РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Справа № 1-730/11к

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2011 року Рівненський міський суд

під головуванням судді - Ковальова І.М.

при секретарі - Гоменюк О.А.

з участю прокурора - Карпюк І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого та проживаючого за адресою с.В.Олексин вул.Зелена, 9 Рівненського району Рівненської області, не одруженого, тимчасово не працюючого,

У вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, являючись директором ПП «Плеяда - Рівне» обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, дії якого виразились в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів, у значних розмірах, а саме у тому, що:

ОСОБА_1 займаючи, згідно рішення засновника ПП «Плеяда-Рівне» №3 від 07

червня 2008 року «Про внесення змін до Статуту приватного підприємства», директором приватного підприємства «Плеяда-Рівне» (м. Рівне код ЄДРПОУ 33450553),

яке зареєстроване 01 квітня 2005 року у Виконавчому комітеті Рівненської міської

ради, свідоцтво про державну реєстрацію від 01 квітня 2005 року №230373 серія А00,

взяте на податковий облік в органах державної податкової служби 15 квітня 2005 року

за №28-124/2924, є платником ПДВ відповідно до Свідоцтва про реєстрацію платника

податку на додану вартість від 22 серпня 2008 року №100135413 серії НБ 005665,

будучи службовою особою суб'єкта господарської діяльності, в силу покладених на нього та виконуваних організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, в обов'язки якого, як директора входило забезпечення ведення бухгалтерського обліку, забезпечення надання в податкову адміністрацію бухгалтерських звітів і балансів, декларацій, розрахунків по податках та іншої документації, пов'язаної з розрахунками і сплатою податків, умисно ухилився від сплати податків.

Так, чинним законодавством України передбачено, що:

Відповідно до ст.67 Конституції України ОСОБА_1 зобов'язаний сплачувати податки та збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до п.2, п.3 ст.8 Закону України №996-ХІУ від 16 липня 1999 року "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " в обов'язки ОСОБА_1, як директора підприємства, входить: організація бухгалтерського обліку на підприємстві та несення відповідальності за організація бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

Відповідно до п.1 ст.9 Закону України №77/97-ВР від 18 лютого 1997 року "Про систему оподаткування в Україні " із змінами та доповненнями, ОСОБА_1 зобов'язаний: організувати ведення бухгалтерського обліку, складання звітності про фінансове-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами; забезпечити подачу до державних податкових органів та інших державних органів, відповідно до Законів, декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів; сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені законами терміни, і відповідно до ч. 1 ст. 11 вказаного Закону несе відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування.

Відповідно до п.п.7.2.8 п.7.2 ст.7 Закону України №168/97-ВР від 03 квітня 1997 року "Про податок на додану вартість " із змінами та доповненнями, ОСОБА_1 зобов'язаний організувати відображення у податкових деклараціях операцій з поставки та придбання товарів ( послуг), які оподатковуються ПДВ; відповідно до п.10.2 ст.10 вказаного Закону він відповідає за дотримання достовірності та своєчасності визначення сум податку, а також за повноту та своєчасність його внесення до бюджету відповідно до закону.

Відповідно з вимогами п.20.1 ст.20 Закону України "Про оподаткуванню прибутку підприємств" №334/94-ВР від 28 грудня 1994 року ОСОБА_1 несе відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства у порядку та розмірі визначеному законом.

Незважаючи на покладені на нього обов'язки та діючи в порушення вказаних вимог законодавства, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність та бажаючи уникнути виконання обов'язків перед бюджетом, усвідомлюючи і передбачаючи настання суспільно-шкідливих наслідків у вигляді приховування податків та ненадходження до бюджету грошових коштів, бажаючи їх настання, ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправність своїх дій, скоїв злочин передбачений ч.1 ст.212 КК України.

Так, ОСОБА_1, як директором ПП «Плеяда-Рівне», в липні - вересні 2008 року було здійснено взаєморозрахунки із 1111 «ЮНІСЕФ» по виконанню ПП ЮНІСЕФ» підрядних будівельних робіт на загальну суму 845 343 грн., в т.ч. за липень 2008 року на суму 237114 грн., за серпень 2008 року на суму 292 492 та за вересень 2008 року на суму 315 737 грн. Крім цього, ОСОБА_1, як директором ПП «Плеяда-Рівне» було придбано у вересні 2008 року в ПП «ЮНІСЕФ» будівельні матеріали (труби, рукав, крани, відводи) на загальну суму 420 055,38 грн. При цьому, ОСОБА_1 усвідомлював, що ПП «ЮНІСЕФ», є підприємством з ознаками фіктивності, яке не сплачує в повному обсягу необхідні суми податку на прибуток та податку на додану вартість, а здійснення з ним взаєморозрахунків та відображення їх в податковому обліку ПП «Плеяда-Рівне» призведе до фактичного ненадходження в бюджет коштів у вигляді несплачених податків.

20 жовтня 2008 року, ОСОБА_1, діючи в порушення п.п.7.4.5, п.7.4, ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03 липня 1997 року, подав до ДПІ у м. Рівне податкову декларацію з податку на додану вартість за вересень 2008 року ПП «Плеяда - Рівне», усвідомлюючи, що це призведе до ненадходження в бюджет держави податку на додану вартість на суму 246 344,41 грн. Зазначену податкову декларацію ДПІ у м. Рівне було отримано та зареєстровано за №115171/9 від 20 жовтня 2008 року.

10 листопада 2008 року, ОСОБА_1, діючи в порушення п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 року №283/97-ВР, подав до ДПІ у м.Рівне податкову декларацію з податку на прибуток за 3-ій квартал 2008 року ПП «Плеяда - Рівне», усвідомлюючи, що це призведе до ненадходження в бюджет держави податку на прибуток на суму 316 350 грн. Вказану податкову декларацію ДПІ у м. Рівне було отримано та зареєстровано за № 128377/13 від 10 листопада 2008 року.

В результаті вказаного, ОСОБА_1 В- А., будучи директором ПП «Плеяда-Рівне», умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 562 694,41 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет коштів у значних розмірах.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину, ствердив ті обставини, які встановлені даною постановою та подав до суду письмове клопотання про закриття кримінальної справи відносно нього на підставі ст.7-1 КПК України у зв'язку з закінченням строків давності.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання підсудного про закриття кримінальної справи у зв'язку закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що клопотання підсудного підлягає до задоволення, оскільки обставин, які б перешкоджали задоволенню клопотання судом не встановлено.

Відповідно до ст. 12 КК України, скоєний ОСОБА_1 злочин, відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.7-1 КПК України провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв'язку: із закінченням строків давності.

Відповідно до ч.2 ст.11-1 КПК України суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв'язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ст.282 КПК України якщо під час судового розгляду справи будуть і встановлені підстави, передбачені пунктами 5,6,7,8,9,10,11 статті 6 і статтями 7,7-2,

8,9,10,11-1 цього Кодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя - постановою, закриває справу.

Враховуючи, що підсудний ОСОБА_1 у вчиненому щиро розкаявся, своїми діями сприяв встановленню істини у кримінальній справі, злочин у якому його обвинувачують відноситься до злочинів невеликої тяжкості, з моменту вчинення ним інкримінованого злочину минуло понад два роки, тому суд вважає, що обставин, які б перешкоджали задоволенню клопотання підсудного відсутні, тому з цих підстав клопотання підсудного підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.91 КПК України судовими витратами є витрати, зроблені при провадженні справи органом дізнання, органом досудового слідства та судом. Стягнення безпосередньо із засудженого коштів на користь експертної установи законодавством не передбачене і є недопустимим. Порядок фінансування експертних установ встановлений ст. 15 Закону України „Про судову експертизу". У випадку витрат органу досудового слідства чи суду на проведення експертиз, коли експертиза проведена на договірних засадах, ці витрати стягуються на користь державного бюджету.

За таких підстав, в матеріалах справи відсутні підстави та обґрунтування для стягнення з підсудного ОСОБА_1 судових витрат за проведення почеркознавчої експертизи по кримінальній справі.

Що стосується заявленого цивільного позову по справі, суд вважає з необхідне запропонувати цивільному позивачу звернутись до суду з позовом до підсудного у порядку цивільного законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.12,49 КК України, ст.ст.7-1,11-1, 282 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст.212 КК України в зв'язку із закінченням строків давності. Провадження по кримінальній справі закрити.

Речові докази по справі - податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток ПП «Плеяда-Рівне» вилучені в ДПІ у м.Рівне та які зберігаються в матеріалах кримінальної справи - залишити при справі.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до вступу постанови в законну силу залишити попередній - підписку про невиїзд.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд протягом 7 діб.

Головуючий:

Дата ухвалення рішення 01.07.2011
Оприлюднено 01.09.2015

Судовий реєстр по справі 1-730/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.02.2022 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 28.01.2022 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 25.08.2021 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Постанова від 20.04.2012 Комінтернівський районний суд м.Харкова Кримінальне
Постанова від 23.01.2012 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Кримінальне
Постанова від 12.01.2012 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Кримінальне
Постанова від 27.12.2011 Ковпаківський районний суд м.Сум Кримінальне
Постанова від 14.12.2011 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Кримінальне
Постанова від 22.11.2011 Комінтернівський районний суд м.Харкова Кримінальне
Вирок від 21.10.2011 Київський районний суд м. Одеси Кримінальне
Постанова від 01.07.2011 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Вирок від 23.06.2011 Оболонський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 22.06.2011 Червонозаводський районний суд м.Харкова Кримінальне
Вирок від 10.06.2011 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Вирок від 08.06.2011 Центрально-Міський районний суд м.Горлівки Кримінальне
Постанова від 17.05.2011 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 27.04.2011 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 27.04.2011 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 03.03.2011 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Вирок від 08.02.2011 Московський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1-730/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону