ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року о/об 14 год. 11 хв.Справа № 808/2826/15 м.Запоріжжя Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Прасова О.О. при секретарі Батигіні О.В., розглянувши у місті Запоріжжі у порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

до Закритого акціонерного товариства «КБ Південьзв'язок»

про стягнення штрафу за порушення законодавства на ринку цінних паперів,

ВСТАНОВИВ:

Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - позивач) звернулось до Запорізького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Закритого акціонерного товариства «КБ Південьзв'язок» (надалі - відповідач або ЗАТ «КБ Південьзв'язок») про стягнення з відповідача 1020 грн. 00 коп. штрафу за порушення законодавства на ринку цінних паперів.

У позовній заяві зазначено, що ОСОБА_1 №26-ДН-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 28.01.2014 до відповідача застосовано штраф у розмірі 1020 грн. 00 коп. за порушення ч.4 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Вказаний штраф добровільно відповідачем не сплачений, тому позивачем подано позов про його стягнення.

Представником позивача подано до суду заяву про розгляд справи у порядку письмового провадження, на задоволенні позовних вимог - наполягає.

Відповідач, повідомлений належним чином про дату, час і місце судового розгляду справи у судове засідання не прибув.

Відповідно до ч.1 ст.41 КАС України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши наявні матеріали та фактичні обставини справи, дослідивши і оцінивши надані докази в їх сукупності, суд з'ясував наступне.

ЗАТ «КБ Південьзв'язок» зареєстроване як юридична особа за адресою: 69037, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Сорок років Радянської України, буд.45. Відповідач має ідентифікаційний код 23285732.

У дослідженій судом ОСОБА_1 №26-ДН-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 28.01.2014, зазначено, що ЗАТ «КБ Південьзв'язок» не розкрито регулярну річну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності емітента за 2012 рік: вказана інформація не розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Це є порушенням вимог ч.4 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», п.1 глави 7 Розділу V «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 19.12.2006 рішенням ДКЦПФР №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за №97/13364 (яке замінено п.4 глави 4 Розділу ІІ «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 03.12.2013 рішенням НКЦПФР №2826).

Як зазначено у ч.4 ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (у редакції чинній на момент вчинення правопорушення), річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом: розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; розміщення на власному веб-сайті.

Відповідно до п.1 глави 7 Розділу V «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 19.12.2006 рішенням ДКЦПФР №1591, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за №97/13364 (який був чинним на момент вчинення правопорушення на ринку цінних паперів), розкриття річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування у офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії. Розкриття річної інформації здійснюється у такі строки: розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним; опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним; подання до Комісії - не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

До суду відповідачем не надано доказів у спростування відомостей, зазначених у ОСОБА_1 №26-ДН-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 28.01.2014. Не надано відповідачем і доказів оскарження/скасування цієї ОСОБА_1 №26-ДН-1-Е від 28.01.2014.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (у редакції, чинній на момент винесення ОСОБА_1 №26-ДН-1-Е від 28.01.2014) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за: нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідачем не надано до суду доказів: у спростування відомостей, зазначених у ОСОБА_1 №26-ДН-1-Е від 28.01.2014; невірного застосування розміру штрафної санкції.

Отже, суд приходить до висновку про обґрунтоване застосування Дніпровським територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку штрафних санкцій до відповідача. Розмір санкції не суперечить розміру, встановленому п.6 ч.1 ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Як зазначено у п.14 Розділу І «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених 16.10.2012 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1470, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.2012 за №1855/22167 (надалі - «Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій»), «…» постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (постанова по справі про адміністративне правопорушення), «…» вважаються надісланими (врученими) юридичній особі (посадовій особі чи громадянину), яка притягується до відповідальності, якщо їх вручено керівнику чи представнику юридичної особи (посадовій особі чи громадянину) під розписку або надіслано поштою рекомендованим листом. Доказом надіслання вищезазначених документів є реєстр (список) поштових відправлень рекомендованих листів, на якому працівником об'єкта поштового зв'язку проставлено відбиток календарного штемпеля, та касовий чек. Особа, яка відмовилася одержати «…» постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (постанову по справі про адміністративне правопорушення), «…» вважається такою, що її повідомлено належним чином про порушення справи; дату, час та місце складення акта про правопорушення; дату, час та місце розгляду справи про правопорушення; зупинення та відновлення провадження у справі; застосування санкції; про встановлений термін розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери для виконання. У разі відмови адресата від отримання зазначених документів особа, яка їх доставляє, робить відповідну відмітку та засвідчує її власним підписом.

Позивачем надано до суду докази належного надіслання ЗАТ «КБ Південьзв'язок» ОСОБА_1 №26-ДН-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 28.01.2014.

Як свідчать матеріали справи, станом на 06.07.2015, відповідачем ОСОБА_1 №26-ДН-1-Е від 28.01.2014 - не виконано, штраф у сумі 1020 грн. 00 коп. - не сплачено.

Згідно матеріалів справи ОСОБА_1 №26-ДН-1-Е від 28.01.2014 - не оскаржена та не скасована.

Як зазначено у п.3 Розділу ХVІІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до державного бюджету.

Відповідно до п.4 Розділу ХVІІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій» документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу Комісії.

У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку (п.5 Розділу ХVІІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій»).

Відповідно до ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Виходячи з викладеного, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.94 КАС України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони - суб'єкта владних повноважень, суд присуджує з іншої сторони всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати, пов'язані із залученням свідків та проведенням судових експертиз.

Згідно з ч.4 ст.94 КАС України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст.2, 71, 94, 158-163 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства «КБ Південьзв'язок» (69037, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Сорок років Радянської України, буд.45, ідентифікаційний код 23285732) на користь Державного бюджету України (на рахунок №31116106700007, банк отримувача: ГУДКСУ у Запорізькій області, одержувач: УК у м.Запоріжжі/Орджонікідз./, код ЄДРПОУ 38025409, МФО 813015, код бюджетної класифікації 21081100) 1020 грн. 00 коп. штрафу за порушення законодавства на ринку цінних паперів.

Присудити на користь Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з Державного бюджету України судові витрати у сумі 182 грн. 70 коп.

Постанова суду першої інстанції набирає законної сили у строк та порядок визначений ст.ст.167, 186, 254 КАС України.

Постанова суду першої інстанції оскаржується у строк та порядок встановлений ст.ст.167, 186 КАС України.

ОСОБА_1 виготовлена у повному обсязі 06.07.2015.

Суддя О.О. Прасов

Дата ухвалення рішення 06.07.2015
Зареєстровано 10.07.2015
Оприлюднено 15.07.2015

Судовий реєстр по справі 808/2826/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 06.07.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.05.2015 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону