ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13.05.2015 Справа № 920/354/15

За позовом: Сумської міської ради, м. Суми

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-Інвест», м. Суми

про стягнення 92 554 грн. 50 коп. та розірвання договору оренди земельної ділянки

Суддя В.Л.Котельницька

Представники сторін:

від позивача - М.С.Парфененко (довіреність № 2602/020202-17 від 26.12.2014)

від відповідача - не прибув

За участю секретаря судового засідання - Ю.О.Зері

Суть спору: позивач звернувся до господарського суду з позовною заявою, відповідно до вимог якої просить суд стягнути з відповідача до міського бюджету м.Суми заборгованість по орендній платі за земельні ділянки у розмірі 92554,50 грн.; розірвати договір оренди земельної ділянки від 15.01.2007, укладений між Сумською міською радою та ТОВ «Трейд-Інвест» на оренду земельної ділянки загальною площею 0,15 га по вул. Курській, 25 у м. Суми; а також покласти на відповідача судові витрати по справі.

Відповідач письмового відзиву на позовну заяву не подав, в судове засідання повноважного представника не направив, ухвала суду про порушення провадження у даній справі та її призначення до розгляду була повернута до суду відділенням поштового зв'язку з відміткою «організації не існує».

Відповідно до Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.04.2015 місцезнаходженням відповідача є: м. Суми, вул. Супруна, 10; за цією ж адресою судом направлялась відповідачу копія ухвали про порушення провадження у справі.

Представником позивача за клопотанням від 12.05.2015 (вх. № 5589) були подані для долучення до матеріалів справи копії податкових декларацій з плати за землю за 2011-2013 роки на підтвердження наявності заборгованості.

З урахуванням положень ст. 75 Господарського процесуального кодексу України суд вважає за можливе розглянути справу за наявними у ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши подані докази, суд

ВСТАНОВИВ:

27.11.2006 між Сумською міською радою і ТОВ «Трейд-Інвест» на підставі рішень Сумської міської ради від 10.05.2000 «Про вилучення та надання земельних ділянок підприємствам, установам, організаціям і громадянам», від 05.07.2000 «Про затвердження уточнених площ, раніше наданих земельних ділянок підприємствам, установам, організаціям і громадянам та внесення змін і доповнень до прийнятих рішень міської ради» та від 19.07.2006 № 128-МР «Про надання в оренду, зміну цільового призначення земельних ділянок підприємствам, установам, організаціям і підприємствам та внесення змін до рішень Сумської міської ради» був укладений договір оренди земельної ділянки площею 0,15 га за адресою: м. Суми, вул. Курська, 25, під будівництво автозаправочних станцій стаціонарного типу.

Даний договір оренди зареєстрований у Сумському міському реєстраційному відділенні регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» при Державному комітеті України по земельних ресурсах 15.01.2007 за № 040761200010.

Відповідно до розділу 3 укладеного договору сторони погодили, що орендна плата на рік становить 4,0% від нормативної грошової оцінки землі та встановили, що розмір річної орендної плати на 2006 рік становить 15377,40 грн., а за наступні роки, починаючи з 2007 року, орендна плата справляється з урахуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки та її індексація проводиться без внесення змін та доповнень до цього договору у порядку та випадках, передбачених законодавством України.

У пункті 4.2 договору оренди відповідач як орендар взяв на себе зобов'язання у відповідності з розділом 3 цього договору своєчасно вносити орендну плату.

За актом приймання-передачі від 27.11.2006, який є невід'ємною частиною договору оренди земельної ділянки, позивач передав, а відповідач прийняв у користування об'єкт оренди.

Згідно ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно ч. 1 ст. 14 Цивільного кодексу України, цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Згідно ст. 13 Закону України «Про оренду землі», договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оренду землі» орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату є істотною умовою договору оренди земельної ділянки. Річна орендна плата за земельні ділянки що перебувають у комунальній власності надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону.

Статтею 21 Закону України «Про оренду землі» зазначено, що орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

Розділом 4 укладеного договору оренди земельної ділянки передбачено, що орендар зобов'язаний виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

Пунктом в) частини 1 статті 96 Земельного кодексу України передбачено, що обов'язком землекористувачів є своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами. Відповідно до статті 36 Закону України «Про оренду землі» у разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом і договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання на лежним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутно сті конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбаченим цим Кодексом.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема відшкодування збитків.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем були подані до податкового органу податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2011 - 2013 роки, у яких визначено розмір щомісячної орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у користуванні відповідача, який становить 3085,15 грн.

Посилаючись на вказаний факт, позивач просить стягнути з відповідача 92554,50 грн. заборгованості по сплаті орендних платежів за 2011-2013 роки.

Враховуючи, що відповідачем порушувались умови укладеного з відповідачем договору, а також приписи діючого законодавства, що призвело до недоотримання місцевим бюджетом належних до сплати відповідачем сум орендних платежів, суд дійшов висновку про задоволення вимог позивача та стягнення з ТВ «Трейд-Інвест» суми заборгованості у примусовому порядку.

Крім цього, позивачем заявлена вимога про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між сторонами у справі 15.01.2007.

Розглянувши зазначену вимогу, суд зазначає наступне.

Умовами укладеного договору оренди земельної ділянки (п. 5.6) сторони погодили, що цей договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін за рішенням суду у разі невиконання сторонами їх обов'язків, передбачених Законом України «Про оренду землі» та цим договором; у разі випадкового знищенням чи пошкодження об'єкта оренди, яке суттєво перешкоджає передбаченому п. 2.1 договору використанню земельної ділянки, на підставах, визначених Земельним кодексом та іншими законами України.

Статтею 24 Закону України «Про оренду землі» передбачено право орендодавця вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати, а відповідно до статті 32 цього Закону на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24, 25 вказаного Закону.

Крім того, відповідно до пп. «д» ч. 1 ст. 141 Земельного кодексу України підставою припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата орендної плати.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач протягом 2011-2013 років не сплачував орендну плату, розмір якої був встановлений за домовленістю сторін, чим порушив умови договору оренди та приписи діючого законодавства.

Частиною 2 статті 651 Цивільного кодексу передбачена можливість розірвання договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

За таких обставин, суд вважає вимогу позивача про розірвання договору оренди земельної ділянки від 15.01.2007 правомірною та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Позивачем у ході судового розгляду справи були подані докази наявності заборгованості відповідача по сплаті орендних платежів за 2011- 2013 роки, у той час як відповідачем не були подані належні докази сплати цієї суми боргу чи заперечення, обґрунтовані відповідними доказами, які б стали підставою для відмови у позові.

Відповідно до ст. 44,49 ГПК України суд покладає на відповідача витрати по сплаті судового збору у розмірі 3069,09 грн.

Керуючись ст. ст. 13, 15, 21, 30 Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 11, 14, 525, 526, 629, 651 ЦК України, ст.ст. 33, 43, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-Інвест» (40000, м. Суми, вул. Супруна, 10; код ЄДРПОУ 30698292) до міського бюджету м. Суми (рахунок № 33211812600002, код платежу 13050200, банк одержувача ГУДКСУ в Сумській області, код 23636315, МФО 837013) 92554 грн. 50 коп. заборгованості по орендній платі за землю.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-Інвест» (40000, м. Суми, вул. Супруна, 10; код ЄДРПОУ 30698292) на користь Сумської міської ради (40000, м. Суми, м-н Незалежності, 2; код ЄДРПОУ 23823253) судовий збір в сумі 3069 грн. 09 коп.

4. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 15.01.2007, укладений між Сумською міською радою та ТОВ «Трейд-Інвест» на оренду земельної ділянки загальною площею 0,15 га по вул. Курська, 25 у м. Суми.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 14.05.2015.

Суддя В.Л.Котельницька

Дата ухвалення рішення 13.05.2015
Зареєстровано 15.05.2015
Оприлюднено 19.05.2015

Судовий реєстр по справі 920/354/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.05.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 05.05.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 23.04.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 02.04.2015 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 04.03.2015 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону