ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

18 червня 2015 рокусправа № 808/7062/13-а

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді: Малиш Н.І.

суддів: Баранник Н.П. Щербака А.А.

за участю секретаря судового засідання: Спірічев Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровськ апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Запоріжкокс" на постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 26 березня 2015 року по справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Запоріжкокс" до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м.Запоріжжя Міжрегіонального головного управління Міндоходів про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №№0000732600,0000742600 від 14.08.2013р., -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м.Запоріжжі Міжрегіонального Головного управління Міндоходів про скасування податкових повідомлень-рішень від 14.08.2013 № НОМЕР_1 та №0000742600.

Позовні вимоги обґрунтовані незгодою з висновками відповідача щодо відсутності реальності здійснення господарських операцій з контрагентами, оскільки такі не відповідають дійсності, позивач має первинну документацію яка вважає підтверджує придбання товару, робіт.

Постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 26 березня 2014р. у задоволенні позову відмовлено.

На рішення суду першої інстанції позивачем подано апеляційну скаргу, в якій посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення та ухвалити нове, яким задовольнити позов. Апеляційна скарга обґрунтована тим, що позивач правомірно сформував податковий кредит.

В судовому засіданні представники позивача апеляційну скаргу підтримали, просили її задовольнити з підстав в ній викладених. Зазначили, що надали всі документи, що мають значення для розгляду справи.

Представник відповідача щодо задоволення апеляційної скарги заперечив, вважає висновки суду першої інстанції вірними, які ґрунтуються на матеріалах справи, а також зазначив, що позивач обґрунтовує відсутність порушення щодо формування податкового кредиту проте в даній справі такі порушення не оскаржуються.

Колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судом встановлено та вбачається з матеріалів справи, що відповідачем в період з 08.07.2013 по 19.07.2013 проведено документальну позапланову виїзну перевірку ПАТ В«ЗапоріжкоксВ» з питань реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку господарських відносин з платниками податків: ПП В«СкіфВ» (ЄДРПОУ 23939139) за грудень 2011 року - грудень 2012 року, ПНТП В«РегіонВ» (ЄДРПОУ 24228435) за 2012 рік, ТОВ ТПП В«СпектрВ» (ЄДРПОУ 36227197) за жовтень, листопад 2011 року, ПрАТ В«СпецелектроремонтВ» (ЄДРПОУ 32261052) за жовтень, листопад 2011 року, за результатами якої складено акт №39/26-00/00191224 від 25.07.2013.

Перевіркою, зокрема, встановлені порушення позивачем: п.138.1, п.138.2, п.138.8, ст.138 пп.139.1.9 ст.139 ПК України, що призвело до завищення від'ємного значення об'єкту оподаткування податком на прибуток від усіх видів діяльності за 2012 рік всього на суму 276 242 грн.; п.138.1, п.138.2, п.138.8 ст.138, пп.139.1.9 п.139.1 ст.139 ПК України, що призвело до заниження податку на прибуток за 2-4 квартали 2011 року на 5 879 грн.

Висновки перевірки ґрунтуються на тому, що у позивача відсутнє право на врахування при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток, витрат, що не підтверджені відповідними розрахунковими документами, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку за договорами, укладених позивачем з його контрагентами ПП В«СкіфВ» , ПНТП В«РегіонВ» , ТОВ ТПП В«СпектрВ» , ПрАТ В«СпецелектроремонтВ» .

За результатами перевірки прийняті податкові повідомлення - рішення:

-№0000742600 від 14.08.2013, яким зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в сумі 276 242 грн.;

-№0000732600 від 14.08.2013, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 5 879 грн., у тому числі за основним платежем - 5 879 грн.

Згідно із пп. 14.1.27 ПК України під витратами розуміється сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

При цьому, пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 1 ПК України визначено, що господарською діяльністю є діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Відповідно до п. 138.2 ст. 138 ПК України витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом ІІ цього Кодексу.

Не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку в силу пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 ПК України витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства, то визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Статтею 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій (ст.9 названого Закону).

При цьому, будь-які документи мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Отже, необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток, є факт придбання товарів (послуг) з метою їх використання в господарській діяльності, який має бути фактично здійсненим і підтвердженим належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Судом встановлено що за перевіряє мий період позивач укладав угоди з контрагентами ПП В«СкіфВ» , ПНТП В«РегіонВ» , ТОВ ТПП В«СпектрВ» , ПрАТ В«СпецелектроремонтВ» з придбання товарів/робіт.

Так між позивачем (замовник) та ПрАТ В«СпецелектроремонтВ» (підрядник) укладено договору підряду №1599 від 01.06.2011, згідно з умовами якого Підрядник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в даному договорі, у відповідності з діючими в Україні законодавчими та нормативними документами на свій ризик виконати на завдання Замовника, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в даному договорі, прийняти та оплатити наступну роботу: заміна візкових тролей крану-перевантажувача №2 (інв.№1420681) УПЦ, налагоджувальні роботи при заміні візкових тролей крану-перевантажувача №2 (інв. №1420681) УПЦ. Перелік робіт, що виконуються Підрядником, визначаться в узгоджених Сторонами договору кошторисах.

До вказаного договору укладались додаткові угоди щодо ціни робіт та щодо виду робіт, додаткова угода №2/2552 від 31.08.2011 до договору, сторони дійшли згоди про виконання додаткових робіт: капітальний ремонт ходу моста крану-перевантажувача №1. УПЦ. Інв.№142007 (далі - Кран); налагодження пускової апаратури ходу моста Крану; ремонт зовнішнього освітлення Крану; налагоджувальні роботи при ремонті зовнішнього освітлення Крану; капітальний ремонт трубної розводки з заміною оперативних та силових кабелів електрообладнання в гаражі Крану; налагоджувальні роботи при капітальному ремонті трубної розводки з заміною оперативних та силових кабелів електрообладнання в гаражі Крану (а.с. 21-36 Т2).

Згідно умов договору - частина 3 Обов'язки сторін, роботи повинні проводитись за календарним планом, який є невід'ємною частиною договору, а також графік та смета. Також передбачено оформлення електронних пропусків працівників Підрядника за письмовим списком працівників Підрядника.

Позивачем як на доказ виконання договору надані акти здачі-прийняття робіт (товарів, надання послуг), в яких відсутня інформація про кількість людино/годин, витрачених Виконавцем ПрАТ В«СпецелектроремонтВ» на проведення ремонту. Також не надано доказів (лист від підприємства-підрядника із списком працівників на оформлення пропусків, рахунок на оплату вартості електронних пропусків (PROX-карт), що підтверджують виконання працівниками Підрядника робіт, передбачених договорами (зокрема, згідно п.3.17-3.19 договору № №1599 від 01.06.2011., Підрядник надає в бюро пропусків відділу охорони управління безпеки лист зі списком працівників з вказівкою ПІБ працівників, займаних посад і об'єкту роботи, які будуть здійснювати роботи); не надано наявних доказів, що підтверджують фактичну присутність працівників Підрядника на території заводу для виконання робіт, та копій витягів з технічної документації, дефектні відомості, тощо, які підтверджують проведення технічного обслуговування.

Таким чином суд першої інстанції прийшов до вірного висновку щодо відсутності факту виконання робіт, передбачених вказаним договором безпосередньо Підрядником, надані позивачем документи не підтверджують реальності виконання робіт.

Також між позивачем (покупець) та ТОВ ТПП В«СпектрВ» (постачальник) в перевіряємому періоді було укладено договір поставки №1334 від 12.05.2011, відповідно до умов якого Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити обладнання (Товар) на умовах, визначених даним договором.

Специфікацією № 2/2678 від 12.09.2011 до договору передбачено, що Постачальник передає, а Покупець приймає і оплачує наступний Товар: ножі для гільйотинних ножниць в кількості 2 комплекти за ціною 13 466 грн. 67 коп. без ПДВ. Загальна вартість Товару складає 26 933 грн. 33 коп., ПДВ - 5 386 грн. 67 коп. Ціна Товару вказана з урахуванням транспортних витрат. Транспортні витрати несе Постачальник. Поставка товару здійснюється автомобільним транспортом на умовах DDU склад ПАТ В«ЗапоріжкоксВ» , м.Запоріжжя відповідно до В«ІнкотермсВ» 2000 року.

Позивач для підтвердження транспортування товару надано подорожній лист №007377 від 18.11.2011 (водій ОСОБА_1, автомобіль НОМЕР_2), а також витяг з журналу ввезення ТМЦ (а.с. 133 Т2).

Так подорожній лист №007377 виписаний 18.11.2011, а видаткова накладна на поставку товарів №РН-001608 виписана 14.11.2011.

Крім того умовами договору (специфікації) передбачають транспортування Товару на ПАТ В«ЗапоріжкоксВ» силами і за рахунок Продавця. З подорожнього листа, наданого до перевірки, не вбачається і не підтверджується що саме контрагентом позивача такий видано, а також не підтверджується факту отримання, перевезення ТМЦ від постачальника до покупця.

Таким чином суд першої інстанції прийшов до вірного висновку щодо відсутності факту придбання товару у вказаного контрагента.

Також між позивачем (покупець) та ПП В«СКІФВ» були укладені договори поставки, а саме:

- №1102-11/2316 від 02.11.2010, згідно умов якого Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти і оплатити реагент Налко 71307, код УКДЗЕД НОМЕР_3. Орієнтовний об'єм поставки за договором складає 2 592 кг, орієнтовний об'єм поставки на місяць - 216 кг. Якість товару повинна підтверджуватись сертифікатом якості або іншими документами, підтверджуючими відповідність товару встановленим нормам (п.п. 3.3. п. 3). Кількість, якість та ціна Товару вказується в специфікаціях до даного Договору, що є невід'ємною його частиною.

Специфікацією № 3305 від 01.12.2011 до даного договору передбачено, що Постачальник передає, а Покупець приймає і оплачує наступні ресурси: реагент Налко 71307, код УКДЗЕД НОМЕР_3 в кількості 324 кг по ціні 112,0 грн. без ПДВ на загальну суму 36 288 грн. Загальна вартість Товару, що поставляється за даною специфікацією складає 43 545 грн. 60 коп., в тому числі ПДВ 7257 грн. 60 коп. Ціна Товару вказана з урахуванням транспортних витрат. Транспортні витрати несе Постачальник. Товар поставляється автомобільним транспортом. Товар поставляється на умовах СРТ склад Покупця, відповідно з міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів В«ІнкотермсВ» в редакції 2010 року. Термін поставки: протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання Постачальником письмової заявки від покупця.

- Договір поставки №1209-12/3461 від 09.12.2011, відповідно до умов якого Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець, на умовах даного договору, прийняти і оплатити реагент Налко 71307, код УКДЗЕД НОМЕР_3 на умовах, передбачених даним договором. Кількість, номенклатура Ресурсів вказується в специфікаціях до даного Договору, що є невід'ємною його частиною.

Якість, упаковка та маркування Ресурсів повинні відповідати сертифікатам якості виробника або постачальника, які відправляються на кожну партію поставки Ресурсу (п.2.4. ч.2 договору).

Специфікаціями до даного договору №3462 від 09.12.2011, №488 від 01.03.2012, №1064 від 03.05.2012, №1223 від 01.06.2012, №1801 від 01.08.2012, №1802 від 03.09.2012, №2517 від 03.12.2012, передбачено, що Постачальник передає, а Покупець приймає і оплачує наступні ресурси: реагент Налко 71307, код УКДЗЕД 3906909000в кількості 324 кг по ціні 112,0 грн. без ПДВ на загальну суму 36 288 грн. (за кожною специфікацією). Терміни поставки - лютий, березень, травень, червень, серпень, вересень, грудень 2012 року відповідно.

Ціна Ресурсів у вищезазначених специфікаціях вказана з урахуванням транспортних витрат. Транспортні витрати несе Постачальник. Ресурси поставляються автомобільним транспортом. Ресурси поставляються на умовах СРТ склад Покупця, відповідно з міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів В«ІнкотермсВ» в редакції 2010 року. Термін поставки: протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання Постачальником письмової заявки від покупця.

Позивачем не надано письмові заявки на поставку товару, а також не надав перевіряючим та суду сертифікати якості або інші документи, які підтверджують відповідність товару встановленим нормам, при тому, що договорами №1209-12/3461 від 09.12.2011 та №1102-11/2316 від 02.11.2010 встановлено, що відповідні сертифікати відправляються на кожну партію поставки.

Позивачем надано суду копії товарно-транспортних накладних, проте такі не містять повної інформації щодо пункту навантаження та розвантаження товару (а.с. 217, 221, 225, 229, 233 Т2 а.с. 3, 7, 11, 15, Т3). Крім того, згідно інформації податкового органу за місцем обліку контрагента позивача, то такий не має матеріальних та трудових ресурсів (транспортні засоби, складські приміщення тощо),

Таким чином суд першої інстанції прийшов до вірного висновку щодо відсутності факту придбання товару у вказаного контрагента.

Також між позивачем (Покупець) та ПНТП В«РегіонВ» (Постачальник) укладено договір поставки №669 від 03.03.2012.

Згідно з Специфікаціями до зазначеного договору № 1/670 від 03.03.2012, № 2/1166 від 23.05.2012, № 3/1929 від 17.09.2012: ціна Товару вказана з урахуванням транспортних витрат, транспортні витрати несе Постачальник. Товар поставляється автомобільним транспортом на умовах DDU, склад ПАТ В«ЗапоріжкоксВ» , м.Запоріжжя відповідно до міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів В«ІнкотермсВ» . Термін гарантії відповідно з паспортами якості. Вантажовідправником є ПНТП В«РегіонВ» , вантажоотримувачем - ПАТ В«ЗапоріжкоксВ» .

Відповідно до зазначених договору та специфікацій до договору, ПНТП В«РегіонВ» на адресу ПАТ В«ЗапоріжкоксВ» постачав хімічні речовини, а саме: толуол, кислота сірчана, кислота соляна, калій марганцевокислий, ацетон.

Також, згідно з специфікаціями №1/670 від 03.03.2012, №2/1166 від 23.05.2012, №3/1929 від 17.09.2012 поставка товару здійснюється автомобільним транспортом на умовах DDU склад ПАТ В«ЗапоріжкоксВ» , м.Запоріжжя відповідно до В«ІнкотермсВ» 2000 року.

В підтвердження транспортування товару позивачем надано подорожні листи: №303918 від 23.03.2012 (водій ОСОБА_2, автомобіль НОМЕР_4); №202914 від 24.04.2012 (водій ОСОБА_3, автомобіль НОМЕР_5); №203842 від 07.08.2012 (водій ОСОБА_3, автомобіль НОМЕР_5); №204355 від 11.10.2012 (водій ОСОБА_4, автомобіль НОМЕР_5).

Листом МВС України ГУМВС України в Запорізькій області від 07.11.2013 №10/4-5848 повідомлено, що згідно оперативних даних комп'ютерної бази УДАІ УМВС України в Запорізькій області, дозволи на перевезення небезпечних вантажів на транспортні засоби марки ГАЗ 33023 АР 6176 АР, та SKODAOKTAVIA АР 3378 АР не видавались.

Нормами Закону України В«Про перевезення небезпечних вантажівВ» визначено, що залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів додаються інші (ветеринарні, санітарні та якісні - сертифікати, свідоцтва, довідки, паспорти тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів.

Свідоцтв про допуск транспортного засобу, водіїв до перевезення небезпечних вантажів, маршруту на перевезення небезпечного вантажу, погодженого з Міністерства внутрішніх справ України ПАТ В«ЗапоріжкоксВ» до перевірки та до матеріалів справи не було надано.

Крім того, умови договору і Специфікацій до нього, укладеного між позивачем та ПНТП В«РегіонВ» передбачають транспортування Товару на ПАТ В«ЗапоріжкроксВ» силами і за рахунок Продавця. З наданих подорожніх листів не вбачається перевезення товару саме продавцем та отримання, перевезення ТМЦ від постачальника до покупця.

Також слід зазначити, що відповідно до п. 6.3 розділу 6 вказаного договір поставки №669 від 03.03.2012 визначено перелік документів які надає постачальник до прийняття товару, а саме: рахунок на оплату: транспортні та супровідні документи; упаковочні документи; сертифікат або паспорт якості постачальник або виробника; сертифікат санітарно-гігієничного висновку і сертифікат радіологічної безпеки; акт-приймання передачі.

Згідно п. 6.4 розділу 6 вказаного договору, ненадання вказаних документів визначених у п.6.3 вважається невиконання обов'язку Постачальника по поставці товару.

Позивачем не надано суду доказів отримання від контрагента таких документів (та їх наявність) - упаковочні документи; сертифікат або паспорт якості постачальник або виробника; сертифікат санітарно-гігієничного висновку і сертифікат радіологічної безпеки; акт-приймання передачі, а також відсутні докази надання їх до перевірки.

Таким чином суд першої інстанції прийшов до вірного висновку щодо відсутності факту придбання товару у вказаного контрагента.

Враховуючи зазначене колегія суддів приходить до висновку, що Позивачем документально не підтверджено реальність здійснення господарських операцій із зазначеними контрагентами.

Таким чином, проаналізувавши наявні матеріали справи та норми зазначеного законодавства, колегія суддів вважає правомірними висновки відповідача, викладені в ОСОБА_4 перевірки, а саме те, що зазначені правовідносини позивача із контрагентом мали виключно паперовий характер, а отже не були спрямовані на реальне настання правових наслідків.

З огляду на викладене, колегія суддів прийшла до висновку, що доводи апеляційної скарги апелянта не спростовують правильність висновків суду першої інстанції, спір за суттю вирішений вірно, підстави для скасування судового рішення відсутні.

Керуючись ст. ст. 198, 200, 205, 206 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ,

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Запоріжкокс" - залишити без задоволення.

Постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 26 березня 2015 року по справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Запоріжкокс" до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м.Запоріжжя Міжрегіонального головного управління Міндоходів про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №№0000732600,0000742600 від 14.08.2013р. - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення. Відповідно до ст. 254 КАС України може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядку і строки, визначені ст. 212 КАС України.

Повний текст рішення складено 23 червня 2015року.

Головуючий: Н.І. Малиш

Суддя: Н.П. Баранник

Суддя: А.А. Щербак

Зареєстровано 26.06.2015
Оприлюднено 01.07.2015
Дата набрання законної сили 18.06.2015

Судовий реєстр по справі 808/7062/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 04.12.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 13.11.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.09.2015 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 14.07.2015 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 25.06.2015 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.06.2015 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.06.2015 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 26.03.2014 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.03.2014 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.02.2014 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.01.2014 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.01.2014 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.12.2013 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.11.2013 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.10.2013 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.10.2013 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.10.2013 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону