ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 2/90/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про припинення провадження у справі

28.07.2015 справа № 908/3751/15

Суддя Мойсеєнко Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "УКРЕСТ", м. Запоріжжя,

до відповідача: Приватного підприємства "Сталіт", м. Запоріжжя,

про стягнення 188956,09 грн.

за участю представників:

від позивача - Косарева О.М., довіреність №9 від 26.12.2014р.;

від відповідача - Рязанова М.В., довіреність б/н від 20.07.2015р.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області звернулося ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕСТ" до приватного підприємства "Сталіт" з позовом про стягнення за договором купівлі-продажу №9 від 05.09.2011р. заборгованості у розмірі 188956,09 грн., з яких 185750,00 грн. - сума основного боргу, 3053,42 грн. - пеня, 112,14 грн. - 3% річних.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що 05.09.2011р. між позивачем та відповідачем був укладений договір купівлі-продажу №9, згідно з яким позивач зобов'язався передати у власність відповідача товар, визначений специфікаціями. Позивач поставив відповідачу товар 07.11.2012р. на суму 93926,40 грн., 21.12.2012р. - на суму 127293,43 грн., 14.03.2013р. - на суму 14530,32 грн., що підтверджується відповідними видатковими накладними №574 від 07.11.2012р., №643 від 21.12.2012р., №94 від 14.03.2013р. Всього було поставлено товар на загальну суму 235750,15 грн. Відповідач 22.02.2013р. частково сплатив вартість поставленого 07.11.2012р. товару у розмірі 50000,00 грн. Несплаченим залишився товар на загальну суму 185750,00 грн.

Також позивач нарахував 3% річних у розмірі 112,14 грн. та пеню у розмірі 3053,42 грн.

Позов заявлено на підставі ст. ст. 525, 625, 692 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 25.06.2015р. прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі, присвоєно справі номер провадження 2/90/15 та призначено розгляд справи на 28.07.2015р.

В судовому засіданні 28.07.2015р. були присутні представники сторін, за заявою яких фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалась.

Представники сторін в судовому засіданні подали письмову заяву про затвердження мирової угоди від 27.07.2015р. стосовно основного боргу, відповідно до якої сторони дійшли згоди, що сума боргу відповідача перед позивачем за договором купівлі-продажу №9 від 05.09.2011р. складає 185750,00 грн., яку відповідач зобов'язався сплатити за узгодженим графіком. Від стягнення пені та 3% річних позивач відмовився. Цією угодою сторони домовилися, що сплачений судовий збір у розмірі 3779,12 грн., до сплати не пред'являється.

Розглянувши матеріали справи та умови мирової угоди, суд вважає за можливе затвердити мирову угоду.

Судом встановлено, що 05.09.2011р. між позивачем та відповідачем був укладений договір купівлі-продажу №9, згідно якого позивач зобов'язується передати відповідачу у власність майно (надалі - товар), асортимент, кількість та ціна якого вказана в специфікаціях, які є невід'ємною частиною даного договору, а відповідач зобов'язується прийняти та оплатити товар на умовах даного договору.

Порядок розрахунків за договором визначений розділом 3 договору, відповідно до якого розрахунок за поставлений товар здійснюється шляхом перерахування 100% передоплати на поточний рахунок продавця в безготівковій формі на умовах встановлених в специфікаціях (п.3.2 договору).

Згідно з п. 4.1 договору продавець зобов'язується передати за даним договором товар в термін призначений у специфікації.

Поставка здійснюється власними силами покупця (п. 5.1 договору), а пунктом поставки товару за даним договором є реквізити вантажоотримувача товару, які можуть бути змінені в специфікаціях до даного договору. Поставка продукції здійснюється з складу продавця: м.Запоріжжя, вул. Макаренко, 4, тел.: 8(0612) 13-41-56 / 8 (061) 220-86-28 (п. 6.1 договору).

В п. 7.1 договору сторони узгодили, що даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до остаточного виконання сторонами своїх зобов'язань.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач поставив відповідачу товар 07.11.2012р. на суму 93926,40 грн., 21.12.2012р. - на суму 127293,43 грн., 14.03.2013р. - на суму 14530,32 грн., що підтверджується відповідними видатковими накладними №574 від 07.11.2012р., №643 від 21.12.2012р., №94 від 14.03.2013р.

На виконання умов договору відповідачем 22.02.2013р. було перераховано 50000,00 грн., що підтверджується випискою по рахунку від 22.02.2013р.

Частина коштів, яка складає 185750,15 грн. залишилась непогашеною, у зв'язку з чим на адресу відповідача була направлена претензія від 25.05.2015р. з проханням погасити заборгованість по договору купівлі-продажу №9 від 05.09.2011р. Відповіді на претензію не надходило.

Наявність основного боргу в сумі 185750,00 грн. у справі № 908/3751/15 відповідач визнав у мировій угоді від 27.07.2015р. Також у мировій угоді встановлено, що судовий збір за звернення з позовом до господарського суду Запорізької області у розмірі 3779,12 грн. до сплати не пред'являється. Від стягнення 3% річних в сумі 112,14 грн. та пені в сумі 3053,42 грн. позивач відмовляється.

Статтею 78 ГПК України встановлено, що відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами.

До прийняття відмови позивача від позову або до затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.

Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову.

Про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

Суд затверджує мирову угоду між сторонами, яка визначає порядок та умови сплати цього боргу, оскільки мирова угода у даній справі підписана уповноваженим представниками сторін, текст мирової угоди стосується прав та обов'язків сторін щодо предмета позову та не порушує ні чиїх прав та охоронюваних законом інтересів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Суд роз'яснює учасникам судового процесу, що відповідно до ч. 2 ст. 80 ГПК України у випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Керуючись ст. 78, п. 7 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Затвердити мирову угоду від 27.07.2015р., укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрест» (69035, м. Запоріжжя, вул. Правди, 12, офіс 30, код ЄДРПОУ 30958391) та Приватним підприємством «Сталіт» (69600, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 9а, код ЄДРПОУ 33242769) наступного змісту:

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрест», надалі - Позивач, в особі директора Месута Ерка, який діє на підставі Статуту товариства, та Приватне підприємство «Сталіт», надалі - Відповідач, в особі директора Павлова Дмитра Валентиновича, який діє на підставі Статуту товариства, разом іменуються - Сторони, в процесі розгляду господарським судом Запорізької області справи №908/3751/15 за позовом ТОВ «Укрест» до ПП «Сталіт» про стягнення 185750,00 грн. - суми основного боргу, суми пені - 3053,42 грн., 112,14 грн. - суми 3% річних, всього - 188956,09 грн. та судового збору у розмірі 3779,12 грн., ні підставі ст. 22, 78 ГПК України домовились про таке.

1) Сторони дійшли згоди, що сума боргу відповідача перед позивачем за договором купівлі-продажу №9 від 05.09.2011р. складає 185750,00 грн.

2) Відповідач визнає повністю заборгованість перед Позивачем у розмірі 185750,00 грн. за договором купівлі-продажу №9 від 05.09.2011р.

3) Позивач і Відповідач домовилися, що сплачений судовий збір у розмірі 3779,12 грн., до сплати не пред'являється.

4) Сторони дійшли згоди, що Позивач відмовляється від стягнення суми 3% річних, нарахованих Відповідачу за прострочення виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу №9 від 05.09.2011р., яка становить 112,14 грн.

5) Позивач і Відповідач домовилися, що Позивач відмовляється від стягнення суми пені, нарахованої Відповідачу за прострочення виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу №9 від 05.09.2011р., яка становить 3053,42 грн.

6) Відповідач зобов'язується погасити загальну заборгованість у розмірі 185750,00 грн. за таким графіком:

№ п/пРозмір оплати, грн.Термін оплати 1. 46437,50до 20.12.2015р. включно 2. 46437,50до 20.01.2016р. включно 3. 46437,50до 20.02.2016р. включно 4. 46437,50до 20.03.2016р. включно

7) Сторони домовилися, що заборгованість, вказана у п. 6 мирової угоди, може бути погашена достроково, за згодою обох сторін.

8) З моменту підписання даної мирової угоди спір між Позивачем та Відповідачем у справі №908/3751/15 є врегульованим, про що сторони зобов'язані повідомити господарський суд Запорізької області шляхом подачі відповідної двосторонньої заяви.

9) Всі зміни та доповнення до даної мирової угоди узгоджуються Сторонами шляхом підписання додаткових угод.

10) Дана мирова угода укладена у трьох примірниках.

2. Припинити провадження у справі № 908/3751/15.

3. У випадку невиконання боржником - Приватним підприємством «Сталіт» (69600, м.Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 9а, код ЄДРПОУ 33242769) умов п. 6 цієї мирової угоди ухвала може бути пред'явлена стягувачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрест» (69035, м. Запоріжжя, вул. Правди, 12, офіс 30, код ЄДРПОУ 30958391) до примусового виконання в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", в наступні строки:

- стягнення суми 46437,50 грн. (сорок шість тисяч чотириста тридцять сім грн. 50 коп.) - у строк з 21.12.2015р. до 21.12.2016р.;

- стягнення суми 46437,50 грн. (сорок шість тисяч чотириста тридцять сім грн. 50 коп.) - у строк з 21.01.2016р. до 21.01.2017р.;

- стягнення суми 46437,50 грн. (сорок шість тисяч чотириста тридцять сім грн. 50 коп.) - у строк з 21.02.2016р. до 21.02.2017р.;

- стягнення суми 46437,50 грн. (сорок шість тисяч чотириста тридцять сім грн. 50 коп.) - у строк з 21.03.2016р. до 21.03.2017р.

Ухвала набирає чинності з моменту її винесення - 28.07.2015р.

Суддя Т.В.Мойсеєнко

Дата ухвалення рішення 28.07.2015
Зареєстровано 04.08.2015
Оприлюднено 06.08.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону