ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

14.05.2015 Справа № 920/593/15

Господарський суд Сумської області у складі судді Яковенка В.В., за участю секретаря судового засідання Лєпкової І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/593/15, порушеної за заявою ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю «Лінея-Е» Кушнір Т.І. про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Лінея-Е» (40000, м. Суми, вул. Козацький вал, 2-Б, код 37052735),

Представники:

Від боржника - Цуканов В.В. (довіреність від 31.10.2014 р.), Солонар О.В. (довіреність від 17.04.2015 р.)

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатор ТОВ «Лінея-Е» Кушнір Т.І. звернулася до господарського суду Сумської області із заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон), яка передбачає особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником.

Ухвалою суду від 30.04.2015 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Лінея-Е», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та призначено засідання, на якому буде вирішено питання щодо визнання боржника банкрутом.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників боржника, суд встановив наступне.

Відповідно до ч.1 статті 95 Закону якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

Статтею 105 Цивільного кодексу України (частини 1, 2, 5) встановлено, що учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. Після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

З поданих документів вбачається, що 06.04.2015 р. загальними зборами учасників Товариства затверджено проміжний ліквідаційний баланс станом на 03.04.2015 р., та прийнято рішення про звернення ліквідатора до суду із заявою про порушення справи про банкрутство ТОВ «Лінея-Е», ліквідатором боржника призначити ліквідатора позасудової процедури ліквідації арбітражного керуючого Кушнір Тетяну Іванівну (свідоцтво № 1419 від 19.07.2013 р., АДРЕСА_1).

Дані про ліквідацію були внесені до Єдиного державного реєстру за рішенням загальних зборів учасників Товариства від 30.10.2014 р.

У спеціалізованому друкованому засобі масової інформації - Бюлетені державної реєстрації та в газеті «Голос України» № 216 (5966) від 08.11.2014 р. було опубліковано повідомлення про прийняте учасниками ТОВ «Лінея-Е» рішення про припинення юридичної особи.

Згідно з ч. 1 статті 110 Цивільного кодексу України юридична особа ліквідується, зокрема, за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом (частина 3 статті 110 ЦК України).

Статтею 111 Цивільного кодексу України (частина 8) передбачено, що ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

За даними інвентаризації станом на 02.04.2015 р. вартість активів боржника складає 27764,28 грн., вартість зобов'язань складає 1524276,29 грн. Станом на 02.04.2015 р. вартість активів боржника складає 21024,28 грн., вартість всіх зобов'язань, в т.ч. визнаних кредиторських вимог складає 1524276,29 грн.

Ліквідатором було складено проміжний ліквідаційний баланс станом на 03.04.2015 р., який затверджено загальними зборами учасників ТОВ «Лінея-Е» (протокол № 6/04 від 06.04.2015 р.).

З матеріалів даної справи вбачається, що ліквідатор боржника звернувся до господарського суду із заявою про банкрутство у відповідності до статті 95 Закону, попередньо ліквідатором було здійснено публікацію оголошення згідно з вимогами статті 105 Цивільного кодексу України з метою виявлення кредиторів та встановлено повний обсяг кредиторської заборгованості, а також встановлено обсяг активів боржника, здійснено повідомлення органу державної податкової служби про ліквідацію підприємства та складено проміжний ліквідаційний баланс, який відповідає вимогам статті 111 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч.2 статті 95 Закону за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Враховуючи наявність клопотання боржника про покладення обов'язку ліквідатора на ліквідатора позасудової процедури ліквідації боржника у порядку ч.2 статті 95 Закону, суд при прийнятті заяви не здійснював заходи щодо автоматичного визначення кандидатури арбітражного керуючого.

Відтак, враховуючи, що вартості майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів, суд дійшов висновку визнати боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кушнір Т.І.

Керуючись статтями 37, 38, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтями 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статтею 60 Господарського кодексу України, статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНЕЯ-Е" (40000, м. Суми, вул. Козацький вал, 2-Б, код 37052735)банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

2. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном.

3. Ліквідатором банкрута призначити арбітражного керуючого Кушнір Тетяну Іванівну (свідоцтво № 1419 від 19.07.2013 р., АДРЕСА_1).

4. Зобов'язати ліквідатора виконати ліквідаційну процедуру за результатами якої у відповідності до вимог статті 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" подати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

5. Копію даної постанови суду надіслати боржнику, ліквідатору, державному органу з питань банкрутства, органу ДВС, державному реєстратору, органу ДПС.

СУДДЯ В.В. ЯКОВЕНКО

Дата ухвалення рішення 14.05.2015
Зареєстровано 15.05.2015
Оприлюднено 19.05.2015

Судовий реєстр по справі 920/593/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.10.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 07.10.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 16.07.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 06.07.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Постанова від 14.05.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 30.04.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 16.04.2015 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/593/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону