ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

 

справа № 2-а-6520/08\0470

               категорія статобліку - 6.6.4

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

02  квітня 2009 року                                                                                 

м. Дніпропетровськ

Дніпропетровський окружний адміністративний

суд у складі:

 

головуючого судді                                                                            

Чорної В.В.

при секретарі судового

засідання                          Калиті

І.В.

за участі

представника позивача                            ОСОБА_1

         

розглянувши у відкритому судовому

засіданні адміністративну справу за позовом Марганецької об'єднаної державної

податкової інспекції до Товариства з обмеженою відповідальністю

«Укртехносервіс» про стягнення податкового боргу з податку на додану вартість

за рахунок активів ,

-

в

с т а н о в и в :

 

Марганецька

об'єднана державна податкова інспекція, на виконання своїх владних повноважень,

звернулася  до Дніпропетровського

окружного адміністративного суду із зазначеним адміністративним позовом.

Позовні

вимоги обґрунтовані тим, що відповідач - Товариство з обмеженою

відповідальністю «Укртехносервіс», має податковий борг з податку на додану

вартість в сумі 14020 грн. 03 коп., який утворився внаслідок донарахування

податковою службою податкових зобов'язань з податку на додану вартість, та

нарахування штрафних санкцій за результатами позапланової виїзної

документальної перевірки платника податків. В добровільному порядку суму

податкового боргу відповідач не сплачує, що стало підставою для звернення

податкового органу до суду з даним позовом.

В судовому

засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав, просив задовольнити їх

у повному обсязі, виходячи з положень норм Конституції України, Закону України

" Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами ", 

Закону України " Про державну податкову службу України " , та

з підстав, викладених в адміністративному позові.     

Відповідач

повідомлявся судом про час і місце розгляду справи, проте, поштове відправлення

повернулося до суду з довідкою «Укрпошти» про відсутність адресата за вказаною

адресою. За таких обставин, враховуючи, що судова повістка надсилалася

відповідачу за адресою його державної реєстрації згідно даних Єдиного державного

реєстру, в якому відсутні відомості про зміну ТОВ «Укртехносервіс» свого

місцезнаходження, суд вважає відповідача належним чином повідомленим про

розгляд справи, та розглядає справу у відсутність його представника.

 Заслухавши пояснення представника позивача, та

дослідивши матеріали справи, суд доходить висновку про задоволення позовних

вимог,  виходячи з наступного.

Товариство з

обмеженою відповідальністю «Укртехносервіс» перебуває на обліку в Марганецькій

об'єднаній державній податковій інспекції як платник окремих видів податків, в

тому числі, податку на додану вартість (свідоцтво платника ПДВ № 03347542 від

05.02.1998 р.).

Відповідно

до ст.ст. 67, 68 Конституції України, 

кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори у порядку та у розмірах, встановлених

законом, неухильно додержуватися Конституції та законів України.   Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 9 Закону України

«Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р., п.п. 4.1.1., 4.1.4 ст. 4 Закону

України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами

та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р., платники податків

зобов'язані вести бухгалтерський облік, складати звітність про

фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни,

встановлені законами, подавати до державних податкових органів та інших

державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та

інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів

(обов'язкових платежів). Також, відповідно до п.3 ч.1 ст. 9 Закону України «Про

систему оподаткування», платники податків і зборів (обов'язкових платежів)

зобов'язані сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені законами

терміни.

Згідно з п.1

ч.1 ст. 14 Закону, податок на додану вартість належить до загальнодержавних

податків і зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно

до п.7.8.1 п.7.8 ст. 7 Закону України від 03.04.1997 р. № 167/98-ВР «Про

податок на додану вартість», податковим періодом для сплати вказаного виду

податку є один календарний місяць.

В лютому

2008 року Марганецькою ОДПІ проведено позапланову виїзну документальну

перевірку з питань правових відносин з ПП ОСОБА_2 за вересень 2006 р., за

результатами якої складено акт № 150/230/25009315 від 06.02.2008 р. В ході

перевірки було виявлено порушення п.п. 7.2.8 п. 7.2, п.п. 7.3.1, п. 7.3  ст. 7 Закону України «Про податок на додану

вартість» від 03.04.1997 р. № 167/98-ВР, а саме, невідображення господарської

операції з реалізації ферасилікоммарганцю-17 на загальну суму 56000 грн. у податковій

декларації з податку на додану вартість за 3 квартал 2006 р., що призвело до

заниження податку на додану вартість за перевіряємий період на суму 9350.00

грн.; та порушення пп.4.1.1 п.4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування

прибутку підприємств», а саме, невідображення господарської операції з

реалізації ферасилікоммарганцю-17 на загальну суму 56000 грн. у податковій

декларації з податку на прибуток, що призвело до заниження валового доходу та,

відповідно, до заниження податку на прибуток за 9 місяців 2006 р. на суму

11687,50 грн.

Донараховане

податкове зобов'язання по податку на прибуток не охоплюється позовними

вимогами, та не є предметом даного спору.

За виявлені

порушення з податку на додану вартість, ТОВ «Укртехносервіс» донараховано

податкове зобов'язання з податку на додану вартість в сумі 9350,00 грн., та

нараховано штрафні санкції на суму 4675 грн., про що прийнято податкове

повідомлення-рішення № 0000112340/0 від 13.02.2008 р. (а.с. 19), яке направлено

відповідачу поштою, але поштове відправлення повернулося на адресу податкового

органу у зв'язку з незнаходженням відповідача за юридичною адресою.

У зв'язку з

незнаходженням підприємства за своєю юридичною адресою, 20.03.2008 р.

Марганецькою ОДПІ складено акт про неможливість вручення податкового

повідомлення-рішення платнику податків. Тому, податкове повідомлення-рішення в

цей же день розміщено на дошці оголошень, 

і вважається врученим відповідачу 20 березня 2008 р.

          

В

ідповідач у строк, встановлений пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону України № 2181

(протягом 10 календарних днів від дня отримання податкового

повідомлення-рішення), не сплатив суму штрафних санкцій, визначених  рішенням податкового органу, та не оскаржив

це рішення у встановленому порядку.  

Відповідно

до пп.5.4.1 п.5.4 ст.5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань

платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», узгоджена

сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у визначені

законом строки, визнається сумою податкового боргу платника податків.

 Таким чином, сума донарахованих податкових

зобов'язань та штрафних санкцій, застосованих до ТОВ «Укртехносервіс» згідно

податкового повідомлення-рішення                      № 0000112340/0 від

13.02.2008 р., є узгодженою, і набула статусу податкового боргу платника

податків.  

             Відповідно до пункту

"а"   пп. 6.2.3 пункту 6.2 ст.

6 Закону України № 2181, перша податкова вимога надсилається платнику податків

контролюючим органом не раніше першого робочого дня після закінчення граничного

строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. Перша податкова вимога

містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов'язання та виникнення

права податкової застави на активи платника податків, обов'язок погасити суму податкового

боргу та можливі наслідки непогашення його у строк.

    Друга податкова вимога, у відповідності до

пункту "б"   пп. 6.2.3 пункту

6.2 ст. 6 Закону України № 2181, направляється платнику податків не раніше

тридцятого календарного дня від дня направлення (вручення) йому першої

податкової вимоги, у разі непогашення платником податків суми податкового боргу

у встановлені строки. Друга податкова вимога додатково до відомостей,

викладених у першій податковій вимозі, може містити повідомлення про дату та

час проведення опису активів платника податків, що перебувають у податковій

заставі, а також про дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

    Позивачем відповідно до пп. 6.2.1 п. 6.2

ст. 6 Закону України № 2181, було направлено відповідачу поштою першу податкову

вимогу № 1/46 від 01.04.2008 р.,  а також

другу податкову вимогу № 2/63 від 07.05.2008 р., які були повернуті у зв'язку з

незнаходженням відповідача за адресою державної реєстрації, що підтверджується

копіями відповідних поштових повідомлень, долучених до матеріалів справи.

    У зв'язку з поверненням податкових вимог на

адресу їх відправника - Марганцької ОДПІ, її службовими особами було складено

акти про неможливість вручення податкових вимог через незнаходження ТОВ

«Укртехносервіс» за адресою державної реєстрації.

   У зв'язку з цим, на підставі ст.6 Закону

України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами

та державними цільовими фондами» № 2181 від 21.12.2000 р. та п.4.9 Порядку

направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам

податків, затвердженого Наказом ДПА України від 03.07.2001 р. № 226, перша та

друга податкові вимоги ТОВ «Укртехносервіс» було розміщено на дошці податкових

оголошень.

    Не зважаючи на вжиті заходи, податковий

борг відповідачем сплачений не був.

    Згідно пункту 11 ст. 10 Закону України

" Про державну податкову службу України ",  державні податкові інспекції в районах,

містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднанні

державні податкові інспекції подають до судів позови до підприємств, установ,

організацій та громадян про стягнення заборгованості перед бюджетом і

державними цільовими фондами за рахунок їх майна.

    У відповідності до пп. 3.1.1 п. 3.1 ст.

Закону України № 2181,  активи платника

податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкового

боргу виключно за рішенням суду, що відповідно до п. 1.6 ст. 1 цього ж

Закону,  є зверненням на активи платника

податків в рахунок погашення податкового боргу.  

    У відповідності до пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7

Закону України № 2181,  джерелами

погашення податкового боргу платника податків за рішенням органу стягнення є

будь-які активи платника податків (його філій, відділень, інших відокремлених

підрозділів) з урахуванням обмежень, визначених цим Законом, а також іншими

законами.

    Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 17 Кодексу

адміністративного судочинства України до компетенції адміністративного суду

віднесено розгляд справ за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках,

встановлених законом.

     З     

огляду на викладене, суд доходить 

висновку про задоволення позовних вимог у повному обсязі.

     Керуючись ст.ст. 122, 160-162, 167  КАС України, 

суд, -

 

п

о с т а н о в и в:

 

Адміністративний

позов Марганецької об'єднаної державної податкової інспекції - задовольнити.

Стягнути за

рахунок активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртехносервіс» (р\р

26059050214964 КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299, код ЄДРПОУ

25009315) на користь держави ( р\р 31116029700028, код бюджетної класифікації

14010100, отримувач  «Казначейство», код

24230979, банк УДКУ у Дніпропетровській області , МФО 805012) податковий борг з

податку на додану вартість згідно податкового повідомлення-рішення №

0000112340/0 від 13.02.2008 р. у сумі 14020 грн. 03 коп. (чотирнадцять тисяч

двадцять гривень три копійки).

 

Постанова суду може бути

оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом

подачі заяви про апеляційне оскарження через Дніпропетровський окружний

адміністративний суд протягом десяти днів з дня складання постанови у повному

обсязі, а апеляційна скарга на постанову суду подається протягом двадцяти днів

після подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанова суду набирає

законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження,

якщо таку заяву не було подано.

Якщо було подано заяву про

апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, постанова

суду набирає законної сили після закінчення цього строку.

 

Повний текст

постанови складений 07.04.2009 року.

 

 

Суддя                                                          В.В.Чорна

 

 

Дата ухвалення рішення 02.04.2009
Оприлюднено 30.04.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-а-6520/08\0470

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону