СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/2541/15

ун. № 759/9035/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицька Н.А., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про часткове задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ «Ф.Формула» (код за ЄДРПОУ 32112642) при взаємовідносинах з ТОВ «Едвертайзінг Консалт» (код за ЄДРПОУ 36972694) та ТОВ «Акватрейдінг» (код за ЄДРПОУ 33883979) в період 2010 - 2012 років занизили податок на прибуток на суму 1 751 744 грн. та занизили податок на додану вартість на суму 1 601 481 грн., загальна сума ухилення від сплати податків складає 3 353 225 грн., що є особливо великим розміром.

Так, на підставі направлення від 19.06.2013 року за №688/22-50П та наказу від 20.06.2013 року №1162, виданих ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, згідно п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст.78, п.82.2 ст.82 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями), проведено документальну позапланову перевірку Дочірнього підприємства «Ф.Формула» з питань дотримання вимог правильності обчислення та своєчасності сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Едвертайзінг Консалт» та ТОВ «Акватрейдінг» за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Перевірка проводилась за відома директора ДП «Ф.Формула» ОСОБА_3 та в присутності головного бухгалтера ОСОБА_4, за результатами якої складено Акт від 12.07.2013 року №12/22-509/32112642 встановлено порушення: п.п.5.3.9. п.5.3 ст.5 Закону України від 28.12.1994 р. №334/94 - ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції Закону України від 22.05.1997 р. №283/97 - ВР (зі змінами та доповненнями) та п.п. 14.1.228 п.14.1 ст.14, п.138.1, п.138.2, п.138.8 ст.138, п.п.139.1.1 та п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями), що призвело до заниження податку на прибуток, а також п.п. 7.2.1, п.п.7.2.3, п.п.7.2.6 п.7.2 ст.7, п.п.7.4.1, п.п.7.4.4, п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст.7 Закону України від 03.04.1997 року №168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (зі змінами та доповненнями) та п.198.3, п.198.6 ст.198, п.201.4, п.201.6, п.201.8 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), що призвело до заниження податку на додану вартість.

В ході досудового слідства встановлено, що ДП «Ф.Формула» з метою мінімізації податкових зобов'язань та завищення податкового кредиту мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством ризикового характеру ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 39119618).

В ході допиту директора та засновника ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290) ОСОБА_6 встановлено, що останній зареєстрував вищевказане підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290) має відкриті банківські рахунки № 26002000532004 в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю зняти з них копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. про надання доступу до речей і документів задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві Сміян П.О. Кучер А.М., або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290) та здійснити виїмку в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), з метою вилучення копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 26002000532004 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме:

1) копій відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № 26002000532004 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

2) копій інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № 26002000532004 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3) копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26002000532004 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

4) копій договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5) копій документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 09 липня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Зареєстровано 16.08.2015
Оприлюднено 19.08.2015
Дата набрання законної сили 09.06.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону