16.08.2014 на суму 7090,36 грн.

Відповідач частково оплатив отриманий товар, борг становить 16872,03 грн., що заявлений позивачем у позові, визначений позивачем у акті звірки взаєморозрахунків за період з 31.07.2014-02.12.2014.

Відповідачем не надані докази повної оплати за товар.

Оцінюючи докази у справі в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Сторони спірних правовідносин є суб'єктами господарювання, зобов'язання, що виникли між ними, суд вважає господарськими договірними у сфері господарсько-торговельної діяльності. Господарсько-торговельна діяльність опосередковується господарськими договорами поставки, купівлі-продажу, міни (бартеру) та іншими.

Господарські договори між суб'єктами господарювання укладаються за правилами встановленими ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України (далі - ГК України), іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів (ст.ст.173, 179, 263 ГК України).

Загальні положення поставки врегульовані параграфом 1 глави 30 Господарського кодексу України.

Відповідно до ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Загальні умови виконання господарських зобов'язань визначені главою 22 ГК України. Статтею 193 ГК України передбачено, що до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Стаття 712 ЦК України регулює відносини, що виникають із договору поставки.

Так, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно зі статтями 193, 202 ГК України та статтями 525, 526, 530 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства; одностороння відмова від зобов'язання не допускається, якщо інше не передбачено договором або законом.

З вищенаведених матеріалів справи вбачається, що зобов'язання позивача щодо передачі товару є виконаними з дати вручення товару відповідачу по видаткових накладних, строк оплати по договору визначений. Залишок боргу з оплати за товар становить 16872,03 грн., що підтверджується належними доказами і не спростовано відповідачем.

Відповідно до частини 2 статті 193 ГК України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Статтею 218 ГК України визначено, що підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

У п. 5.4. Договору сторони встановили, що при порушенні покупцем умов п. 4.2. Договору на строк 45 днів, на покупця покладається відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 20% від простроченої суми.

Нарахований штраф відповідає обставинами справи є обґрунтованим та арифметично вірним.

З огляду на викладені норми законодавства та встановлені фактичні обставини справи, суд вважає доведеним право позивача на стягнення з відповідача 16872,03 грн. основного боргу та 3374,41 грн. 20% штрафу.

Відповідно до ст. 49 ГПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір, понесений останнім при поданні позову, а саме: 1827,00 грн. судового збору.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Берег-2007", м. Черкаси, вул. Гагаріна, 3/1, ідентифікаційний код 34609049 на користь приватного підприємства "Торговий Дім Поляков", м. Черкаси , вул. Чехова, 41, ідентифікаційний код 32268131 - 16872,03 грн. основного боргу та 3374,41 грн. 20% штрафу, а також 1827,00 грн. судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області протягом 10 днів з дня складення повного рішення.

Повне рішення складено 22 грудня 2012 року.

СУДДЯ І.І. Гура

Дата ухвалення рішення 17.12.2014
Зареєстровано 22.12.2014
Оприлюднено 23.12.2014

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону