ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М      У

К Р А Ї Н И

 

09.02.2009                                                             

  Справа №  14/69-ПН-08

Господарський суд Херсонської області у складі судді  Гридасова

Ю.В. при секретарі Бєлій Є.Ю., розглянув у відкритому судовому засіданні справу             

за позовом

ОСОБА_1,АДРЕСА_1,

до

товариства з обмеженою відповідальністю виробничо - комерційного підприємства

"Промвентиляція", м. Херсон, 

про стягнення

1250грн.00коп. вартості частини майна господарського товариства, пропорційної

частці у статутному капіталі, 944грн.18коп. з урахуванням встановленого індексу

інфляції, 150грн.00коп. з урахуванням 3% річних,

за участю представників

позивача: ОСОБА_1,

паспорт серії МО № НОМЕР_1 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській

області від 06.10.1998р., ОСОБА_2, представник, дов. № НОМЕР_2 від 16.03.06р.,

відповідача:

ОСОБА_3, представник, дов. від 04.02.08р., ОСОБА_4, представник, дов. від

11.02.08 р.

Позивач у позовній заяві, з урахуванням заяви про

уточнення позовних вимог від 09.02.2009 р., просить стягнути з відповідача

1250грн.00коп. вартості майна господарського товариства, пропорційної частці у

статутному капіталі, 944грн.18коп. з урахуванням встановленого індексу

інфляції, 150грн.00коп. з урахуванням 3% річних. В обґрунутування позовних

вимог позивач посилається на положення ст. ст. 10, 54, 64 Закону України

"Про господарські товариства", ст. ст. 1, 12, 15, 16, 116, 321, 625

ЦК України.

Представник позивача в ході судового засідання підтримав

вимоги, викладені у позовній заяві з урахуванням уточнень.

Представник відповідача у судовому засіданні, відповідно

до відзиву на позовну заяву з доповненнями, заперечував проти позову,

посилаючись на пропущення позивачем трирічного строку позовної давності та

непідвідомчисть спору господарським судам, оскільки позивачка є фізичною особою

та на момент звернення з позовом була виключена з числа учасників товариства

-відповідача. Крім того, як стверджує відповідач, вироком Суворовського

районного суду м. Херсона від 14.10.2005 р. позивачку визнано винною у скоєнні

злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та стягнуто з неї за цивільним

позовом 19119грн.00коп. завданої шкоди на користь товариства -відповідача.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 77 ГПК України у судовому

засіданні оголошувалась перерва з 05.02.08 р. до 25.02.08 р., з 02.02.09 р. до

09.02.09 р.

У зв'язку з призначенням по справі судово-бухгалтерської

експертизи, провадження у справі зупинялось на період з 17.03.2008 р. до

08.01.2009 р.

За згодою присутніх у судовому засіданні представників

учасників судового процесу судом оголошено вступну та резолютивну частини

рішення по справі.

Ухвалою голови господарського суду Херсонської області

від 08.01.09 р. продовжено строк вирішення даного спору на 1 місяць, до

08.02.09 р. Враховуючи, що вказана дата припадає на вихідний день, останнім

днем зазначеного процесуального строку є 09.02.09 р.

Заслухавши пояснення представників учасників судового

процесу, що прибули в судове засідання, дослідивши матеріали справи,

господарський суд

в с т а н о в и в :

Рішенням Загальних зборів ТОВ ВКП

"Промвентиляція", що оформлене протоколом Загальних зборів

засновників від 22.06.2004 р., позивача виключено зі складу учасників

зазначеного товариства.

Рішенням Загальних зборів ТОВ ВКП

"Промвентиляція", що оформлене протоколом № 3 Загальних зборів

засновників від 15.12.2004 р., затверджено нову редакцію Статуту товариства, а

також частку у Статутному фонді товариства, що належала позивачу (2,7 %),

залишено за товариством.

У грудні 2005 року позивач звернулася з позовом до

відповідача про визнання недійсними рішень Загальних зборів, оформлених

протоколом № 2 від 22.06.2004 року та протоколом № 3 від 15.12.2004 року, в

частині виключення позивача зі складу учасників ТОВ ВКП

"Промвентиляція" і перерозподілу її частки у Статутному фонді

товариства. В процесі розгляду справи позовні вимоги були доповнені вимогами

про поновлення позивача у складі учасників ТОВ ВКП "Промвентиляція".

Комсомольський районний суд м. Херсона рішенням від 15

червня 2006 року задовольнив вказані позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач оскаржив зазначене рішення Комсомольського

районного суду м. Херсона в Апеляційному суді Херсонської області, який

рішенням від 22 серпня 2006 року, задовольнив апеляційну скаргу відповідача та

скасував рішення Комсомольського районного суду м. Херсона від 15 червня 2006

року, визнавши законними рішення Загальних зборів відповідача, оформлені

протоколом № 2 від 22.06.2004 року та протоколом № 3 від 15.02.2004 року,

відмовивши в поновленні позивача у складі учасників товариства.

Відповідно до ч 2 ст. 64 Закону України "Про

господарські товариства", виключення учасника з товариства призводить до

наслідків, передбачених статтями 54 і 55 того ж Закону. Стаття 54 Закону

України "Про господарські товариства" передбачає, що при виході

учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість

частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному (складеному)

капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він

вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника

та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в

натуральній формі.

Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка

прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно,

передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній

формі без винагороди.

Враховуючи, що виключення позивача з товариства

-відповідача відбулось 22.06.2004 р., строк виконання зобов'язання щодо виплати

вартості частини майна товариства, пропорційної частці позивача у Статутному

фонді (2,7 %), сплинув 22.06.2005 року (дата прострочки виконання грошового

зобов'язання).

Позивач звернулась з позовом до господарського суду

17.01.2008 року, в межах трирічного строку позовної давності.

Згідно звіту про фінансові результати за 2004 рік від

20.01.2005 року, вартість майна товариства складає 46,2 тис. грн. (різниця між

активами та пасивами підприємства).

Отже, вартість частини майна товариства, пропорційної часткі

позивача у Статутному фонді складає 1 250,00 грн. (46,2 тис. грн. х 2,7%).

Згідно з вимогами частини 2 статті 625 ЦК України  (435-4) боржник, який прострочив виконання

грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з

урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також

три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не

встановлений договором або законом.

Відповідно до розрахунку позивача, розмір сум з

урахуванням встановленого індексу інфляції та 3 % річних становить відповідно

944грн.18коп. та 150грн.00коп.

Разом з тим, враховуючи початок періоду розрахунку з

дати прострочки виконання відповідачем грошового зобов'язання, а саме з

22.06.05 р., розмір сум з урахуванням встановленого індексу інфляції та 3 %

річних становить відповідно 814,39грн. та 132,23грн., за розрахунком суду

(додається).

Відповідно до положень ст. 526 Цивільного кодексу

України  (435-4) зобов'язання має

виконуватися належним чином відповідно до умов 

договору  та  вимог 

цього  Кодексу,  інших актів цивільного законодавства,  а за відсутності таких умов та вимог -  відповідно до   звичаїв  

ділового  обороту  або 

інших  вимог,  що 

звичайно ставляться.

За вказаних обставин, позовні вимоги, з урахуванням змін

та доповнень, підлягають частковому задоволенню в частині щодо стягнення

1250грн.00коп. вартості частини майна господарського товариства, пропорційної

частці у статутному капіталі, 814грн.39коп. з урахуванням встановленого індексу

інфляції, 132грн.23коп. з урахуванням 3% річних, а заперечення відповідача

проти зазначеної частини позову не приймаються судом до уваги. В іншій частині

позов задоволенню не підлягає у зв'язку з помилковим розрахунком позивачем сум

з урахуванням встановленого індексу інфляції та 3% річних.

Судом не приймається до уваги посилання відповідача на

непідвідомчисть даного спору господарським судам, оскільки відповідно до п. 4

ч. 1 ст. 12 ГПК України господарським судам підвідомчі справи,  що 

виникають  з корпоративних

відносин у спорах між господарським 

товариством  та  його 

учасником  (засновником,

акціонером),  у  тому 

числі  учасником,  який вибув… . Що стосується стягнення з

позивача суми коштів за цивільним позовом у кримінальній справі, то вказані

правовідносини не пов'язані зі спірними правовідносинами сторін у справі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального

кодексу України судові витрати покладаються на позивача та відповідача

пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі зазначених вище норм матеріального права,

керуючись  ст. ст.  82-85 Господарського процесуального кодексу

України,

в и р і ш и в :

1.           Позов

задовольнити частково.

2.          

Стягнути з товариства з обмеженою

відповідальністю виробничо - комерційного підприємства "Промвентиляція"

(ідентифікаційний код - 14113937, адреса - 73034, місто Херсон,

Новомиколаївське шосе, 19, р\рахунок -не відомий) на користь ОСОБА_1

(ідентифікаційний код -НОМЕР_2, адреса -АДРЕСА_1, р\рахунок -не відомий) 1250грн.00коп.

вартості частини майна господарського товариства, пропорційної частці у

статутному капіталі, 814грн.39коп. з урахуванням встановленого індексу

інфляції, 132грн.23коп. з урахуванням 3% річних, 95грн.58коп. витрат по сплаті

державного мита, 110грн.57коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення

судового процесу.

Наказ видати після

набрання рішенням законної сили.

3. В задоволенні іншої частини позову відмовити.

 

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його

прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну і

резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення

десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до вимог

статті 84 Господарського процесуального кодексу України (вступна, описова,

мотивувальна і резолютивна частини).

 

         Суддя                                                                                     

Ю.В. Гридасов

 

Дата оформлення та підписання рішення

відповідно до вимог ст. 84 Господарського

            процесуального кодексу України                                                           

"26" лютого 2009 р.

Зареєстровано 02.03.2009
Оприлюднено 11.08.2009
Дата набрання законної сили 09.02.2009

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону