ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/24352/14 17.12.14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГА-ЕКСПЕРТ»

до Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення

про стягнення заборгованості в розмірі 329 707,66 грн.

Суддя Нечай О.В.

Представники сторін:

від позивача: Баховський М.М., за довіреністю

від відповідача: Панамаренко Д.М., за довіреністю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд господарського суду міста Києва були передані позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» (далі - позивач) до Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (далі - відповідач) про стягнення заборгованості в розмірі 314 968,99 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.11.2014 р. було порушено провадження у справі № 910/24352/14, розгляд справи призначено на 03.12.2014 р.

03.12.2014 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача було подано клопотання про відкладення розгляду справи та витребування нових доказів.

У судове засідання 03.12.2014 р. представник позивача з'явився та подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи. Вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 07.11.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/24352/14 позивач виконав.

У судове засідання 03.12.2014 р. представник відповідача не з'явився. Вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 07.11.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/24352/14 відповідач не виконав.

Розглянувши у судовому засіданні 03.12.2014 р. клопотання представника відповідача про витребування нових доказів, суд відмовив у задоволенні вищезазначеного клопотання у зв'язку з його необґрунтованістю.

Розглянувши у судовому засіданні 03.12.2014 р. клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи, суд задовольнив вищезазначене клопотання.

Враховуючи те, що представник відповідача у судове засідання 03.12.2014 р. не з'явився, а також у зв'язку із невиконанням відповідачем вимог ухвали господарського суду міста Києва від 07.11.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/24352/14 та задоволенням клопотання про відкладення розгляду справи, розгляд справи було відкладено на 17.12.2014 р.

У судове засідання 17.12.2014 р. представник позивача з'явився, надав суду заяву про збільшення розміру позовних вимог та усні пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання 17.12.2014 р. з'явився, проти задоволення позову заперечував.

Розглянувши у судовому засіданні 17.12.2014 р. заяву позивача про збільшення розміру позовних вимог, суд дійшов до висновку про те, що вона підлягає прийняттю, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 22 ГПК України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Судом встановлено, що зазначена заява не суперечить законодавству та не порушує чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд міста Києва,

ВСТАНОВИВ:

25.12.2013 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» (далі - позивач, виконавець) та Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (далі - відповідач, замовник) було укладено Договір № 1840 (далі - Договір), відповідно до умов якого замовник доручає, а виконавець приймає на себе обов'язки по виконанню проектно-вишукувальних робіт щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 804,3 га в Жовтневому районі Миколаївської області, відповідно до державного акту на право користування землею Б №062441 від 1978 року, виданого виконавчим комітетом Жовтневої районної ради депутатів трудящих Союзному вузлу радіомовлення та радіозв'язку № 5 (правонаступник Концерн РРТ), акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право користування землею за № 23.

Відповідно до п. 1.2 Договору сторони дійшли до взаємної згоди, що вартість зазначених в п. 1.1 Договору робіт становить 610 100,75 грн., без ПДВ.

Згідно з пунктами 2.4 та 2.5 Договору оплата замовником послуг виконавця здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок виконавця. Виконавець зобов'язується почати виконання робіт протягом 2-х календарних днів після підписання договору, надання необхідних документів на початок робіт та сплати першого авансового платежу відповідно до п. 2.6 цього Договору.

Згідно з п. 2.6 Договору фінансування робіт, передбачених п. 1.1. цього Договору, здійснюється наступними етапами:

- перший авансовий платіж у розмірі 50%, сплачується протягом 5 робочих днів після підписання цього Договору;

- остаточний розрахунок здійснюється після фактичного виконання робіт по Договору протягом 5-ти днів після підписання акту прийому-передачі виконаних робіт. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі актів виконаних робіт, підписаних сторонами.

Позивач зазначає суду про те, що на виконання умов Договору ним були виконані його зобов'язання, а саме проектно-вишукувальні роботи щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 804,3 га в Жовтневому районі Миколаївської області та передано зазначену документацію відповідачу шляхом направлення листа № 149 від 09.09.2014 р.

У вказаному листі позивач просив відповідача здійснити остаточний розрахунок за Договором. Проте, як зазначає позивач, відповідачем не було надано відповіді на зазначений лист, остаточний розрахунок за Договором не здійснено.

Відповідач, заперечуючи проти позову, посилаючись на приписи ст. 28 Закону України «Про землеустрій», зазначає суду про те, що позивачем із запізненням були виконані зобов'язання за Договором, у зв'язку з чим строк виконання відповідачем своїх зобов'язань не настав.

Суд не погоджується з даною позицією відповідача, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 1 ст. 610 Цивільного кодексу України встановлено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 2 ст. 615 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання.

Частиною 1 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно з ч. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Позивачем було направлено відповідачу технічну документацію 09.09.2014 р., що підтверджується наявними у матеріалах справи копіями опису вкладення у цінний лист та фіскального чеку.

Згідно з умовами Договору остаточний розрахунок здійснюється після фактичного виконання робіт по Договору протягом 5-ти днів після підписання акту прийому-передачі виконаних робіт. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі актів виконаних робіт, підписаних сторонами.

Не підписання відповідачем акту прийому-передачі виконаних робіт не звільняє його від виконання умов Договору в частині оплати за виконані роботи.

Крім того, відповідно до п. 4.2 Договору в разі наявності мотивованих зауважень чи претензій замовника, сторонами складається двосторонній акт з переліком зауважень, які виправляються за рахунок виконавця, в терміни, узгоджені замовником.

Матеріали справи не містять жодних документів або посилань на такі документи, які підтверджували б наявність двостороннього акту мотивованих зауважень чи претензій замовника щодо виконання позивачем своїх зобов'язань за Договором, а тому суд дійшов висновку, що відповідачем були фактично прийняті виконані позивачем роботи, а відповідно, і мало бути виконано зобов'язання по оплаті робіт, згідно з умовами Договору.

Відповідач у своєму відзиві посилається на недоліки виконаної позивачем роботи.

Однак, всі зауваження відповідача до виконаних позивачем зобов'язань за Договором не підтверджені жодним належним та допустимим доказом в розумінні статей 33, 34 ГПК України, а тому до уваги судом не беруться.

Враховуючи вищевикладене, вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості за Договором в розмірі 305 044,60 грн. є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Крім основної суми заборгованості позивач просить стягнути з відповідача на свою користь 3% річних в розмірі 2 181,28 грн. та інфляційні втрати в розмірі 22 481,79 грн.

Статтею 625 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом здійснено перерахунок заявлених до стягнення з відповідача розмірів 3% річних та інфляційних втрат та встановлено, що позивачем були вірно розраховано зазначені суми.

З огляду на вищезазначене, позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача 3% річних в розмірі 2 181,28 грн. та інфляційні втрати в розмірі 22 481,79 грн. також підлягають задоволенню.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про те, що заявлені позивачем вимоги про стягнення з відповідача заборгованості за Договором, з урахуванням 3% річних та інфляційних втрат, в загальному розмірі 329 707,66 грн. підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 ГПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно з ч. 5 ст. 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову - на відповідача.

Судом встановлено, що позивачем були оплачені послуги адвоката за Договором (угодою) про надання правової допомоги у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» до Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення про стягнення заборгованості в розмірі 329 707,66 грн. за Договором.

В матеріалах справи наявний Акт прийому-передачі б/н б/д та квитанція до прибуткового касового ордера № 34 від 15.12.2014 р., відповідно до якої позивачем на виконання вищезазначеного Договору про надання правової допомоги було сплачено адвокату 30 000,00 грн.

З огляду на вищенаведене, зазначені судові витрати також повинні бути покладені на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 4, 49, 82 - 85 ГПК України, суд,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, будинок 10; ідентифікаційний код: 01190043) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 40, квартира 16; ідентифікаційний код: 32658817) заборгованість в розмірі 305 044 (триста п'ять тисяч сорок чотири) грн. 60 коп., інфляційні втрати в розмірі 22 481 (двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят одна) грн. 79 коп., 3% річних в розмірі 2 181 (дві тисячі сто вісімдесят одна) грн. 28 коп., витрати по сплаті судового збору в розмірі 6 594 (шість тисяч п'ятсот дев'яносто чотири) грн. 15 коп. та витрати на послуги адвоката в розмірі 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп.

Повне рішення складено 24.12.2014 р.

Суддя О.В. Нечай

Дата ухвалення рішення 17.12.2014
Оприлюднено 26.12.2014

Судовий реєстр по справі 910/24352/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.07.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 18.06.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 26.03.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.01.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 17.12.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.12.2014 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/24352/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону