Рішення
від 17.02.2015 по справі 917/49/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м.Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2015 Справа №917/49/15

м. Полтава

за позовом Комунального підприємства "Полтава-сервіс" Полтавської міської ради, пров. Чайковського, 5, м. Полтава, 36002

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СТОП", вул. Шевченко, 78 а, м. Полтава, 36039

про стягнення 300 000,00 грн.

Суддя Пушко І.І.

Представники:

Від позивача : Передерій Л.Б., довіреність № 9 від 22.09.2014 року (присутня в засіданні 17.02.2015 року);

Потоцька Ю.В., довіреність №8 від 19.05.2014 року (присутня в засіданні 18.02.2015 року);

Від відповідача : Мельнікова О.В., довіреність №11 від 17.02.2015 року.

Суть спору: Розглядається позовна заява про стягнення з відповідача 300 000,00 грн. заборгованості за договором підряду № 2 від 14.05.2013 року.

Рішення приймається після перерви, оголошеної в судовому засіданні 17.02.2015 року.

Як на підставу позовних вимог позивач посилається на те, що на виконання умов договору підряду здійснив попередню оплату в розмірі 500 000,00 грн., проте відповідачем у визначені строки роботи виконані не були, що стало підставою для розірвання договору підряду. Частина авансової суми в розмірі 200 000,00 грн. відповідачем повернута добровільно, а 300 000,00 грн. залишаються у відповідача, тому позивач звернувся з позовом до суду про стягнення зазначеної суми попереднього платежу.

Відповідач заборгованості визнає, про що зазначив у відзиві на позов від 17.02.2015 року, також просить суд розстрочити виконання рішення на 9 місяців.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "СТОП" (підрядником) та Комунальним підприємством "Полтава-сервіс" Полтавської міської ради (замовником) був укладений договір підряду №2 від 14.05.2013 року (далі -Договір), предметом якого є капітальний ремонт комунального ринку (речового) в м. Полтаві по вул. Фрунзе, 34 а. За Договором підрядник в межах договірної ціни виконує на свій ризик власними і залученими силами і засобами усі передбачені замовленням роботи, здає в оговорені строки об'єкт в експлуатацію замовнику, усуває на протязі гарантійного строку (одного року) експлуатації об'єкта недоліки, зумовлені неякісним виконанням робіт (п. 1.2. Договору).

Договірна ціна робіт, доручених для виконання підряднику, складає 999 999,6 грн. (п. 2.1. Договору).

Строки виконання робіт: початок - травень 2013 року, закінчення - грудень 2013 року (п. 3.1. Договору).

Умовами п. 4.2. Договору встановлено, що на протязі 3-х днів з моменту підписання Договору замовник виплачує аванс в розмірі 30% від суми договірної ціни на придбання матеріалів.

Позивач перерахував грошові кошти (аванс) у розмірі 500 000 грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок відповідача, що підтверджується платіжним дорученням № 1047 від 16.05.2013 року на суму 300 000,00 грн., яке містить наступне призначення платежу: "аванс на придбання будматеріалів для викон. робіт по капремонту КР "Речовий", зг.дог.№2 від 14.05.2013 р. за рах.№30 від 14.05.2013 р. у т.ч. ПДВ 20% - 50 000,00 грн.", а також платіжним дорученням № 2137 від 19.09.2013 року внесено 200 000,00 грн., де призначення платежу зазначено "аванс за будматеріали для вик. робіт по кап. ремонту ком.ринку Речовий по дог.№2 від 14.05.2013 р. зг рах-фактури №70 від 19.09.2013 р. у т.ч. ПДВ 20% - 33333,33 грн.".

Позивач посилається, що договірні зобов'язання відповідач не виконав.

Відповідач, в свою чергу, не надав доказів того, що приступив до виконання робіт, передбачених Договором.

Судом встановлено, що 19.12.2013 року сторонами було укладено Додаткову угоду № 1 від 19.12.2013 року, якою розірвано Договір підряду №2 від 14.05.2013 року в зв'язку з невиконанням підрядником умов Договору.

Позивач звертався до відповідача листом від 19.12.2013 року №1754/1 з вимогою повернення коштів, що перераховані в рахунок оплати робіт за Договором підряду. Відповідач відповіді на вимогу позивача не надіслав, доказів виконання зазначених підрядних робіт чи сплати зазначеної заборгованості суду не надав.

Позивач вимагає відшкодування коштів у сумі перерахованого авансу у розмірі 300 000 грн. 00 коп.

Оцінюючи подані сторонами докази, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст. 837 ЦК України (ч. 1), за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

За визначенням, наведеним у ч.1 ст. 631 ЦК України, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Як вбачається із наявних у справі доказів, позивач виконав зобов'язання у відповідності із договором підряду, а саме сплати аванс в рахунок виконання робіт, про що свідчать відповідні платіжні доручення, проте відповідач зі своєї сторони до виконання передбачених договором підряду робіт не приступив.

У відповідності до ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов'язання не допускається.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Ст.611 ЦК України встановлює, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: розірвання договору, відшкодування збитків.

Виходячи із положень, встановлених ч. 2 ст. 849 ЦК України, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються (ч. 2 ст. 653 ЦК України).

19.12.2013 року сторонами було розірвано Договір підряду, про що свідчить відповідна угода.

У порядку ст. 849 (ч.2) ЦК України у позивача виникло право на відшкодування збитків внаслідок не вчинення відповідачем дій щодо початку фактичного виконання підрядних робіт обумовлених Договором.

До теперішнього часу відповідач у добровільному порядку не сплатив позивачу зазначених грошових коштів, чим порушив права та майнові інтереси останнього. Відповідачем сума боргу визнається, актом звірки від 21.01.2015 року сторонами засвідчено факт наявності заборгованості за відповідачем в розмірі 300 000,00 грн.

Згідно положень ст. 4-3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. За ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Позивачем доведено обґрунтованість позовних вимог про стягнення збитків за Договором, відповідач проти позову не заперечує. За таких обставин позов задовольняється повністю, з відповідача підлягає до стягнення 300 000,00 грн. збитків за Договором підряду №2 від 14.05.2013 року.

Судові витрати покладаються на відповідача згідно ч. 2 ст. 49 ГПК України.

Відповідач заявив суду клопотання про розстрочку виконання рішення зі сплатою боргу рівними частинами з березня по грудень 2015 року, проти чого позивач не заперечує, що зазначив у письмових поясненнях суду.

При вирішенні даного клопотання судом береться до уваги, що зазначена заборгованість перед позивачем утворилась внаслідок несплати відповідачу коштів підприємствами та установами, що фінансуються з державного бюджету; ступінь виконання боржником зобов'язань за договором, а саме той факт, що незважаючи на важкий фінансовий стан підприємства (фінансовий звіт за 2014 рік залучено до матеріалів справи), відповідач забезпечив сплату позивачу коштів у розмірі 200 000,00 грн., що сторонами не заперечується; наявність на підприємстві заборгованості із заробітної плати, мобілізація керівника підприємства до Збройних сил України.

Суд дійшов висновку про наявність виключних обставин, які є підставою для надання розстрочки виконання рішення суду, оскільки відповідач на даний час неспроможний виконати рішення разовим платежем з об'єктивних причин, які не залежать від нього, та вважає, що негайне виконання рішення може привести до зупинки діяльності підприємства, тому у відповідності до п.6 ст. 83 ГПК України приймає рішення з розстрочкою його виконання на 9 місяців рівними щомісячними платежами за графіком, визначеним судом.

Керуючись ст.ст. 44, 49 (ч. 2), 82-85 ГПК України, суд,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СТОП", вул. Шевченко, 78 а, м. Полтава, 36039, код ЄДРПОУ 24566605 на користь Комунального підприємства "Полтава-сервіс" Полтавської міської ради, пров. Чайковського, 5, м. Полтава, 36002, код ЄДРПОУ 30191518 - 300 000 грн. 00 коп. збитків, розстрочивши виконання рішення на 9 місяців шляхом сплати належних до стягнення сум щомісячно за наступним графіком:

до 18 березня 2015 року - 33 333,33 грн.,

до 18 квітня 2015 року - 33 333,33 грн.,

до 18 травня 2015 року - 33 333,33 грн.,

до 18 червня 2015 року - 33 333,33 грн.,

до 18 липня 2015 року - 33 333,33 грн.,

до 18 серпня 2015 року - 33 333,33 грн.,

до 18 вересня 2015 року - 33 333,33 грн.,

до 18 жовтня 2015 року - 33 333,33 грн.;

до 18 листопада 2015 року - 33 333,36 грн.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СТОП", вул. Шевченко, 78 а, м. Полтава, 36039, код ЄДРПОУ 24566605 на користь Комунального підприємства "Полтава-сервіс" Полтавської міської ради, пров. Чайковського, 5, м. Полтава, 36002, код ЄДРПОУ 30191518 - 6000 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

4. Видати накази при набранні рішенням законної сили.

Суддя Пушко І.І.

Дата ухвалення рішення17.02.2015
Оприлюднено18.02.2015

Судовий реєстр по справі —917/49/15

Ухвала від 11.09.2015

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

Рішення від 17.02.2015

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Пушко І.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні