ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2014 р. Справа № 804/17669/14 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:головуючого - судді Боженко Н.В., розглянувши у скороченому провадженні в м.Дніпропетровську адміністративну справу за позовом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до Компанії з управління активами адміністратору пенсійного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Управління фондів активів» про стягнення заборгованості у розмірі 6 800 грн., -

ВСТАНОВИВ :

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг звернулася до суду з адміністративним позовом до Компанії з управління активами адміністратору пенсійного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Управління фондів активів», в якому просить суд стягнути штраф у розмірі 6 800 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідачем у добровільному порядку не сплачено штрафні санкції у розмірі 6 800 грн., застосовані до нього уповноваженою особою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг згідно з постановою про застосування штрафу за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг від 04.08.2014 № 14/3/55-нпз.

Позивач про відкриття скороченого провадження за цим адміністративним позовом був повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення 10.11.2014 року, яке міститься в матеріалах справи.

Відповідач про відкриття скороченого провадження повідомлений належним чином шляхом направлення копії ухвали від 31 жовтня 2014 року на адресу відповідача, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка отримана ним 17.11.2014 року. Відповідно до ч. 4 ст. 33 Кодексу адміністративного судочинства України судовий виклик або судове повідомлення надсилаються юридичним особам - за адресою місцезнаходження, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином. Суд вважає, що вжив усі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином про розгляд даної адміністративної справи та реалізації ним права судового захисту своїх прав та інтересів.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази, які є у справі за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд встановив наступне.

Відповідно до пункту 1 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070/2011 (далі по тексту - Положення № 1070/2011) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством.

Основним завданням Нацкомфінпослуг, серед іншого, є здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і дотриманням законодавства у відповідній сфері.

Відповідно до статті 1 Закону України від 12 липня 2001 року № 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.

Згідно зі ст. 14 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансова установа зобов'язана вести облік своїх операцій та надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.

Відповідно до п.1.4 розділу І Положення №674 "Про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення" форми звітності, передбачені цим Положенням, заповнюються Адміністратором на підставі даних бухгалтерського обліку та даних системи персоніфікованого обліку, інформації, отриманої від осіб, що здійснюють управління активами.

Судом встановлено, що Актом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 16.07.2014 №14/3/55-нпз встановлено, що відповідачем порушено вимоги законодавства про фінансові послуги за І квартал 2014 року, а саме: 14 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", частини шостої статті 21 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон) стосовно обов'язку відповідача складати відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, пункту 1.4 розділу І та п. 2.15. розділу II Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011 № 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2012 за № 41/20354 (далі - Положення № 674) та пункту 9 розділу II Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2013 № 4400 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2014 за № 218/24995, стосовно обов'язку Відповідача складати відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, що подається до Нацкомфінпослуг.

Зміст зазначених порушень полягає в наступному: відповідач у звітності про здійснення діяльності НПФ (вх. № 13/4/13 від 26.02.2014р.) подано до Нацкомфінпослуг недостовірну інформацію, зокрема, у формі 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2013 рік рядок 1300 (колонка 3), який складає 4 857 тис. грн., не дорівнює рядку 1900 (колонка 3), який складає 4 834 тис. грн.

Також, не заповнено форму 3 Звіту про рух грошових коштів за 2013 рік.

У формі 4 «Звіт про власний капітал» не заповнено показник «залишок на початок року» (рядок 4000, колонка 11) та показник «залишок на кінець року» (рядок 4300).

Відповідачем у звітності про здійснення діяльності НПФ (вх. № 13/1/14 від 25.04.2014р.) подано до Нацкомфінпослуг недостовірну інформацію, зокрема, у формі 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) за І квартал 2014 року рядок 1300 (колонка 3), який складає 4 857 тис. грн., не дорівнює рядку 1900 (колонка 3), який складає 4 834 тис. грн.. Також, згідно з таблицею 19 форми НПФ-11 «Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду» додатку 13 до Положення № 674 Адміністратор здійснює адміністрування таких недержавних пенсійних фондів: НТ «ВПФ «Авіто» (код за ЄДРПОУ 33382379); НТ «ВПФ «Добробут» (код за ЄДРПОУ 33422479); НТ «ВПФ «Роксолана» (код за ЄДРПОУ 33407644).

Разом з тим, зазначені вище фонди були виключені з Державного реєстру фінансових установ за розпорядженнями Нацкомфінпослуг від 05.11.2013 № 3985, від 05.11.2013 № 3986 та від 05.11.2013 №3987, відповідно.

Листом від 16 липня 2014 року № 5728/14-8 відповідача повідомлено про призначення розгляду справи про порушення законодавства про фінансові послуги та направлено акт про порушення законодавства про фінансові послуги, що підтверджується матеріалами справи.

Положеннями до ст. 39 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" визначено, що у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосовує заходи впливу відповідно до закону.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, обирає та застосовує заходи впливу на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення, враховуючи наслідки порушення та наслідки застосування таких заходів.

Згідно зі ст. 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" уповноважений орган застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції, зокрема, за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації - у розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 2.15 розділу 2 Порядку "Про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення" звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається такою, що містить недостовірну інформацію, у разі, якщо: звітність містить суперечливу інформацію щодо передбачених нею показників; показники фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", суперечать показникам звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністратором до Нацкомфінпослуг.

Порядок застосування штрафів за порушення вимог законодавства про фінансові послуги визначено в Положенні про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.11.2012 р. № 2319, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за № 2112/22424.

Згідно із п. 2.4. Положення, рішення про накладення штрафної санкції (штрафу) на особу за правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг, приймається у вигляді постанови уповноваженої особи Нацкомфінпослуг.

Відповідно до п. 4.5. Положення постанова про накладення штрафних санкцій, передбачених статтею 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", приймається уповноваженою особою Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів після отримання нею акта про правопорушення та документів, які стосуються справи про правопорушення.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами розгляду Акта було винесено постанову від 04.08.2014 року № 14/3/55-нпз про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, у розмірі 6 800,00 грн.

Зазначену постанову було надіслано на адресу відповідача, що підтверджується матеріалами справи.

При цьому, 05.08.2014 року (вх.481/нпф) до Нацкомфінпослуг надійшов лист від відповідача (вих.від 31.07.2014 року №31/07/14) про допущення посилки при оформленні пакету звітності, що було зафіксовано в акті.

Згідно із ч. 3 ст. 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" штрафи, накладені Уповноваженим органом, стягуються у судовому порядку.

Станом на час розгляду справи в суді документів, які б підтверджували виконання постанови до суду та до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не надходило.

Суд також приймає до уваги той факт, що доказів оскарження в адміністративному чи судовому порядку вказаної постанови до суду не надано.

Згідно з вимогами статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо стягнення з Компанії з управління активами адміністратору пенсійного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Управління фондів активів» штрафу за правопорушення вчинені на ринках фінансових послуг є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 71, 86, 94, 160-163, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до Компанії з управління активами адміністратору пенсійного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Управління фондів активів» про стягнення заборгованості у розмірі 6 800 грн. - задовольнити.

Стягнути з Компанії з управління активами адміністратору пенсійного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Управління фондів активів» (код ЄДРПОУ 32465747) на користь Державного бюджету України штраф у розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) гривень.

Постанову звернути до негайного виконання.

Постанова набирає законної сили після закінчення строків подання апеляційної скарги, якщо вона була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в десятиденний строк з дня отримання копії постанови апеляційної скарги, з подачею її копій відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Постанова підлягає негайному виконанню відповідно до ч.6 ст.183-2 та ч.1 ст. 256 КАС України.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в десятиденний строк з дня отримання копії постанови апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Суддя Н.В. Боженко

Дата ухвалення рішення 15.12.2014
Оприлюднено 26.12.2014

Судовий реєстр по справі 804/17669/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.12.2014 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.10.2014 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 804/17669/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону