ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

РІШЕННЯ

Справа № 202/1915/14-ц

Провадження № 2/0202/218/2015

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

13 січня 2015 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючої судді Слюсар Л.П.

при секретарі Фісун К.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Надра» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач у лютому 2014 року звернувся до суду з вищезазначеним позовом, в якому просив стягнути солідарно з ОСОБА_1, ОСОБА_2 на свою користь заборгованість за кредитним договором № 859120/ФЛ від 25.07.2008 року у розмірі 409 826 грн. 05 коп.та судовий збір по справі в сумі 3 654 грн. 00 коп..

В обґрунтування своїх вимог зазначив, що між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Надра» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Надра» у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи) та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 859120/ФЛ від 25.07.2008 року, згідно до якого відповідач отримала кредит у розмірі 26 092, 64 доларів США, з виплатою процентної ставки 14,49 % річних, строком до 12.07.2028 року. Проте, в порушення умов договору відповідач ОСОБА_1 свої зобов'язання належним чином не виконує, що стало підставою для звернення до суду.

Вимоги до відповідача ОСОБА_1, що випливають зі згаданого договору, були забезпечені шляхом укладання з відповідачем ОСОБА_2 договору поруки № 859120/ФЛ-П1 від 25.07.2008 року, у зв'язку з чим вони є солідарними відповідачами за пред'явленим до стягнення боргом.

Відповідно до заяви від 13.01.2015 року представник позивача просив розглядати справу без його участі. Позовні вимоги підтримав та наполягав на їх задоволені.

Відповідачка ОСОБА_1 у судове засідання не з'явилися, повідомлялися належним чином, про причину неявки до суду не повідомила.

Відповідач ОСОБА_2 у судове засідання призначене на 04 липня 2014 року з'явився та заявив клопотання про відкладення слухання справи. В подальші судові засідання не з'явився. Про час і місце слухання справи повідомлявся належним чином, про причину неявки суду не повідомив.

Суд, дослідивши письмові докази, вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Надра» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Надра» у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи ) та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 859120/ФЛ від 25.07.2008 року, згідно до якого вона отримала кредит у розмірі 26 092, 64 доларів США, з виплатою процентної ставки 14,49 % річних, строком до 12.07.2028 року.

Відповідно до п.5.2 Кредитного договору, у випадку прострочення виконання зобов'язань позичальника щодо повернення кредиту, сплати всіх нарахованих відсотків, комісії та можливих штрафних санкцій у строк, визначений у п.3.3.4 цього Договору, позичальник сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ України, що діяла на час виникнення заборгованості, від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення.

Відповідно до п.5.3 Кредитного договору, у разі порушення позичальником умов сплати платежів згідно до Кредитного договору, позичальник зобов'язаний сплатити Банку штраф у розмірі 10% від суми Кредиту, визначеної у п.1.1 цього договору, за кожен випадок.

Згідно до п. 4.2.4 Договору вимагати від позичальника дострокового виконання зобов'язання щодо повернення кредиту, сплати нарахованих відсотків та інших платежів, передбачених цим Договором, можливих штрафних санкцій, якщо позичальник не вніс черговий платіж у термін, визначений п.3.3.4 цього Договору, а також у випадку не виконання умов передбачених у п.4.3.6 цього Договору.

Вимоги до відповідача ОСОБА_1, що випливають зі згаданого договору, були забезпечені шляхом укладання з відповідачем ОСОБА_2 договору поруки № 859120/ФЛ-П1 від 25.07.2008 року. Відповідно до п.1.2 Договору поруки поручитель відповідає перед кредитором у повному обсязі. У зв'язку з чим вони є солідарними відповідачами за пред'явленим до стягнення боргом.

Банк виконав свої зобов'язання перед відповідачем ОСОБА_1 та надав кредит.

У зв'язку з неналежним виконанням відповідачемОСОБА_1 умов кредитного договору № 859120/ФЛ від 25.07.2008 року заборгованість станом на 11.11.2013 року складає 51273,12 дол. США, що в еквіваленті за курсом НБУ ( 1 долар -7,993 грн.) становить 409 826 грн. 05 коп., а саме: заборгованість за сумою кредиту -25741,00 дол. США, що в еквіваленті за курсом НБУ ( 1 долар -7,993 грн.) складає 205 747 грн. 81 коп., заборгованість за відсотками 19338,41 дол. США, що в еквіваленті за курсом НБУ ( 1 долар -7,993 грн.) - 154 571 грн. 91 коп., пеня за несвоєчасне погашення - 3354,35 дол. США, що в еквіваленті за курсом НБУ ( 1 долар -7,993 грн.) - 26 811 грн. 32 коп., тіло за страховим траншем 104,41 дол. США, що в еквіваленті за курсом НБУ ( 1 долар -7,993 грн.)- 834 грн. 55 коп., відсотки за страховим траншем 105,26 дол. США, що в еквіваленті за курсом НБУ ( 1 долар -7,993 грн.) - 841 грн. 34 коп., пеня за страховим траншем 20,43 дол. США, що в еквіваленті за курсом НБУ ( 1 долар -7,993 грн.)- 163 грн. 30 коп., штраф в розмірі 2609,26 дол. США, що в еквіваленті за курсом НБУ ( 1 долар -7,993 грн.)- 20 855 грн. 82 коп.

Аналізуючи спірні правовідносини, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Згідно ст. ст. 549, 611 ЦК України однією із форм відповідальності за порушення зобов'язання є сплата неустойки.

Згідно ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Таким чином, оцінюючи всі докази по справі, суд вважає, що позовні вимоги позивача знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, законні та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України сплачений позивачем судовий збір, підлягає стягненню з відповідачів на його користь у рівних частках по 1827 грн. 00 коп. (3654:2)

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 16, 526, 549, 551, 554, 611, 625, 629, 1050, 1054 ЦК України, ст. ст. 8, 10, 11, 57-60, 64, 79, 88, 169, 208, 209,212-215 ЦПК України, -

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Надра» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 (49051, АДРЕСА_1 ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (49051, АДРЕСА_1 ІПН НОМЕР_2) на користь Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Надра» (МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456, коррахунок № 37390244237002 в ОПЕРУ НБУ м. Києва) заборгованість за кредитним договором № 859120/ФЛ від 25.07.2008 року, яка станом на 11.11.2013 року складає 409 826, 05 грн. (чотириста дев'ять тисяч вісімсот двадцять шість грн. 05 коп.) , а саме: заборгованість за сумою кредиту - 205 747 грн. 81 коп., заборгованість за відсотками - 154 571 грн. 91 коп., пеня за несвоєчасне погашення - 26 811 грн. 32 коп., тіло за страховим траншем - 834 грн. 55 коп., відсотки за страховим траншем - 841 грн. 34 коп. пеня за страховим траншем - 163 грн. 30 коп., штраф - 20 855 грн. 82 коп.:

Стягнути з ОСОБА_1 (49051, АДРЕСА_1 ІПН НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Надра» судовий збір у розмірі 1827 грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 (49051, АДРЕСА_1 ІПН НОМЕР_2) на користь Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Надра» судовий збір у розмірі 1827 грн. 00 коп.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-ти денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення

Суддя: Л.П.Слюсар

Дата ухвалення рішення 13.01.2015
Оприлюднено 02.03.2015

Судовий реєстр по справі 202/1915/14-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.11.2022 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Рішення від 13.01.2015 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Ухвала від 05.03.2014 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 202/1915/14-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону