ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2015 р. Справа№ 914/3428/14

Господарський суд Львівської області у складі головуючого судді Іванчук С.В., суддів Коссака С.М. та Манюка П.Т., при секретарі Білані О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом: Приватного підприємства "Мірт", м.Львів

до відповідача: Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ", м.Львів

про стягнення 783925грн. 23коп.

За участю представників:

від позивача: Наконечна Оксана-Анастасія Євгенівна - представник (довіреність від 09.10.2014р.);

від відповідача: Чупахін Іван Робертович - представник (довіреність №08/07-13-2 від 08.07.2013р.).

Права та обов'язки сторін передбачені ст.ст.20, 22 ГПК України роз'яснено, заяви про відвід судді не поступали, за клопотанням присутніх представників в судовому засіданні не проводилася технічна фіксація судового процесу.

Суть спору : На розгляд господарського суду Львівської області поступив позов Приватного підприємства "Мірт" до Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" про стягнення основного боргу в сумі 621769грн. 87коп., інфляційних втрат у розмірі 107371грн. 47коп. та 3% річних в розмірі 54783грн. 89коп.

Ухвалою суду від 25.09.2014р. порушено провадження у справі та призначено її до судового розгляду на 13.10.2014р. З метою надання сторонам можливості добровільного врегулювання спору та виконання вимог попередньої ухвали суду, в судових засіданнях оголошувались перерви до 28.10.2014р., до 18.11.2014р., до 25.11.2014р. та до 02.12.2014р. Ухвалою суду від 25.11.2014р. продовжено строк розгляду спору з 26.11.2014р., терміном на 15 днів, а також відмовлено у задоволенні клопотання представника позивача б/н від 24.11.2014р. (вх.№5577/14 від 25.11.2014р.) про залучення до участі у справі №914/3428/14 третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 02.12.2014р. зупинено провадження у справі №914/3428/14 до вирішення по суті справи №914/4165/14 за позовом ПАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ" до ПП "Мірт" про визнання договору підряду №18-06 від 01.06.2011р. недійсним.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 25.12.2014р. у справі №914/3428/14 ухвалу господарського суду Львівської області від 02.12.2014р. по справі №914/3428/14 залишено без змін, а апеляційну скаргу ПП "Мірт" без задоволення.

Постановою Вищого господарського суду України від 04.02.2015р. у справі №914/3428/14 касаційну скаргу ПП "Мірт" задоволено, ухвалу господарського суду Львівської області від 02.12.2014р. та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 25.12.2014р. у справі №914/3428/14 скасовано, а матеріали справи передано до господарського суду Львівської області для подальшого розгляду.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 23.02.2015р. розгляд справи призначено на 03.03.2015р.

Ухвалою суду від 03.03.2015р. призначено колегіальний розгляд справи. На виконання ухвали суду від 03.03.2015р., автоматизованою системою визначено колегіальний склад суддів: головуючий суддя Іванчук С.В., суддя Коссак С.М. та суддя Манюк П.Т. З метою повного і всестороннього розгляду справи, а також враховуючи невиконання сторонами в повному обсязі вимог попередніх ухвал суду, а також у зв'язку із призначенням колегіального розгляду справи, розгляд справи відкладено на 31.03.2015р. Ухвалою суду від 31.03.2015р. розгляд справи відкладено на 23.04.2015р. В судовому засіданні 23.04.2015р. за участю представників сторін оголошувалась перерва до 05.05.2015р.

23.04.2015р. представник позивача, через канцелярію суду (вх.№1694/15) подав заяву про зміну (доповнення) підстав позову, в якій зазначив, що на реалізацію процесуальних прав позивача у справі, встановлених у ст.22 ГПК України, заявляє, що підставою позовних вимог є та обставина, що розрахований станом на 30.03.2015р. розмір інфляційного відшкодування становить 261281грн. 49коп., а 3% річних від простроченої суми - 65004грн. 76коп.

Згідно із ч.4 ст.22 ГПК України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Згідно із п.п.3.10, 3.12 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011р. №18 (із внесеними змінами і доповненнями) передбачені частиною четвертою статті 22 ГПК права позивача збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову можуть бути реалізовані до прийняття рішення судом першої інстанції. Під збільшенням або зменшенням розміру позовних вимог слід розуміти відповідно збільшення або зменшення кількісних показників за тією ж самою вимогою, яку було заявлено в позовній заяві. Згідно з частиною третьою статті 55 ГПК ціну позову вказує позивач. Право позивача на зміну предмета або підстави позову може бути реалізоване лише до початку розгляду господарським судом справи по суті та лише у суді першої інстанції шляхом подання до суду відповідної письмової заяви, яка за формою і змістом має узгоджуватися із статтею 54 ГПК з доданням до неї документів, зазначених у статті 57 названого Кодексу. Початок розгляду справи по суті має місце з того моменту, коли господарський суд після завершення підготовки справи до розгляду (стаття 65 ГПК), відкриття судового засідання, роз'яснення (за необхідності) сторонам та іншим учасникам судового процесу їх прав та обов'язків і розгляду інших клопотань і заяв (про відкладення розгляду справи, залучення до участі в ній інших осіб, витребування додаткових доказів тощо) переходить безпосередньо до розгляду позовних вимог, тобто до з'ясування у передбаченому ГПК порядку обставин справи та здійснення їх правової оцінки, про що зазначається в протоколі судового засідання.

Із змісту даної заяви вх.№1694/15 від 23.04.2015р., вбачається, що позивач фактично збільшив кількісні показники в частині інфляційних втрат та 3% річних. При цьому, враховуючи те, що в порушення вимог ч.4 ст.22 ГПК України, дана заява позивача про зміну підстав (вх.№1694/15 від 23.04.2015р.) подана після початку розгляду спору по суті, а також, враховуючи збільшення позивачем у даній заяві кількісних показників заявлених вимог та не подання доказів надіслання даної заяви відповідачу у справі та не представлення доказів оплати судового збору, дана заява подана із порушенням в вимог ст.ст. 22,57 ГПК України, тому відхиляється судом.

В судове засідання 05.05.2015р. представник позивача явку забезпечив, позовні вимоги підтримав з підстав, викладених у позовній заяві і в додаткових поясненнях та просить суд позов задоволити повністю. Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що 01.06.2011р. між позивачем та відповідачем укладено договір підряду №18-06, у межах якого, позивач в якості підрядника взяв на себе зобов'язання виконати замовлені відповідачем будівельні роботи по житловому будинку по вул. Лінкольна у м. Львові, загальною вартістю 621769,87грн. У червні 2011 року позивачем було виконано будівельних робіт на загальну суму 621769,87грн., що підтверджується підписаною сторонами довідкою про вартість виконаних робіт за серпень 2012 року. Актом приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду №18-06 за червень 2011 року позивач здав відповідачу виконану роботу по поточному ремонту доріг на загальну суму 621769,87грн., а відповідач, підтвердивши, що надані послуги відповідають його вимогам та умовам договору, повністю прийняв надані послуги. Зазначене підтверджується підписами та печатками сторін на акті.

Проте, як стверджує позивач, в порушення взятих на себе договірних зобов'язань відповідач не оплатив виконані позивачем будівельні роботи. Тому, відповідно до умов договору заборгованість відповідача перед позивачем становить 621769,8грн. Також позивач зазначив, що з огляду на встановлений у п.5.2 договору строк на оплату фактично виконаних робіт, станом на 10.09.2014р. нараховані у зв'язку із простроченням виконання грошових зобов'язань сума річних відсотків, яка становить 54783,89грн. та сума інфляційних відшкодувань, станом на липень 2014 року включно, що становить 107371,47грн.

Доводи відповідача про те, що його зобов'язання по оплаті вартості будівельно-монтажних робіт виконаних позивачем в межах договору підряду №18-06 від 01.06.2011р. підлягають припиненню шляхом зарахування, позивач вважає безпідставними з огляду на таке. Позивач перебуває у ліквідаційній процедурі запровадженій в межах провадження у справі про банкрутство. Тому, правовідносини за участю позивача регулюються Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», норми якого є спеціальними по відношенню до загальних норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Позивач, посилаючись на ст. ст. 1, 7, 16, 17, 19, 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» зазначає, що відповідач своїх грошових вимог у межах справи про банкрутство, не заявляв, а відтак їх не включено до затвердженого судом реєстру вимог кредиторів і хибними є доводи відповідача про наявність у нього будь-яких грошових вимог до позивача. Позивач також зазначає, що з огляду на те, що зарахування вимог відповідача порушуватиме встановлену черговість задоволення вимог кредиторів, воно є неможливим, оскільки порушуватиме права конкурсних кредиторів позивача. Позивач зазначив, що викладені у відзиві доводи відповідача про те, що підрядні роботи на об'єкті «Житловий будинок по вул. Лінкольна» обліковуються як такі, що виконані за договором підряду №235 від 24.05.2011р. не відповідають дійсним обставинам з огляду на таке. 24.05.2011р. між позивачем та відповідачем укладено договір підряду №235, предметом якого було виконання позивачем на замовлення відповідача будівельних робіт на об'єкті «Житловий будинок по вул. Лінкольна». Однак, виконання обумовлених робіт не було розпочато, відтак і зобов'язання сторін за договором підряду №235 від 24.05.2011р. не виникли . Тому враховуючи дані обставини просить позовні вимоги задоволити повністю.

В судове засідання 05.05.2015р. представник відповідача явку забезпечив, проти позову заперечив з підстав викладених у відзиві на позовну заяву №2810п від 28.10.2014р. (вх.№45901/14 від 28.10.2014р.) та в доповненнях до відзиву на позовну заяву №2511п від 25.11.2014р. (вх.№51236/14 від 25.11.2014р.). В обґрунтовування своїх заперечень, відповідач зазначив, що позивачем і відповідачем підрядні роботи на об'єкті «Житловий будинок по вул.Лінкольна» обліковуються як такі, що виконані за договором підряду №235 від 24.05.2011р. Відповідач стверджує, що на оригіналі акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2011 року на об'єкті «Житловий будинок по вул.Лінкольна» та довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрати/за червень 2011 року на об'єкті «Житловий будинок по вул.Лінкольна» не зазначено реквізитів договору. Відповідно до вимог цивільного законодавства та тексту договору підряду №18-06 від 01.06.2011р. (п.5.3.) акт виконаних робіт готує підрядник, тобто позивач передає на підписання уповноваженому представнику замовника, тобто відповідачу. Таким чином, сам позивач не надав відповідачу законної підстави для облікування виконаних робіт як таких, що виконані саме за договором підряду №18-06 від 01.06.2011р. Також відповідач зазначив, що виконані позивачем підрядні роботи на об'єкті «Житловий будинок по вул. Лінкольна» не могли бути зараховані як такі, що виконані за договором підряду №18-06 від 01.06.2011р., підтвердженням цьому є вимоги п.201.1 ст.201, п. 201.2. ст. 101, п. 201.4. ст. 201 ст. 201, п.101.6. ст. 201 Податкового кодексу України. Відповідач стверджує, що податкова накладна, яка була видана позивачем відповідачу із зазначеними: ціною постачання без урахування податку; ставкою податку та відповідною сумою податку в цифровому значенні; загальною сумою коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку; видом цивільно-правового договору, є належним доказом, того, що позивач облікував виконані роботи за відповідним договором. Проте, позивач податкової накладної на виконання договору підряду №18-06 від 01.06.2011р. ні відповідачу ні суду не надав. Згідно із п.2.1. договору підряду №235 від 24.05.2011р., місцем виконання підрядних робіт визначено «житловий будинок по вул. Лінкольна». Крім того, відповідач надав суду копії податкових накладних: №27 від 31.05.2011р. на суму 100000,00грн., в т.ч. ПДВ 16666,67грн.; №5 від 08.06.2011р. на суму 50000,00грн., в т.ч. ПДВ 8333,33грн.; №29 від 30.06.2011р. на суму 471769,87грн., в т.ч. ПДВ 78628,31грн., які були виписані за договором №235 від 24.05.2011р. Відповідач зазначає, що як вбачається з зазначених податкових накладних, загальна сума зобов'язання, що обліковується самим позивачем за договором підряду №235 від 24.05.2011р. становить саме 621769,87грн. Відповідач звертає увагу на те, що саме на виконання умов договору підряду №235 від 24.05.2011р відповідач платіжними дорученнями №5094 від 25.05.2011р. на суму 50000,00грн., №5195 від 31.05.2011р. на суму 50000,00грн. та № 5320 від 08.06.2011р. на суму 50000,00грн. перерахував позивачу 150000,00грн., на які позивачем були видані податкові накладні №27 від 31.05.2011р. на суму 100000,00грн. та №5 від 08.06.2011р. на суму 50000,00грн., а всього на загальну суму 150000,00грн. Відповідач вказує на те, що позивач надав податкову накладну №29 від 30.06.2011р. на суму 471769,87грн., тобто на різницю між обсягом виконаних робіт (621769,87грн.) та сумою оплат (150000,00 грн.), що були здійснені за договором підряду №235 від 24.05.2011р. Як вбачається з тексту податкової накладної №29 від 30.06.2011р., самим позивачем зазначено, що вона видана саме на підставі договору підряду №235 від 24.05.2011р. Тобто, вказані податкові накладні є належними письмовими доказами в розумінні ст.36 ГПК України, які підтверджують обставини щодо виконання позивачем та відповідачем договору підряду №235 від 24.05.2011р. Відповідач здійснив часткову оплату робіт за договором платіжними дорученнями: №5674 від 30.06.2011р. на суму 50000,00грн.; №5770 від 04.07.2011р. на суму 50000,00грн.; №6050 від 20.07.2011р. на суму 50000,00грн.; №6604 від 18.08.2011р. на суму 100000,00грн.; №236 від 28.03.2012р. на суму 62628,61грн. із зазначенням платежу на договір підряду №235 від 24.05.2011р. Відповідач вважає, що договір підряду №18-06 від 01.06.2011р. є таким, що укладався без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, оскільки всі дії щодо виконання робіт на об'єкті «Житловий будинок по вул.Лінкольна» виконувались відповідно до умов договору підряду №235 від 24.05.2011р., що підтверджується обставинами, які були викладені вище. Жодна сторона договору підряду №18-06 від 01.06.2011р. не вчиняла і не мала намір вчиняти дій щодо його виконання. Тому, враховуючи вищевикладені обставини, відповідач просить суд в задоволенні позову відмовити повністю.

Дослідивши подані суду документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, сукупно оцінивши докази, які мають значення для справи, господарський суд Львівської області,

в с т а н о в и в:

Позивач у позовній заяві зазначив, що 01.06.2011р. між Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (замовник) та Приватним підприємством «Мірт» (генпідрядник) було укладено договір підряду №18/06, згідно із розділом 2 якого підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами виконати роботи по житловому будинку по вул.Лінкольна відповідно до затвердженої кошторисної документації в обумовлений договором строк. 3амовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик, кошторисну документацію у трьох-денний строк, після підписання договору, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, на виконання будівельних робіт, погодження у відповідних інстанціях на заборону руху транспорту по вулиці на якій пропонується виконувати роботи та інші дозволи передбачені законодавством, прийняти роботи і повністю сплатити вартість виконаних робіт. Підрядник надає гарантійний термін на виконані роботи 24 місяців. У розділі 4 договору підряду №18/06 від 01.06.2011р. передбачено, що роботи по предмету контракту в межах виділених коштів повинні розпочатись у трьох денний строк після передачі підряднику кошторисної, дозвільної та іншої відповідної документації, будівельного майданчику і завершитись в строк до 30.06.2011р. Роботи вважаються виконаними після підписання акту виконаних робіт.

Позивач стверджує у позовній заяві, що на виконання умов договору підряду №18-06 від 01.06.2011р. позивачем були виконані підрядні роботи по житловому будинку по вул.Лінкольна у м.Львові на загальну суму 621769грн. 87коп., що підтверджується актом приймання виконаних будівельних робіт за червень 2011 року та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2011 року, які підписані обома сторонами та скріплені печатками.

Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що даний акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2011 року не було оплачено відповідачем, внаслідок чого у відповідача перед позивачем виникла заборгованість по оплаті за виконані роботи на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт за червень 2011 року на суму 621769грн. та договору №18-06 від 01.06.2011р. 87грн. із врахуванням інфляційних втрат у розмірі 107371грн. 47коп. та 3% річних в розмірі 54783грн. 89коп.

Відтак, підставами даного позову, які визначені позивачем у позовній заяві, є стягнення боргу за підрядні роботи, які виконані на підставі договору №18-06 від 01.06.2011р. та оформлені довідкою та актом приймання виконаних будівельних робіт за червень 2011 року на загальну суму 621769грн. 87коп. Дані підстави позову позивачем не змінювались.

У частині 1 статті 837 Цивільного кодексу України зазначено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до частин 1 та 3 статті 843 Цивільного кодексу України, у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення; ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

В силу приписів статті 853 ЦК України, замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Відповідно до частини 4 статті 882 Цивільного кодексу України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами.

Частиною 1 ст.854 ЦК України встановлено, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Відповідно до ст.525 ЦК України та ст.193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору тощо. Згідно ст.599 ЦК України, ст.202 ГК України зобов'язання припиняється його виконанням, проведеним належним чином.

Згідно ст.530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідач у відзиві на позовну заяву стверджує, що 24.05.2011р. між ПП «Мірт» (підрядник) та ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (замовник) було укладено договір підряду №235. Відповідно до п.п.2.1, 3.1 договору підряду №235 від 24.05.2011р. підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами виконати роботи по житловому будинку по вул. Лінкольна відповідно до затвердженої кошторисної документації в обумовлений договором строк. Відповідачем у відзиві на позовну заяву зазначено, що саме на виконання умов договору підряду №235 від 24.05.2011р. платіжними дорученнями, перераховано позивачу кошти на загальну суму 150000,00грн., на які позивачем були виписані податкові накладні на дану суму та складено акт і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2011 року на загальну суму 621769грн. 87коп.

Відповідно до вимог ст.35 ГПК України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Рішенням господарського суду Львівської області від 16.02.2015р. у справі №914/4165/14, яке набрало законної сили, за позовом Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» до Приватного підприємства «Мірт» про визнання недійсним договору підряду №18-06 від 01.06.2011р. позов задоволено повністю, визнано недійсним договір підряду №18-06, укладений між ПП «Мірт» та ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» від 01.06.2011р.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 23.04.2015р. у справі №914/4165/14, рішення господарського суду Львівської області від 16.02.2015р. залишено без змін .

У постанові Львівського апеляційного господарського суду у справі №914/4165/14 встановлено, що сторонами вчинено дії на виконання умов договору №235 від 24.05.2011р. які підтверджують його дійсність, а саме: підписана і погоджена між сторонами договірна ціна в цінах станом на 10 травня 2011р., здійснені авансові платежі, виписані податкові накладні, які включені ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» до податкової звітності, прийняті та підписані довідка про вартість та акт приймання виконаних робіт за червень по житловому будинку по вул.Лінкольна, які хоч і не містять № Договору, проте, виписана ПП «Мірт» податкова накладна №29 від 30.06.2011р. по договору №235 від 24.05.2011р. на різницю між обсягом виконаних робіт (вартість яких відображена в Довідці і Акті) та сумою здійснених оплат по Договору №235 від 24.05.2011р., що підтверджує, що в акті та довідці відображено обсяг робіт, виконаних сторонами саме по договору №235.

Суд апеляційної інстанції у справі №914/4165/14 зазначив, що в наявних матеріалах справи відсутні докази та не подані такі суду апеляційної інстанції, які б свідчили про вчинення дій на виконання умов саме договору підряду №18-06 від 01.06.2014 р. Як вбачається із змісту постанови Львівського апеляційного господарського суду у справі №914/4165/14 предметом дослідження були і акт і довідка про вартість виконаних робіт за червень 2011 року на об»єкті «житловий будинок по вул. Лінкольна» на суму 621 769,87 грн., які є підставою даного позову у справі №914/3428/14 та зокрема встановлено, що даний акт та довідка не містять ні дати, ні номеру договору.

Із матеріалів даної справи, вбачається, що ПП «Мірт» надало ПАТ «Холдингова компанія «Еко-Дім» видаткову накладну №29 від 30.06.2011 р. на суму 471 769 ,87 грн. що становить різницю між вартістю виконаних робіт та сумою здійснених оплат. Відповідач здійснив часткові оплати за виконання роботи по договору №235 від 24.05.11р., про що зазначено у призначеннях платежу у долучених до справи копіях платіжних доручень №5674 від 30.06.2011р. на суму 50000,00грн.; №5770 від 04.07.2011р. на суму 50000,00грн.; №6050 від 20.07.2011р. на суму 50000,00грн.; №6604 від 18.08.2011р. на суму 100000,00грн.; №236 від 28.03.2012р. на суму 62628,61грн. та позивачем видані податкові накладні на суми часткових оплат проведених відповідачем, а саме №27 від 31.05.2011р. на суму 100000,00грн. та №5 від 08.06.2011р. на суму 50000,00грн

Відтак, із встановленого вбачається, що акт та довідка за червень 2011 року, які є підставами даного позову складені на виконання договору підряду №235 від 24.05.2011р., який не визначений позивачем підставою даного позову. Договір підряду №18-06 від 01.06.2011р., який є підставою даного позову визнано судом недійсним. Відтак, враховуючи дані обставини, відсутні правові підстави для стягнення заборгованості на підставі недійсного правочину, який не породжує правових наслідків, зобов'язань сторін, а також враховуючи ту обставину, що виконані роботи, які оформлені актом та довідкою за червень 2011 року на загальну суму 621769,87 грн. були здійснені підрядником, саме на виконання договору підряду №235 від 24.04.2011р., відтак за даних обставин позовні вимоги є безпідставними, необґрунтованими, не підтвердженими належними доказами, тому задоволенню не підлягають.

У відповідності до вимог ч.1 ст.32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ст.33 ГПК України). Відповідно до ст.34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно із ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи вищевикладене, подані докази в їх сукупності, колегія суддів дійшла висновку, що позовні вимоги є безпідставними, необґрунтованими, не підтвердженими належними доказами та підлягають відмові.

Судові витрати покласти на позивача відповідно до ст.49 ГПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 4-3, 12, 33, 34, 35, 43, 44, 49, 75, 69, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Головуючий суддя Іванчук С.В.

суддя Коссак С.М.

суддя Манюк П.Т.

повне рішення складено 08.05.2015р

Дата ухвалення рішення 05.05.2015
Зареєстровано 10.05.2015
Оприлюднено 13.05.2015

Судовий реєстр по справі 914/3428/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 01.03.2017 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 23.02.2017 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 23.02.2017 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 09.02.2017 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 01.02.2017 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 05.05.2015 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 31.03.2015 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 03.03.2015 Господарський суд Львівської області Господарське
Постанова від 04.02.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 22.01.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.01.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 25.12.2014 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.11.2014 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 25.11.2014 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 28.10.2014 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону