КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2015 р. Справа№ 908/3165/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Зеленіна В.О.

суддів: Зубець Л.П.

Шевченка Е.О.

при секретарі Царук І.О.

Представники сторін:

позивача: Дубенська О.В. - представник за довіреністю;

відповідача: Новожилов Є.О. - представник за довіреністю;

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Шахтспецстрой"

на рішення господарського суду міста Києва від 15.06.2015

у справі № 908/3165/15 (головуючий суддя: Лиськов М.О.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСЛІНК-УКРАЇНА"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Шахтспецстрой"

про стягнення 82 570,58 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 15.06.2015 у справі № 908/3165/15, з врахуванням ухвали про виправлення описки від 24.06.2015, позов задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Шахтспецстрой" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСЛІНК-УКРАЇНА" 68 880 (шістдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят) грн. 00 коп. - основного боргу, 15 229 (п'ятнадцять тисяч двісті двадцять дев'ять) грн. 08 коп. - пені, 985 (дев'ятсот вісімдесят п'ять) грн. 08 коп. - 3 % річних, 24 267 (двадцять чотири тисячі двісті шістдесят сім) грн. 97 коп. - інфляційне збільшення та 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. - суму судового збору.

Не погоджуючись із вказаним рішенням Товариства з обмеженою відповідальністю "Шахтспецстрой" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

Скарга мотивована тим, що суд першої інстанції порушив норми матеріального права, не врахував, що обов'язок оплатити надані послуги, згідно умов договору, виникає протягом 10ти банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури, який ним не був отриманий, також судом не досліджено умови договору щодо порядку розрахунків та відсутність виконання другої заявки.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ між суддями апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Шахтспецстрой" передано на розгляд колегії суддів Київського апеляційного господарського суду у складі головуючого судді: Зеленіна В.О., суддів: Ткаченка Б.О., Синиці О.Ф.

Розпорядженням Заступника Голови Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2015р., у зв'язку з перебуванням судді Синиці О.Ф. на лікарняному та перебуванням судді Ткаченка Б.О. у відпустці сформовано для розгляду апеляційної скарги у справі № 908/3165/15 колегію суддів у складі: головуючий суддя: Зеленін В.О., судді: Агрикова О.В., Чорногуз М.Г.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2015 колегією суддів у зазначеному складі апеляційну скаргу прийнято до провадження. Розгляд справи призначено на 10.08.2015.

03.08.2015 позивач подав письмовий відзив на апеляційну скаргу, у якій заперечив проти її задоволення, посилаючись на те, що доводи, викладені у скарзі, не відповідають фактичним обставинам.

Розпорядженням Секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 10.08.2015р., у зв'язку з перебуванням суддів Агрикової О.В. та Чорногуза М.Г. у відпустці, сформовано для розгляду апеляційної скарги у справі № 908/3165/15 колегію суддів у складі: головуючий суддя: Зеленін В.О., судді: Зубець Л.П., Шевченко Е.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.08.2015 колегією суддів у зазначеному складі апеляційну скаргу прийнято до провадження.

10.08.2015 представник відповідача в судовому засіданні підтримав апеляційну скаргу, просив її задовольнити, скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позову.

10.08.2015 представник позивача в судовому засіданні проти задоволення апеляційної скарги заперечувала, просила оскаржуване рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, посилаючись на те, що послуги відповідачу надані, акт наданих послуг підписаний відповідачем і разом з актом йому передавався рахунок-фактура.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів встановила наступне.

29.09.2014 між позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСЛІНК-УКРАЇНА", Виконавець за договором, та відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Шахтспецстрой", Замовник за договором (разом - Сторони), було укладено договір на надання перекладацьких послуг № 01/0914 (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Виконавець за завданням Замовника надає лінгвістичні та суміжні послуги.

У пункті 2.7 Договору сторони домовились, що замовник зобов'язується після надання послуг прийняти результат наданих послуг і підписати Акт про надання послуг (Акт) не пізніше закінчення п'яти робочих днів з моменту надання послуг і одержання Акту. В акті повинен бути зазначений точний (повний) обсяг наданих послуг (по кожному епізоду надання послуг) і загальна вартість наданих послуг. Акт є невід'ємною частиною даного Договору й незаперечним доказом надання послуг. У випадку відмови замовника підписати Акт, останній має право протягом 5 робочих днів з моменту надання послуг надати мотивовану письмову відмову зі вказівкою повних і достатніх причин відмови від підписання Акту. У випадку не підписання Акту та ненадання відмови від підписання протягом 5 робочих днів після його отримання замовником, акт вважається підписаним, послуги вважаються наданими належним чином у повному обсязі, прийнятими й підлягаючими оплаті (доплаті) замовником.

Згідно з п.п.3.1., 3.3. Договору вартість послуг виконавця складає 68880 грн. Замовник здійснює оплату наданих послуг на протязі десяти банківських днів після підписання сторонами Акту про надання послуг за даним Договором та отримання рахунку-фактури.

Пунктом 4.2 Договору сторони встановили відповідальність за порушення замовником строків оплати за послуги згідно з умовами даного Договору у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на дату прострочення, за кожний день прострочення платежу, але не більш 30% вартості наданих послуг.

Додатками до Договору є Календарний план, Протокол узгодження ціни на надання послуг, Заявки № 1 на суму 52370 грн. та № 2 на суму 16510 грн.

19.09.2014 відповідач направив позивачу лист вих. № 324 , у якому просив приступити до виконання замовлення на переклад з в'єтнамської на російську мову та гарантував оплату виконаних робіт.

17.10.2014 позивачем складено Акт надання послуг № 303 та рахунок на оплату № 303 на суму 52370 грн. (по заявці №1).

26.11.2014 позивачем складено Акт надання послуг № 362 та рахунок на оплату № 362 на суму 16510 грн. (по заявці №2).

Зазначені акти відповідачем не підписані.

Однак, 26.11.2014 сторонами підписаний Акт надання послуг №362 на загальну суму 68880 грн., до якого доданий рахунок на оплату № 362 на суму 68800 грн.

11.12.2014 позивач за вих.. №229 направив відповідачу лист, у якому просив сплатити заборгованість.

04.02.2015 позивач за вих.. № 13 направив відповідачу вимогу щодо сплати боргу, у якій вказав, що строк оплати наданих послуг минув 10.12.2014, та вимагав в місячний термін здійснити оплату.

Відповідач вимогу залишив без відповіді та реагування, у встановлений строк заборгованість не сплатив.

Як вірно встановлено судом першої інстанції, а своєю правовою природою вказаний Договір, є договором про надання послуг.

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Задовольняючи позовні вимоги, господарський суд прийшов до висновку, що відповідач в порушення умов договору, не виконав основного обов'язку за Договором, плату за надані послуги не вніс, в результаті чого виникла заборгованість яка, за розрахунками позивача, складає 68 880 грн., що підтверджується актами надання послуг, тому на підставі ст.509, 526, 629 Цивільного кодексу України визнав обґрунтованими вимоги позивача про стягнення з відповідача боргу за Договором в сумі 68 880 грн.

Також судом першої інстанції, на підставі ст.ст.549, 612, 625 Цивільного кодексу України та ст.ст.230, 231, 232 Господарського кодексу України, ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", стягнув 15 229 грн. 08 коп., 985 грн. 08 коп. - 3 % річних, 24267 грн. 97 коп. -інфляційного збільшення.

Відповідач у апеляційній скарзі заперечує проти встановлених судом першої інстанції обставин, вважає що обов'язок оплатити надані послуги, згідно умов договору, виникає протягом 10ти банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури, який ним не був отриманий, також судом не досліджено умови договору щодо порядку розрахунків та відсутність виконання другої заявки.

Київський апеляційний господарський суд не погоджується із доводами відповідача, оскільки підписання відповідачем Акту надання послуг, який є первинним обліковим документом у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фіксує та підтверджує факт здійснення господарської операції та є підставою виникнення обов'язку щодо здійснення розрахунків за надані послуги.

При цьому рахунок-фактура є документом, який містить тільки платіжні реквізити, на які потрібно перерахувати кошти, ненадання рахунку-фактури не є відкладальною умовою в розумінні ст. 212 Цивільного кодексу України та не є простроченням кредитора в розумінні ст. 613 Цивільного кодексу України.

З огляду на викладене, суд першої інстанції дав належну оцінку обставинам справи і прийшов до обґрунтованого висновку про задоволення позовних вимог.

Таким чином, наведене вище та докази, які містяться в матеріалах справи, спростовують доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі.

За таких обставин висновки суду першої інстанції про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, а тому рішення господарського суду міста Києва від 15.06.2015 у справі № 908/3165/15 відповідає чинному законодавству, фактичним обставинам та матеріалам справи і підстав для його скасування не вбачається.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Шахтспецстрой" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 15.06.2015 у справі № 908/3165/15 - без змін.

2. Матеріали справи № 908/3165/15 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів.

Головуючий суддя В.О. Зеленін

Судді Л.П. Зубець

Е.О. Шевченко

Зареєстровано 18.08.2015
Оприлюднено 18.08.2015
Дата набрання законної сили 10.08.2015

Судовий реєстр по справі 908/3165/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 03.11.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 19.10.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 10.08.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.07.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.06.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 15.06.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.05.2015 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону