БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 361/8389/13-к

Провадження № 1-кс/361/1142/13

10.09.2013

У Х В А Л А

10 вересня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Товстенка М.С.,

розглянувши клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000051 від 16.05.2013 року , -

В С Т А Н О В И В:

06.09.2013 року слідчий першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенко М.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Остапець Т.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ "РИВС", що перебувають у володінні ПАТ "ВіЕйБі Банк", в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000051 від 16.05.2013 року. В клопотанні зазначено, що за результатами проведеної Бориспільською ОДПІ Київської області ДПС перевірки ТОВ "СБ КОРДОН" складено акт № 147/22-1/36577475 від 15.03.2013 року "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "СБ КОРДОН" за період з 01.01.2010 року по 31.01.2013 року", згідно з яким службові особи ТОВ "СБ КОРДОН" (код ЄДРПОУ 36577475) в період з 01.01.2010 року по 31.01.2013 року по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами-контрагентами - ТОВ "РИВС" (код ЄДРПОУ 34914473) та ТОВ "Старт Д" (код ЄДРПОУ 32694059) - ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, що підлягають до сплати в бюджет, в загальному розмірі 1 501 458 грн. 34 коп. Вказані відомості стали підставою до проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за ст. 212 ч. 1 КК України, в ході якого по "Центральній базі даних юридичних осіб ДПС України" встановлено відкриття ТОВ "РИВС" рахунку № 26002030000756 в ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537). Враховуючи, що виписки про рух грошових коштів по рахунку, документи стосовно його відкриття та закриття, грошові чеки, квитанції й інші документи на отримання готівкових коштів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть містити зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "РИВС" й інших осіб, які мали доступ до рахунків, що підлягає встановленню для подальшого призначення експертизи, а також дані на підтвердження факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ "РИВС" на банківські рахунки інших підприємств уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Товстенко М.С. його підтримав і просив задовольнити, представник ПАТ "ВіЕйБі Банк", незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не з"явився, відомостей про неможливість явки суду не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, виходячи з наступного.

16.05.2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню присвоєно № 32013100130000051, за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Із ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32013100130000051 щодо внесення 16.05.2013 року до ЄРДР відомостей про ухилення службовими особами ТОВ "СБ КОРДОН" від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток у значних розмірах у період з 01.01.2010 року по 31.01.2013 року, копії акту № 147/22-1/36577475 від 15.03.2013 року "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "СБ КОРДОН" за період з 01.01.2010 року по 31.01.2013 року", податкового повідомлення-рішення № 0004992210 від 29.04.2013 року, витяг з даними по банківським рахункам з "Центральної бази даних юридичних осіб ДПС України". Таким чином, уповноваженою особою доведено, що запитувана інформація перебуває у володінні ПАТ "ВіЕйБі Банк", в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32013100130000051 від 16.05.2013 року та може бути використана як доказ. Згідно з вимогами ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація відносно юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Разом із тим, слідчим першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенком М.С. не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26002030000756, відкритим ТОВ "РИВС" у ПАТ "ВіЕйБі Банк", документів щодо відкриття (закриття) вказаних рахунків, грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ "РИВС" існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, посилання уповноваженої особи на необхідність надання суду оригіналів документів на виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України також не відповідає вимогам ч. 7 ст. 163 КПК України.

За наведених обставин зобов"язання керівництва ПАТ "ВіЕйБі Банк", у володінні якого знаходяться певні документи, стосовно забезпечення стороні кримінального провадження можливості вилучити їх є неприпустимим, тому вилученню підлягають належним чином завірені копії документів.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково .

Надати дозвіл слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенку Максиму Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "РИВС" (код ЄДРПОУ 34914473), а саме надати тимчасовий доступ до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26002030000756, з моменту його відкриття по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "РИВС" (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались підприємством до установи банку і знаходяться в банку). У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту його відкриття по теперішній час.

Забезпечити слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенку М.С. можливість вилучення з ПАТ "ВіЕйБі Банк" завірених належним чином копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий сддя О. Ф. Кічинська

Дата ухвалення рішення 10.09.2013
Зареєстровано 22.07.2015
Оприлюднено 24.07.2015

Судовий реєстр по справі 361/8389/13-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.09.2013 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 10.09.2013 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 10.09.2013 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 10.09.2013 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 10.09.2013 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 10.09.2013 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 10.09.2013 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 10.09.2013 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 10.09.2013 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 10.09.2013 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону