ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2015 року 10:30Справа № 808/8548/14 м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі судді Бойченко Ю.П., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

до Закритого акціонерного товариства «КБ ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОК»

про стягнення штрафу за порушення законодавства на ринку цінних паперів,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

01 грудня 2014 року Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - позивач) звернулось до Запорізького окружного адміністративного суду з позовною заявою до Закритого акціонерного товариства «КБ ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОК» (далі - відповідач або ЗАТ «КБ ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОК»), в якій просить стягнути з відповідача штраф за порушення законодавства на ринку цінних паперів у розмірі 1 020, 00 грн.

Ухвалою суду від 03 грудня 2014 року позовна заява залишена без руху до 22 січня 2015 року. Позивач частково виконав вимоги ухвали про залишення позовної заяви без руху. Судом продовжено строк для усунення недоліків позовної заяви до 27 лютого 2015 року. Позивач усунув недоліки позовної заяви.

Ухвалою суду від 02 березня 2015 року відкрито провадження в адміністративній справі №808/8548/14, закінчено підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду на 30 березня 2015 року.

30 березня 2015 року представник позивача в судове засідання не з'явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності та підтримку позовних вимог.

Відповідач у судове засідання не з'явився, письмові заперечення на позов не направив, про причини неявки суду не повідомив. На адресу суду повернулись ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі та повістка про виклик, які направлялися відповідачу на юридичну адресу: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 45, з відміткою поштового відділення зв'язку "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до ч. 4 ст. 33 КАС України у разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення надсилаються юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців. У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

За приписами ч. 11 ст. 35 КАС України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

З аналізу наведених норм КАС України, суд вважає, що ухвала про відкриття провадження та повістка про виклик вручені відповідачу належним чином.

Відповідно до ч. 4 статті 128 КАС України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Відповідно до п. 6 ст. 128 КАС України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглядати справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Відповідно до положень статті 128 КАС України, з урахуванням клопотання представника позивача про розгляд справи за його відсутності, неявки відповідача, справа розглядається в порядку письмового провадження.

Враховуючи неявку у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, суд, керуючись ч. 1 ст. 41 КАС України, не здійснював фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Суд, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті,

ВСТАНОВИВ:

Закрите акціонерне товариство «КБ ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОК» (код ЄДРПОУ 23285732) зареєстроване в якості юридичної особи, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб , що передбачені Конституцією та законами України.

Абзац 2 ст.1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 (далі - Закон № 448/96-ВР) надає визначення державного регулювання ринку цінних паперів, як здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Відповідно до ст.5 Закону №448/96-ВР державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку складається з Комісії як колегіального органу та центрального апарату. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може утворювати територіальні органи у випадках, передбачених у положенні про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи (ст.6 Закону № 448/96-ВР).

Частиною 1 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» визначено, що регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік (ч.2 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).

Згідно ч.4 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню емітентом у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; розміщення на власному веб-сайті.

Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) відповідно до ч.6 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1591 затверджено Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (далі - Положення), згідно із п.1 гл.7 розділу V якого розкриття річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування у офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії. Розкриття річної інформації здійснюється у такі строки: розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним; опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним; подання до Комісії - не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

Матеріалами справи встановлено, що відповідачем не розкрито регулярну річну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності емітента за 2012 рік, внаслідок чого винесено постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 18 грудня 2013 року №5863/03-01/03, у якій запропоновано керівнику ЗАТ «КБ ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОК» з'явитись для підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та надання пояснень 13 січня 2014 року. Зазначена постанова направлена на адресу відповідача, що підтверджується списком рекомендованих листів від 19 грудня 2013 року.

Таким чином, відповідачем порушено вимоги ч.4 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», п.1 Глави 7 Розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, що зафіксовано у Акті від 13 січня 2014 року №11-ДН-1-Е про правопорушення на ринку цінних паперів.

Постановою від 13 січня 2014 року №0166/03-01/03 розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні відповідача призначено на 28 січня 2014 року. Зазначена постанова разом із Актом №11-ДН-1-Е направлена на адресу відповідача, що підтверджується списком рекомендованих листів від 14 січня 2014 року.

Постановою від 28 січня 2014 року № 0533/03-01/03 на ЗАТ «КБ ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОК» накладено штраф у розмірі 1 020, 00 грн. Зазначена постанова направлена на адресу відповідача, що підтверджується списком рекомендованих листів від 30 січня.2014 року.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, у відповідності із п.14 ст.8 Закону № 448/96-ВР, зокрема, має право накладати штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Відповідно до ст. 9 Закону № 448/96-ВР уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; уповноважені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадові особи.

Згідно з абз.1 п.5 ч.1 ст.11 Закону № 448/96-ВР Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Частиною 5 ст.11 Закону № 448/96-ВР закріплено, що у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідачем постанова від 28 січня 2014 року № 0533/03-01/03 у адміністративному чи судовому порядку оскаржена не була, доказів протилежного відповідач суду не надав. На момент розгляду справи в суді сума штрафу за порушення законодавства на ринку цінних паперів у розмірі 1 020,00 грн. відповідачем не сплачена, заборгованість перед бюджетом не погашена. Проти позову відповідач не заперечив, доводи позивача не спростував, а отже позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

За правилами частини 4 статті 94 КАС України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст. ст. 2, 4, 7-12, 69-71, 94, 158, 161-163, 167 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Закритого акціонерного товариства «КБ ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОК» про стягнення штрафу за порушення законодавства на ринку цінних паперів - задовольнити.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства «КБ ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОК» (код ЄДРПОУ 23285732) штраф за порушення законодавства на ринку цінних паперів у сумі 1 020 (одна тисяча двадцять) грн. 00 коп., який перерахувати до Державного бюджету України на рахунок, відкритий у територіальному управлінні Державної казначейської служби України за місцезнаходженням платника на балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітності 106.

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Ю.П.Бойченко

Дата ухвалення рішення 30.03.2015
Зареєстровано 18.04.2015
Оприлюднено 23.04.2015

Судовий реєстр по справі 808/8548/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 30.03.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.03.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону