КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Україна КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2015 року Справа № П/811/2471/15

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі судді Хилько Л.І., розглянувши у порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом приватного підприємства "АГРО УСПІХ" до Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Кіровоградського окружного адміністративного суду з позовом та просить визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № НОМЕР_1 від 19.01.2015 р..

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що спірне податкове повідомлення-рішення було винесене відповідачем на підставі документальної позапланової невиїзної перевірки ПП "АГРО УСПІХ" з питань правильності нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість та доходів та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств по взаємовідносинах з ПМП "Домінанта" (код 20245896) за серпень 2014 року, за результатами якої складено акт від 28.11.2014 року № 15/11-23-22-04/34977507. Виходячи зі змісту акту перевірки підставою для прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення були господарські правовідносини з вказаним вище контрагентом, які, на думку відповідача, не мають підтвердження щодо їх реальності, здійснені без мети настання реальних правових наслідків. Натомість, як зазначив позивач, усі фінансово-господарські правовідносини з ПМП "Домінанта" в перевіряємому періоді мали реальний характер, підтверджені належним чином складеними первинними документами, обов'язковість ведення та зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку. Отже, викладені в акті перевірки висновки, на думку позивача, є необґрунтованими, а винесене на їх підставі оскаржуване податкове повідомлення-рішення - протиправними та такими, що підлягають скасуванню.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити. Крім того, представником позивача заявлено клопотання про подальший розгляд справи у порядку письмового провадження (а.с.77).

Відповідач позовні вимоги не визнав, подав до суду заперечення проти позову згідно якого зазначив, що Кіровоградською ОДПІ складено податкову інформацію від 07.11.2014 р. № 79/11-23-22-06/20245896 щодо неможливості проведення зустрічної звірки ПМП "Домінанта" по взаємовідносинах з контрагентами за серпень 2014 року, згідно якої не підтверджено факт реального здійснення фінансово-господарських операцій у вказаному періоді. Відтак, первинні бухгалтерській та податкові документи, що отримані ПП "АГРО УСПІХ" від ПМП "Домінанта" за серпень 2014 р. не мають юридичної сили та доказовості у зв'язку з чим на порушення вимог статті 198 Податкового кодексу України позивачем до податкового кредиту було включено суми податку на додану вартість по відображеним як придбання товарів від ПМП "Домінанта", що фактично не постачався чим завищено суми податкового кредиту на 12 241 грн. (а.с.74-75).

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності у порядку письмового провадження, зазначивши, що позовні вимоги заперечує в повному обсязі (а.с.77-78).

Згідно ч.4 ст.122 КАС України - особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі особи, які беруть участь у справі, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.

При цьому, за приписами ч. 6 ст. 128 КАС України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Відтак, заслухавши думку представника позивача, на підставі усної ухвали, прийнятої у судовому засіданні та занесеної до журналу судового засідання, суд дійшов висновку про можливість подальшого розгляду справи у порядку письмового провадження.

Дослідивши подані сторонами документи та матеріали, всебічно й повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд дійшов наступних висновків.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО УСПІХ" зареєстроване як юридична особа 01.03.2007 р. та перебуває на обліку в Кіровоградській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області як платник податків.

В період з 20 по 26 листопада 2014 р. посадовою особою Кіровоградської ОДПІ проведена документальна позапланова невиїзна перевірка ПП "АГРО УСПІХ" (код ЄДРПОУ 34977507) з питань правильності нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість та доходів та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток по взаємовідносинах з ПМП "Домінанта" (код ЄДРПОУ 20245896) за серпень 2014 року, за результатами якої було складено акт від 28.11.2014 р. № 15/11-23-22-04/34977507 (а.с.13-23).

Згідно висновків акту, перевіркою встановлено порушення позивачем:

- п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 11 587 грн., в тому числі: за серпень 2014 р. на суму 11 587 грн., та завищено залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (ряд.24 декларації з ПДВ) за серпень 2014 р. на суму 654 грн..

На підставі акту перевірки відповідачем винесено податкове повідомлення-рішення № НОМЕР_1 від 19.01.2015 р., згідно якого ПП "АГРО УСПІХ" збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість у розмірі 14 484 грн., з яких: 11 587 грн. - за основним платежем, 2 897 грн. - за штрафними санкціями (а.с.23-зв., 24).

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступні фактичні обставини у справі.

Кіровоградська ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області, в розумінні п.7 ч.1 ст.3 КАС України, є суб'єктом владних повноважень, рішення якої оскаржено.

Відповідно до частини 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За приписами п.1, 3 частини 3 статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони, в тому числі: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).

Так, перевіркою встановлено, що ПП "АГРО УСПІХ" було відображено в податковому обліку, а саме віднесено до складу податкового кредиту з ПДВ операції з придбання товарів (робіт, послуг) у ПМП "Домінанта" (код 20245896) за серпень 2014 р. на загальну суму ПДВ 12 241 грн.. Водночас, на думку податкового органу, перевіркою повноти визначення податкового кредиту за даний період встановлено його завищення на загальну суму ПДВ 12 241 грн. по взаємовідносинах з ПМП "Домінанта", у зв'язку з чим занижено податок на додану вартість на загальну суму 11 587 грн. та завищено залишок від'ємного значення на суму 654 грн..

Вказані висновки ґрунтуються на тому, що згідно до податкової інформації Кіровоградської ОДПІ від 07.11.2014 року за №79/11-23-22-06/20245896 щодо неможливості проведення зустрічної звірки ПМП "Домінанта" (код за ЄДРПОУ 20245896) по взаємовідносинах з ТОВ "ПЕРШИЙ ЧАС" (код за ЄДРПОУ 37439140), ТОВ "Меркурій Альянс" (код за ЄДРПОУ 39167621), ТОВ "МЕТІДА ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38449081), ТОВ "Інтервуд-Груп" (код за ЄДРПОУ 38714997), ТОВ "Рахмад Інвест" (код за ЄДРПОУ 38348421) за серпень 2014 р., не було підтверджено факт реального здійснення фінансово-господарських операцій ПМП "Домінанта" з вказаними контрагентами-постачальниками за серпень 2014 року на загальну суму 14 933 784 грн., в т.ч. ПДВ - 2 488 964 грн., та здійснення операцій з реалізації товарів (робіт, послуг) контрагентам-покупцям (в т.ч. ПП "АГРО УСПІХ") на загальну суму 14 952 474 грн., в т.ч. ПДВ - 2 492 079 грн.. Відтак, усі первинні бухгалтерській та податкові документи, що отримані ПП "АГРО УСПІХ" від ПМП "Домінанта" за серпень 2014 року не мають юридичної сили та доказовості у зв'язку з чим на порушення вимог статті 198 Податкового кодексу України позивачем до податкового кредиту було включено суми податку на додану вартість по відображеним як придбання товарів від ПМП "Домінанта", що фактично не постачався.

Суд не погоджується з такими висновками податкового органу та зазначає наступне.

Згідно до ст.1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-XIV (надалі - Закон №996-XIV) первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідності до ч.1 та 2 статті 9 Закону №996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до п.п.14.1.181 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (надалі - ПК України) податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Згідно до п.198.3 ст.198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку, зокрема, з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Отже, аналіз наведених вище норм дає підстави вважати, що для віднесення платником податку до податкового кредиту суми ПДВ необхідно, в тому числі, підтвердити відповідними бухгалтерськими документами факти отримання товару (послуг) і його оплати, а також наявність мети отримання товару (послуг), пов'язаної із подальшим використанням останніх в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

При цьому, згідно п.198.6 ст.198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу. У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу. У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.

Таким чином, платник податків не має права на податковий кредит у разі відсутності податкової накладної чи митної декларації, що позбавляє платника податку права на включення до податкового кредиту сплачених (нарахованих сум податків у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг).

Згідно вимог п.198.2 ст.198 ПК України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Статтею 201 ПК України встановлено порядок складання та вимоги до податкових накладних.

Відповідно до п.201.8 ст.201 ПК України право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст.183 цього Кодексу.

Згідно вимог п.201.10 ст.201 ПК України податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Статус позивача та його контрагента як платників ПДВ не заперечувався сторонами.

Так, позивачем у серпні 2014 року було відображено в податковому обліку та віднесено до складу податкового кредиту з ПДВ правовідносини з придбання у ПМП "Домінанта" транспортних послуг на загальну суму 73 444,50 грн., в т.ч. ПДВ - 12 240,74 грн..

Встановлено, що 01.07.2014 р. між ПМП "Домінанта" (далі - перевізник) та ПП "АГРО УСПІХ" (далі - відправник) було укладено Договір перевезення вантажу № 14071, згідно предмету якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, перевізник бере на себе зобов'язання доставити автомобільним транспортом довірений йому відправником вантаж (згідно із транспортною накладною) з місця відправлення до пункту призначення, а відправник бере на себе зобов'язання сплатити плату за перевезення вантажу, згідно виставлених рахунків на автопослуги (а.с.26).

Факт виконання ПМП "Домінанта" (як перевізником) взятих на себе зобов'язань за вищевказаним Договором підтверджується товарно-транспортними накладними (а.с.27-40), податковими накладними (а.с.42-55) та актами прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) (а.с.56-59). В своє чергу, ПП "АГРО УСПІХ" (як відправником), на підставі виставлених рахунків, здійснено оплату за надані послуги, що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордера (а.с.60-67).

Отримані від ПМП "Домінанта" податкові накладні на загальну суму 73 444,50 грн., в т.ч. ПДВ 12 240,74 грн., були відображені ПП "АГРО УСПІХ" у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних за серпень 2014 року (а.с.41).

Таким чином, з аналізу наведених вище норм законодавства та правовідносин ПП "АГРО УСПІХ" з ПМП "Домінанта" вбачається, що позивачем окрім декларування податкового кредиту з ПДВ дотримано всіх обов'язкових вимог закону, безпосередньо пов'язаних з формуванням податкового кредиту та виникненням податкового зобов'язання, оскільки єдиною підставою для цього являється наявність у платника податку належно оформленої податкової накладної.

Суд також враховує те, що наявність вказаних законодавчо визначених обставин для формування податкового кредиту є обов'язковою, але, є не безумовною підставою для визнання правомірності такого формування за умови, якщо податковий орган доведе, що відомості у документах, на підставі яких вони сформовані, не відповідають дійсності, в т.ч., коли господарські операції з придбання товарів (робіт та послуг) не мали реального характеру.

У відповідності до вимог п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України право платника податку на податковий кредит ставиться в залежність від отримання податкової накладної, а не від сплати його контрагентами податку до бюджету та їх знаходження за юридичними адресами після здійснення господарських операцій.

Податковим органом не надано жодних доказів на підтвердження того, що позивач, як платник податку, діяв без належної обачності й обережності і йому було відомо про можливі порушення, які допускав його контрагент, або що самостійною діловою метою здійснення господарських операцій з даним суб'єктом господарювання було лише одержання позивачем податкової вигоди. Суду також не було надано доказів перебування позивача у господарських взаємовідносинах з контрагентами ПМП "Домінанта", а саме: ТОВ "ПЕРШИЙ ЧАС" (код за ЄДРПОУ 37439140), ТОВ "Меркурій Альянс" (код за ЄДРПОУ 39167621), ТОВ "МЕТІДА ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38449081), ТОВ "Інтервуд-Груп" (код за ЄДРПОУ 38714997), ТОВ "Рахмад Інвест" (код за ЄДРПОУ 38348421) за серпень 2014 року.

До того ж, за правовою позицією, викладеною у постанові Верховного Суду України № 21-47а10 від 31.01.2011 р., чинне законодавство України не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншими суб'єктами господарювання, зокрема, тими, які не були постачальниками товарів (послуг), на вартість яких нарахований податок на додану вартість, що включений платником податку до податкового кредиту.

Відтак, на підставі вищевказаного, суд дійшов висновку, що відповідачем безпідставно збільшено позивачу грошове зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 11 587 грн. та застосовано штрафну санкцію у сумі 2 897 грн., а тому податкове повідомлення-рішення № НОМЕР_1 від 19.01.2015 року є протиправним та підлягає скасуванню.

Згідно ч.1 ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст.72 цього Кодексу. При цьому, за приписами частини другої статті 71 цього Кодексу в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач, як суб'єкт владних повноважень, не виконав покладеного на нього обов'язку щодо доказування правомірності прийняття спірного податкового повідомлення-рішення, а тому суд вважає його таким, що винесене не на підставі, не в межах повноважень та не у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 94 КАС України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

Отже, суд вважає за необхідне присудити позивачу судові витрати з Державного бюджету України у розмірі 182,70 грн., сплачених згідно квитанції № 0.0.418114756.1 від 05.08.2015 р. (а.с.11).

Керуючись ст.ст. 86, 94, 159-163, 167 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов - задовольнити.

Визнати протиправними і скасувати податкове повідомлення-рішення Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області від 19 січня 2015 року № НОМЕР_1

Присудити приватному підприємству "АГРО УСПІХ" (код за ЄДРПОУ: 34977507) з Державного бюджету України судові витрати в сумі 182,70 грн..

Постанова суду набирає законної сили в порядку, встановленому ст.254 КАС України.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Кіровоградський окружний адміністративний суд шляхом подання в 10-денний строк з дня її проголошення, а у разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України - протягом десяти днів з дня отримання копії постанови, апеляційної скарги, копія якої одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя Кіровоградського окружного

адміністративного суду ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення 31.08.2015
Оприлюднено 15.09.2015

Судовий реєстр по справі п/811/2471/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.12.2015 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.11.2015 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.10.2015 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 31.08.2015 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.08.2015 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою п/811/2471/15

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону