ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

07.07.15р. Справа № 904/4990/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМТЕХСЕРВІС", м. Дніпропетровськ

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Дніпропетровськ

про стягнення заборгованості

Суддя Мартинюк С.В.

Секретар судового засідання Качур Н.О.

Представники:

від позивача: Концов Д.В., дов. від 23.06.2015 року, представник;

від відповідача: не з'явився;

Суть спору:

Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМТЕХСЕРВІС (далі - Позивач) звернулося з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (далі - Відповідач) про стягнення 80 651,78грн., з яких: основна заборгованість у розмірі 54 875,25грн., пеня у розмірі 19 168,70грн., 3% річних у розмірі 1 607,83грн., штрафу у розмірі 5 000,00грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договором купівлі-продажу транспортного засобу від 29.05.14р. щодо своєчасної оплати транспортного засобу.

Ухвалою суду від 11.06.15р. порушено провадження по справі та призначено слухання на 07.07.15р.

07.07.15р. в судове засідання з'явився представник позивача. Крім того, представником позивача подано клопотання про забезпечення позову.

Відповідно до п.3.9.1. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 Господарського процесуального кодексу України. У разі присутності сторони або іншого учасника судового процесу в судовому засіданні протокол судового засідання, в якому відображені відомості про явку сторін (пункт 4 частини другої статті 81 1 ГПК), є належним підтвердженням повідомлення такої сторони (іншого учасника судового процесу) про час і місце наступного судового засідання. За змістом цієї норми, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Так, згідно з наявним в матеріалах справи спеціалізованим витягом з ЄДРПОУ станом на 10.06.15р. адресою відповідача є: 49000, АДРЕСА_1. Відповідачу була направлена судова повістка за вищевказаною адресою.

Згідно зі ст. 75 ГПК України за результатами судового засідання справу було розглянуто за участю повноважного представника позивача за наявними в ній матеріалами та оригіналами документів наданих позивачем додатково на вимоги суду в судове засідання в обґрунтування своїх позовних вимог .

В судовому засіданні, в порядку ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, оголошено вступну та резолютивну частину рішення та представника позивача повідомлено про дату складення повного тексту рішення.

Фіксація судового процесу технічними засобами не проводилася.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд -

встановив:

29.05.14р. між товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОМТЕХСЕРВІС" (далі - Продавець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (далі - Покупець) укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу.

Відповідно до умов п.1.1 договору, продавець зобов'язався передати у власність, а покупець прийняти і оплатити належний продавцеві на праві власності автомобіль марки ЗІЛ ММЗ, моделі 4502, 1991 року випуску, кольору хакі, VIN-НОМЕР_2 НОМЕР_3.

Предметом цього договору є автомобіль, який належить продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого РЕВ 1-го МВР ДАІ м. Дніпропетровська 07.11.06р. (пункт 2.1 договору).

Відповідно до п.2.5.1 договору, продавець зобов'язується передати покупцю автомобіль одразу після укладення договору в місці його укладення (підписання) сторонами.

Пунктом 2.6 договору сторонами погоджено момент виконання зобов'язання сторонами:

Зобов'язання продавця вважається виконаним у момент передачі автомобіля покупцеві. (пункт 2.6.1 договору).

Зобов'язання покупця вважається виконаним у момент повного грошового розрахунку покупця з продавцем та зняття автомобіля з реєстраційного обліку й постановка на реєстраційний облік у відповідних компетентних органах. (пункт 2.6.2 договору).

Згідно з п.3.1 договору, договір діє із дня укладення сторонами і до повного виконання сторонами своїх обов'язків.

Суд вважає за необхідне задовольнити позов частково з таких підстав.

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частинами 1 і 2 статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що:

- суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться;

- кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Як зазначалось вище, між сторонами укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу від 29.05.14р.

Позивач передав, а відповідач прийняв транспортний засіб - автомобіль марки ЗІЛ ММЗ, моделі 4502, 1991 року випуску, кольору хакі, VIN-НОМЕР_2 НОМЕР_3, що підтверджується актом приймання - передачі автомобіля.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 Цивільного кодексу України).

Згідно ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до ч. 2 ст. 533 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Відповідно до п.2.4 договору, за домовленістю сторін, враховуючи технічний стан автомобіля, сторони погодили, що ціна цього договору (вартість автомобіля) становить 2 610,00 доларів США, що в перерахунку за середньозваженим курсом долару США по відношенню до гривні України на момент укладення цього договору складає 30 000,00грн., які покупець повинен перераховувати продавцю наступним чином:

- 300 доларів США, що в перерахунку за середньозваженим курсом долару США по відношенню до гривні України на момент укладення цього договору складає 3 448,20грн. не пізніше 30.05.14р.;

- 500 доларів США, що в перерахунку за середньозваженим курсом долару США по відношенню до гривні України на момент укладення цього договору складає 5 747,00грн. не пізніше 06.06.14р.;

- 500 доларів США, що в перерахунку за середньозваженим курсом долару США по відношенню до гривні України на момент укладення цього договору складає 5 747,00грн. не пізніше 13.06.14р.;

- 500 доларів США, що в перерахунку за середньозваженим курсом долару США по відношенню до гривні України на момент укладення цього договору складає 5 747,00грн. не пізніше 20.06.14р.;

- 500 доларів США, що в перерахунку за середньозваженим курсом долару США по відношенню до гривні України на момент укладення цього договору складає 5 747,00грн. не пізніше 27.06.14р.;

- 310 доларів США, що в перерахунку за середньозваженим курсом долару США по відношенню до гривні України на момент укладення цього договору складає 3 563,80грн. не пізніше 04.07.14р.

Перерахування вищевказаних грошових сум здійснюється у терміни, передбачені цим договором у гривнях України за середньозваженим курсом покупки долару США за українську гривню, встановленим на момент проведення відповідного розрахунку.

Таким чином, відповідачем оплату за отриманий автомобіль не здійснено, сума основної заборгованості відповідача станом час розгляду справи по суті складає 54 875,25грн.

У відповідності до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 611 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. Зокрема сплата неустойки.

Відповідно до пункту 4.4 договору, у випадку прострочення розрахунків з продавцем покупець сплачує продавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення за кожний день прострочення.

Згідно з ч.1 ст.216 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Частиною 6 ст. 231 ГК України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ч.6 ст.232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Частиною 2 статті 343 Господарського кодексу України платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Аналогічні приписи визначені п.2.9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №14 від 17.12.13р., де визначено, що за приписом статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частини другої статті 343 ГК України, розмір пені за прострочку платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в укладеному сторонами договорі зазначено вищий розмір пені, ніж передбачений у цій нормі, застосуванню підлягає пеня в розмірі згаданої подвійної облікової ставки"

Позивачем наданий розрахунок пені за загальний період з 31.05.14р. по 08.06.15р. складає у розмірі 19 168,70грн.

Судом, враховуючи вищевказане, здійснено перерахунок пені, таким чином пеня за період з 31.05.14р. по 08.06.15р. (по кожному платежу окремо) складає у розмірі 6 816,71грн.

Згідно з п.4.6 договору, у випадку невиконання будь-якого з умов цього договору покупець сплачує продавцеві штраф у розмірі 5 000,00грн. та компенсує всі збитки продавця, спричинені таким невиконанням.

Позивачем наданий розрахунок штрафу у розмірі 5000,00грн.

Згідно ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивачем наданий розрахунок 3% річних за період з 31.05.14р. по 08.06.15р. ( по кожному платежу окремо) складає у розмірі 1607,83грн.

Таким чином, неналежне виконання відповідачем зобов'язання є підставою для задоволення позовних вимог щодо стягнення з відповідача основної заборгованість у розмірі 54 875,25грн., пеня у розмірі 6 816,71грн., 3% річних у розмірі 1 607,83грн., штрафу у розмірі 5 000,00грн.

Щодо наданого позивачем клопотання від 07.07.15р. по справі №904/4990/15 про забезпечення позову, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 57 ГПК України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Згідно з п.2.5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 21.02.2013 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України", встановлено обов'язок подання належних доказів сплати судового збору за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи про забезпечення позову до подання позовної заяви покладається на заявника.

Відповідно до ч.2 ст. 4 Закону України „Про судовий збір", ставка судового збору встановлюються у таких розмірах: заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову - 1,5 розміру мінімальної заробітної плати.

Заявником судовий збір за подання заяви про забезпечення позову не сплачено.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного та усного клопотання позивача про залишення без розгляду заяви про забезпечення позову, суд вважає за можливе залишити без розгляду вищевказану заяву.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

вирішив:

Позов задовольнити частково.

Стягнути фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМТЕХСЕРВІС" (49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 39, код ЄДРПОУ 25536115) основну заборгованість у розмірі 54 875,25грн., пеня у розмірі 6 816,71грн., 3% річних у розмірі 1 607,83грн., штрафу у розмірі 5 000,00грн., судовий збір у розмірі 1 547,19грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 13.07.2015 року

Суддя С.В. Мартинюк

Дата ухвалення рішення 13.07.2015
Оприлюднено 17.07.2015

Судовий реєстр по справі 904/4990/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.07.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.06.2015 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/4990/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону