ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Вінниця

27 лютого 2015 р. Справа № 802/201/15-а

Вінницький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді: Сала П.І.,

за участю

секретаря судового засідання: Череватої А.Ю.,

представника позивача: Гушан І.А.,

представника відповідача: Байди Ю.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом: Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області

до: приватного підприємства-фірма "Торговий дім "Крафт Беарінгс"

про: стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2015 року Вінницька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області (далі - Вінницька ОДПІ) звернулась до суду з адміністративним позовом, у якому просить стягнути з приватного підприємства-фірма "Торговий дім "Крафт Беарінгс" (далі - ПП-фірма "Торговий дім "Крафт Беарінгс") податкову заборгованість в сумі 174 636,46 грн.

У судовому засіданні представник позивача заявлені позовні вимоги підтримала в повному обсязі та надала пояснення згідно з наведеними у позовній заяві обґрунтуваннями. Просить суд адміністративний позов задовольнити.

Представник відповідача у судовому засіданні адміністративний позов заперечив, посилаючись на те, що на даний час ПП-фірма "Торговий дім "Крафт Беарінгс" не може підтвердити або спростувати факт наявності спірного податкового боргу, оскільки усю первинну бухгалтерську документацію підприємства було викрадено, про що свідчить довідка слідчого ВРЗ по лінії КР СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції Сухорукової Н.О. № 1/3179 від 20.02.2015 року.

Дослідивши матеріали справи у їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін та оцінивши інші докази, які є у справі, суд доходить висновку, що заявлений адміністративний позов належить задовольнити.

Відповідач ПП-фірма "Торговий дім "Крафт Беарінгс" як юридична особа зареєстрований Вінницьким міським управлінням юстиції 20.05.2004 року (ідентифікаційний код 32976543) та взятий на податковий облік 27.05.2004 року за № 405/2 (а.с. 7).

Встановлено, що станом на 31.01.2015 року за підприємством рахувався непогашений податковий борг зі сплати податку на додану вартість в сумі 174 636,46 грн.

Так, відповідачем не сплачено суми податку, що самостійно визначена у податковій декларації з ПДВ № 9048543497 від 20.08.2014 року в розмірі 34 грн., а також суми податку, що самостійно визначена в уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок № 9055231361 від 24.09.2014 року в розмірі 166 633 грн. (а.с. 10-17).

Крім того, заборгованість ПП-фірма "Торговий дім "Крафт Беарінгс" з податку на додану вартість виникла внаслідок ненарахування відповідачем суми штрафу у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що стало підставою для прийняття Вінницькою ОДПІ податкового повідомлення-рішення № 0033501503 від 08.10.2014 року, яким на відповідача накладено штрафні санкції в розмірі 4999 грн. (а.с. 18-21).

Також підприємством не сплачено штрафні (фінансові) санкції в розмірі 170 грн., застосовані внаслідок несвоєчасного подання податкової звітності з ПДВ за серпень 2014 року згідно з податковим повідомленням-рішенням Вінницької ОДПІ № 0038231503 від 22.10.2014 року, та штрафні (фінансові) санкції в розмірі 1020 грн., застосовані позивачем внаслідок несвоєчасного подання податкової звітності з ПДВ за травень 2014 року на підставі податкового повідомлення-рішення № 0050741501 від 16.12.2014 року.

Надаючи оцінку правомірності звернення контролюючого органу з вимогами про стягнення спірної заборгованості, суд керується такими мотивами.

Згідно з п. 57.1 ст. 57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п. 203.2 ст. 203 ПК України платник податку на додану вартість зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (п. 203.1 ст. 203 ПК України).

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 ПК України у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Відповідно до п. 57.3 ст. 57 ПК України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4-54.3.6 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Пунктом 54.5 статті 54 ПК України передбачено, що якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов'язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов'язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 56.1 ст. 56 ПК України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків (пп. 56.17.5 п. 56.17 ст. 56 ПК України).

Податковий борг - це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

Судом встановлено, що станом на даний час за відповідачем рахується заборгованість зі сплати податку на додану вартість в сумі 174 636,46 грн.

Посилання представника відповідача на викраденням первинної бухгалтерської документації підприємства суд до уваги не бере, оскільки грошові зобов'язання ПП-фірма "Торговий дім "Крафт Беарінгс" з ПДВ в сумі 174 636,46 грн. повністю підтверджується наданими суду доказами, є узгодженими та вважаються податковим боргом.

Крім того, в силу положень ст. 67 Конституції України, пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПК України відповідач як платник податків зобов'язаний сплачувати податки і збори в строки та у розмірах, встановлених законом.

Пунктом 59.1 статті 59 ПК України передбачено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно з п. 59.5 ст. 59 цього Кодексу у разі коли в платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

Як вбачається з матеріалів справи (а.с. 8), 15.10.2014 року позивач вручив керівнику ПП-фірма "Торговий дім "Крафт Беарінгс" податкову вимогу № 5404-25 від 03.10.2014 року на суму боргу 168 447,46грн., після чого заборгованість збільшилася та відповідачем не погашалась.

За таких обставин суд доходить висновку про наявність у податкового органу права на стягнення податкового боргу за цим позовом.

Відповідно до ст.ст. 11, 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні (ст. 86 КАС України).

Вимоги Вінницької ОДПІ є обґрунтованими, підтверджуються матеріалами справи та не спростовані відповідачем, а відтак підлягають задоволенню в повному обсязі шляхом стягнення з ПП-фірма "Торговий дім "Крафт Беарінгс" до державного бюджету існуючого податкового боргу в загальній сумі 174 636,46 грн. за рахунок коштів у банках, обслуговуючих даного платника податків згідно з пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України.

Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача-суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст.ст. 70, 71, 79, 86, 94, 128, 158, 162, 163, 167, 254 КАС України суд,

ПОСТАНОВИВ:

адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з приватного підприємства-фірма "Торговий дім "Крафт Беарінгс" (ідентифікаційний код 32976543) податковий борг в сумі 174 636 (сто сімдесят чотири тисячі шістсот тридцять шість) грн. 46 коп. за рахунок коштів у банках, обслуговуючих даного платника податків.

Постанова набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 254 КАС України.

Відповідно до ст. 186 КАС України апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова у повному обсязі складена: 04.03.2015 року.

Суддя Сало Павло Ігорович

Дата ухвалення рішення 27.02.2015
Зареєстровано 04.03.2015
Оприлюднено 10.03.2015

Судовий реєстр по справі 802/201/15-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 27.02.2015 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.02.2015 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 802/201/15-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону