ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2015Справа №910/7441/15-г

За позовом Заступника прокурора Оболонського району міста Києва в інтересах

держави в особі Київської міської ради;

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська мовна компанія

"Дельта";

про внесення змін до договору.

Суддя О. В. Мандриченко

Представники:

Від прокуратури: Винник О. О., посвідчення № 015627 від 14.03.2013 р.;

Від позивача: Новак Є. Л., представник, довіреність № 225-КР-404 від 17.02.2015 р.;

Від відповідача: Фокін С. О., представник, довіреність № б/н від 10.04.2015.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заступник прокурора Оболонського району міста Києва в інтересах держави в особі позивача у поданій до господарського суду позовній заяві просить внести зміни до п. 2.2 договору земельної ділянки від 03.04.200 року, укладеного між позивачем та відповідачем, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 21.04.2000 року за № 78-6-00009 у книзі записів державної реєстрації договорів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.03.2015 року порушено провадження у справі № 910/7441/15-г.

У судовому засіданні 14.05.2015 р. прокурор та представник позивача позовні вимоги підтримали, просили позов задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача у судовому засіданні та у своєму письмовому відзиві проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити. В обґрунтування своїх заперечень на позовну заяву відповідач посилається на фактичне виконання договору, а саме те, що позивач, керуючись п. 5 договору, в односторонньому порядку змінив умови договору, а відповідач керуючись тим же пунктом, погодився із зазначеною зміною і сплачує орендну плату з урахуванням цих змін.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення прокурора та представників позивача та відповідача, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд-

ВСТАНОВИВ:

Між Київською міською радою (орендодавець) та Закритим акціонерним товариством "Українська мовна компанія "Дельта" (змінило назву на ТОВ "УКРАЇНСЬКА МОВНА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА", орендар) 03.04.2000 року було укладено договір оренди земельної ділянки, зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 21.04.2000 р. за № 78-6-00009 (надалі - договір).

Відповідно до п. 1.1. договору орендодавець на підставі рішення Київської міської ради від 29.07.1999 р. за № 7/483, передає, а орендар приймає в оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,2036 га для експлуатації та обслуговування складської прибудови з побутовими приміщеннями (цех пакування) за адресою: м. Київ, просп. Червоних козаків, 21 у Мінському районі.

Відповідно до п. 2.2 договору, річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі двох відсотків від її грошової оцінки.

Відповідно до п. 2.3. договору розмір орендної плати може змінюватися за згодою сторін шляхом внесення змін до цього договору, за винятком випадку, передбаченого пунктом п'ятим цього договору. Пропозиції про перегляд розміру орендної плати надсилаються не частіше, ніж один раз на квартал і розглядаються відповідно до законодавства. Відсутність відповіді на таку пропозицію не означає погодження такої пропозиції.

У відповідності до статті 21 Закону України "Про оренду землі" орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

З 01.01.2011 набрав чинності Податковий кодекс України, положеннями якого передбачено, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем (стаття 288 Податкового кодексу України).

Статтею 288.5.1 Податкового кодексу України визначено, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки.

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства істотних умов договорів оренди земельних ділянок, відповідно до статті 30 Закону України "Про оренду землі", статей 40, 41, 286, 288 Податкового кодексу України 28.02.2013 Київською міською радою прийнято рішення № 89/9146 "Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок у частині приведення розміру річної орендної плати у відповідність до положень статті 288 Податкового кодексу України". Відповідно до вказаного Рішення орган місцевого самоврядування вирішив внести зміни до договорів оренди земельних ділянок в частині річної орендної плати, встановивши її у розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки. Зазначеним рішенням було покладено обов'язок на орендарів земельних ділянок, зокрема, ТОВ "УКРАЇНСЬКА МОВНА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА" забезпечити оформлення внесення відповідних змін до договорів оренди земельних ділянок.

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Згідно частини 5 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Відповідно до статті 22 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" рішення органів місцевого самоврядування публікуються в офіційних виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках, інформаційних листках тощо) та друкованих засобах масової інформації відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Судом встановлено, що рішення Київської міської ради № 89/9146 "Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок у частині приведення розміру річної орендної плати у відповідність до положень статті 288 Податкового кодексу України" від 28.02.2013 було офіційно оприлюднено 02.04.2013 у газеті Київської міської ради "Хрещатик" випуск № 33(1161) та на офіційному веб-сайті Київської міської ради.

Таким чином, відповідач був проінформований про рішення Київської міської ради № 89/9146 "Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок у частині приведення розміру річної орендної плати у відповідність до положень статті 288 Податкового кодексу України" від 28.02.2013, втім, не забезпечив оформлення внесення відповідних змін до спірного договору. Відповідачем не надано доказів на підтвердження того, що він звертався до позивача з пропозицією внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.04.2000 року.

Згідно зі статтею 30 Закону України "Про оренду землі" зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Статтею 651 Цивільного кодексу України встановлено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом; а також у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору (стаття 652 Цивільного кодексу України).

Згідно статті 632 Цивільного кодексу України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Таким чином, як на момент укладення спірного договору, так і на момент розгляду спору в суді, орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності була/є регульованою ціною, що, в свою чергу, свідчить про наявність підстав для перегляду розміру орендної плати - у разі законодавчої зміни її граничного розміру.

Статтею 30 Закону України "Про оренду землі" передбачено, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Водночас, постановою Верховного Суду України від 20.11.2012 р. № 3-53гс-12 було роз'яснено, що надсилання відповідачеві пропозицій про внесення змін до договору оренди є виключно правом, а не обов'язком позивача, тому недотримання останнім вимог частини другої статті 188 Господарського кодексу України щодо обов'язку надсилання іншій стороні пропозицій про зміну умов договору оренди земельної ділянки не позбавляє його права звернутися до суду з позовом про зміну умов договору.

Таким чином, враховуючи те, що розмір орендної плати за землю було законодавчо змінено, суд приходить до висновку щодо наявності підстав для зміни договору у частині, що стосується розміру орендної плати за користування земельною ділянкою.

Відповідно до статей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу, а господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно частини 1 статті 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи викладене вище, суд вважає, що позовні вимоги прокурора про внесення змін до п. 2.2 договору оренди земельної ділянки від 03.04.2000 р. підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно зі ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір в розмірі 1 218,00 грн. покладається на відповідача та стягується з останнього в доход Державного бюджету України.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Внести зміни до п. 2.2 договору оренди земельної ділянки від 03.04.2000 р., укладеного між Київською міською радою та Закритим акціонерним товариством "Українська мовна компанія "Дельта", зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 21.04.2000 р. за № 78-6-00009, виклавши його у такій редакції:

"п. 2.2. Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі трьох відсотків від її нормативної грошової оцінки".

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА МОВНА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА" (04073, м. Київ, просп. Московський, 21-А, код ЄДРПОУ 20068098) в доход Державного бюджету України судовий збір у розмірі 1 218,00 грн. (одна тисяча двісті вісімнадцять гривень). Видати наказ.

4. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

5. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя О.В. Мандриченко Дата складання рішення 22.05.2015 р.

Дата ухвалення рішення 14.05.2015
Зареєстровано 26.05.2015
Оприлюднено 28.05.2015

Судовий реєстр по справі 910/7441/15-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.05.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.03.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону