ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/8307/15-ц

провадження № 2/753/4687/15

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" червня 2015 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі судді Вовка Є.І., при секретарі Германенко В.А., в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Іноземної компанії «Авілда бізнес ЛТД» до ОСОБА_2 про задоволення вимог кредитора,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Дарницького районного суду м. Києва з позовом, в якому просив про наступне.

В рахунок погашення заборгованості за договором позики від 10.02.2010 року, укладеного між Іноземною компанією «Авілда бізнес ЛТД» (Avilda business LTD, реєстраційний номер 707533) та ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_1), у розмірі 12800000 грн., на підставі п.3.4 Договору іпотеки від 10.02.2010 року, укладеного між Іноземною компанією «Авілда бізнес ЛТД» (Avilda business LTD, реєстраційний номер 707533) та ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_1) звернути стягнення на предмет іпотеки, шляхом визнання за Іноземною компанією «Авілда бізнес ЛТД» (Avilda business LTD, реєстраційний номер 707533), права власності на нерухоме майно, а саме: окремо розташовану будівлю житлово-побутового призначення, за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3960,9 м.кв.

Припинити право власності ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_1) на предмет іпотеки, а саме: окремо розташовану будівлю житлово-побутового призначення, за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3960,9 м.кв.

Визнати за Іноземною компанією «Авілда бізнес ЛТД» (Avilda business LTD, реєстраційний номер 707533) право власності на предмет іпотеки, а саме: окремо розташовану будівлю житлово-побутового призначення, за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3960,9 м.кв.

В обґрунтування позовних вимог у позові (з посиланням на відповідні закони) зокрема зазначено, що за договором позики від 10.02.2010 року, укладеному між позикодавцем - Іноземною компанією «Авілда бізнес ЛТД» (Avilda business LTD, реєстраційний номер 707533) та позичальником - ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_1), останній отримав від позивача позику у сумі 8000000 грн. за умови сплати 10 % річних (п.1.1 та п.1.2 договору позики) та зі строком її повернення (зі сплатою вказаних відсотків) до 11.02.2015 року (п.4.2 договору позики), проте останній всупереч вимогам діючого законодавства та умовам цього договору позики не сплатив позивачу заборгованість у розмірі 12800000 грн. (з урахуванням неповернутої суми позики 8000000 грн., вказаних відсотків у сумі 4000000 грн., а також штрафу в сумі 800000 грн. (відповідно до п.6.3 договору позики)).

На підставі вимог діючого законодавства (з посиланням на відповідні закони) та п.3.4 Договору іпотеки від 10.02.2010 року (укладеного на забезпечення виконання зобов»язання відповідача перед позивачем за вказаним договором позики) між іпотекодержателем - Іноземною компанією «Авілда бізнес ЛТД» (Avilda business LTD, реєстраційний номер 707533) та іпотекодавцем - ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_1) позивач просить звернути стягнення на предмет іпотеки - окремо розташовану будівлю житлово-побутового призначення, за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3960,9 м.кв, шляхом визнання за Іноземною компанією «Авілда бізнес ЛТД» (Avilda business LTD, реєстраційний номер 707533), права власності на нерухоме майно, а саме: окремо розташовану будівлю житлово-побутового призначення, за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3960,9 м.кв.

Відповідач визнав позов, про що подав письмову заяву від 20.05.2015 року вх.№ 23996.

У судовому засіданні представник позивача просив задовольнити позов.

Відповідно до ч.1 ст.1049 ЦК України: позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором; якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст.629 Цивільного кодексу України (далі по тексту - ЦК України) договір є обов'язковим для виконання.

Відповідно до положень ст.526, п.1 ст.530 ЦК України, зобовВ»язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, в тому числі, у встановлений в ньому строк.

Відповідно до положень ст.ст. 549, 550 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобовВ»язання, при цьому, право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовВ»язання.

Відповідно до положень ст.589 ЦК України: у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави; за рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку із пред'явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч.1 та ч.3 ст. 33 Закону України «Про іпотеку»: у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов»зання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов»язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки; звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя. Відповідно до ст.37 Закону України «Про іпотеку»: іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.

При цьому, відповідно до положень ст.60 ЦПК України: кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу; докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі; доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір; доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до положень ст.61 ЦПК України: обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ч.4 ст.174 ЦПК України: у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Проаналізувавши наведені дані, всі матеріали справи, в якій, на підтвердження вищевказаного обгрунтування містяться копії: вищевказаних договорів (в тому числі, нотаріально завірена копія вказаного договору іпотеки), акту щодо передачі позикодавцем вказаних грошових коштів позичальнику, витягу від 10.03.2008 року щодо державної реєстрації права власності ОСОБА_2 на вказане нерухоме майно на підставі судового рішення від 26.10.2007 року, технічного паспорту на вказану будівлю (з додатками), а також надані представником позивача їх оригінали, судом не встановлено даних про те, що визнання позову відповідачем суперечить закону або порушує свободи та інтереси інших осіб, а тому, враховуючи зміст вищенаведених положень діючого законодавства, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до вимог ст.88 ЦПК України, судові витрати по справі у вигляді судового збору в сумі 3654 грн. належить стягнути з відповідача на користь позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 208, 209, 214, 215, 228 ЦПК України,

ВИРІШИВ:

Позов Іноземної компанії «Авілда бізнес ЛТД» задовольнити.

В рахунок погашення заборгованості за договором позики від 10.02.2010 року, укладеного між Іноземною компанією «Авілда бізнес ЛТД» (Avilda business LTD, реєстраційний номер 707533) та ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_1), у розмірі 12800000 грн., на підставі п.3.4 Договору іпотеки від 10.02.2010 року, укладеного між Іноземною компанією «Авілда бізнес ЛТД» (Avilda business LTD, реєстраційний номер 707533) та ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_1) звернути стягнення на предмет іпотеки, шляхом визнання за Іноземною компанією «Авілда бізнес ЛТД» (Avilda business LTD, реєстраційний номер 707533), права власності на нерухоме майно, а саме: окремо розташовану будівлю житлово-побутового призначення, за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3960,9 м.кв.

Припинити право власності ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_1) на предмет іпотеки, а саме: окремо розташовану будівлю житлово-побутового призначення, за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3960,9 м.кв.

Визнати за Іноземною компанією «Авілда бізнес ЛТД» (Avilda business LTD, реєстраційний номер 707533) право власності на предмет іпотеки, а саме: окремо розташовану будівлю житлово-побутового призначення, за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3960,9 м.кв.

Судові витрати по справі у вигляді судового збору в сумі 3654 грн. стягнути на користь Іноземної компанії «Авілда бізнес ЛТД» з ОСОБА_2.

Рішення суду може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва протягом 10-ти днів з дня проголошення рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

СУДДЯ:

Дата ухвалення рішення 05.06.2015
Зареєстровано 18.06.2015
Оприлюднено 22.06.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону