Рішення
від 15.01.2015 по справі 756/8759/14-ц
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

15.01.2015 Справа № 756/8759/14-ц

Унікальний номер 756/8759/14-ц

Справа № 2/756/207/15

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2015 року Оболонський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді - Шумейко О.І.,

при секретарі - Мишковець М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Державної служби геології та надр України, Державного підприємства «Бурштин України» про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,

в с т а н о в и в:

У червні 2014 року позивач звернувся до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Державної служби геології та надр України, Державного підприємства «Бурштин України» про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивача призначено на посаду директора ДП «Бурштин України» на підставі контракту терміном на три роки, до 11 березня 2015 року. Наказом Держгеонадра України від 05 червня 2014 року позивача було звільнено із займаної посади на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП України. Позивач вказує, що його звільнення із займаної посади є незаконним, оскільки він завжди дотримувався трудової дисципліни, вчасно та в повному обсязі виконував обов'язки, покладені на нього контрактом, що підтверджується, зокрема, відсутністю дисциплінарних стягнень та зауважень з боку керівництва Державної служби геології та надр України. Крім того, також позивач наголошує, що він категорично не погоджується з висновками акту перевірки, проведеної Територіальною державною інспекцією з питань праці у Рівненській області. Такі висновки, на думку позивача, стали підставою для його звільнення із займаної посади. Разом з тим, за рішенням Рівненського районного суду від 14 липня 2014 року, яке набуло законної сили, провадження по справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 41 КУпАП, стосовно ОСОБА_1, закрито за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Також позивач зазначає, що його було звільнено в період непрацездатності та з порушенням строку, передбаченого ст. 148 КЗпП України.

За таких обставин, позивач просить визнати незаконним звільнення ОСОБА_1 на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП України, поновити позивача на посаді директора ДП «Бурштин України», стягнути з відповідача ДП «Бурштин України» на користь позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Представники позивача у судовому засіданні підтримали позовні вимоги, просили суд задовольнити позов в повному обсязі.

Представник відповідача ДП «Бурштин України» у судовому засіданні заперечував проти задоволення позову, просив суд відмовити у задоволенні позову.

Представник відповідача Держгеонадра України у судовому засіданні заперечувала проти задоволення позову, просила суд відмовити у задоволенні позову.

Представники відповідача під час розгляду справи зазначили, що звільнення позивача було проведено із дотриманням вимог закону, підставою для звільнення є невиконання позивачем обов'язків трудового контракту.

Заслухавши пояснення осіб, які приймали участь у справі, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані у справі докази, суд встановив наступне.

12 березня 2012 року між Держгеонадра України та ОСОБА_1 укладено контракт № 08, за умовами якого позивача призначено на посаду директора Державного підприємства «Бурштин України» терміном на три роки з 12 березня 2012 року по 11 березня 2015 року. Позивач зобов'язався безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством (ДП «Бурштин України»), забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна. На підставі контракту виникли трудові відносини між позивачем та Органом управління майном - Держгеонадра України. (пункти 1.1, 1.2 контракту)

Відповідно до п.п. 1.4, 1.5 контракту позивач ОСОБА_1 діє на засадах єдиноначальності, є підзвітним Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом.

Положеннями розділу 2 контракту визначені права та обов'язки сторін. Так, зокрема, позивач зобов'язався формувати структуру підприємства та розробляти штатний розпис за погодженням з органом управління майном, погоджувати призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора підприємства, директорів за направленістю діяльності підприємства, керівників відокремлених підрозділів підприємства та головних спеціалістів (головного бухгалтера, головного інженера, тощо) з Органом управління майном, забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати працівникам підприємства, розпоряджатися коштами та майном підприємства відповідно до статуту підприємства та законодавства України, виконувати умови цього контракту та положення Статуту підприємства, тощо. (пункти 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.8, 2.3.11 контракту)

Згідно з п. 2.13 контракту орган управління майном має право відсторонити керівника від виконання повноважень на час проведення перевірки.

Умовами пункту 7.4 контракту передбачені додаткові підстави розірвання контракту до закінчення терміну його дії з ініціативи Держгеонадра України, серед яких: - п. 7.4.1. у разі систематичного невиконання керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом; - п. 7.4.2. у разі одноразового грубого порушення керівником законодавства або обов'язків, що передбачені даним контрактом, внаслідок чого для підприємства настали значні негативні наслідки (завдані збитки, сплачено штрафи, постраждала ділова репутація, тощо); - п. 7.4.4. у разі невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, а також невиконання підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати; - п. 7.4.8. у разі недотримання керівником фінансового або бюджетного законодавства, а також незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог органів державної контрольно-ревізійної служби.

Також положеннями розділу 7 контракту передбачено, що дія такого контракту може бути припинена у зв'язку із закінченням терміну його дії, за угодою сторін, за ініціативою органу управління майном або керівника (позивача) в порядку, передбаченому ст. ст. 39, 40, 41 КЗпП України.

Контракт укладений в письмовій формі, підписаний сторонами.

У додатках №№ 1, 2 до контракту сторони погодили показники ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану ДП «Бурштин України», які враховуються під час укладання контракту.

Наказом Державної служби геології та надр України від 05 червня 2014 року № 70-к позивача ОСОБА_1 звільнено з посади директора ДП «Бурштин України» 05 червня 2014 року відповідно до п. 8 ст. 36 КЗпП України, у зв'язку з систематичним невиконанням керівником ДП «Бурштин України» без поважних причин п.п. 2.3.1, 2.3.2 п. 2.3. розділу 2 контракту № 08 від 12 березня 2012 року, недотриманням фінансового законодавства та відповідно до п.п. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 7.4.8 п. 7.4 розділу 7 контракту.

Згідно з листом від 04 червня 2014 року Рівненська обласна державна адміністрація погодила звільнення ОСОБА_1 з посади директора ДП «Бурштин України». (а.с. 151)

Відповідно до листа від 05 червня 2014 року Держгеонадра України повідомило позивача про звільнення та просило прибути до Держгеонадра України для ознайомлення з наказом про звільнення та отримання трудову книжку.

У відповідності до положень ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Зі приписами ст. 24 КЗпП України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим при укладенні контракту.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Статтею 36 КЗпП України передбачено, що підставами припинення трудового договору є угода сторін; закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення; підстави, передбачені контрактом, тощо.

Матеріалами справи підтверджено, що між позивачем та відповідачем Держгеонадра України виникли трудові відносини на підставі укладеного контракту.

Відповідно до наказу Держгеонадра України від 26 березня 2014 року № 37-к позивача відсторонено від виконання повноважень директора ДП «Бурштин України» з 26 березня 2014 року на термін до закінчення перевірки.

За результатами проведення перевірки сектором внутрішнього аудиту Держгеонадра України складено довідку від 09 квітня 2014 року. Крім того, завідувачем Сектору внутрішнього аудиту та контролю ОСОБА_3, який приймав участь у проведенні перевірки щодо корупційних правопорушень директора ДП «Бурштин України» ОСОБА_1, складено службову записку на ім'я голови Держгеонадра України. (а.с. 121-146, 153-160)

Згідно з п.п. 8.2, 8.7.1 статуту ДП «Бурштин України» керівництво поточною (оперативною) діяльністю підприємства здійснюється директором, який підзвітний Уповноваженому органу управління - Держгеонадра України. Директор підприємства несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначених Статутом.

Відповідно до статуту ДП «Бурштин України» зобов'язано: - забезпечувати виконання геологічних завдань, передбачених пооб'єктним планом, а також державного замовлення з приросту запасів корисних копалин (п. 9.2.3); - забезпечувати виконання геологорозвідувальних робіт відповідно до державного контракту та державного замовлення (п. 7.2.11); - суворо дотримуватись фінансової та бюджетної дисципліни (п. 7.2.12).

Згідно з п. 8.6. Статуту ДП «Бурштин України» директор підприємства несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

За правилами п. 8.7.10 статуту ДП «Бурштин України» директор підприємства несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені статутом, дотримання фінансової дисципліни і вимог законодавства, ефективне використання та збереження державного майна та коштів, які знаходяться у віданні підприємства.

Перевіркою встановлено, що державним підприємством «Бурштин України» проводилися роботи по пошуку та пошуково-оцінювальні роботи бурштину на Бережанській дільниці Володимиревецького бурштиноносного району на підставі договору від 17 квітня 2012 року, укладеного з Держгеонадра України, за державні кошти. Роботи ДП «Бурштин України» проведені з порушенням геологічного завдання, пооб'єктного плану геологорозвідувальних робіт підприємства на 2012 рік, а саме: не виконано в повному обсязі пооб'єктний план геологорозвідувальних робіт підприємства на 2012 рік, але витрачено кошти, передбачені на ці роботи в повному обсязі. Також встановлено, що господарські операції з поставки виробів з бурштину на суму 10843,64 грн. на користь ТОВ «КЮФ «Максаліна» відповідно до договору від 16 грудня 2013 року № 294 не підтверджені належними первинними документами (видатковими накладними). Крім того, встановлено відсутність дій з боку керівництва ДП «Бурштин України», спрямованих на погашення дебіторської заборгованості, що виникла по особам, яких було звільнено, на загальну суму 14046,65 грн. Також, перевіркою встановлено, що позивачем безоплатно отримано продукцію на загальну суму 78668,40 грн., а саме: на підставі накладних на внутрішнє переміщення позивачем отримано продукцію у 2013 році на загальну суму 40140,36 грн., на час здійснення перевірки продукція позивачем не повернута, до того ж, станом на початок 2013 року ОСОБА_1 має дебіторську заборгованість перед підприємством у сумі 38528,04 грн.

Зазначені порушення вказують на неефективне використання, незабезпечення збереження державного майна та коштів, які знаходяться у віданні підприємства, та на неналежне забезпечення стягнення дебіторської заборгованості зі сторони директора ДП «Бурштин України» ОСОБА_1, що в цілому призвело до нанесення збитків підприємству.

До того ж, перевіркою встановлено, що ДП «Бурштин України» було подано неправдиві дані бухгалтерського обліку підприємства та фінансової звітності: наявні розбіжності між даними Балансу (Звіту про фінансовий стан) за 2013 рік та записами у Головній книзі за 2013 рік. На підставі наказу ДП «Бурштин України» від 12 січня 2010 року № 3 позивач є відповідальною особою за організацію бухгалтерського обліку. (а.с. 145)

Матеріалами справи підтверджено систематичне невиконання позивачем без поважних причин обов'язків, покладених на нього п.п. 2.3.1, 2.3.2 контракту щодо погодження з Держгеонадрами України структури та штатного розпису підприємства, призначення та звільнення працівників з посад заступників директора підприємства, директорів за направленістю діяльності підприємства, керівників відокремлених підрозділів підприємства та головних спеціалістів.

Так, під час перебування на посаді директора підприємства позивачем без погодження з Держгеонадрами України було призначено та звільнено з посади першого заступника директора ОСОБА_4, призначено на посаду заступника директора з гірничих робіт ОСОБА_5, звільнено з посади заступника директора з перспективного розвитку ОСОБА_6, призначено та звільнено з посади заступника директора з економіки та фінансів ОСОБА_7, звільнено з посади заступника директора з економіки та фінансів ОСОБА_8, призначено на посаду головного бухгалтера ОСОБА_9, звільнено з посади заступника директора з виробництва ОСОБА_10, звільнено з посади заступника директора з комерційних питань ОСОБА_11 Вказані факти підтверджені належними доказами, а саме копіями наказів про прийняття на роботу та припинення трудового договору, наданими відповідачем Держгеонадра України. До того ж, позивач без погодження з Органом управління майном вніс зміни до штатних розписів ДП «Бурштин України», введених в дію 01 січня 2013 року, 30 квітня 2013 року, 01 серпня 2013 року, 18 жовтня 2013 року, 01 грудня 2013 року, 23 січня 2014 року, 18 березня 2014 року, 11 квітня 2014 року.

З 27 по 29 травня 2014 року Територіальною державною інспекцією з питань праці у Рівненській області було проведено перевірку додержання ДП «Бурштин України» законодавства про працю, за результатом якої складено акт № 17-02-006/0030 від 29 травня 2014 року. Перевіркою встановлено, що у період з січня по квітень 2014 року виплата заробітної плати працівникам ДП «Бурштин України» здійснювалася не в першочерговому порядку, всі інші платежі здійснені не після виконання зобов'язань щодо оплати праці. За таких обставин, інспекцією був складений припис та протокол про адміністративне правопорушення від 29 травня 2014 року. (а.с. 21-29)

Враховуючи вищенаведене, підставами для дострокового розірвання контракту та звільнення позивача відповідно до п. 8 ст. 36 КЗпП України стали систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, передбачених контрактом та статутом підприємства, а саме: непогодження з Органом управління майном змін до штатного розпису та призначення, звільнення осіб з посад заступників директора, головного бухгалтера, неналежне забезпечення виконання геологорозвідувальних робіт відповідно до державного контракту та державного замовлення, невжиття заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, неефективне використання, незабезпечення збереження державного майна та коштів, які знаходяться у віданні підприємства, що призвело до нанесення збитків підприємству, неналежна організація бухгалтерського обліку, невиконання підприємством зобов'язань по виплаті заробітної плати працівникам.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, позивач посилався на те, що він був звільнений із займаної посади, у зв'язку з порушенням вимог законодавства про працю в частині незабезпечення першочергової виплати заробітної плати працівникам, однак постановою Рівненського міського суду від 14 липня 2014 року, залишеною без змін постановою Апеляційного суду Рівненської області від 22 серпня 2014 року, провадження по справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 41 КЗпП України, стосовно ОСОБА_1 закрито за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

При вирішенні питання про притягнення до адміністративної відповідальності позивача Рівненський міський суд, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення відсутня та на час складання протоколу останній був відсторонений від виконання обов'язків директора підприємства. Суди дійшли висновку, що затримка заробітної плати носила разовий характер та була пов'язана з суспільно-політичною ситуацією в країні. Крім того, суди прийняли до уваги відсутність заборгованості та вчасну виплату заробітної плати всім працівникам підприємства на час розгляду справи.

Разом з тим, при розгляді матеріалу про притягнення позивача до адміністративної відповідальності не було спростовано факт невиплати заробітної плати у першочерговому порядку у період з січня по березень 2014 року, не оспорював такі факти й представник ОСОБА_1 при наданні пояснень у судовому засіданні під час розгляду справи у Рівненському міському суді. (а.с. 190-191)

Отже, звільнення позивача від адміністративної відповідальності за наведених обставин не впливає на законність подальшого його звільнення із займаної посади у зв'язку з систематичним невиконанням керівником підприємства обов'язків, передбачених контрактом та статутом підприємства, оскільки невиплата заробітної плати працівникам підприємства у першочерговому порядку була не єдиною підставою розірвання контракту з позивачем, при застосуванні положень п. 7.4.4 контракту не підлягають з'ясуванню причини, за яких сталася невиплата заробітної плати.

Відповідно до п. 33 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року N 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» вирішуючи позови про поновлення на роботі, осіб, звільнених за п. 8 ст. 36 КЗпП України, суди повинні мати на увазі, що на підставі цієї норми припиняється трудовий договір при наявності умов, визначених сторонами в контракті для його розірвання.

За таких обставин, суд вважає, що відповідач Держгеонадра України мотивовано застосував до ОСОБА_1 дисциплінарне стягнення у виді звільнення.

Крім того, умови контракту не передбачали застосування заходів дисциплінарного чи громадського стягнення перед його розірванням, а тому звільнення позивача на підставі п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП України відповідає вимогам закону.

Контракт є особливою формою трудового договору, на контрактну форму трудового договору не поширюється положення ст. 9 КЗпП України про те, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними.

Ураховуючи те, що між сторонами виник спір із приводу припинення трудового договору з працівником з підстав, передбачених контрактом - п. 8 ст. 36 КЗпП України, а не у зв'язку зі звільненням працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, норми ст. ст. 147, 149, 186-1 КЗпП України на ці правовідносини не поширюються.

Отже, перебування позивача на лікарняному в день прийняття наказу про його звільнення не може бути підставою для визнання звільнення позивача незаконним.

Крім того, судом не може бути прийнято до уваги посилання представника позивача на порушення вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», оскільки норми вказаного закону до спірних правовідносин не застосовуються, а перевірка діяльності державного підприємства була проведена органом, до сфери управління якого таке входило, а не в порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

За таких обставин, суд доходить висновку про відсутність підстав для задоволення позову та вирішує відмовити у задоволенні позову ОСОБА_1 про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Керуючись ст.ст.4, 10, 11, 60, 209, 212, 213, 214, 215 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Відмовити у задоволенні позову ОСОБА_1 до Державної служби геології та надр України, Державного підприємства «Бурштин України» про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду міста Києва через Оболонський районний суд міста Києва шляхом подання в 10-денний строк з дня проголошення рішення суду апеляційної скарги.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя О.І. Шумейко

СудОболонський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення15.01.2015
Оприлюднено20.01.2015
Номер документу42317403
СудочинствоЦивільне

Судовий реєстр по справі —756/8759/14-ц

Ухвала від 26.11.2014

Цивільне

Апеляційний суд міста Києва

Головачов Ярослав Вячеславович

Рішення від 15.01.2015

Цивільне

Оболонський районний суд міста Києва

Шумейко О. І.

Рішення від 17.11.2014

Цивільне

Оболонський районний суд міста Києва

Шумейко О. І.

Рішення від 11.08.2014

Цивільне

Оболонський районний суд міста Києва

Шумейко О. І.

Рішення від 25.06.2014

Цивільне

Оболонський районний суд міста Києва

Шумейко О. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні