ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/24589/14 24.12.14

За позовом Публічного акціонерного товариства «Неос Банк»

до Громадської організації «Центральний спортивний клуб «Авіатор»

про стягнення 15 330,28грн.

Суддя Трофименко Т.Ю.

Від позивача Кузовлев Р.В. - по дов. №Д-918 твід 18.07.2014р.

Від відповідача не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Неос Банк"звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Громадської організації "Центральний спортивний клуб "Авіатор" про стягнення 15 330,28 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором оренди нерухомого майна № АН 37 від 01.12.2013р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2014 р. порушено провадження у справі № 910/24589/14р. та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 08.12.2014р. за участю представників сторін.

В даному судовому засіданні представником позивача подано клопотання про долучення додаткових документів до матеріалів справи та заява про зменшення розміру позовних вимог, відповідно до якої Публічне акціонерне товариство "Неос Банк" просить стягнути з Громадської організації "Центральний спортивний клуб "Авіатор" заборгованість з орендної плати в розмірі 12 332, 26 грн. та заборгованість по компенсації за комунальні послуги в розмірі 2 155,95 грн.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився. Заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Такими обставинами, зокрема є: нез'явлення в засідання представників сторін та необхідність витребування нових доказів у справі.

Оскільки представник відповідача в судове засідання не з'явився, суд визнав за доцільне розгляд справи відкласти на 24.12.2014р.

Представник позивача в судовому засіданні 24.12.2014р. позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідач у судове засідання 24.12.2014р. повторно не забезпечив явку уповноваженого представника.

Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, оскільки ухали суду направлялись на адресу відповідача, що визначена за матеріалами справи..

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. (п. 3.9.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Згідно ст. 64 Господарського процесуального кодексу України ухвала про порушення провадження у справі надсилається сторонам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала направляється за адресою місцезнаходження сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У відповідності до ст. 87 Господарського процесуального кодексу України ухвалу суду про порушення провадження у справі від 11.011.2014 та ухвалу про відкладення розгляду справи від 08.12.2014р. було надіслано відповідачу рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на адресу, що зазначена в позовній заяві та Витягу з ЄДРПОУ, а саме : м. Київ, вул. Антонова, 5.

Про поважні причини неявки в судові засідання повноважного представника відповідача суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило.

Відповідно до вимог ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами. Проаналізувавши зібрані по справі докази, суд дійшов висновку про достатність матеріалів справи для її розгляду по суті за відсутності представника відповідача та його відзиву на позовну заяву.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд -

ВСТАНОВИВ:

Згідно ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України договір - є підставою виникнення цивільних прав та обов'язків. Цивільні права і обов'язки виникають як з передбачених законом договорів, так і з договорів, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать.

Договір - це категорія цивільного права, яка визначається як домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. До зобов'язань, що виникають з договорів, застосовуються загальні положення про зобов'язання, якщо інше не випливає із закону або самого договору. Як і будь-який правочин, він є вольовим актом, оскільки виражає спільну волю сторін, що втілюється у договорі. Змістом договору є, власне, ті умови, на яких сторони погоджуються виконувати договір, і вони мають дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

01 грудня 2013р. між Публічним акціонерним товариством «Неос Банк» , як наймодавцем (далі -позивач) та Громадською організацією «Центральний спортивний клуб «Авіатор» як наймачем (далі -відповідач) було укладено Договір оренди нерухомого майна №АН 37, належним чином засвідчена копія якого міститься в матеріалах справи.

Відповідно до п. 1.1 Договору позивач передає, а відповідач приймає у тимчасове платне користування нежилі приміщення на 6 поверсі кімната №618, загальною площею 34, 7 кв.м. в будівлі, яка знаходиться за адресою: м. київ, вул.. Авіаконструктора Антонова, 5 (літ А).

Позивач свої зобов'язання за Договором виконав належним чином, передав відповідачу приміщення у відповідності до вимог п. 1.1 Договору, що підтверджується наявною в матеріалах справи копією акту приймання-здачі нежитлового приміщення від 01.12.2013р.

Строк дії Договору, відповідно до пункту 11.1 Договору, з урахуванням умов додаткової угоди №2 від 27.02.2014р., було встановлено до 31.08.2014.

Згідно ч. 6 ст. 283 Господарського кодексу України до відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язаний передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За користування майном з наймодавця справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ч.1 ст. 762 Цивільного кодексу України).

Пунктом 4.1 договору cторони визначили, що за грудень 2013 року орендна плата становить 9 553,97 грн. Згідно з п. 4.1.1. договору з 01.01.2014 року і в подальшому місячна орендна плата за користування об'єктом оренди становить 2 168,75 грн. Пунктами 4.2., 4.З., з урахування змін, внесених додатковою угодою від 27.02.2014 року № 2 до договору, передбачено, що розмір орендної плати, зазначеної в п. 4.1.1. договору визначений при курсі 8,5507 грн. за 1 долар США, встановленому НБУ станом на 13.02.2014 року. У випадку змін курсу долара США по відношенню до гривні орендодавець має право провести індексацію розміру орендної плати, передбаченого п. 4.1.1. відповідно до коефіцієнту зміни курсу долара США до гривні, встановленого НБУ на дату виставлення рахунку.

Відповідно до п. 4.4. договору, орендна плата за користування об'єктом оренди сплачується орендарем відповідно до виставлених орендодавцем рахунків, щомісячно на поточний рахунок орендодавця не пізніше 10-го числа поточного місяця за поточний місяць.

За правовою природою укладені між сторонами договори є договорами найму (оренди).

Згідно ч. 6 ст. 283 Господарського кодексу України до відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином та відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Відповідно до ст. 614 Цивільного кодексу України, особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язань. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання. Відповідачем не надано доказів, що підтверджують відсутність його вини у порушенні зобов'язань.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

При розгляді справи судом встановлено, що відповідач в порушення покладеного на нього законом та договорами обов"язку по сплаті орендних в повному обсязі не виконав, тому позовні вимоги в частині стягнення основного боргу по оплаті договору найму в сумі 12 332,26 грн. суд вважає обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Крім того, відповідно до п. 4.6 договору вартість наданих орендарю комунальних, експлуатаційних послуг підлягають відшкодуванню орендодавцю орендарем на підставі договору або окремо виставленого рахунку. Орендар компенсує орендодавцю витрати згідно п. 4.6. договору щомісячно на поточний рахунок орендодавця протягом 3 банківських днів з моменту отримання рахунку, але не пізніше 25 числа місяця, наступного за місяцем спожитих орендарем комунальних, експлуатаційних послуг (п. 4.6.1. Договору).

Згідно з п. 4.6.2. договору величина компенсації витрат орендодавця за комунальні, експлуатаційні послуги складається згідно тарифів підприємств-постачальників послуг.

При розгляді справи судом встановлено, що орендар, всупереч вищенаведеному, неналежним чином здійснював свої зобов'язання за Договором щодо сплати коштів за надані комунальні та експлуатаційні послуги.

Заборгованість відповідача перед позивачем по сплаті за комунальні та експлуатаційні послугами складає 2 155,95 грн.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Оскільки своїх зобов'язань за договором оренди відповідач не виконав в повному обсязі, доказів сплати заборгованості суду не надав, позовні вимоги в частині стягнення заборгованості визнаються судом обґрунтованим та таким, що підлягають задоволенню в частині стягнення основного боргу в сумі 12 332,26 грн. та заборгованості по компенсації за комунальні послуги в сумі 2 155, 95 грн.

Відповідачем не надано суду жодного доказу в обгрунтування того, що ним зобов'язання по договору в частині сплати орендних платежів виконанні належним чином або частково суду не надав.

Витрати по позивача по сплаті судового збору, згідно зі ст. 49 ГПК України, покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Громадської організації «Центральний спортивний клуб «Авіатор» (03186, м. Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 5, код ЄДРПОУ 38855176) на користь Публічного акціонерного товариства «Неос Банк» (03035, м. Київ, вул.. Митрополита Василя Липківського, 45, код ЄДРПОУ 19358784) 12 332 грн. 26 коп. заборгованості по орендній платі, 2 155, 95 грн. заборгованості по компенсації за комунальні послуги , 1827 грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 26.12.2014р.

Суддя Т. Ю. Трофименко

Дата ухвалення рішення 24.12.2014
Зареєстровано 26.12.2014
Оприлюднено 26.12.2014

Судовий реєстр по справі 910/24589/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 24.12.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.12.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.11.2014 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/24589/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону