ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua УХВАЛА

05.08.2015Справа № 910/14873/15

За позовомПриватного акціонерного товариства "Сьогодні Мультимедіа" доТовариства з обмеженою відповідальністю "Юрінком Інтер" простягнення 483 044,36 грн. Суддя Яковенко А.В.

Представники сторін:

від позивача -Мартиненко І.М. предст. за дов. від відповідача -Якушова Н.Е. предст. за дов.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Сьогодні Мультимедіа" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юрінком Інтер" про стягнення з останнього заборгованості за Договором про виконання поліграфічних робіт №Т-2011-18 від 29.12.2010 у розмірі 483 044,36 грн., з яких 314 202,31 грн. - основного боргу, 11 246,30 грн. - пені, 6 505,40 грн. - 3% річних, 151 090,35 грн. - інфляційних втрат, крім того просив судові витрати у розмірі 9 660,89 грн. також покласти на відповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2015 порушено провадження у справі №910/14873/15 та призначено розгляд справи на 20.07.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2015 розгляд справи відкладено до 03.08.2015.

В судовому засіданні 03.08.2015 оголошено перерву до 05.08.2015 у зв'язку із наданням часу для сторін на укладання мирової угоди.

Представник позивача подав заяву про зменшення позовних вимог, відповідно до якої розмір основного боргу становить 277 286,08 грн.

Дослідивши в судовому засіданні, подану позивачем заяву, суд задовольняє її з наступних підстав.

Частина 4 ст. 22 ГПК України визначає права, які належать лише позивачу. Так, відповідно до зазначеної норми права, позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити або зменшити розмір позовних вимог.

Враховуючи те, що вищезазначені дії позивача не суперечать законодавству та не порушують права і охоронювані законом інтереси інших осіб, суд приймає заяву позивача про зменшення позовних вимог до розгляду.

В судовому засіданні 05.08.2015 представники сторін подали спільну заяву про затвердження мирової угоди та примірник такої мирової угоди, що містить відбитки печаток та підписи уповноважених представників сторін, просили задовольнити її.

Мирова угода підписана від позивача - уповноваженим представником за довіреністю №436 від 17.02.2015 Мартиненком І.М., а від відповідача - президентом ТОВ «Юрінком Інтер» В.С. Ковальським

Із змісту мирової угоди вбачається, що вона стосується лише прав і обов'язків сторін щодо предмету спору, не суперечить чинному законодавству та не порушує прав та інтересів третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 статті 78 Господарського процесуального кодексу України мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету спору.

Згідно з ч. 4 статті 78 Господарського процесуального кодексу України про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

Пункт 7 ч. 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Відповідно до ч. 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України у випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Дослідивши мирову угоду та перевіривши повноваження представників щодо її укладання, роз'яснивши сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, суд вважає за можливе затвердити дану угоду, у зв'язку із чим припинити провадження у справі.

На підставі викладеного та керуючись ч. 3, 4 ст. 78, п. 7 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду по справі №910/14873/15, укладену 05.08.2015 між Приватним акціонерним товариством "Сьогодні Мультимедіа" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Юрінком Інтер" в наступній редакції:

Мирова угода

В провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться справа за позовом ПАТ «Сьогодні Мультімедіа» до ТОВ «ЮРІНКОМ ІНТЕР» про стягнення заборгованості на загальну суму 483 044, 36 гривень.

Сторони домовились укласти цю мирову угоду на наступних умовах:

1. Враховуючи те, що Сторони по справі виконуючи вимоги ухвали суду щодо проведення звірки та підписання акту звірки провели вказані дії, основна сума боргу визначена сторонами до визнання та стягнення становить 277 286, 08 грн. (двісті сімдесят сім тисяч двісті вісімдесят шість гривень 08 копійок) гривень.

2. У свою чергу Позивач, за умови виконання Відповідачем умов цієї Мирової угоди, відмовляється від своїх позовних вимог до Відповідача щодо штрафних санкцій (пені), 3% річних та інфляційних нарахувань у сумі 165 525,68 (сто шістдесят п'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень 68 копійок) гривень та залишає основну суму боргу до стягнення 277 286,08 грн. (двісті сімдесят сім тисяч двісті вісімдесят шість гривень 08 копійок) гривень.

3. Відповідач визнає, що його заборгованість перед Позивачем на момент укладення цієї Мирової угоди становить 277 286, 08 (двісті сімдесят сім тисяч двісті вісімдесят шість гривень 08 копійок) гривень.

4. Також, Відповідач зобов'язується сплатити суму понесених Позивачем судових витрат у розмірі 9660,89 грн. Всього загальна сума до стягнення становить 286 948,97 (двісті вісімдесят шість тисяч дев'ятсот сорок вісім гривень 97 копійок) гривень.

5. Відповідач зобов'язується сплатити Позивачу суму, зазначену в п.4 даної угоди, шляхом розстрочення платежів за графіком сплати платежів в розмірах і в строки, встановлені в п.6 цієї угоди на р/р26006962480864 в ПАТ «ПУМБ» в м. Києві, МФ0334851, код ЄДРПОУ 24916531.

6. Відповідач сплачує борг, зазначений у п. 4 мирової угоди на умовах наступної розстрочки:

Графік:

Сума погашення заборгованостіДата погашення заборгованостіСума боргу, грн. 10 000 грн.До 25.08.2015 р. 276 948,97 25 000 грн.До 25.09.2015 р. 251 948,97 25 000 грн.До 25.10.2015 р. 226 948,97 25 000 грн.До 25.11.2015 р. 201 948,97 25 000 грн.До 25.12.2015 р. 176 948,97 25 000 грн.До 25.01.2016 р. 151 948,97 25 000 грн.До 25.02.2016 р. 126 948,97 25 000 грн.До 25.03.2016 р. 101 948,97 25 000 грн.До 25.04.2016 р. 76 948,97 25 000 грн.До 25.05.2016 р. 51 948,97 25 000 грн.До 25.06.2016 р. 26 948,97 25 000 грн.До 25.07.2016 р. 1948,97 1948,97 грн.До 25.08.2016 р. 0,00

7. Відповідач має право достроково погасити борг в повному обсязі або частково.

8. Дана мирова угода направляється сторонами до суду для її затвердження.

9. Дана мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов'язання, передбаченого цією мировою угодою.

10. Якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї з сторін або обох сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

11. Позивач та Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

12. У разі невиконання Відповідачем обов'язків по сплаті суми заборгованості, визначеної у пункті 3 цієї Мирової угоди в строки, визначені пунктом 6 цієї Мирової угоди - заборгованість підлягає примусовому стягненню в повному об'ємі, а саме: основна сума боргу за цією Мировою угодою на дату примусового стягнення та штрафні санкції (пеня), 3% річних, інфляційні нарахування у сумі 165 525,68 (сто шістдесят п'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень 68 копійок).

13. Сторони з даною Мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають.

14. З наслідками укладання мирової угоди Сторони ознайомлені.

15. Дана мирова угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, перший - для Позивача, другий - для Відповідача, третій - для Суду.

Позивач: _________ /Мартиненко І.М./ за дорученнямПрезидент ТОВ «Юрінком Інтер»: ___________ /В.С. Ковальський/

2. Дана ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили з моменту її прийняття та згідно ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» може бути пред'явлена до виконання по кожному платежу окремо протягом року з наступного дня після закінчення строку встановленого в п. 6 вказаної мирової угоди строку сплати.

Стягувачем є Приватне акціонерне товариство «Сьогодні Мультімедіа» (03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б; ідентифікаційний код 24916531).

Боржником є Товариство з обмеженою відповідальністю "Юрінком Інтер" (04209, м. Київ, вул. Героїв, 31-Б; ідентифікаційний код 21667576).

3. Провадження у справі №910/14873/15 припинити.

Суддя А.В. Яковенко

Зареєстровано 09.08.2015
Оприлюднено 11.08.2015
Дата набрання законної сили 05.08.2015

Судовий реєстр по справі 910/14873/15

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.08.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.07.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру