ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

56/141-09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" серпня 2009 р.                                                            Справа № 56/141-09

вх. № 4798/4-56

Суддя господарського суду  

при секретарі судового засідання

за участю представників сторін:

позивача - Татарін Н.І., директор;Ромащенко В.І. (довіреність б/н від 01.06.2009р.);

 відповідача - не з'явився;

розглянувши справу за позовом

Ізюмської технічної  школи Суспільства сприяння обороні України (ССОУ), м.Ізюм  

до  Головного управління юстиції у Харківський області, м.Харків  

про стягнення 56567,81 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Ізюмська технічна  школа Суспільства сприяння обороні України (ССОУ) звернувся до господарського суду з позовною заявою про стягнення з відповідача - Головного управління юстиції у Харківський області заборгованості за Договором оренди нежитлових приміщень № 1 від 08.01.2009р. в розмірі                  56567,81 грн., у тому числі: 32211,97 грн. основного боргу; 450,09 грн. пені; 2383,69грн. доплати по індексу інфляції; 21522,06 грн. пені. Судові витрати позивач просить покласти на відповідача.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 11.08.2009р. розгляд справи № 56/141-09 було відкладено на 19.08.2009р. об 11:15 год. Ухвалою заступника голови господарського суду Харківської області від 14.08.2009р. справу № 56/141-09 передано для розгляду судді Бринцеву О.В., у зв'язку з відпусткою судді Кухар Н.М. на дату призначеного судового засідання.

У судове засідання представники позивача надали змінену позовну заяву, в якій у зв'язку з проведенням звірки загальної суми заборгованості станом на 11.08.2009р. та уточненим розрахунком заборгованості відповідача згідно з цим актом звірки, позивач просить стягнути з відповідача заборгованість в розмірі 55287,10 грн., у тому числі: 33299,76 грн. основного боргу з урахуванням індексу інфляції по оплаті оренди та за комунальні послуги, узгоджену актом звірки взаєморозрахунків, в розмірі 33299,76 грн.; 465,28 грн. - 3% річних; 21522,06 грн. пені згідно п. 9.1. Договору.

Враховуючи, що згідно статті 22 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог, суд приймає змінену позовну заяву позивача як таку, що не суперечить інтересам сторін та діючому законодавству.

Представники позивача також надали акт приймання - передачі нежитлового приміщення та майна в оренду від 09.06.2009р., який долучено судом до матеріалів справи.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився; про причину нез'явлення суд не повідомив. Про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином. У відзиві на позовну заяву, який було надано до суду 31.07.2009р. відповідач вказує, що оплата орендної плати та комунальних послуг не проводилась з об'єктивних причин, тому відповідач вважає вимоги позивача щодо стягнення пені, індексу інфляції та 3% річних безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

08.01.2009р. між позивачем та відповідачем було укладено Договір оренди нежитлових приміщень № 1, згідно п. 1.1. якого позивач (орендодавець) передав, а відповідач (орендар) прийняв в строкове платне користування нежитлові приміщення, розташовані на третьому поверсі учбового корпусу - приміщення класів, загальною площею 359,6 кв.м., розташовані за адресою: Харківська область, м.Ізюм, вул.Соборна, 56. Вартість орендованого приміщення становила 250000,00 грн.

Передача нежитлових приміщень орендарю була здійснена згідно акту приймання-передачі нежитлового приміщення та майна від 08.01.2009р.

Відповідно до п. 5.2. Договору, розмір орендної плати за орендовані приміщення становить 15,00 грн. за 1 кв.м. в місяць. Згідно п. 5.3. Договору оренди, орендна плата здійснюється у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок орендодавця не пізніше 5-го числа кожного наступного місяця.

08.01.2009р. між сторонами також було укладено Договір про відшкодування витрат на комунальні послуги, який є невід'ємною частиною Договору оренди від 08.01.2009р. та додатком до нього. Відповідно до п. 1 даного Договору комунальні послуги для забезпечення виробничої діяльності, відшкодовуються орендарем згідно фактичних витрат, визначених розрахунковим шляхом згідно доданих до Договору розрахунків.

Щомісячно сторони підписували акти виконаних робіт, на підставі яких позивач направляв відповідачу рахунки на сплату орендної плати та комунальних послуг.

В порушення вимог розділу 5 Договору оренди № 1 від 08.01.2009р., відповідач вищевказані рахунки не сплачував на протязі п'яти місяців, внаслідок чого у нього виникла заборгованість перед позивачем, розмір якої станом на 01.06.2009р. становить 33299,76 грн., у тому числі: 28057,79 грн. - заборгованість з орендної плати з урахуванням індексу інфляції; 5241,97 грн. - заборгованість за надані комунальні послуги.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином  відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Правові наслідки порушення зобов'язання встановлені статтею 611 Цивільного кодексу України. Відповідно до частини 1 вказаної статті, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Відповідно до п. 9.1. Договору оренди № 1 від 08.01.2009р., орендар у випадку прострочення по сплаті орендних платежів несе відповідальність у вигляді пені в розмірі 1% від суми боргу за кожний день прострочення.За розрахунком позивача сума пені станом на 19.06.2009р. становить21522,06 грн.

Проте, відповідно до статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", розмір пені не може перевищувати  подвійної  облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Таким чином, суд визнає розрахунок пені, здійснений відповідачем, необґрунтованим та вважає за необхідне перерахувати пеню у відповідності до Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

Відповідно до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі вищевказаної норми, позивачем за прострочення платежів нараховано 3% річних, що становить 465,28 грн.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що одностороння відмова від виконання зобов'язань, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином, не допускаються.

          На підставі викладеного, враховуючи, що сума основного боргу визнана відповідачем у повному розмірі, що підтверджується актом звіряння взаємних розрахунків від 04.08.2009р., відповідач не надав суду обґрунтованих заперечень проти іншої частини позовних вимог, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Ізюмської технічної  школи Суспільства сприяння обороні України (ССОУ) в частині стягнення 33299,76 грн. основного боргу з урахуванням індексу інфляції та 465,28 грн. - 3% річних обґрунтовані, підтверджуються наявними у матеріалах справи доказами та підлягають задоволенню. Позовну вимогу в частині стягнення пені в сумі         21522,06 грн. суд задовольняє частково, перерахувавши суму пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за період з 05.02.2009р. по 01.06.2009р., що становить           2539,90 грн. В частині стягнення пені в сумі 18982,16 грн. суд відмовляє у задоволенні позову.

Відповідно до статті 44 та статті 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на сторони у розмірі, пропорційному задоволеним позовним вимогам.

Враховуючи викладене та керуючись статтями  6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, статтями  526, 530, 611, 625 Цивільного кодексу України, статтею 193 Господарського кодексу України, статтями 1, 4, 12, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, -   

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Головного управління юстиції в Харківській області (61002, м.Харків, вул.Петровського, 16; код ЄДРПОУ: 34859512; р/р 35210001004513 в ГУДКУ у Харківській області; МФО 851011) на користь Ізюмської технічної  школи Суспільства сприяння обороні України (ССОУ) (64300, Харківська область, м.Ізюм, вул.Соборна, 56; код ЄДРПОУ: 02723990; п/р 26005301760415 у Філії "Відділення Промінвестбанку в м.Ізюм Харківської області", МФО 351492) - 33299,76 грн. основного боргу з орендної плати та  за комунальні послуги з урахуванням індексу інфляції; 465,28 грн. - 3% річних; 2539,90 грн. пені; 363,05 грн. витрат з оплати державного мита та              205,21 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

В частині стягнення 18982,16 грн. пені у позові відмовити.

Суддя                                                                                            

Повний текст рішення підписано "21" серпня 2009 року.

Дата ухвалення рішення 19.08.2009
Зареєстровано 29.09.2009
Оприлюднено 08.10.2009

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 56/141-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону