ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2015 р.Справа № 922/2656/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Калантай М.В.

при секретарі судового засідання Дем'яновій Є.Є.

розглянувши справу

за позовом Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м.Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технолінк Україна", м.Харків про стягнення коштів у розмірі 5890,00грн. за участю представників:

від позивача: Тевелєва Ю.В. - довіреність №7 від 10.04.2015

від відповідача: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, м.Харків (далі за текстом - позивач), звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технолінк Україна", м. Харків (далі за текстом - відповідач), про стягнення 5890,00грн. пені.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на несвоєчасну сплату відповідачем штрафу, накладеного рішенням №64-р/к від 25.03.2014 адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, у зв'язку з чим згідно частини 7 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» відповідач зобов'язаний сплатити пеню.

Позивач в судовому засіданні підтримав позовні вимоги просив їх задовольнити.

Відповідач наданим йому правом не скористався, представника в судове засідання не направив, відзиву не надав.

Господарським судом перевірено місцезнаходження відповідача. У відповідності до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців адресою відповідача є: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 31, к. 601 Б.

За вказаною адресою відповідачу направлялась копія ухвали про відкладення розгляду справи від 26.05.2015.

Під час розгляду справи позивач надав суду докази направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів за вказаною адресою відповідача, оскільки при подачі позову позивачем вказувалася інша адреса.

Господарський суд вважає за необхідне зазначити, що особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. За змістом цієї норми, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а у разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважаються, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Враховуючи приписи чинного законодавства, а також те, що ухвала від 26.05.2015 повернута до суду з відміткою підприємства зв'язку про закінчення терміну зберігання, судом здійснене належне повідомлення відповідача про час та місце судового засідання у даній справі.

У відповідності до статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, вислухавши представника позивача, всебічно і повно дослідивши надані до матеріалів справи докази, суд встановив наступне.

За результатами розгляду справи № 3/01-11-14 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято рішення від 25.03.2014 № 64 - р/к.

Пунктом 1 резолютивної частини рішення від 25.03.2014 № 64 - р/к визнано, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Системи Автоматизації Сервіс» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Технолінк Україна», відповідач у справі, погодивши під час участі у торгах на закупівлю приладів та апаратури для автоматичного регулювання та керування (прилади для автоматичного регулювання та керування), проведених Відкритим акціонерним товариством «Турбоатом», свої пропозиції конкурсних торгів з метою забезпечення перемоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Системи Автоматизації Сервіс», вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, згідно з пунктом 3 резолютивної частини рішення від 25.03.2014 № 64 - р/к, на відповідача накладений штраф у розмірі 7000,00грн.

Копія витягу з вищевказаного рішення позивача отримана 07.04.2014 директором відповідача.

Згідно з частиною 3 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу. Отже, останнім днем строку сплати відповідачем штрафу є 07.06.2014.

Відповідач частково сплатив штраф у розмірі 1000,00грн., що підтверджується платіжним дорученням від 08.04.2014 № 321, та звернувся до позивача з листом від 08.04.2014 № 22 з проханням щодо розстрочення сплати залишку Штрафу.

У відповідності до положень частини 6 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» позивачем видано розпорядження від 17.04.2014 №110-рп/к, яким відповідачу надано розстрочку сплати залишку штрафу терміном на три місяці 2014 року із сплатою наступними частинами:

- до 06 травня 2014 року - 2000,00 грн.;

- до 06 червня 2014 року - 2000,00 грн.;

- до 07 липня 2014 року - 2000,00 грн.

Однак, відповідач сплату залишку розстроченого штрафу здійснив лише 09.09.2014, що підтверджується платіжним дорученням від 09.09.2014 № 355 на суму 6000,00грн.

Посилаючись на положення частин 5 та 7 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у зв'язку із простроченням відповідачем термінів сплати штрафу, позивач звернувся з даним позовом, в якому просив стягнути з відповідача пеню в розмірі 5890,00грн.

Надаючи правову кваліфікацію фактичним обставинам справи та спірним правовідносинам сторін, суд виходить з наступного.

Відповідно до частини 2 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України є обов'язковими до виконання.

Частинами 3, 5 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу. За заявою особи, на яку накладено штраф, органи Антимонопольного комітету України своїм рішенням мають право відстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу.

Згідно частини 5 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» з метою захисту інтересів держави, споживачів та суб'єктів господарювання Антимонопольний комітет країни, територіальні відділення Антимонопольного комітету України у зв'язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними особами подають заяви, позови, скарги до суду, в тому числі про стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені та стосовно зобов'язання виконати рішення органів Антимонопольного комітету України.

Матеріали справи підтверджують допущене відповідачем прострочення сплати штрафу, накладеного рішенням позивача від 25.03.2014 № 64-р/к.

Згідно статей 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Однак, відповідач не надав суду жодних доказів своєчасної сплати залишку штрафу в розмірі 6000,00грн. у терміни, передбачені розпорядження позивача від 17.04.2014 №110-рп/к.

За таких обставин, перевіривши наданий позивачем розрахунок суми пені, суд вважає позовні вимоги про стягнення 5890,00грн. пені обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

У відповідності до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Технолінк Україна" (61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 31, к. 601 Б, код за ЄДРПОУ 35476112) на користь Державного бюджету України (на рахунок УДКСУ у Жовтневому районі 37999612, р/р 31111106700008, МФО 851011, код бюджетної класифікації - 21081100, символ звітності - 106) 5890,00грн. пені.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Технолінк Україна" (61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 31, к. 601 Б, код за ЄДРПОУ 35476112) на користь Державного бюджету України 1827,00грн. судового збору.

Видати накази після набрання рішення законної сили.

Рішення може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

Повне рішення складено 13.07.2015 р.

Суддя М.В. Калантай

Дата ухвалення рішення 07.07.2015
Оприлюднено 20.07.2015

Судовий реєстр по справі 922/2656/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 07.07.2015 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.05.2015 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 30.04.2015 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 922/2656/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону