ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

16/88-09-3085

          

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"21" серпня 2009 р.Справа  № 16/88-09-3085

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Курбановій А.Р.

За участю представників сторін:

Від позивача:  Сакун Г.П. за довіреністю  від 12.05.2009р.;

Від відповідача:  не з'явився.  

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю „ЮТЕКС ЛТД” до  приватного підприємства  „ИРД” про стягнення  92328,03 грн.,  -  

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „ЮТЕКС ЛТД” (далі по тексту ТОВ „ЮТЕКС ЛТД”) звернулося до господарського суду Одеської області з позовом про стягнення з приватного підприємства  „ИРД” (далі по тексту ПП „ ИРД”) основного боргу у розмірі 71598,60 грн., 10083,60 грн. інфляційних витрат,  3% річних у розмірі 2147,96 грн., а  всього –83830,16 грн. за договором №7 від 08.04.2008р., а також про стягнення з відповідача  8497,87 грн. загальної заборгованості за договором № 12  від 11.09.2008р..,  у тому числі основного боргу у розмірі 7413,82 грн., інфляційних витрат у сумі  935,78 грн.,  3% річних у розмірі 148,27 грн. Свої вимоги позивач обґрунтовує порушенням відповідачем прийнятих на себе за вказаними договорами  субпідряду  зобов'язань в частині своєчасної та повної оплати виконаних робіт.

Відповідач був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, однак на вимогу суду в судове засідання не з'явився, відзиву на позовну заяву не надав, у зв'язку з чим справа розглядається за наявними матеріалами в порядку, передбаченому ст. 75 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення та доводи представника позивача, суд встановив наступне.

Між ПП „ИРД” (Генпідрядник) та ТОВ „ЮТЕКС ЛТД” (Субпідрядник) було укладено договір № 7 від 08.04.2008р., відповідно до умов п. 1.1 якого Генпідрядник доручив, а Субпідрядник  зобов'язався виготовити роботи з  монтажу автоматичної системи пожежної сигналізації та пожежогасіння на об'єкті Субпідрядника, розташованому за адресою: вул.. Середня, 22.  

Крім того, 11.09.2008р. між сторонами по справі було укладено договір № 12, за умовами якого позивачем (Субпідрядник) було прийнято на себе зобов'язання за дорученням відповідача (Генпідрядника) виконати електромонтажні роботи в приміщеннях Одеського аеровокзалу.

Відповідно до ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Згідно з приписами ст. 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт  або  виконати  інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а  замовник   зобов'язується   надати   підрядникові   будівельний майданчик (фронт робіт),  передати затверджену проектно-кошторисну документацію,  якщо цей обов'язок не покладається  на  підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.  Договір  будівельного  підряду  укладається  на проведення нового   будівництва,    капітального    ремонту,реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків),  споруд,  виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.

В свою чергу, у відповідності до ст. 838 ЦК України підрядник  має право,  якщо інше не встановлено договором, залучити  до  виконання  роботи   інших   осіб   (субпідрядників), залишаючись  відповідальним  перед  замовником за результат їхньої  роботи.  У цьому  разі  підрядник  виступає  перед  замовником  як  генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник. При цьому,  генеральний  підрядник  відповідає перед субпідрядником за  невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов'язку.

Відповідно до п. 1.2  договорів №7 та №12 Генпідрядником було прийнято на себе зобов'язання із сплати Субпідряднику  вартості робіт, відповідно до підписаного між сторонами акту виконаних робіт (форма КБ-2) в порядку та строки, передбачені даними угодами.  

При цьому, згідно з  п. 3.1. договору № 7 від 08.04.2008р. сторонами було обумовлено, що  вартість робіт за цим договором визначається у протоколі узгодження договірної ціни, кошторисній документації та складає 238662 грн. з урахуванням ПДВ.  При цьому, за умовами п.п. 3.2., 3.4  договору № 7 від 08.04.2008р.. Генпідрядник зобов'язався здійснити оплату вартості обумовлених у цьому договорі робіт шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Субпідрядника передплати у розмірі 70 %, що складає 167063,40 грн.  Остаточний розрахунок повинен бути здійснений за фактом виконаних робіт протягом п'яти банківських днів після підписання сторонами акту виконаних робіт.

В свою чергу, за умовами п. 3.1 договору № 12 від 11.09.2008р.  його учасниками вартість робіт за даною угодою  була визначена у сумі 11000,34 грн. з ПДВ. 25.09.2008р. між сторонами по справі було укладено додаткове погодження № 1, яким було внесено зміну до п. 3.1 договору № 12 від 11.09.2008р. та вартість робіт була визначена у сумі 15114,06 грн.  Згідно з п.п. 3.2,  3.4 договору № 12 від 11.09.2008р. відповідач зобов'язався здійснити повну (100%) передоплату вартості   робіт.  При цьому, остаточний розрахунок повинен бути здійсненим за фактом виконаних робіт протягом п'яти банківських днів після підписання сторонами акту виконаних робіт.

На виконання наведених умов 25.04.2008р.  відповідачем було перераховано позивачеві аванс  за договором № 7 від 08.04.2008р. у  розмірі 167063,40 грн. Крім того,  15.09.2008р. ПП „ИРД”  було перераховано на користь позивача 7700,24 грн. в якості авансу за договором № 12 від 11.09.2008р.  

В свою чергу, відповідно до положень п.п. 1.1, 2.1 договорів позивачем  було прийнято на себе зобов'язання виконати роботи у обсягах та строки, передбачені даними угодами.  При цьому, слід зауважити, що згідно з п. 4.1 договорів, сторони домовилися, що Субпідрядник здає, а Генпідрядник приймає роботи у разі їх належного виконання,  з підписанням сторонами акта приймання виконаних робіт.

Як вбачається з актів виконаних робіт, складених між сторонами по справі 22.05.2008р. та 25.09.2008р., позивачем прийняті на себе за договорами № 7 та № 12 зобов'язання були виконанні у повному обсязі. Зазначені акти були підписані відповідачем без будь-яких зауважень. Доказів спростовуючих викладене ПП „ИРД” суду представлено не було.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 2 ст. 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, у тому числі і з договорів. Згідно ст. 629 ЦК України договір  є  обов'язковим  для  виконання сторонами. Зобов'язання, в свою чергу, згідно вимог ст.ст. 525, 526 ЦК України, має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Відповідно до ч. 4 ст. 879 ЦК України  оплата  робіт  провадиться  після   прийняття   замовником збудованого   об'єкта   (виконаних   робіт),  якщо  інший  порядок

розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

В порушення умов  п.п. 3.1, 3.4  договору № 7 від  08.04.2008р.. та п.п. 3.1., 3.2, 3.4  договору № 12 від 11.09.2008р.(з урахуванням змін внесених додатковим погодженням № 1 до цієї угоди),  вимог ст.ст. 525, 526, 879 ЦК України ПП „ИРД” по спливу  встановленого терміну оплата повної вартості  виконаних позивачем робіт здійснена не була, внаслідок чого за Генпідрядником утворилась заборгованість перед Субпідрядником на суму у розмірі 71598,60  грн. за договором № 7 від  08.04.2008р. та на суму  7413,82 грн. - за договором № 12 від 11.09.2008р., які відповідачем до теперішнього часу у добровільному порядку не погашено.

У відповідності до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив  виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Керуючись ч. 2 ст. 625 ЦК України, ТОВ „ЮТЕКС ЛТД” також було нараховано до сплати ПП „ИРД” 10083,60 грн. інфляційних витрат,  3% річних у розмірі 2147,96 грн. від простроченого за договором № 7 від  08.04.2008р.. грошового зобов'язання; а також інфляційних витрат у сумі  935,78 грн.,  3% річних у розмірі 148,27 грн. від простроченого грошового зобов'язання за договором № 12 від 11.09.2008р.

Таким чином, приймаючи до уваги невиконання відповідачем договірних зобов'язань з оплати  виконаних позивачем  робіт за вказаними угодами, ТОВ „ЮТЕКС ЛТД” звернулось до господарського суду Одеської області з позовними вимогами про стягнення з ПП „ИРД” основного боргу у розмірі 71598,60 грн., 10083,60 грн. інфляційних витрат,  3% річних у розмірі 2147,96 грн., а  всього –83830,16 грн. за договором №7 від 08.04.2008р.;  а також про стягнення з відповідача  8497,87 грн. загальної заборгованості за договором № 12  від 11.09.2008р.,  у тому числі основного боргу у розмірі 7413,82 грн., інфляційних витрат у сумі  935,78 грн.,  3% річних у розмірі 148,27 грн..

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно ч. 2 ст. 615 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання.

Згідно вимог ст.ст. 32, 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. При цьому, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. В свою чергу, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідач був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, однак на вимогу суду в судове засідання не з'явився, відзиву на позовну заяву не надав.

На думку суду, розмір загальної заборгованості ПП „ИРД” перед ТОВ „ЮТЕКС ЛТД” у загальній сумі 83830,16 грн. за договором №7 від 08.04.2008р.;  у розмірі  8497,87 грн. за договором № 12  від 11.09.2008р. витікає з умов укладених між сторонами по справі угод, підтверджуються відповідними актами виконаних робіт, актом звірки взаємних розрахунків за договором № 7 від 08.04.2008р., а також обґрунтованим розрахунком позовних вимог. Доказів, спростовуючих викладене відповідачем до господарського суду не представлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 617 ЦК України особа, не звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання у разі відсутності у боржника необхідних коштів. Крім того, згідно ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Підсумовуючи вищезазначене, суд доходить висновку щодо обґрунтованості, правомірності заявлених ТОВ „ЮТЕКС ЛТД” позовних вимог та наявності підстав для їх задоволення у повному обсязі відповідно до ст.ст. 11, 509, 525, 526, 617, 625, 838, 875, 879 ЦК України. Таким чином, з відповідача слід стягнути на користь ТОВ „ЮТЕКС ЛТД” основного боргу у розмірі 71598,60 грн., 10083,60 грн. інфляційних витрат,  3% річних у розмірі 2147,96 грн., а  всього –83830,16 грн. за договором підряду №7 від 08.04.2008р., а також про стягнення з відповідача  8497,87 грн. загальної заборгованості за договором № 12  від 11.09.2008р..,  у тому числі основного боргу у розмірі 7413,82 грн., інфляційних витрат у сумі  935,78 грн.,  3% річних у розмірі 148,27 грн.

При цьому, враховуючи, що позивачем були заявлені до відшкодування витрати на оплату послуг адвоката, розподіляючи судові витрати, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Статтею 44 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що до складу судових витрат входить оплата послуг адвоката. В контексті цієї норми судові витрати за участь адвоката при розгляді справи підлягають сплаті лише в тому випадку, якщо вони сплачені адвокату стороною, якій такі послуги надавались, та їх сплата підтверджується відповідними фінансовими документами. Відповідно до частини 3 статті 48 Господарського процесуального кодексу України витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката, визначаються у порядку, встановленому Законом України „Про адвокатуру”.

Статтею 49 ГПК України передбачений розподіл господарських витрат, зокрема і витрат з оплатою послуг адвокатів.  Відшкодування цих витрат здійснюється за наявності документального підтвердження витрат, пов'язаних з угодою про надання послуг щодо ведення справи у суді, та належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, і платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг.

Наведені міркування суду підтверджуються і положеннями пункту 10. Роз'яснень Вищого арбітражного суду України „Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України” від 04.03.98 р. N 02-5/78, відповідно до яких витрати позивачів та відповідачів, пов'язані з оплатою ними послуг адвокатів, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об'єднань з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, розподіляються між сторонами на загальних підставах, визначених частиною п'ятою статті 49 ГПК. При цьому, відшкодування цих витрат здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, і платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач на підставі довіреності від 12.05.2009 р. та договору про надання юридичної допомоги № 12/ 05 –09 від 12.05.2009р. уповноважив адвоката Сакун Г.П. представляти інтереси ТОВ „ЮТЕКС ЛТД”  в даній справі, у зв'язку з чим позивачем згідно з платіжним дорученням № 633 від 22.05.2009р. було сплачено 6000 грн.

Таким чином, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання позивача про покладення на відповідача витрат на оплату послуг адвоката у сумі 6000 грн.

Судові витрати по держмиту, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу також слід покласти на відповідача згідно зі ст.ст. 44, 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 11, 509, 525, 526, 617, 625, 838, 875, 879 ЦК України, ст. 193 ГК України, ст. ст. 32, 33, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити.

2.           Стягнути з приватного підприємства  „ИРД” / 65062, м. Одеса, пров. Леваневського, 9, кв. 73,   п/р 260063110488101 в АБ „Південний” м. Одеса,  МФО 328209, код ЄДРПОУ 33386682/ на користь товариства з обмеженою відповідальністю „ЮТЕКС ЛТД” /65020, м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 1, п/р 26005012394300 в АКІБ „УкрСиббанк” м. Харків, МФО 351005, код  ЄДРПОУ 33659209/  основний борг  за договором № 7 від 08.04.2008р. у розмірі 71598 грн. 60 коп. /сімдесят одну тисячу п'ятсот дев'яносто вісім грн.. 60 коп./; 10083 грн. 60 коп. /десять тисяч вісімдесят три грн.. 60 коп. / -  інфляційні витрати,  2147 грн. 96 коп. /дві тисячі сто сорок сім грн.. 96 коп. / - 3% річних;  основний борг за договором № 12  від 11.09.2008р.  у розмірі 7413 грн. 82 коп.. /сім тисяч чотириста тринадцять грн.. 82 коп./,  935 грн. 78 коп. / дев'ятсот тридцять п'ять грн.. 78 коп. / - інфляційних витрат,  148 грн. 27 коп. /сто сорок вісім грн.. 27 коп./ - 3% річних,  923 грн. 28 коп. /дев'ятсот двадцять три  грн. 28 коп./ – держмита; 312 грн. 50 коп.  /триста дванадцять грн. 50 коп./ - витрати на ІТЗ судового процесу; 6000 грн. 00 коп. /шість тисяч грн.. 00 коп./ - витрат  на оплату послуг адвоката. Наказ видати.  

3.          Видати товариству з обмеженою відповідальністю „ЮТЕКС ЛТД” /65020, м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 1, п/р 26005012394300 в АКІБ „УкрСиббанк” м. Харків, МФО 351005, код  ЄДРПОУ 33659209/ довідку на одержання з державного бюджету України зайве сплаченого державного мита  на загальну суму 60 грн. 00 коп. / шістдесят грн. 00 коп./.

     Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 85 ГПК України.

Відповідно до ст. ст. 91, 93 ГПК України сторони у справі мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор - апеляційне подання на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили. Апеляційна скарга подається, а апеляційне подання вноситься, протягом десяти днів з дня прийняття рішення місцевим господарським судом, а у разі якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення - з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

      Рішення підписане 26.08.2009р.

Суддя                                                                                        

Дата ухвалення рішення20.08.2009
Оприлюднено07.10.2009

Судовий реєстр по справі —16/88-09-3085

Рішення від 28.09.2009

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Желєзна С.П.

Ухвала від 30.07.2009

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Желєзна С.П.

Ухвала від 30.07.2009

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Желєзна С.П.

Ухвала від 30.07.2009

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Желєзна С.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні