Постанова
від 21.12.2008 по справі 2-а-6508/2008
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа

№ 2-а- 6508 /2008 Категорія стат. обліку - 73

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22

грудня 2008 року     м.

Дніпропетровськ

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у

складі: головуючого судді Барановського РА. при секретарі судового засідання

Черномаз О.В. за участю:

представника позивача ОСОБА_1 розглянувши у відкритому

судовому засіданні адміністративний позов Марганецької об'єднаної державної

податкової інспекції до Товариства з обмеженою відповідальністю

„Укртехносервіс" про стягнення податкового боргу, -

ВСТАНОВИВ:

Марганецька об'єднана державна

податкова інспекція (далі - Марганецька ОДПІ) звернулася до суду із

адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю

„Укртехносервіс" про стягнення за рахунок активів з відповідача

податкового боргу в сумі 17 689,26 грн. на користь держави.

Позовні вимоги мотивовані тим,

відповідач порушує вимоги діючого законодавства, що передбачені Законом України

"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами", Закону України "Про систему

оподаткування", ст. 7, 9 Закону України "Про податок на додану

вартість", а саме: несвоєчасно подає податкові декларації. В зв'язку з чим

та відповідно до вимог ст. 17 ЗУ "Про порядок погашення зобов'язань

платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами",

позивачем були застосовані до відповідача штрафні санкції, які відповідачем в

добровільному порядку не сплачені. Таким чином, виникла заборгованість перед

бюджетом, яка станом на 09.07.08р. складає 17 689,26 грн.

В

судовому засіданні представник позивача підтримав поданий позов.

Відповідач у судове засідання не

з'явився, повістки про дату, час та місце їх проведення судом направлені вчасно,

заперечення проти позову не надав, з клопотанням про відкладення розгляду

справи не звертався.

Суд, заслухавши пояснення

представника позивача, вивчивши матеріали справи, та оцінивши їх у сукупності,

вважає необхідним задовольнити даний позов у повному обсязі з наступних

підстав.

Згідно свідоцтва про державну

реєстрацію, виданого виконавчим комітетом Марганецької міської ради 5 листопада

1997 р. № 12281200000000024, ТОВ „Укртехносервіс" зареєстроване юридичною

особою та перебуває на обліку а Марганецької ОДПІ як платник податків, в тому

числі платником податку на прибуток.

 

Станом на 09.07.08р. ТОВ

„Укртехносервіс" має податковий борг з податку на прибуток, який становить

17 689,26 грн.

Податковий

борг утворився відповідно:

податкового

повідомлення - рішення від 13.02.08р. № 0000122340/0, винесеного на

підставі

акту перевірки від 06.02.08р. № 150/230/25009315, яким визначено суму

податкового

зобов'язання з урахуванням штрафних санкцій з податку на прибуток

у

сумі 17531, 25 грн.;

податкового

повідомлення - рішення від 15.05.08р. № 0000691540/0, винесеного на

підставі

акту перевірки від 15.05.08р. № 00916/1540/25009315, яким до відповідача

застосовано

штрафну санкцію за неподання податкової декларації з податку на

прибуток

підприємств у сумі 170, 00 грн.

Податкові повідомлення - рішення

відповідачем не оскаржені ні в адміністративному, ні в судовому порядку.

Відповідно до п.5.1. ст.5 Закону

України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед

бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.00 р. №2181-111

податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій

декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Пунктом 4.1.1. п. 4.1 ст.4 зазначеного Закону також встановлено, що платник

податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у

податковій декларації, крім випадків, передбачених підпунктом "г"

підпункту 4.2.2 пункту 4.2, а також пунктом 4.3 вказаної статті.

Платник податків зобов'язаний

самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним

податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім

днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1

статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Узгоджена сума податкового

зобов'язання, не сплачена платником податків у строки, визначені статтею 5

Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед

бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.00 р. №2181 -III,

визнається сумою податкового боргу платника податків.

Відповідно до п.п. 6.2.1 ст. 6 Закону

України № 2181 у разі, коли платник податків не сплачує узгоджену суму

податкового зобов'язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому

платнику податків податкові вимоги. Після закінчення граничного строку сплати

узгодженої суми податкового зобов'язання Марганецької ОДПІ була надіслана до

відповідача перша податкова вимога № 1/46 від 01.04.2008р., яка була розміщена

на дошці оголошень у зв'язку з незнаходженням підприємства за

місцезнаходженням, про що складено акт 07 травня 2008 року була направлена

друга податкова вимога № 2/63, яка також була розміщена на дошці оголошень у

зв'язку з незнаходженням підприємства за місцезнаходженням.

Відповідальність за несвоєчасність

сплати податкових зобов'язань платники податків несуть у відповідності з

законодавством України. Примусове стягнення податкового боргу - передбачена

законодавством України процедура погашення податкового боргу платника податків

шляхом звернення стягнення на активи відповідного платника податків.

Відповідно до пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. З

зазначеного Закону активи платника податків можуть бути примусово стягнені в

рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду.

Статтею 124 Конституції України

передбачено, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що

виникають у державі, водночас частиною 2 статті 19 Конституції України

визначено, що органи державної влади (до яких належать органи державної податкової

служби) та   органи   місцевого самоврядування, їх посадові особи

 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень

та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Як зазначено у пункті 1.7 статті 1

Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед

бюджетами та державними цільовими фондами" активами платника податків є

кошти, матеріальні та нематеріальні цінності, що належать юридичній або

фізичній особі за правом власності або повного господарського відання.

Відповідно до пункту 11 статті 10

Закону України "Про державну податкову службу в Україні" Державні

податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах,

міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції подають до судів позови до

підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і

стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших

випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про

стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за

рахунок їх майна.

Статтями 11, 71 Кодексу

адміністративного судочинства України, передбачено, що кожна сторона повинна

довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд, згідно

ст. 86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім

переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та

об'єктивному дослідженні.

Приймаючи до уваги викладене, та

враховуючи, що на час розгляду справи сума боргу відповідачем не сплачена в

добровільному порядку, відповідних доказів суду не надано, суд дійшов висновку,

що позовні вимоги є обґрунтованими, а тому податкові зобов'язання відповідача

підлягають погашенню за рахунок примусовому стягнення його активів.

Керуючись ст.ст. 11, 14, 70, 71, 72,

86, 159-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Марганецької

об'єднаної державної податкової інспекції до Товариства з обмеженою

відповідальністю „Укртехносервіс" про стягнення податкового боргу -

задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою

відповідальністю „Укртехносервіс" (53400, Дніпропетровська область, м.

Марганець, вул. Радянська, 6.164, код ЄДРПОУ 25009315, р/р 26059050214964 КБ

«Приватбанк», м. Дніпропетровськ, МФО 305299) за рахунок активів податковий

борг в сумі 17689,26 грн. на користь держави (р/р № 311140009700028, код

бюджетної класифікації 11021000 «Податок на прибуток приватних підприємств»,

отримувач - «Казначейство», код - 24230979, банк - УДКУ у Дніпропетровській

області, МФО 805012).

Копію

постанови направити відповідачу.

Постанова набирає законної сили після

закінчення строків подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної

скарги, якщо вони не були подані у встановлені строки. У разі подання

апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після

закінчення апеляційного розгляду справи.

Постанова може бути оскаржена в

апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через

суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня складання постанови

у повному обсязі, заяви про апеляційне оскарження і подання після цього

протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копій відповідно до кількості

осіб, які беруть участь у справі.

Постанова у повному обсязі складена 26.12.2008р.

Суддя         Р.А.

Барановський

Дата ухвалення рішення21.12.2008
Оприлюднено05.08.2009

Судовий реєстр по справі —2-а-6508/2008

Постанова від 27.07.2009

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Барановський Р.А.

Ухвала від 22.09.2008

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

Бойко С.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні