ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м.

Харків, 61022, 

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел.

канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

 

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

"18"

лютого 2009 р.                                                           

Справа № 11/35-09

вх. № 840/4-11

 

Суддя господарського суду Черленяк М.І.

при секретарі судового засідання Хорунжій Є. В.

 

за участю представників сторін:

позивача - Чайчук О. О.,

відповідача - не з'явився,

 

розглянувши справу за позвом Регіонального відділення Фонду

державного майна України по Харківській області, м. Харків

до СПД ФО ОСОБА_1., м. Харків

про

стягнення 7938,83 гривень

ВСТАНОВИВ:

 

Позивач - Регіональне відділення Фонду державного майна України по

Харківській області - звернувся до господарського суду з позовом до СПД ФО

ОСОБА_1. (відповідач по справі) про стягнення 7938,83 гривень.

В призначеному 18 лютого 2009 року судовому засіданні представник

позивача підтримав поданий позов та просив суд його задовольнити. Відповідач

явку свого представника в призначене судове засідання не забезпечив,

витребуваних господарським судом документів не надав, про час та місце судового

засідання повідомлений належним чином, про що свідчить повідомлення про

вручення поштового відправлення.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу

України, обов'язок доказування та надання доказів покладений на сторони, в

зв'язку з чим суд, відповідно до статті 75 Господарського процесуального

кодексу України, розглядає справу за наявними в ній матеріалами.

Суд, дослідивши матеріали справи та подані докази, вислухавши

представника позивача, встановив наступне.

30 січня 2006 року між Регіональним відділенням Фонду державного

майна України по Харківській області (орендодавцем) та СПД ФО ОСОБА_1.

(орендарем) було укладено договір оренди № 2291-Н, відповідно до пункту 1.1

якого орендодавець передав, а орендар прийняв в строкове платне користування

окреме індивідуально визначене майно - нежитлове приміщення, яке знаходиться в

одноповерховій будівлі лабораторії ЧПУ, загальною площею 79,4 м. кв., розміщене

за адресою: АДРЕСА_1, що знаходиться на балансі Вищого професійного училища №

6. Пунктом 3.3 вказаного договору визначено, що орендна плата перераховується

орендарем щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним, відповідно до

вимог діючої методики у такому порядку: безпосередньо до Державного бюджету -

50%, на рахунок, визначений балансоутримувачем - у розмірі 50%.

Згідно із пунктом 5.2 договору орендар зобов'язаний своєчасно і в

повному обсязі сплачувати орендну плату, а також всі податки і збори,

передбачені законодавством України. У разі несвоєчасного перерахування орендної

плати до Державного бюджету або перерахування її не в повному обсязі орендар

зобов'язаний сплачувати пеню в розмірі 0,5 % від суми заборгованості за кожний

день прострочення, включаючи день оплати. Пунктом 3.5 договору визначено, що

орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується до

Державного бюджету відповідно до чинного законодавства України з урахуванням

пені в розмірі 0,5 % від суми заборгованості за кожний день прострочення,

включаючи день оплати.

Як свідчать матеріали справи, орендарем передбачена договором орендна

плата вносилась з порушенням умов договору, в зв'язку з чим рішеннями

господарського суду Харківської області по справі № 54/50-08 від 19.05.2008

року та по справі № 40/145-08 від 24.09.2008 року з СПД ФО ОСОБА_1. було

стягнуто суми заборгованості по орендній платі та пені, розірвано договір

оренди № 2291-Н. Проте відповідач фактично користувався орендованими

приміщеннями по 05 жовтня 2008 року включно та розрахунок заборгованості

відповідача перед позивачем свідчить, що за період з серпня по жовтень 2008

року існує заборгованість відповідача в розмірі 2961,34 гривень, яка СПД ФО

ОСОБА_1. не сплачена.

Відповідно до статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням

є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на

користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу,

надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор

має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до частини 1 статті 759 ЦК України за договором найму

(оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у

користування за плату на певний строк.

Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з

порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (стаття 610 ЦК України). Відповідно

до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним

чином відповідно до умов договору та вимог кодексу, інших актів цивільного

законодавства. Якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно

підлягає виконанню у цей строк (стаття 530 ЦК України).

Зазначені вимоги чинного законодавства з урахуванням обставин

даної справи дають підстави суду стверджувати, що сума боргу в розмірі 2961,34

гривень підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою

(штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати

кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання (частина 1 вказаної

статті). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно

виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (частина

3 зазначеної статті).

Вказані приписи чинного законодавства дають суду правові підстави

стверджувати про наявність правових підстав для стягнення з відповідача 4977,49

гривень пені за період з 18.08.2008 року по 10.11.2008 року, оскільки пунктом

3.5 договору передбачено право отримати від орендаря у разі несвоєчасного

внесення орендних платежів пеню в розмірі 0,5 % від суми заборгованості за

кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Такі обставини справи, з урахуванням приписів чинного цивільного

законодавства, є підставою для задоволення позову Регіонального відділення

Фонду державного майна України по Харківській області, оскільки вимоги позивача

є обґрунтованими та доведеними суду необхідними конкретними доказами.

Відповідно до статті 44-49 Господарського процесуального кодексу

України, витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне

забазпечення судового процесу, у разі задоволення позовних вимог, покладаються

на відповідача. Оскільки спір по даній справі виник з вини відповідача, витрати

по оплаті державного мита у сумі 102,00 гривень та витрати по оплаті

інформаційно-технічного забезпечення судового процесу в сумі 118,00 гривень

покладаються на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись статтями 6, 8, 19, 124, 129

Конституції України, статтями 509, 526, 530, 610 Цивільного кодексу України,

статтями 1, 4, 12, 33, 43, 44-49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України,

- суд

 

ВИРІШИВ:

 

Позов задовольнити.

Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи

ОСОБА_1(код НОМЕР_1, АДРЕСА_2, відомості про рахунки, відкриті в установах

банків, в матеріалах справи відсутні) на користь Державного бюджету України

(р/р 31110093700004, ВДК у Київському районі, 22080300, код ЄДРПОУ ВДК

24134573, код бюджетної класифікації 22080300, Управління державного

казначейства в Харківській області, МФО 851011) 2961,34 гривень заборгованості

з орендної плати за період з серпня по 05 жовтня 2008 року включно та 4977,49

гривень пені за період з 18.08.2008 року по 10.11.2008 року.

Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи

ОСОБА_1(код НОМЕР_1, АДРЕСА_2, відомості про рахунки, відкриті в установах

банків, в матеріалах справи відсутні) на користь держбюджету України (одержувач

коштів -  УДК в м. Харкові, № рахунку

31110095700002, код ЄДРПОУ 24134490, код бюджетної класифікації 22090200,

символ звітності банку 095, банк одержувача - Головне управління Державного казначейства

України у Харківській області, МФО 851011) - 102,00 гривень витрат по сплаті

державного мита.

Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи

ОСОБА_1(код НОМЕР_1, АДРЕСА_2, відомості про рахунки, відкриті в установах

банків, в матеріалах справи відсутні) на користь держбюджету України (одержувач

коштів  - 

УДК у м. Харкові, № рахунку 31213259700002, код ЄДРПОУ 24134490, код

бюджетної класифікації 22050000,символ звітності банку 259, банк одержувача -

ГУДКУ у Харківській обл., МФО 851011) - витрати на інформаційно-технічне

забезпечення судового процесу в сумі 118,00 гривень.

 

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

 

Повний текст рішення підписаний 18 лютого 2009 року.

 

Суддя                                                                                           

Черленяк М.І.

Дата ухвалення рішення 18.02.2009
Зареєстровано 02.03.2009
Оприлюднено 07.09.2009

Судовий реєстр по справі 11/35-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.07.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 07.07.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 22.06.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 14.10.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 25.08.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 24.04.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.03.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.03.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 18.02.2009 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 06.02.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 12.01.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону